Odinstalací jednoho serializovaného balíčku se zruší serializace nebo předplatné produktů jiného balíčku

Problém

Pokud v nástroji Creative Cloud Packager starší verze než 1.9.6 dva serializované balíčky nebo balíčky skupiny zařízení vytvořené pomocí stejné úplné skupiny zařízení služby Creative Cloud byly nainstalovány v zařízení a poté byl jeden z nich odinstalován, byla odebrána licence ze zařízení, kvůli čemuž došlo také ke zrušení serializace nebo předplatného produktů druhého balíčku. Když vytvoříte balíček pomocí nejnovějšího nástroje Creative Cloud Packager (1.9.6), k tomuto problému nedojde.

Oprava stávajících balíčků systému Mac vytvořených pomocí nástroje Creative Cloud Packager starší verze než 1.9.6

Poznámka:

Ve stávajících balíčcích systému Windows, které byly vytvořeny pomocí nástroje Creative Cloud Packager starší verze než 1.9.6, není k dispozici žádná oprava tohoto problému.

V systému Mac můžete tento problém v jakýchkoli dříve vytvořených balíčcích opravit pomocí následujících kroků.

 1. Po nainstalování nejnovějšího nástroje Creative Cloud Packager zkopírujte spustitelný soubor adobe_prtk z následujícího umístění:

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp/CCP/utilities/APTEE

 2. Vložte jej a nahraďte spustitelný soubor adobe_prtk v následujícím umístění složky vztahující se k instalaci/odinstalaci sady balíčků:

  /Contents/Resources/ProvisioningTool

  Například:

  ../TestPkg/Build/TestPkg_Install.pkg/Contents/Resources/ProvisioningTool/

  ../TestPkg/Build/TestPkg_Uninstall.pkg/Contents/Resources/ProvisioningTool/

   

Když nyní odinstalujete serializované balíčky nástroje CCP, licence produktů nainstalovaných pomocí jiných balíčků nebude odebrána, pokud tyto produkty používají stejnou licenci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.