Přehled funkcí | Dreamweaver CC | Verze 2015

Verze 2015 aplikace Dreamweaver CC

Verze Dreamweaver CC 2015.1, 2015.2 a 2015.3 přináší průlomové možnosti navrhování a tvorby webů v aplikaci Dreamweaver. Creative Cloud knihovny a služba Adobe Stock jsou nově přístupné přímo z aplikace Dreamweaver a umožňují integrovat elementy a styly návrhu z aplikací Adobe pro stolní počítače či mobilní zařízení nebo obrázky a videa ve vysoké kvalitě. Služba Creative Cloud podporuje plynulou spolupráci mezi návrháři a vývojáři.

Na základě požadavků od uživatelů, jako jste vy, přináší tato verze hned několik vylepšení panelu DOM, návrhu responzivního webu, funkce Extrakt, úprav v živém zobrazení a dalších funkcí. Tento článek poskytuje popis uvedených nových funkcí i rozšíření a obsahuje odkazy na zdroje další nápovědy a informací.

Adobe Dreamweaver CC (verze 2015.3)

Tato verze aplikace Dreamweaver přináší opravu problému v počítačích se systémem Windows, kdy počítač nelze uvést do režimu spánku v případě, že je spuštěn (potíže s časováním probuzení). 

Další informace naleznete v tématu Počítač nelze uvést do režimu spánku v případě, že je spuštěn | systém Windows.

Adobe Dreamweaver CC 2015.2 (verze březen 2016)

Vylepšení panelu DOM

Díky podpoře vícenásobných výběrů, úprav tagů, tříd a ID a vkládání nových elementů nyní můžete navrhovat většinu webové stránky pouze prostřednictvím panelu DOM.

Přečtěte si více informací o těchto vylepšeních panelu DOM:

Podpora vícenásobného výběru elementů DOM 

Nyní můžete na panelu DOM dokumentu vybrat několik tagů a současně je upravit nebo s nimi provést jiné operace.

 • Chcete-li vybrat tagy jdoucí za sebou, podržte klávesu Shift a klikněte na požadované tagy na panelu DOM.
 • Chcete-li vybrat jednotlivé tagy, které nejdou za sebou, podržte klávesu Ctrl a klikněte na požadované tagy na panelu DOM.
Posloupný výběr na panelu DOM
Posloupný výběr na panelu DOM

Neposloupný výběr na panelu DOM
Neposloupný výběr na panelu DOM

Pokud na panelu DOM vyberete několik elementů:

 • Funkce Inspektor vlastností a CSS Designer jsou zakázány.
 • Hierarchie tagů zobrazená ve spodní části stránky se vymaže.
 • Kurzor v zobrazení Kód se deaktivuje.

Úpravy tagů, tříd a ID prostřednictvím panelu DOM

Podle potřeby můžete nově upravovat tagy, třídy a ID dvojitým kliknutím na tyto objekty na panelu DOM. Můžete také přidávat další třídy a ID oddělené mezerou. V případě tagů, které nejsou spojeny s třídou nebo ID, můžete dvakrát kliknout na tag a zadat název třídy nebo ID.

Rady při psaní kódu se zobrazí, jakmile začnete psát název tagu, třídy nebo ID. Pokud budete chtít omezit rady pouze na třídy, začněte slovo psát tečkou. Pokud budete chtít zobrazit rady pouze pro ID, začněte slovo psát mřížkou (#).

Úpravy tagů na panelu DOM
Úpravy tagů na panelu DOM

Úprava nebo přidávání tříd na panelu DOM
Úprava nebo přidávání tříd na panelu DOM

Úpravy a přidání ID na panelu DOM
Úpravy a přidávání ID na panelu DOM

Chcete-li odebrat tag, klikněte na něj pravým tlačítkem na panelu DOM a poté na možnost Odstranit tag.

Vkládání elementů na panelu DOM

Nově můžete jedním z následujících způsobů vkládat nové elementy na svoji webovou stránku za pomoci panelu DOM:

 • Stiskněte mezerník nebo klikněte na ikonu vložení vedle požadovaného elementu na panelu DOM. V nově otevřeném místním okně klikněte na některou z možností. Pokud budete chtít uzavřít do tagu více elementů, vyberte požadované elementy a z možností vložení použijte příkaz Uzavřít do tagu.
Možnosti vložení na panelu DOM
Možnosti vložení na panelu DOM

 • Na panelu Vložit klikněte na požadovaný element a přetáhněte jej na panel DOM. Zobrazí živá vodítka značící polohu, ve které bude element vložen. Element přetáhněte na požadované místo.

