Někdy se stává, že ostatní programy a služby běžící na vašem zařízení mohou být s aplikací Dreamweaver v konfliktu. Sem patří jednak programy, které spouštíte ručně, ale i programy, které se spouštějí automaticky a běží na pozadí. Tyto ostatní programy lze zakázat tak, že systém spustíte buď v diagnostickém režimu, nebo v režimu výběrového spuštění. Jestliže problém v těchto alternativních systémech zmizí, je pravděpodobné, že konflikt způsobuje jiná aplikace, která v normálním režimu běží.

 1. Pokud ukončení všech ostatních programů problém nevyřeší, zkuste jeden z následujících alternativních režimů (závisí na operačním systému a verzi aplikace Dreamweaver):

Zkuste aplikaci Dreamweaver spustit po ukončení všech ostatních programů

Uložte si veškerá data, zavřete všechny otevřené aplikace a zakažte nástroje běžící na pozadí, abyste určili, zda nebrání správnému fungování aplikace Dreamweaver.

 1. Zavřete všechny viditelně otevřené dokumenty a aplikace metodou Soubor > Ukončit.
 2. Prostřednictvím oznamovací oblasti ukončete všechny programy, které lze ukončit.
 3. Ukončete všechny zbývající aplikace přes kartu Aplikace ve Správci úloh (otvírá se klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Delete).
 4. Pouze pro pokročilé uživatele: Zastavte veškeré vám známé služby prostřednictvím ovládacího panelu Služby. Následující typy programů jsou někdy nastaveny tak, aby se spouštěly jako služba: antivirus, spyware, vzdálené ovládání, webové servery, servery aplikací a databázové servery. Do ovládacího panelu Služby se ve Windows dostanete tak, že kliknete pravým tlačítkem na Tento počítač, v kontextové nabídce vyberete Spravovat, rozbalíte Služby a aplikace a vyberete Služby. Ovládací panel Služby je také k dispozici následovně: Start > Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby.

Vypnutí programů v oznamovací oblasti (hlavní panel systému)

 1. Oznamovací oblast (hlavní panel systému) najdete v pravém spodním rohu monitoru na hlavním panelu.

  Oznamovací oblast
 2. V oznamovací oblasti klikněte na ikonu daného programu a otevřete příslušnou kontextovou nabídku. V některých případech se kontextová nabídka otvírá kliknutím pravým tlačítkem. V ostatních levým.
 3. Ukončete jednotlivé programy volbou příslušné možnosti, například Ukončit, Zavřít nebo Vypnout. Nejdůležitější je dočasně vypnout antivirus a osobní bránu firewall.

Otevření dialogového okna Správce úloh pro zavření aplikací

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Delete a klikněte na tlačítko Správce úloh. Vyberte záložku Aplikace
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete zavřít.
 3. U každé položky, kterou nelze zavřít prostřednictvím standardního postupu Soubor > Ukončit, klikněte na tlačítko Ukončit úlohu.

Až přes oznamovací oblast a Správce úloh ukončíte nebo vypnete všechny programy, přistupte ke spuštění aplikace Dreamweaver. Jestliže aplikace Dreamweaver tentokrát spustí, problém spočívá v konfliktu s jiným programem.

Izolace programu, který je zdrojem problému

 1. Restartováním počítače znovu spusťte všechny programy.
 2. Vypněte všechny programy kromě jednoho a zkuste spustit aplikaci Dreamweaver.
 3. Tento postup opakujte, dokud nenarazíte na zdroj konfliktu.

Zkuste aplikaci Dreamweaver spustit v diagnostickém režimu (Dreamweaver 8 a dřívější verze v případě systému Windows XP).

Pokud vlastníte systém Windows XP, můžete provést čisté spuštění (také známé jako spuštění v diagnostickém režimu), ve kterém jsou všechny nedůležité programy a služby při spuštění vypnuté. Jestliže problém při čistém spuštění zmizí, je pravděpodobné, že konflikt způsobuje jiná aplikace, která v normálním režimu běží. Bližší informace o izolaci problémových programů a služeb najdete na stránce podpory společnosti Microsoft.

Upozornění: Než provedete čisté spuštění, přesvědčte se, že u svého účtu Windows máte nastaveno oprávnění správce. Pokud byste oprávnění správce neměli, mohlo by vám to znemožnit návrat do normálního režimu.

Spuštění v režimu diagnostického spuštění (Windows XP):

 1. V případě systému Windows XP klikněte na tlačítko Start a vyberte Spustit.
 2. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Tím se otevře dialogové okno nástroje Konfigurace systému.

  Poznámka:
  msconfig.exe není v případě Windows 2000 součástí instalace, ale je ke stažení na internetu.
 3. Na záložce Obecné vyberte možnost Diagnostické spuštění.
  Diagnostické spuštění na záložce Obecné
 4. Klikněte na tlačítko OK a po obdržení výzvy restartujte počítač.

