Příručka uživatele Zrušit

Optimalizace kódu

 1. Příručka uživatele aplikace Dreamweaver
 2. Úvod
  1. Základy navrhování responzivních webů
  2. Co je nového v aplikaci Dreamweaver
  3. Vývoj webu v aplikaci Dreamweaver – přehled
  4. Dreamweaver / Běžné otázky
  5. Klávesové zkratky
  6. Systémové požadavky aplikace Dreamweaver
  7. Přehled funkcí
 3. Dreamweaver a Creative Cloud
  1. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  2. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Dreamweaver
  3. Používání souborů Photoshop v aplikaci Dreamweaver
  4. Práce s aplikací Adobe Animate a Dreamweaver
  5. Extrahujte soubory SVG optimalizované pro web z knihoven
 4. Pracovní plochy a zobrazení aplikace Dreamweaver
  1. Pracovní plocha aplikace Dreamweaver
  2. Optimalizace pracovní plochy aplikace Dreamweaver pro vizuální vývoj
  3. Hledání souborů podle názvu nebo obsahu | Mac OS
 5. Nastavení webů
  1. O webech aplikace Dreamweaver
  2. Nastavení lokální verze webu
  3. Připojení k publikačnímu serveru
  4. Nastavení testovacího serveru
  5. Import a export nastavení webu aplikace Dreamweaver
  6. Přenos stávajících webových stránek ze vzdáleného serveru do kořenové složky lokálního webového místa
  7. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Dreamweaver
  8. Rozšířená nastavení
  9. Nastavení předvoleb webového místa pro přenos souborů
  10. Úprava nastavení serveru proxy v aplikaci Dreamweaver
  11. Synchronizace nastavení aplikace Dreamweaver ve službě Creative Cloud
  12. Používání systému Git v aplikaci Dreamweaver
 6. Správa souborů
  1. Vytváření a otevírání souborů
  2. Správa souborů a složek
  3. Získání souborů ze serveru a odeslání souborů na server
  4. Zpřístupnění/vyhrazení souborů
  5. Synchronizace souborů
  6. Porovnání souborů a nalezení rozdílů
  7. Maskování souborů a složek ve webu aplikace Dreamweaver
  8. Povolení poznámek k návrhu pro weby Dreamweaver
  9. Předcházení potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper
 7. Rozvržení a návrh
  1. Používání vizuálních pomůcek pro rozvržení
  2. O používání souborů CCS k rozvržení stránky
  3. Navrhování responzivních webů pomocí nástroje Bootstrap
  4. Vytvoření a používání multimediálních dotazů v aplikaci Dreamweaver
  5. Zobrazení obsahu pomocí tabulek
  6. Barvy
  7. Responzivní návrh s využitím rozvržení s plovoucí mřížkou
  8. Funkce Extrakt v aplikaci Dreamweaver
 8. CSS
  1. Vysvětlení kaskádových seznamů stylů
  2. Rozvržení stránek pomocí panelu CSS Designer
  3. Použití preprocesorů CSS v aplikaci Dreamweaver
  4. Postup nastavení předvoleb stylu CSS v aplikaci Dreamweaver
  5. Přesunutí pravidel CSS v aplikaci Dreamweaver
  6. Převedení inline CSS na pravidlo CSS v aplikaci Dreamweaver
  7. Práce s tagy div
  8. Použití přechodů na pozadí
  9. Vytváření a úprava efektů přechodů v aplikaci Dreamweaver
  10. Formátování kódu
 9. Obsah stránky a datové zdroje
  1. Nastavení vlastností stránky
  2. Nastavení vlastností nadpisů CSS a vlastností odkazu CSS
  3. Práce s textem
  4. Vyhledání a nahrazení textu, tagů a atributů
  5. Panel DOM
  6. Úpravy v živém zobrazení
  7. Kódování dokumentů v aplikaci Dreamweaver
  8. Výběr a zobrazení elementů v okně dokumentu
  9. Nastavení vlastností textu v Inspektoru vlastností
  10. Kontrola pravopisu webové stránky
  11. Pomocí vodorovných linek v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání a úprava kombinací písma v aplikaci Dreamweaver
  13. Práce s datovými zdroji
  14. Vložení a aktualizace dat v aplikaci Dreamweaver
  15. Vytvoření a správa oblíbených datových zdrojů v aplikaci Dreamweaver
  16. Vložení a úprava obrázků v aplikaci Dreamweaver
  17. Přidání multimediálních objektů
  18. Přidání videa v aplikaci Dreamweaver
  19. Vložení videa HTML 5
  20. Vložit soubory SWF
  21. Přidání zvukových efektů
  22. Vložte zvuk HTML5 v aplikaci Dreamweaver
  23. Práce s položkami knihoven
  24. Používání arabského a hebrejského textu v aplikaci Dreamweaver
 10. Odkazy a navigace
  1. O odkazech a navigaci
  2. Vytváření odkazů
  3. Obrazové mapy
  4. Odstraňování problémů s odkazy
 11. Ovládací prvky a efekty jQuery
  1. Používání widgetů jQuery UI a jQuery Mobile v aplikaci Dreamweaver
  2. Používání efektů jQuery v aplikaci Dreamweaver
 12. Kódování webových stránek
  1. Informace o psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  2. Prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver
  3. Nastavení předvoleb kódování
  4. Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu
  5. Psaní a úprava kódu
  6. Našeptávání kódu a dokončování kódu
  7. Sbalení a rozbalení kódu
  8. Opakované použití kódu v podobě výstřižků
  9. Linting kódu
  10. Optimalizace kódu
  11. Úprava kódu v zobrazení Návrh
  12. Práce s obsahem hlavičky stránek
  13. Vložení zahrnutí na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  14. Používání knihoven tagů v aplikaci Dreamweaver
  15. Import vlastních tagů do aplikace Dreamweaver
  16. Práce s funkcemi JavaScriptu (obecné pokyny)
  17. Použití vestavěných chování jazyka JavaScript
  18. O XML a XSLT
  19. Provádění transformace XSL na straně serveru v aplikaci Dreamweaver
  20. Provádění transformace XSL na straně klienta v aplikaci Dreamweaver
  21. Přidání entit znaku pro XSLT v aplikaci Dreamweaver
  22. Formátování kódu
 13. Pracovní postupy pro různé produkty
  1. Instalace a používání rozšíření v aplikaci Dreamweaver
  2. Aktualizace v rámci aplikace v aplikaci Dreamweaver
  3. Vkládání dokumentů sady Microsoft Office v aplikaci Dreamweaver (jen ve Windows)
  4. Práce s aplikacemi Fireworks a Dreamweaver
  5. Úprava obsahu na webech Dreamweaver za pomoci aplikace Contribute
  6. