Příručka uživatele Zrušit

Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Pomocí vizuálních multimediálních dotazů můžete zobrazit a upravit webové stránky podle potřeb jednotlivých velikostí displejů.

Multimediální dotazy je modul standardu CSS3, který umožňuje vytvářet responzivní webové stránky definováním různých pravidel stylu pro různá zařízení nebo typy médií. Na základě těchto pravidel je obsah vykreslován tak, aby se přizpůsobil různým podmínkám, například velikostem obrazovky, velikostem okna prohlížeče, velikostem a orientaci zařízení a rozlišení.

Multimediální dotazy můžete přidat do kódu CSS pomocí pravidla @media. Případně můžete vytvořit samostatné seznamy stylů pro různé typy médií a pak je vyvolat pomocí následující syntaxe:

<link rel='stylesheet' media='all' href='normal.css' />
<link rel='stylesheet' media='print' href='print.css' />
<link rel='stylesheet' media='screen and (min-width: 701px)' href='medium.css' />

Prohlížeč v zařízení zkontroluje multimediální dotaz a použije k zobrazení webové stránky odpovídající soubor CSS. 

Další informace najdete v tomto článku.

Multimediální dotazy lze přidávat doplněním příslušného kódu do souborů HTML nebo CSS. Aplikace Dreamweaver zároveň umožňuje snadno vytvářet a spravovat multimediální dotazy pomocí následujícího:

Základní rozdíl mezi těmito dvěma metodami je vizuální aspekt. Pokud raději píšete kód a poté zobrazujete změny v Živém zobrazení, použijte nástroj CSS Designer. Pokud raději svou stránku vizualizujete na různých bodech přerušení a zároveň měníte návrh, zkuste spíše použít panel s dotazy na vizuální multimédia.

Řádky s dotazy na vizuální multimédia

Řádky s dotazy na vizuální multimédia jsou vizuální reprezentací multimediálních dotazů na stránce. Tyto řádky vám pomáhají vizualizovat webovou stránku na různých místech a ukazují, jak jsou různé součásti webové stránky přeformátovány na různých velikostech displejů. Zatímco zobrazujete svou stránku na různých velikostech displeje, můžete změnit design pro konkrétní velikost displeje bez vlivu na design stránky při jiných velikostech.

Řádky s dotazy na vizuální multimédia obsahují tři vodorovné řádky, z nichž každý představuje kategorii multimediálního dotazu:

 •  Zelená: Multimediální dotazy s podmínkami max-width (maximální šířka)
 •  Modrá: Multimediální dotazy s podmínkami min-width a max-width (minimální šířka i maximální šířka)
 •  Nachová: Multimediální dotazy s podmínkami min-width (minimální šířka)
Poznámka:

Multimediální dotazy uvedené v panelu CSS Designer mají také jako předvolby tyto barvy.

Každá kategorie se může skládat z jednoho nebo více multimediálních dotazů. Pokud podmínky multimediálního dotazu nejsou v dokumentu definovány, nezobrazí se ani odpovídající řádek pro vizuální multimediální dotaz. Například pokud dokument neobsahuje podmínky „min-width“, nezobrazí se fialový řádek.

Hodnoty bodů přerušení jsou uvedeny na řádcích – min-width na levém řádku a max-width na řádku pravém.

Hodnoty přerušení

A. Body přerušení B. Řádky s dotazy na vizuální multimédia C. Přidat ikonu multimediálního dotazu D. Scrubber 

Skrýt nebo zobrazit dotazy na vizuální multimédia

Panel s dotazy na vizuální multimédia je v Živém zobrazení zobrazen ve výchozím nastavení. Pokud budete chtít panel skrýt, použijte řádek Přepnout dotazy na vizuální multimédia z panelu nástrojů.

Přepínání mezi body přerušení

Chcete-li svou stránku zobrazit v konkrétní velikosti (bodu přerušení), klikněte na odpovídající panel multimediálního dotazu. Dokument se přepne na bod přerušení.

