Naučte se řešit běžné problémy s aktivací a deaktivací služby Creative Cloud (neboli problémy při přihlašování k této službě a odhlašování z této služby).

Problémy s aktivací (přihlášením)

Jak lze aktivovat aplikace Creative Cloud?

Aktivace – propojení aplikace s platnou uživatelskou licencí – probíhá u většiny aplikací automaticky. V některých případech je následkem chyb aktivace nutné aktivovat aplikace ručně.

Chcete-li aplikaci služby Creative Cloud aktivovat, spusťte ji, vyberte možnost Nápověda > Přihlásit se a přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Podrobné pokyny najdete v článku Přihlášení a odhlášení za účelem aktivace aplikací Creative Cloud.

Přihlášení aktivuje vaši licenci Creative Cloud a všechny nainstalované aplikace a služby spojené s vaším Adobe ID v tomto počítači. Je to jednoduchý proces, ale mohou se vyskytnout chyby, například pokud se nemůžete připojit k aktivačním serverům společnosti Adobe.

Poznámka:

Naše staré aktivační servery pro aplikaci Acrobat 8 a aplikace sady Creative Suite 3 (CS3) byly vyřazeny z provozu. Bez aktivačních serverů se při pokusu o ověření licence zobrazí v aplikaci Acrobat 8 a aplikacích sady CS3 chybová zpráva týkající se připojení. Další informace o postupu aktivace a získání náhradního sériového čísla a instalačního programu nebo využití nabídky upgradu najdete v článku Chyba aktivace nebo připojení | Acrobat 8, CS3.

Poznámka:

Máte-li potíže s aktivací produktu sady Creative Suite, aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements, přečtěte si článek Řešení potíží s aktivací a deaktivací.

Zde jsou uvedena řešení některých běžných problémů s aktivací služby Creative Cloud.

Jsou datum a čas v počítači správné?

Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Ujistěte se, že jsou systémové hodiny počítače nastaveny na správné datum a čas.

Jste připojeni k internetu?

Před přihlášením ke službě Creative Cloud se ujistěte, že jste připojeni k internetu. Pokud jste připojeni a nadále dochází k chybám připojení k internetu, aktivační server společnosti Adobe pravděpodobně nerozpoznal váš počítač.

Vyzkoušejte řešení v článku Pokročilé řešení potíží s připojením. Nebo si připravte svůj účet Adobe ID a poté se na nás obraťte.

Je aplikace nainstalována v příliš mnoha počítačích?

Pokud jste zakoupili členství pro jednotlivce ve službě Creative Cloud, můžete software nainstalovat do dvou počítačů. Kdykoli ji však můžete použít pouze v jednom počítači. Chcete-li aplikaci Creative Cloud nainstalovat do třetího počítače, je nutné deaktivovat aplikace v jednom z předchozích dvou počítačů.

Ujistěte se, zda jste připojeni k internetu, spusťte jakoukoli aplikaci Creative Cloud a
vyberte možnost Nápověda > Odhlásit (váš účet Adobe ID).

Podrobné pokyny a kroky k deaktivaci ze stránky účtů společnosti Adobe najdete v článku Aktivace a deaktivace produktů společnosti Adobe.

Pokud chcete aplikaci souběžně používat v několika počítačích, zakupte další licenci v obchodě Adobe Store.

Nemáte přístup k počítači?

Pokud nemáte přístup k původnímu počítači, do kterého jste nainstalovali aplikaci Creative Cloud, ať již z důvodu jeho zcizení, ztráty, zničení nebo zablokování, můžete deaktivovat aplikace na stránce účtů na adrese adobe.com/cz.

Přihlaste se ke stránce účtů společnosti Adobe pomocí svého účtu Adobe ID. V části Plány a produkty, klikněte na odkaz Spravovat plán. V části s aktivovanými zařízeními klikněte na symbol x vedle původního zařízení.

Podrobnější pokyny najdete v článku Deaktivace zařízení.

Pokud potřebujete pomoc, připravte si své Adobe ID a poté se na nás obraťte.

Chyby aktivace nebo přihlášení

Zde jsou uvedeny některé běžné kódy chyb aktivace a jejich řešení.

Kód chyby Problém nebo chybová zpráva Řešení
  Bylo dosaženo limitu aktivací. Viz článek Chyba informující o překročení povoleného počtu aktivací nebo neúspěšném přihlášení
  Nemohu se přihlásit ke službě Creative Cloud nebo spustit aplikaci Creative Cloud.

Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, a zkuste to znovu.

Pokud se zobrazí chybová zpráva, vyhledejte příslušnou chybu a její doporučené řešení v této tabulce.

Není-li zde chyba uvedena, obraťte se na nás.

  Pokouším se spustit aplikaci Creative Cloud, ale stále se zobrazuje výzva k zadání sériového čísla.Myslel(a) jsem, že pro službu Creative Cloud sériové číslo nepotřebuji.
Nepotřebujete. Viz článek Aplikace služby Creative Cloud požaduje sériové číslo.
  „Produkt [název aplikace] nelze aktivovat. Aby bylo možné tento produkt používat, je třeba jej aktivovat.“ Nejprve se ujistěte, zda jste připojeni k internetu a zda jsou datum a čas v počítači správné. Pokud se tím problém nevyřeší, přečtěte si článek Pokročilé řešení potíží s připojením, kde najdete pokyny k obnovení souboru hostitele, nebo článek Chyba aktivace nebo připojení | CS3, Acrobat 8.
  “Připojte se k internetu a zkuste to znovu.”
  „Došlo k chybě, protože počítač není připojen k internetu nebo
nemá správně nastavený čas. Je vyžadováno připojení k internetu. Připojte se k internetu nebo upravte nastavení času a zkuste to znovu.“
12001
12002
12004
12004
12005
ERROR_INTERNET_<...> Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo serveru proxy a zkuste to znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.
194:110 Aktivace se nezdařila Během uplynulých 72 hodin jste již zahájili proces „Deaktivovat vše“. Tento proces můžete zahájit znovu po uplynutí lhůty 72 hodin. Také nás můžete kontaktovat. Připravte si svůj účet Adobe ID.
194:112 Chyba synchronizace času klienta
Čas ve vašem počítači není správně nastaven. Nastavte ve svém počítači správně datum a čas.
208:1
208:2
208:3
Error_NetworkFailure Nebylo zjištěno připojení k internetu. Příčinou může být přerušení připojení z důvodu nastavení brány firewall nebo neúspěšné řešení problému s hostname z důvodu nastavení proxy serveru. Zkontrolujte nastavení brány firewall nebo serveru proxy a zkuste to znovu. Další informace najdete v článku Pokročilé řešení potíží s připojením.

213:5

213:10

  Tyto chyby jsou způsobeny nastavením složky SLStore
pouze pro čtení. Viz článek Chyba konfigurace | CC, CS.

Potřebujete pracovat offline?

Software Creative Cloud jednou denně kontaktuje servery společnosti Adobe za účelem ověření stavu účtu. Pokud
je při posledním ověření vše v pořádku (platba byla provedena včas), stav softwaru se aktualizuje a software bude v režimu offline funkční po dobu minimálně 99 dnů.

Poznámka:

Pokud budete delší dobu offline, krátce před odpojením se odhlaste a znovu přihlaste. Software tak bude fungovat po dobu minimálně 99 dnů, aniž by bylo nutné se připojovat.

I v této době se v softwaru budou zobrazovat upozornění připomínající připojení k internetu. Tato připomenutí lze odložit až do doby, kdy zbývá posledních 30 dnů. Poté se začne každý den zobrazovat výzva k připojení k internetu a aktualizaci stavu softwaru.

Další informace najdete v článku Připojení k internetu, období odkladu v offline režimu a připomenutí.

Problémy s deaktivací (odhlášením)

 Při deaktivaci je aplikace odpojena od uživatelské licence. Chcete-li aplikace služby Creative Cloud deaktivovat, jednoduše se ze služby Creative Cloud odhlaste. Můžete se odhlásit z počítačové aplikace Creative Cloud nebo jednotlivě z libovolných aplikací služby Creative Cloud. Můžete se také odhlásit ze stránky svého účtu. Další informace najdete v článcích Odhlášení ze služby Creative Cloud a Odhlášení ze stránky účtu.

Odhlášením se deaktivují všechny nainstalované aplikace a služby Creative Cloud, které jsou v daném počítači přidruženy k vašemu účtu Adobe ID. Aplikace jsou stále nainstalované, ale již nejsou připojeny k platné licenci. Zde jsou uvedena řešení běžných problémů s deaktivací:

Problém Řešení
Odinstaloval(a) jsem svoje aplikace bez předchozí deaktivace.

