Procházejte, spravujte a používejte kreativní datové zdroje v libovolných projektech aplikace Dreamweaver, a to pomocí aplikace Adobe Stock a dalších aplikací Adobe.

Díky Creative Cloud knihovnám jsou vaše oblíbené datové zdroje k dispozici, ať jste kdekoli. Podle potřeby můžete vytvářet či zachycovat obrázky, používat různé barvy, textové styly a mnoho dalšího v řadě aplikací Creative Cloud pro stolní počítače nebo mobilní zařízení a zároveň budete mít k těmto prostředkům jednoduchý přístup z jiných počítačových a mobilních aplikací a můžete je využívat k plynulé kreativní práci.

Přímo v aplikaci Dreamweaver můžete využívat CC knihovny a s jejich pomocí opakovaně používat barvy a grafiku na svých webových stránkách. Vkládáním propojených datových zdrojů můžete zajistit, že vložená grafika bude vždy aktuální a bude odpovídat grafice v cloudu.

Přečtěte si další informace o používání CC knihoven v aplikaci Dreamweaver.

Panel CC knihovny

Panel CC knihovny (Okna > CC knihovny) je hlavní přístupové místo k datovým zdrojům uloženým ve službě Creative Cloud. Pomocí tohoto panelu lze také hledat datové zdroje ve službě Adobe Stock.

Panel CC knihovny
Panel CC knihovny

Pomocí tohoto panelu můžete provést následující:

 • Procházení datových zdrojů uložených v konkrétní knihovně
 • Vytvoření knihovny
 • Zobrazení náhledu datových zdrojů ve vybrané knihovně
 • Přetahování nebo kopírování datových zdrojů, které chcete vložit na webovou stránku
 • Zadání klíčového slova, např. názvu obrázku či jeho části, které chcete vyhledat ve službě Adobe Stock

Začínáme

Definování webu v aplikaci Dreamweaver

Web v aplikaci Dreamweaver je složka, kam se ukládají všechny obrázky, videa, skripty, seznamy stylů a další soubory související s vašimi webovými stránkami. Pokud nejprve definujete web, budete moci do něj snadno ukládat datové zdroje importované z CC knihoven. Ověřte, zda je webová stránka, do které chcete importovat datové zdroje z CC knihoven, také uložena ve složce webu.

Bližší informace o vytváření webů naleznete v tématu Nastavení lokální verze webu.

Přidání datových zdrojů do CC knihoven

Pokud se ujistíte, že všechny potřebné datové zdroje jsou k dispozici ve službě Creative Cloud, budete je moci rychle importovat do vaší webové stránky v aplikaci Dreamweaver.

Pokud hledáte zajímavé obrázky, služba Adobe Stock je vhodným místem, kde začít hledat. Podrobné informace naleznete v tématu Získání datových zdrojů ze služby Adobe Stock.

Obrázky a barvy zachycené nebo vytvořené v různých aplikacích Adobe pro mobilní zařízení nebo stolní počítače lze ukládat ve službě Creative Cloud a importovat do vašich webových stránek. Například se může jednat o vektorovou grafiku vytvořenou pomocí aplikace Adobe Shape CC nebo obrázek zpracovaný v aplikaci Photoshop. Služba Creative Cloud současně umožňuje vám i členům vašeho týmu spolupracovat a sdílet datové prostředky a mít tak k dispozici pro další použití i prostředky od ostatních uživatelů.

Další informace o Creative Cloud knihovnách naleznete v tématu Creative Cloud knihovny.

Získání datových zdrojů ze služby Adobe Stock

Služba Adobe Stock je integrována do Creative Cloud knihoven. Obrázky můžete vyhledávat a přidávat do libovolné z CC knihoven jedním z následujících způsobů:

 • přímo z webových stránek Adobe Stock,
 • pomocí panelu CC knihovny v aplikaci Dreamweaver,
 • pomocí panelů CC knihovny v ostatních aplikacích Adobe, jako jsou Photoshop nebo Illustrator.

Po přidání obrázků do CC knihovny můžete podle pokynů v tématu Opakované používání grafiky uložené v CC knihovnách tyto obrázky používat na svých webových stránkách.

Pokud jste se zatím nerozhodli, zda si chcete obrázky ve službě Stock zakoupit, můžete do knihoven přidat pouze obrázky s vodoznakem (náhledy) a použít je k vyhrazení místa. Posléze si tyto obrázky můžete zakoupit na panelu CC knihovny v aplikaci Dreamweaver či v jiných aplikacích, případně přímo na webových stránkách Adobe Stock. 

Hledání obrázků ve službě Adobe Stock pomocí panelu CC knihovny
Hledání obrázků ve službě Adobe Stock pomocí panelu CC knihovny

Pokud budete obrázek licencovat, všechny výskyty datového zdroje s vodoznakem ve vašich otevřených dokumentech se aktualizují na verzi licencovaného obrázku ve vysokém rozlišení.

