Aplikace Bridge a systém El Capitan

Společnost Adobe zjistila, že při používání aplikace Bridge CC v systému Mac OS 10.11 (El Capitan) dochází k níže uvedeným problémům s kompatibilitou.

Doporučujeme zákazníkům, aby provedením vlastního testování na jiném než provozním oddílu ověřili, zda budou nové operační systémy s aktuálním hardwarem a ovladači správně fungovat.

Pokud narazíte na problémy, které ještě nejsou zdokumentované, nebojte se je ohlásit na našem webu pro sdělování názorů.

Známé problémy

Tým našich techniků se ve spolupráci s našimi partnery snaží tyto problémy odstranit a poskytnout opravu.

Aplikace Photo Downloader nerozpozná některá připojená zařízení

V systému Mac OS 10.11.x nerozpozná aplikace Bridge CC následující typy zařízení:

  • mobilní zařízení se systémem iOS,
  • mobilní zařízení se systémem Android a digitální fotoaparáty připojené v režimu PTP (Picture Transfer Protocol) nebo MTP (Media Transfer Protocol).
Alternativní řešení   V případě zařízení připojených v režimu PTP nebo MTP (například digitální fotoaparáty nebo zařízení se systémem Android):
  • Změňte režim PTP/MTP zařízení na režim USB či režim velkokapacitního paměťové zařízení a potom připojte zařízení ke svému počítači. Poznámka: Pokyny týkající se změny režimu najdete v dokumentaci poskytnuté výrobcem zařízení.
V případě mobilních zařízení se systémem iOS:
  1. Připojte zařízení se systémem iOS (iPhone nebo iPad) ke svému počítači.
  2. Spusťte aplikaci Image Capture (Aplikace > Image Capture). 
  3. Vyberte médium, ze kterého chcete importovat, a klikněte na možnost Importovat/Importovat vše. Soubory z vybraného média se zkopírují do složky /Users/Pictures/[iPad/uživatel].
  4. V aplikaci Bridge Photo Downloader vyberte složku uvedenou v kroku 3 nebo mediální soubory v této složce, které chcete importovat.

V aplikaci Bridge CC může při pokusu o vytvoření místní mezipaměti s velkým počtem souborů nacházejících se v síťovém umístění dojít k chybě

Alternativní řešení

Přesuňte soubory, se kterými potřebujete pracovat, na místí jednotku.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online