Nemožné převést počítač do režimu spánku se spuštěnou aplikací Dreamweaver | Windows

Problém

Pokud je spuštěna aplikace Dreamweaver a převedete počítač do režimu spánku, tento režim bude automaticky ukončen.

Příčina

Aplikace Dreamweaver nastaví časovač pro probuzení, který zabrání převodu počítače do režimu spánku.

Po ukončení aplikace Dreamweaver se časovač pro probuzení vymaže a počítač přejde podle očekávání do režimu spánku.

Poznámka:

Problém se nevyřeší, ani když vypnete možnost Povolit časovače pro probuzení v rozšířeném nastavení možností napájení.

Řešení

Chcete-li vyřešit potíže, nainstalujte opravu aplikace Dreamweaver CC 2015.3. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.