Opakované používání barev a barevných motivů uložených v CC knihovnách

Opakované používání barev a barevných motivů v živém zobrazení

Barvy a barevné motivy z aplikací, jako jsou Illustrator, Photoshop nebo Adobe Color CC, lze ukládat do Creative Cloud knihoven. Tyto barvy a barevné motivy můžete pomocí panelu CC knihovny v aplikaci Dreamweaver importovat do vašich webových stránek, a to následujícím způsobem:

 1. Na panelu CC knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na požadovanou barvu nebo barevný motiv. Hodnota HEX barvy nebo barevného motivu se zkopíruje do schránky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na požadovanou barvu či barevný motiv a poté klikněte na možnost Kopírovat hodnotu RGB nebo Kopírovat hodnotu HEX. 
 2. Vložte hodnotu barvy do zobrazení kódu nebo panelu CSS Designer.

Opakované používání barev v zobrazení kódu

Barvy uložené ve službě Creative Cloud jsou v zobrazení kódu k dispozici v podobě našeptávání kódu. Požadované barvy z našeptávání kódu můžete vkládat jako kód v zobrazení kódu. Ikona Creative Cloud uvedená u barvy při našeptávání kódu značí, že jsou tyto barvy uloženy ve službě Creative Cloud.

Barvy zobrazené v Creative Cloud knihovně v rámci našeptávání kódu
Barvy zobrazené v Creative Cloud knihovně v rámci našeptávání kódu

Nabídka rad při psaní kódu využívá barvy z knihovny, která je aktuálně otevřená na panelu CC knihovny. Na výše uvedeném obrázku jsou barvy dostupné v knihovně Moje knihovna v podobě nápovědy při psaní kódu. Pokud budete chtít v rámci nápovědy při psaní kódu zobrazit barvy z jiné Creative Cloud knihovny, otevřete požadovanou knihovnu na panelu CC knihovny a pokračujte ve své práci v zobrazení kódu.

Opakované používání grafiky uložené v CC knihovnách

Grafiku vytvořenou pomocí aplikací Adobe pro stolní počítače a mobilní zařízení (např. Photoshop, Illustrator, Adobe Shape CC nebo Adobe Sketch CC) můžete ukládat do vašich Creative Cloud knihoven. Panel CC knihovny pomáhá vkládat grafiku do živého zobrazení a našeptávání kódu pomáhá vkládat obrázky přímo do kódu.

Grafiku uloženou v CC knihovnách můžete vkládat jako:

 • Propojené datové zdroje: Pokud grafiku vložíte jako propojený datový zdroj, v pravém spodním rohu datového zdroje v živém zobrazení se zobrazí malá ikona cloudu. Tato ikona značí, že je datový zdroj propojen s původním datovým zdrojem v cloudu. Ikona cloudu se zobrazí také u příslušného datového zdroje na panelu Datové zdroje.
 • Nepropojené datové zdroje: Datový zdroj můžete na webovou stránku vložit v podobě místní kopie. V živém zobrazení klikněte pravým tlačítkem na požadovaný datový zdroj na panelu CC knihovny a vyberte možnost „Vložit nepropojený“. Po vložení kopie grafiky se datový zdroj zkopíruje do místního zařízení bez propojení s původním datovým zdrojem v cloudu. To znamená, že veškeré změny nebo aktualizace datového zdroje v cloudu se neodrazí v aplikaci Dreamweaver.

Datové zdroje můžete také stáhnout hromadně a uložit do počítače pro pozdější využití.

Opakované používání grafiky v živém zobrazení

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Grafiku z panelu CC knihovny přetáhněte na stránku v živém zobrazení.

   Poznámka: Grafika přetažená z panelu CC knihovny na živé zobrazení bude vložena jako „propojená“ (pokud jste definovali web).

   Soubory aplikace Illustrator se ve výchozím nastavení vkládají jako soubory SVG optimalizované pro web. Pokud budete chtít přizpůsobit vlastnosti souborů SVG, můžete upravit jejich předvolby v souboru options.json. Další informace naleznete v tématu Extrakce souborů SVG optimalizovaných pro web z CC knihoven.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný datový zdroj na panelu CC knihovny a výběrem možnosti

   • „Vložit propojený“ vložte tuto grafiku jako propojený datový zdroj. To bude znamenat, že si datový zdroj zachová svou referenci na odpovídající datový zdroj v cloudu. Veškeré změny datového zdroje v cloudu se odrazí v propojeném datovém zdroji v aplikaci Dreamweaver.
   • „Vložit nepropojený“ vložte tuto grafiku jako nepropojený datový zdroj.
 2. V dialogovém okně Vzorkování, které se zobrazí, zadejte název souboru a rozměry obrázku. Podrobné informace najdete v tématu Určení možností vzorkování pro grafiku.