Odinstalováním aplikace z počítače nedojde k jejich deaktivaci. Zde je návod, jak deaktivovat odinstalovanou aplikaci:

Přihlaste se ke stránce účtů společnosti Adobe pomocí svého účtu Adobe ID. V části Plány a produkty, klikněte na odkaz Spravovat plán. V části s aktivovanými zařízeními klikněte na symbol x vedle zařízení, ze kterého jste odinstalovali aplikace.

Podrobnější pokyny naleznete v části Odhlášení ze stránky účtu.

Pokud potřebujete pomoc, připravte si své Adobe ID a poté se na nás obraťte.

Pokouším se nainstalovat aplikace Creative Cloud do třetího počítače, ale nefunguje to.

Jedna licence ke službě Creative Cloud dovoluje nainstalovat aplikace do dvou počítačů – například doma a v kanceláři.Pokud chcete nainstalovat aplikace do třetího počítače, odhlaste se ze služby Creative Cloud v jednom z ostatních zařízení. Potom se ke službě Creative Cloud přihlaste v novém počítači.

Abyste se mohli přihlásit v novém počítači, můžete také provést deaktivaci některého ze svých počítačů, a to na stránce svého účtu na webu adobe.com.

Nemám přístup k svému předchozímu počítači

Pokud nemáte přístup k předchozímu počítači, do kterého jste nainstalovali
aplikaci, ať již z důvodu jeho zcizení, ztráty, zničení nebo zablokování, můžete ji deaktivovat na stránce účtů na adrese adobe.com/cz.

Pokud potřebujete pomoc, připravte si své Adobe ID a poté se na nás obraťte.

Provedl/a jsem změnu hardwaru / operačního systému bez předchozí deaktivace

Provedli jste před deaktivací svého softwaru upgrade hardwaru počítače, výměnu pevného disku, upgrade operačního systému nebo přeformátování počítače?

Je třeba deaktivovat počítač na stránce účtu společnosti Adobe a poté se znovu přihlásit ke službě Creative Cloud.

Časté otázky týkající se aktivace

Co je aktivace?

Aktivace je proces, kterým společnost Adobe ověřuje váš software, aby zjistila neoprávněné použití a zneužití produktů či služeb Adobe a mohla jim předcházet. Součástí aktivace je odesílání údajů společnosti Adobe vždy v určitou chvíli, např. při stahování, instalaci, odinstalování, zadávání sériového čísla, spouštění či zjišťování aktualizací softwaru Adobe. Společnost Adobe je oprávněna tyto údaje použít samostatně nebo s jinými údaji, které vlastní, aby (i) vám nabídla možnost prodloužení příslušné licence a (ii) lépe znala, jak je software Adobe používán, a mohla tak lépe získávat a udržet zákazníky.

Jaké informace jsou v průběhu aktivace shromažďovány?

Během aktivace mohou být společnosti Adobe zaslány tyto typy údajů:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečné ID (generované společností Adobe) určené pouze pro váš počítač a licenci, kterou jste pro software zakoupili. Tato ID nelze využít k identifikaci vašeho počítače nebo vás osobně.
 • Adobe ID, pokud jste se v rámci instalace, aktualizace nebo používání softwaru Adobe přihlásili k účtu Adobe. Adobe ID slouží k vaší osobní identifikaci a zajišťuje propojení s údaji, které jste společnosti Adobe poskytli při vytváření nebo používání svého účtu Adobe. Pokud pro výše uvedené záležitosti vy nebo vaše společnost využíváte správce nebo jinou autorizovanou osobu, můžeme obdržet též účet Adobe ID této osoby.
Údaje o nainstalovaných produktech Adobe
 • Příslušná sériová čísla k licencím nainstalovaných produktů
 • Název a číslo verze produktu; typ zakoupené licence
 • Příslušná verze licenční smlouvy s koncovým uživatelem k softwaru
 • Počet spuštění všech aplikací Adobe, které jsou součástí produktové licence, od poslední aktivace
Údaje o operačním systému
 • Typ a verze operačního systému
 • Použitá místní nastavení (jazyková mutace a znaková sada)
 • Místní čas počítače (včetně časové zóny)
 • Název počítače
 • MAC adresa
IP adresa
Váš poskytovatel internetových služeb (ISP) vám přidělí IP adresu. Společnost Adobe obdrží tuto IP adresu jako součást procesu aktivace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online