Pokud vložíte tagy pomocí panelu DOM, vloží se také související výchozí (zástupný) text a požadované atributy pro tagy:

 • Pokud vložíte některý z následujících tagů a potvrdíte změny, do zobrazení Kód, zobrazení Živý kód a zobrazení Návrh se vloží výchozí text:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1–h6hgroup
 • Pokud vložíte tag table a potvrdíte změny, vloží se tabulka 3 x 3.
 • Pokud vložíte tag embed nebo img a potvrdíte změny, zobrazí se dialogové okno Vybrat soubor a vyzve vás k výběru vhodného souboru.
 • Pokud vložíte tag meta a potvrdíte změny, do zobrazení Kód se přidá následující kód: <meta name="" content="">
 • Pokud vložíte tag figure a potvrdíte změny, vloží se tag figure se vnořeným tagem figcaption.
 • Pokud vložíte tag ul nebo ol a potvrdíte změny, vloží se tag ol/ul se vnořeným tagem li.

Vizuální zpětná vazba pro podřízené uzly

Pokud na panelu DOM vyberete uzel, jeho podřízené uzly se zobrazí světle modře.

Pokud vyberete konkrétní podřízené uzly, světle modré zvýraznění nebude vidět.

Zvýrazněné podřízené uzly při výběru nadřazeného uzlu
Zvýrazněné podřízené uzly při výběru nadřazeného uzlu

Zvýrazněný podřízený uzel podobný nadřazenému
Zvýrazněný podřízený uzel podobný nadřazenému

Bezpečnostní vylepšení na ochranu před zneužitím modulu Gatekeeper

Gatekeeper je integrovaná funkce pro detekci malwaru v systémech Mac OS X 10.7 a novějších. Tato funkce kontroluje v aplikacích platné podpisy s ID vývojáře předtím, než jsou nainstalovány v počítačích Mac. Tento modul ale nedokáže zjistit ani zablokovat aplikace, které se dynamicky načítají v rámci aplikací s platnými podpisy. Pokud si aplikaci Dreamweaver zakoupíte u neautorizovaného prodejce, tento nedostatek modulu Gatekeeper v ní může být zneužit k zavedení nebezpečných zásuvných modulů do jejího instalačního balíčku. 

Aplikace Dreamweaver nyní z důvodu ochrany před zneužitím vyžaduje potvrzení, když chcete načíst zásuvný modul třetí strany, který je nainstalován jinde než ve složce Aplikace.

Výzva k potvrzení načtení knihoven třetí strany
Výzva k potvrzení načtení knihoven třetí strany

Podrobné informace naleznete v tématu Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper.

Integrace frameworku CEF

V aplikaci Dreamweaver je nyní integrován framework CEF3 2357. Živé zobrazení nyní umožňuje vykreslení 3D přechodů,
animací a přeměn CSS3.

Více informací najdete na stránce Integrace frameworku CEF.

Vylepšení dotazů na vizuální multimédia

Při přidávání dotazů vizuálních multimédií prostřednictvím řádku s dotazy na vizuální multimédia je nyní možné vybrat jednotku (px, em nebo rem). Pokud zadáte hodnotu s určitou jednotkou a poté tuto jednotku změníte, daná hodnota se automaticky převede na hodnotu nově vybrané jednotky.

Určení jednotek při přidávání multimediálního dotazu
Určení jednotek při přidávání multimediálního dotazu

Další informace naleznete v tématu Dotazy na vizuální multimédia.

Vylepšení CC knihoven

Změny v dialogovém okně Převzorkování

Položka uživatelského rozhraní „Změnit velikost na“ v dialogovém okně Optimalizace obrazu byla změněna na „Převzorkovat na“.

Během převzorkování obrázku z panelu CC knihovny se na daném obrázku zobrazuje symbol probíhající operace.

Dialogové okno Převzorkování v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2
Dialogové okno Převzorkování v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2

Další informace naleznete v části Creative Cloud knihovny v aplikaci Dreamweaver.

Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z CC knihoven

Pokud uložíte licencované obrázky ze služby Adobe Stock v rámci Creative Cloud knihoven, můžete je extrahovat jako soubory SVG optimalizované pro web a použít na svých webových stránkách Dreamweaver. Po přetažení obrázků z aplikace z panelu CC knihovny na vaše webové stránky budou tyto obrázky ve výchozím nastavení vloženy jako soubory SVG.