 5. Po restartování v režimu diagnostického spuštění zkuste spustit aplikaci Dreamweaver. Jestliže problém zmizí, pak je jeho zdrojem konflikt s jiným programem či službou na pozadí.
 6. Po otestování aplikace Dreamweaver opět spusťte msconfig a zadejte režim Normálního spuštění.
 7. Restartujte zařízení v režimu Normálního spuštění.

Zkuste aplikaci Dreamweaver spustit v režimu výběrového spuštění (Dreamweaver CS3 v případě systému Windows XP).

Pokud vlastníte systém Windows XP, můžete zařízení spustit v režimu výběrového spuštění, ve kterém jsou všechny nedůležité programy a služby při spuštění vypnuté. Jestliže aplikace Dreamweaver neběží dle očekávání, zkuste ji spustit v režimu výběrového spuštění. Jestliže problém v režimu výběrového spuštění zmizí, je pravděpodobné, že konflikt způsobuje jiná aplikace, která v normálním režimu běží. Bližší informace o izolaci problémových programů a služeb najdete na stránce podpory společnosti Microsoft.

Upozornění: Než zařízení spustíte v režimu výběrového spuštění, přesvědčte se, že u svého účtu Windows máte nastaveno oprávnění správce. Pokud byste oprávnění správce neměli, mohlo by vám to znemožnit návrat do normálního režimu.

Spuštění v režimu výběrového spuštění (Windows XP):

 1. V případě systému Windows XP klikněte na tlačítko Start a vyberte Spustit.
 2. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Tím se otevře dialogové okno nástroje Konfigurace systému.
 3. Na záložce Obecné vyberte možnost Diagnostické spuštění. Viz obrázek nahoře.
 4. Klikněte na záložku Služby a povolte službu FLEXnet Licensing Service.
 5. Vraťte se zpět na záložku Obecné. Vzhledem k povolení služby FLEXnet Licensing Service by nyní měla být vybrána možnost režimu Výběrového spuštění.
 6. Klikněte na tlačítko OK a po obdržení výzvy restartujte počítač.

 7. Po restartování do režimu výběrového spuštění zkuste spustit aplikaci Dreamweaver. Jestliže problém zmizí, pak je jeho zdrojem konflikt s jiným programem či službou na pozadí.
 8. Po otestování aplikace Dreamweaver opět spusťte msconfig, zadejte režim Normálního spuštění a zařízení restartujte.

Zkuste aplikaci Dreamweaver spustit v režimu výběrového spuštění (Dreamweaver CS3 a 8 v případě systému Windows Vista).

Pokud vlastníte systém Windows Vista, můžete zařízení spustit v režimu výběrového spuštění, ve kterém jsou všechny nedůležité programy a služby při spuštění vypnuté. Jestliže aplikace Dreamweaver neběží dle očekávání, zkuste ji spustit v režimu výběrového spuštění. Jestliže problém v režimu výběrového spuštění zmizí, je pravděpodobné, že konflikt způsobuje jiná aplikace, která v normálním režimu běží. Bližší informace o izolaci problémových programů a služeb najdete na stránce podpory společnosti Microsoft.

Upozornění: Než zařízení spustíte v režimu výběrového spuštění, přesvědčte se, že u svého účtu Windows máte nastaveno oprávnění správce. Pokud byste oprávnění správce neměli, mohlo by vám to znemožnit návrat do normálního režimu.

Spuštění v režimu výběrového spuštění (Windows Vista):

 1. V systému Windows Vista klepněte na tlačítko Start, do textového pole Zahájit hledání napište msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 2. Tím se otevře dialogové okno nástroje Konfigurace systému.
 3. Na záložce Obecné vyberte možnost Výběrové spuštění.
  Výběrové spuštění na záložce Obecné
 4. Pod možností Výběrové spuštění zrušte odznačení položky Načíst položky Po spuštění
 5. Klikněte na záložku Služby a klikněte na možnost Zakázat vše.
 6. Znovu povolte následující čtyři služby:
  • FLEXnet Licensing Service (je vyžadována pro aktivaci aplikace Adobe CS3)
  • Klient zásad skupiny (je vyžadována pro spuštění systému Vista)
  • Plug and Play (je vyžadována pro aktivaci systému Vista)
  • Plánovač úloh (je vyžadována pro spuštění systému Vista)
 7. Klikněte na Použít a pak na tlačítko OK. Restartujte systém Windows, aby se změny projevily.
 8. Po restartování do režimu výběrového spuštění zkuste spustit aplikaci Dreamweaver. Jestliže problém zmizí, pak je jeho zdrojem konflikt s jiným programem či službou na pozadí.
 9. Po otestování aplikace Dreamweaver opět spusťte msconfig, zadejte režim Normálního spuštění a zařízení restartujte.

Poznámka: Pokud jste nepovolili službu Plug and Play a budete v režimu výběrového spuštění požádání o aktivaci systému Vista, restartujte systém v nouzovém režimu (při náběhu systému stiskněte klávesu F8), vraťte se do nástroje msconfig a proveďte restart systému v režimu normálního spuštění.

Další informace

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online