Případně můžete přetáhnout nástroj pro posun na požadovaný bod přerušení.

Pokud chcete změnit velikost okna dokumentu Dreamweaver, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Dvakrát klikněte kamkoli v šedé oblasti na pravé straně dokumentu, kde se nachází text „Poklepáním přizpůsobte šířce“. Pokud šedá oblast není vidět, přetáhněte posuvník vlevo.
 • Vyberte možnost Plná šířka v rozevíracím seznamu v dolní části okna dokumentu.
Změna velikosti okna
Změna velikosti okna

Pokud tuto možnost nevidíte, přetáhněte nástroj scrubber a zmenšete tím velikost webové stránky.

Vizuální úprava multimediálních dotazů

 1. Klikněte na panel s dotazy na vizuální multimédia, který odpovídá multimediálnímu dotazu, který chcete upravit.

  Objeví se ovladače pro změnu velikosti. Pro multimediální dotazy, které mají hodnoty min i max-width se zobrazí ovladače na obou stranách panelu.

  Ovladače pro změnu velikosti

 2. Přetáhněte ovladače na požadovanou velikost.

  Multimediální dotazy jsou automaticky aktualizovány na nové hodnoty min-width a/nebo max-width. Zobrazí se oznámení o úspěšné úpravě multimediálního dotazu. Pokud s panelem s dotazy na vizuální multimédia souvisí více multimediálních dotazů, jsou aktualizovány všechny multimediální dotazy. Počet aktualizovaných multimediálních dotazů je uveden společně se zprávou o úspěchu. 

Poznámka:

Chcete-li akci vrátit zpět, stiskněte Ctrl + Z (Win) nebo Cmd + Z (Mac).

Případně můžete dvakrát kliknout na hodnoty bodů přerušení a zadat tyto hodnoty pomocí klávesnice. 

Přidání nového dotazu na média

 1. Přetáhněte nástroj scrubber podél pravítka na požadovanou velikost.

 2. Klikněte na volbu .

  Přidávání multimediálních dotazů
  Přidávání multimediálních dotazů

 3. V zobrazeném místním okně bude ve výchozím nastavení zvolena možnost max-width. Chcete-li nastavit hodnotu min-width nebo max-width, zvolte odpovídající možnost z rozevíracího seznamu a vyberte požadované jednotky.

  Poté vyberte zdroj CSS, ve kterém je nutné multimediální dotaz přidat.

  Pokud zvolíte vytvoření nového souboru CSS, zobrazí se nový rozbalovací prvek. Zadejte název a cestu nového souboru CSS a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Chcete-li akci vrátit zpět, stiskněte Ctrl + Z (Win) nebo Cmd + Z (Mac).

Odstranění multimediálních dotazů

 1. Klepněte pravým tlačítkem na odpovídající panel s dotazy na vizuální multimédia.

 2. Klikněte na tlačítko Odstranit a poté klikněte na multimediální dotaz, který chcete odstranit..

 3. Klikněte na tlačítko OK a potvrďte, že chcete odstranit všechny multimediální dotazy a příslušné selektory.

Poznámka:

Chcete-li akci vrátit zpět, stiskněte Ctrl + Z (Win) nebo Cmd + Z (Mac).

Zobrazení kódu pro multimediální dotazy

 1. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný panel s dotazy na vizuální multimédia a umístěte kurzor myši na možnost Přejít ke kódu.

  Zobrazí se seznam multimediálních dotazů v příslušném rozsahu bodu přerušení společně se soubory, ve kterých jsou deklarovány.

 2. Klikněte na požadovaný multimediální dotaz a přejděte na odpovídající kód v Zobrazení kódu.

  Pokud Zobrazení kódu není viditelné, dokument se přepne do zobrazení Rozdělit a kód se zobrazí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.