Pokud budete chtít přizpůsobit vlastnosti souborů SVG, můžete upravit jejich předvolby v souboru options.json.

Další informace naleznete v tématu Extrakce souborů SVG optimalizovaných pro web z CC knihoven.

Nové počáteční šablony

V tomto sestavení byly přidány tři nové e-mailové šablony: Email-Fluid, Email-Hybrid a Email-Responsive.

Tyto šablony jsou dostupné prostřednictvím nabídky Soubor > Nový > Počáteční šablony > E-mailové šablony.

Nové e-mailové počáteční šablony v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2
Nové e-mailové počáteční šablony v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2

Vylepšení úprav tabulek v živém zobrazení

Nové možnosti úprav pro řádky a sloupce

Pro tabulky jsou v živém zobrazení k dispozici následující možnosti úprav:

 • odstranění pomocí kláves Delete/Backspace,
 • vyjmutí prostřednictvím kontextové nabídky, nabídky Úpravy nebo klávesové zkratky,
 • kopírování prostřednictvím kontextové nabídky, nabídky Úpravy nebo klávesové zkratky,
 • vložení prostřednictvím kontextové nabídky, nabídky Úpravy nebo klávesové zkratky,
 • kopírování a nahrazení jiných řádků či sloupců prostřednictvím možnosti Nahradit vybrané buňky v kontextové nabídce.

Chcete-li zobrazit tyto možnosti, přejděte výběrem tabulky do režimu formátování tabulek a klikněte na ikonu vrstev v zobrazení elementu. Poté vyberte požadované buňky a klikněte na ně pravým tlačítkem.

Možnosti úprav buněk tabulek v živém zobrazení
Možnosti úprav buněk tabulek v živém zobrazení

Přecházení mezi řádky a sloupci

Mezi buňkami tabulky můžete v živém zobrazení přecházet pomocí kláves se šipkou doleva a doprava. Klikněte na buňku v tabulce. Stisknutím klávesy se šipkou doleva můžete přejít na předchozí buňku a stisknutím klávesy se šipkou doprava můžete přejít na následující buňku.

Změna na úvodní obrazovce

Úvodní obrazovka doznala v této verzi aplikace Dreamweaver určitých změn:

Úvodní obrazovka v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2
Úvodní obrazovka v aplikaci Dreamweaver CC 2015.2

Adobe Dreamweaver CC 2015.1 (verze z listopadu 2015)

Integrace s Creative Cloud knihovnami

Nová podpora Creative Cloud knihoven umožňuje spolupráci a sdílení grafik a barevných motivů vytvořených v jiných nástrojích pro návrh, jako jsou aplikace Photoshop, Illustrator nebo mobilní aplikace. Můžete procházet, spravovat a používat kreativní datové zdroje v libovolných projektech aplikace Dreamweaver kdykoli a kdekoli je potřebujete. 

Panel CC knihovny v aplikaci Dreamweaver

Když vkládáte datové zdroje z Creative Cloud knihoven, můžete zvolit možnost zachování propojení mezi datovým zdrojem a zdrojem. Vaše datové zdroje tak budou neustále aktualizované.

Nový panel CC knihoven v aplikaci Dreamweaver vám pomůže zobrazit datové zdroje ve vašich Creative Cloud knihovnách a vložit je na vaše webové stránky. Datové zdroje můžete vkládat v živém zobrazení nebo v zobrazení kódu za použití nápovědy při psaní kódu.

Podrobné informace naleznete v tématu Creative Cloud knihovny v aplikaci Dreamweaver.

Integrace se službou Adobe Stock

Díky integraci se službou Adobe Stock si můžete stahovat obrázky, grafiku a videa s licencí royalty-free přímo do Creative Cloud knihoven. Díky tomu lze snadno spravovat a opakovaně používat obsah ze služby Adobe Stock přímo v aplikaci Dreamweaver.

Najděte si ve službě Adobe Stock dokonalé obrázky, grafiku a videa, která oživí váš web, přímo při práci v aplikaci Dreamweaver.

Vyhledávání a nákup obrázků ve službě Adobe Stock

Vylepšení responzivního designu

Vylepšení pro Bootstrap

Podpora pro Bootstrap v3.3.5

Verze Bootstrap používaná v aplikaci Dreamweaver byla aktualizována na verzi 3.3.5. V důsledku toho jsou všechny komponenty, výstřižky a počáteční šablony Bootstrap nově ve verzi 3.3.5. 