Opakované používání grafiky v zobrazení kódu

Grafika uložená v Creative Cloud knihovnách je v zobrazení kódu k dispozici v podobě našeptávání kódu. Nejprve otevřete požadovanou knihovnu jejím výběrem na panelu CC knihovny. Poté přejděte do zobrazení kódu a při psaní kódu vyberte požadovanou grafiku z našeptávání kódu. Ikona Creative Cloud uvedená u grafiky při našeptávání kódu značí, že je tato grafika uložena ve službě Creative Cloud.

Grafika v Creative Cloud knihovně jako nápověda při psaní kódu
Grafika v Creative Cloud knihovně jako nápověda při psaní kódu

Poznámka: Grafika vložená za pomoci našeptávání kódu bude vložena jako „nepropojená“.

Pokud budete chtít v rámci nápovědy při psaní kódu zobrazit barvy z jiné Creative Cloud knihovny, otevřete požadovanou knihovnu na panelu CC knihovny a pokračujte ve své práci v zobrazení kódu.

Určení možností vzorkování pro grafiku

Pomocí pole Výška a Šířka lze datový zdroj převzorkovat za použití modulu pro optimalizaci obrázku v aplikaci Dreamweaver. Podle potřeby můžete také zvolit typ formátu, ve kterém chcete datový zdroj vložit. Ikona aktivního cloudu značí, že bude datový zdroj vložen jako propojený datový zdroj. Po zvolení názvu souboru a možností vzorkování můžete stisknutím tlačítka Enter datový zdroj vložit.

Převzorkování obrázků
Převzorkování obrázků

 Poznámka:

 • Možnost SVG je dostupná pouze pro soubory aplikace Illustrator (.ai) a je pro tyto soubory nastavena jako výchozí. Formát těchto souborů můžete změnit na JPEG pomocí rozevírací nabídky v dialogovém okně pro převzorkování.
 • Soubor JPEG lze vložit pouze jako soubor JPEG. Pro tyto soubory není k dispozici žádná jiná volba formátu.

Úprava grafiky

Pomocí panelu CC knihovny můžete rychle otevřít a upravit datové zdroje aplikací InDesign a Illustrator v jejich nativních aplikacích. Postupujte tak, že kliknete pravým tlačítkem na datový zdroj na panelu CC knihovny a poté kliknete na možnost Upravit.

Ověřte, zda jsou nativní aplikace (InDesign nebo Illustrator) nainstalovány ve stejném počítači jako používaná aplikace Dreamweaver. Dále ověřte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace těchto aplikací ze služby Creative Cloud.

Odpojení, převzorkování nebo změna názvu propojené grafiky

U obrázků importovaných na vaši webovou stránku z CC knihoven je možná změna názvu, velikosti a vzorkování, a to pomocí jedné z následujících možností:

 • Klikněte na datový zdroj v živém zobrazení a poté klikněte na ikonu cloudu. 
 • Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj a poté klikněte na položku Možnosti připojeného zdroje.
 • Dvakrát klikněte na ikonu cloudu u názvu datového zdroje na panelu Datové zdroje.

Zobrazí se dialogové okno pro převzorkování, kde můžete změnit požadované vlastnosti. Chcete-li odpojit datový zdroj od jeho zdroje v CC knihovnách, klikněte na ikonu cloudu v dialogovém okně pro převzorkování.

Pokud datový zdroj odpojíte, všechny změny zdrojového souboru ve službě Creative Cloud se na obrázku na vaší webové stránce neprojeví.

Stažení grafiky

Požadovanou grafiku můžete hromadně stáhnout v podobě propojeného datového zdroje z CC knihoven a vložit je do projektu později. Při použití do svých projektů si tyto datové zdroje zachovají svůj odkaz na odpovídající položku v knihovně. 

 • Propojené: Pokud budete chtít grafiku stáhnout ve formě propojeného datového zdroje, klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj na panelu CC knihovny a vyberte možnost Stáhnout propojené. Otevře se místní okno s možností úpravy názvu souboru a převzorkování. Po zvolení názvu souboru a možností vzorkování můžete stisknutím tlačítka Enter datový zdroj uložit do složky na webu.
 • Nepropojené: Pokud budete chtít grafiku stáhnout ve formě nepropojeného datového zdroje, klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj na panelu CC knihovny a vyberte možnost Stáhnout kopii. Otevře se místní okno s možností úpravy názvu souboru a převzorkování. Po zvolení názvu souboru a možností vzorkování můžete stisknutím tlačítka Enter datový zdroj uložit do složky na webu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online