Zároveň došlo k aktualizaci jQuery na verzi 1.11.3.

Duplikování řádků a sloupců

Mimo funkci pro přidání sloupce a řádku do dokumentů Bootstrap v rámci živého zobrazení vám aplikace Dreamweaver nově umožňuje také duplikování řádků a sloupců.

Vybraný řádek nebo sloupec můžete duplikovat kliknutím na ikonu duplikace () uvedenou v pravém dolním rohu. Duplikace proběhne u celého řádku nebo sloupce společně s jeho obsahem.

Poznámka:

Možnost Přidat řádek nebo Přidat sloupec umožňuje duplikování řádku nebo sloupce spolu s třídami, ale bez obsahu.

Možnost duplikovat řádky a sloupce v dokumentech Bootstrap
Možnost duplikovat řádky a sloupce v dokumentech Bootstrap

Vylepšení pracovního postupu při vytváření dokumentu Bootstrap

Došlo ke zjednodušení postupů při vytváření dokumentu Bootstrap v dialogovém okně Nový dokument nebo pomocí počáteční šablony. Oproti předchozím verzím aplikace Dreamweaver se již neotevírají žádná dialogová okna (Zkopírovat závislé soubory či Přepsat stávající soubory).

Jakmile vytvoříte a uložíte dokument Bootstrap ve specifickém umístění, budou závislé soubory automaticky uloženy do stejného umístění.

Vylepšení dotazů na vizuální multimédia

Zvýraznění aktuálních hodnot přerušení

V aplikaci Dreamweaver jsou nově zvýrazněny multimediální dotazy přiřazené k aktuální velikosti displeje, takže je můžete snadno rozpoznat. Zvýraznění má podobu tmavých šipek a tmavého pozadí u hodnot bodů přerušení pro multimediální dotazy.

Aktivní multimediální dotazy a neaktivní multimediální dotazy (zvýrazněné výše)
Aktivní multimediální dotazy a neaktivní multimediální dotazy (zvýrazněné výše)

Vylepšení přidávání multimediálních dotazů

Pokud nově kliknete na symbol + na řádku s dotazy na vizuální multimédia, aplikace Dreamweaver nebude vyžadovat kliknutí na možnost max-width nebo min-width. Namísto toho se otevře místní okno umožňující okamžité přidání multimediálních dotazů. 

Současně bude ve výchozím nastavení zvolena možnost max-width. Přidán byl také rozevírací seznam, ve kterém můžete změnit možnost na min-width nebo min-max. 

Změny v přidávání multimediálního dotazu

Vylepšení úprav bodů přerušení

Nově můžete podle potřeby měnit hodnoty multimediálních dotazů dvojitým kliknutím na hodnoty bodů přerušení na řádku s dotazy na vizuální multimédia. Po dvojitém kliknutí na hodnotu bodu přerušení se zobrazí oranžové ohraničení a v něm textový kurzor.

Po zadání nových hodnot (v pixelech) můžete změny potvrdit stisknutím klávesy Enter/Return nebo je zrušit pomocí klávesy Escape.

Bod přerušení o velikosti 768px v režimu úprav s oranžovým ohraničením
Bod přerušení o velikosti 768px v režimu úprav s oranžovým ohraničením

Zobrazení počtu řádků pomocí možnosti Přejít ke kódu

Možnost Přejít ke kódu v kontextové nabídce dotazů na vizuální multimédia dostupné po kliknutí pravým tlačítkem nově obsahuje číslo řádku kódu, díky kterému můžete snadno určit odpovídající kód.

Čísla řádků s kódem odpovídají informacím v rámci dotazů na vizuální multimédia
Čísla řádků s kódem odpovídají informacím v rámci dotazů na vizuální multimédia

Vylepšení panelu Extrakt

Podpora více pláten

Nově máte možnost na panelu Extrakt v aplikaci Dreamweaver otevřít soubory PSD s více plátny a získat z nich datové zdroje. Každé plátno se na panelu Vrstvy zobrazí jako složka. Složku můžete podle potřeby rozbalit nebo sbalit a zobrazit nebo skrýt tak její obsah.

Pokud budete chtít určité plátno zvětšit, jednoduše klikněte na název plátna.

Dvojím kliknutím na možnost „Přizp.“ v záhlaví panelu můžete zmenšit plátno a přizpůsobit soubor PSD aktuálnímu zobrazení.

Podpora získání hodnoty pro Vržený stín

Při získávání prvků CSS ze souboru PSD s parametrem Vržený stín se nově tato vlastnost extrahuje jako parametr box-shadow pro CSS.

Rady ke zpracování nepodporovaných stylů vrstvy

V řadě případů vytváříte u souboru PSD více stylů vrstev, které fungují samostatně, ale nemohou pracovat společně. Nástroj Extract tyto případy rozpozná a navrhne vám způsob, jak s těmito styly vrstvy pracovat.

Funkce Extract dokáže odhalit následující případy:

 • Situace 1: Několik instancí libovolných vlastností, které budou převedeny na barvy pozadí. Například dvě Překrytí barvou nebo dvě Překrytí přechodem definovaná v souboru PSD.
 • Situace 2: Nad Překrytí přechodem vložíte Překrytí barvou s průhledností menší jak 100 %, nebo je vrstvě přiřazena barva pozadí. V takovém případě je určení výsledné sloučené barvy náročné.
 • Situace 3: Překrytí barvou s průhledností menší jak 100 % a vrstvě je přiřazena barva pozadí. I v takovém případě je určení výsledné sloučené barvy náročné.

Při zjištění těchto případů zobrazí funkce Extract u miniatury vrstvy na panelu Extrakt výstražnou ikonu. U místní miniatury vrstvy a u prvku CSS pro danou vrstvu se zobrazí následující varování:

„Vrstva obsahuje několik stylů vrstvy, které v rámci CSS nelze reprezentovat. Použijte nástroj Color Picker nebo extrahujte vrstvu jako obrázek.“

V případech, kdy se poloprůhledná barva pozadí překrývá s jinou barvou pozadí (případ 2 a 3 uvedený výše), se u prvku CSS zobrazí hodnoty všech barev pozadí. Požadovanou hodnotu lze následně extrahovat.

Vylepšení úprav v živém zobrazení

Vylepšení úprav tabulek

Jedním kliknutím vyberte řádek nebo sloupce

Nyní můžete v živém zobrazení vybrat řádky a sloupce tabulky jedním kliknutím. Byla zavedena nová ikona šipky (podobná šipce v zobrazení návrhu), se kterou můžete kliknutím vybrat řádek nebo sloupec.

 1. Otevřete zobrazení elementu výběrem tabulky pomocí ikony vrstev.

 2. Kliknutím na ikonu vrstev přejdete do režimu formátování tabulky.

 3. Pohybujte myší nad řádkem nebo sloupcem, který chcete vybrat. Po umístění myši nad úplný okraj řádku nebo sloupce se zobrazí šipka, která znázorňuje, že nyní můžete kliknutím provést výběr.

 4. Kliknutím vyberte řádek nebo sloupec.

  Výběr řádku tabulky v živém zobrazení
  Výběr řádku tabulky v živém zobrazení

  Výběr sloupce tabulky v živém zobrazení

 5. Pokračujte v potřebných úpravách řádku nebo sloupce pomocí kontextové nabídky, kterou lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem.

Výběr více buněk přetažením

Nyní lze přetažením vybrat více buněk/řádků/sloupců. Klikněte na buňku a vyberte je přetažením přes více buněk/řádků/sloupců.

 1. Otevřete zobrazení elementu výběrem tabulky pomocí ikony vrstev.

 2. Kliknutím na ikonu vrstev přejdete do režimu formátování tabulky.

 3. Přetáhněte a vyberte požadované řádky a sloupce.

  Výběr více buněk pomocí přetažení
  Výběr více buněk pomocí přetažení

 4. Pokračujte v potřebných úpravách řádku nebo sloupce pomocí kontextové nabídky, kterou lze otevřít kliknutím pravým tlačítkem.

Řádky nebo sloupce odstraňte pomocí klávesy Delete

Nyní můžete mazat řádky nebo sloupce jejich výběrem a stisknutím kláves Delete nebo Backspace.

Rychlý inspektor vlastností textu

Pomocí Rychlého inspektoru vlastností textu v živém zobrazení můžete nyní rychle formátovat či odsazovat text a přidávat do něj hypertextové odkazy. Rychlý inspektor vlastností textu se zobrazí po kliknutí na ikonu vrstev pro textové elementy: h1–h6, pre a p.

Rychlý inspektor vlastností textu

 • Pomocí možnosti formátování lze tag elementu rychle změnit na jeden z následujících tagů: h1-h6, p a pre. 
 • Pomocí možnosti odkazu lze vytvořit z textového elementu hypertextový odkaz. 
 • Pomocí ikon pro tučné písmo a kurzívu lze k textovému elementu přidat tagy <strong> a <em>.
 • Ikony tagu blockquote pomáhají přidat nebo odebrat odsazení textu. Tag bude na základě toho přidán nebo odebrán z kódu.

V dokumentech Bootstrap umožňuje Rychlý inspektor vlastností textu také zarovnat a transformovat textové elementy.

Rychlý inspektor vlastností pro text v dokumentech Bootstrap
Rychlý inspektor vlastností pro text v dokumentech Bootstrap

 • Zarovnání: Textové elementy dokumentu Bootstrap lze použitím příslušných tříd zarovnat doleva, na střed, doprava nebo do bloku.
 • Transformace: Velikost písmen textu elementu lze pomocí tříd nastavit na malá písmena, velká písmena nebo velká první písmena ve větě.

Změny Rychlého inspektoru vlastností pro obrázky

Rychlý inspektor vlastností pro obrázek nyní nabízí možnosti přizpůsobení obrázků v dokumentech Bootstrap.

Rychlý inspektor vlastností pro text v dokumentech Bootstrap

 • Omezit na tvar: Kliknutím lze oříznout rohy obrázků na kruhový tvar, tvar se zaoblenými rohy nebo miniaturu.
 • Nastavit obrázek jako responzivní: Kliknutím lze obrázky nastavit tak, aby se přizpůsobovaly různým šířkám obrazovky.

Aktualizace nainstalované z aplikace

Společnost Adobe poskytuje aktualizace průběžně, aby aplikace Dreamweaver držela krok s neustále se vyvíjejícími technologiemi. Jde například o aktualizace knihoven Bootstrap či počátečních šablon.

Aktualizace v rámci aplikace lze stahovat a instalovat automaticky nebo ručně. Aktualizace v rámci aplikace je možné zakázat nebo odinstalovat a vrátit tak aplikaci Dreamweaver do stavu po poslední instalaci či aktualizaci pomocí aplikace Adobe Creative Cloud pro stolní počítače. V dialogovém okně předvoleb aplikace Dreamweaver lze nastavit režim aktualizace nebo zakázat či vrátit aktualizace v rámci aplikace.

Další informace o aktualizacích v rámci aplikace naleznete v tématu Aktualizace v rámci aplikace.

Předvolby aktualizací v rámci aplikace
Předvolby aktualizací v rámci aplikace

Testovací server – vylepšení pracovních postupů

V předchozí verzi (aplikace Dreamweaver CC 2015) jsme představili automatické odesílání souborů na testovací server za účelem zjednodušení úprav dynamických dokumentů v živém zobrazení. S ohledem na časté požadavky uživatelů jsme přidali možnost vypnutí této funkce a v dialogovém okně Nastavení webu je vám tak nově k dispozici dodatečná předvolba.

Podrobné informace naleznete v tématu Zakázání automatického odesílání dynamických souborů.

Zakázání možnosti automatického odesílání dynamických souborů
Zakázání možnosti automatického odesílání dynamických souborů

Sbalení kódu na základě výběru

Sbalení vybraného bloku kódu je znovu zpět. Nyní můžete:

 • sbalit kód na úrovni tagů jako v předchozí verzi aplikace Dreamweaver a/nebo
 • sbalit část kódu pomocí výběru.
Pokud vyberete blok kódu, možnost sbalení kódu se zobrazí, jak je uvedeno níže:
Kliknutím na znaménko „-“ kód sbalíte

Kliknutím na znaménko „+“ kód rozbalíte.

Kliknutím na znaménko „-“ kód sbalíte. Chcete-li rozbalit sbalenou část kódu, klikněte na znaménko „+“.

Další informace o sbalení kódu naleznete v tématu Sbalení kódu.

Vylepšení nástroje CSS Designer

Změna pořadí selektorů

Nově můžete změnit pořadí selektorů na panelu Selektory jejich přetažením na požadované místo na panelu.

Změna pořadí selektorů v nástroji CSS Designer
Změna pořadí selektorů v nástroji CSS Designer

Panely v nástroji CSS Designer si zachovají upravenou velikost

Pokud panely v nástroji CSS Designer sbalíte nebo rozbalíte, upravená velikost těchto panelů bude uložena po celou dobu trvání relace. Panely Zdroje a Média si zapamatují upravenou velikost až do její další úpravy.

Panel Vlastnosti je pro soubory Bootstrap zakázán

V případě souborů Bootstrap, u kterých jsou styly definovány v souborech Bootstrap CSS a jen pro čtení, není panel Vlastnosti v nástroji CSS Designer k dispozici.

Poznámka:

Pokud chcete upravit styl dokumentu Bootstrap, vytvořte další soubor CSS, kterým chcete přepsat stávající styly, a následně jej připojte k dokumentu.

Vrácení / opakované provedení akce výhradně v aktivních dokumentech

Vrácení / opakované provedení akcí lze nyní omezit pouze na aktivní dokumenty.

Vrácení /opakované provedení akcí se ve výchozím nastavení týká pouze momentálně aktivního dokumentu a všech souvisejících souborů, jako jsou příslušné soubory CSS. Pokud vrácení akcí omezíte na aktivní dokument, vrácení / opakované provedení se použije pouze u změn v momentálně aktivním dokumentu. Pokud máte například otevřený soubor HTML, vrácení / opakované provedení akcí se bude týkat pouze změn provedených v tomto souboru HTML, a ne v příslušném souboru CSS. Pokud budete chtít vrátit / opakovaně provést změny v souvisejícím souboru CSS, bude třeba nejprve přepnout na tento soubor.

Pokud je aktivní živé zobrazení nebo zobrazení návrhu, vrácení / opakované provedení se uplatní pouze u změn majících vliv na kód HTML. Jako příklad si vezměme situaci, kdy upravujete stránku Bootstrap v živém zobrazení. Upravíte určitý text a poté změníte velikost multimediálního dotazu na panelu s dotazy na vizuální média. Vrátit je možné pouze úpravu textu a nikoli změny multimediálního dotazu, protože tyto změny byly provedeny v souvisejícím souboru, nikoli v souboru HTML. Můžete však přepnout na související soubor CSS a provést změny tam.

Chcete-li omezit vrácení / opakované provedení akcí na aktuální dokument, postupujte následovně:

 1. Klikněte na možnost Upravit > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Mac).

 2. V kategorii Všeobecné vyberte možnost Omezit vrácení akcí na aktuální dokument v části Možnosti úprav.

  Omezení vrácení / opakované provedení akcí na aktivní dokument

 3. Klikněte na tlačítko Použít a kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Předvolby.

 4. Změny se projeví po restartu aplikace Dreamweaver.

Vylepšení panelu DOM

Kliknutím pravým tlačítkem na kontextovou nabídku panelu můžete nově zkopírovat tag na panelu DOM z jednoho dokumentu a vložit jej na panel DOM jiného dokumentu.

Poznámka:

Po zkopírování tagů z jednoho panelu DOM je můžete vložit do jiného panelu DOM. Pokud zkopírujete tag z živého zobrazení, můžete jej vložit pouze do živého zobrazení (vložení na panel DOM nebude možné).

Možnost obnovení pro průvodce novými funkcemi

Průvodce novými funkcemi – během prvního spuštění po aktualizaci aplikace Dreamweaver se automaticky zobrazí plovoucí okna funkcí a kontextové tipy k funkcím. Plovoucí okna funkcí vám pomohou prozkoumat nové funkce dostupné v aktualizované verzi a kontextové tipy k funkcím usnadňují prozkoumání nových pracovních postupů a vylepšení funkcí.

Při dalším spuštění aplikace Dreamweaver budou tito průvodci novými funkcemi skryti a ve výchozím nastavení se již nezobrazí. Pokud je budete chtít znovu zobrazit, můžete použít možnost obnovení v předvolbách aplikace Dreamweaver.

 

 1. Přejděte do nabídky Nápověda > Obnovit průvodce novými funkcemi. Otevře se dialogové okno Předvolby.

 2. Podle potřeby obnovte plovoucí okna funkcí, kontextové tipy k funkcím nebo obě tyto možnosti.

 3. Zavřete okno Předvolby a ukončete aplikaci Dreamweaver.

 4. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver. Průvodci novými funkcemi vám budou znovu k dispozici.

Aktualizace nástroje Ověření platnosti W3C

Proběhla aktualizace aplikace Dreamweaver, která nyní používá novou službu pro ověření platnosti kódu HTML5 od organizace W3C: https://validator.w3.org/nu/. Původní verze pro ověření platnosti validator.w3.org se již nepoužívá.

Nová služba pro ověření platnosti podporuje pouze následující analyzátory:

Hodnota

Popis

žádná

Volba analyzátoru HTML nebo XML na základě typu obsahu.

xml

Analyzátor XML, nenačítá externí entity

xmldtd

Analyzátor XML, načítá externí entity

html

Analyzátor HTML, konfigurace na základě typu dokumentu.

html5

Analyzátor HTML v režimu HTML5.

html4

Analyzátor HTML v režimu HTML4 Strict.

html4tr

Analyzátor HTML v režimu HTML4 Transitional.

Stejně jako v předchozích verzích aplikace Dreamweaver můžete podle potřeby i nadále určit záložní analyzátor, který aplikace Dreamweaver použije v případě, že nedokáže rozpoznat analyzátor na základě typu obsahu v dokumentu nebo DTD. S novým ověřením platnosti se změnil pouze dostupný seznam analyzátorů.

Předvolby Ověření platnosti W3C

Podpora souborů SVG na panelu Datové zdroje

Panel Datové zdroje nyní obsahuje seznam všech datových zdrojů SVG na webu aplikace Dreamweaver, které souvisí s momentálně aktivním dokumentem. Stejně jako u všech ostatních datových zdrojů na panelu Datové zdroje můžete s datovými zdroji SVG provádět různé akce (např. úpravy, přiřazování adres URL nebo opětovné využití datových zdrojů v různých dokumentech a na různých webech).

Datové zdroje SVG na panelu Datové zdroje
Datové zdroje SVG na panelu Datové zdroje

Změna voleb zvětšení a zmenšení

Zmenšení nebo zvětšení v živém zobrazení a zobrazení návrhu využívající následující akce již v aplikaci Dreamweaver nejsou k dispozici:

Windows:

 • Stiskněte klávesu Ctrl a použijte kolečko myši
 • Stiskněte klávesu Ctrl a posouvejte prstem po trackpadu

Mac:

 • Stiskněte klávesu Cmd a použijte kolečko myši
 • Stiskněte klávesu Cmd a posouvejte prstem po trackpadu

V ostatních způsobech zmenšení nebo zvětšení dokumentů nejsou žádné změny: Cmd/Ctrl + + nebo Cmd/Ctrl + -a přiblížení z nabídky Zobrazit > Lupa.

Změny v nabídce Zobrazit

Volby Kód a živé zobrazení / Kód a návrh byly v nabídce Zobrazit přejmenovány na „Rozdělit“ a stejně se i chovají v panelu nástrojů Dokument.

Nabídka Zobrazit aplikace Dreamweaver CC ve starších verzích než 2015.1

Nabídka Zobrazit v aplikaci Dreamweaver CC verze 2015.1

Rychlejší synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver se službou Creative Cloud

Díky několika vylepšením výkonu ve funkci synchronizace nastavení můžete nyní ještě rychleji synchronizovat nastavení mezi instancemi aplikace Dreamweaver a službou Creative Cloud.  

Nepoužívaný panel Stylů CSS a API

Z aplikace Dreamweaver byl odebrán původní panel Styly CSS a výsledkem toho bylo odstranění také příslušných API.

Následující základní API jsou i nadále k dispozici:

 • dreamweaver.cssRuleTracker.newRule()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editStyleSheet()
 • dreamweaver.cssStylePalette.attachStyleSheet()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getMediaType()
 • dreamweaver.cssStylePalette.setMediaType()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getDisplayStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.setDisplayStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.newStyle()

Následující API již nejsou a nebudou podporovány:

 • dreamweaver.cssRuleTracker.editSelectedRule()
 • dreamweaver.cssRuleTracker.canEditSelectedRule()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editSelectedStyleInCodeview()
 • dreamweaver.cssStylePalette.renameSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.applySelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.duplicateSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.deleteSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canEditSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canEditSelectedStyleInCodeview()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canRenameSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canDuplicateSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canDeleteSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canApplySelectedStyle()
 • dreamweaver.canDisableSelectedStyle()
 • dreamweaver.canEnableAllDisabled()
 • dreamweaver.canDeleteAllDisabled()
 • dreamweaver.getSelectedStyleIsDisabled()
 • dreamweaver.setSelectedStyleIsDisabled()
 • dreamweaver.enableAllDisabled()
 • dreamweaver.deleteAllDisabled()
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.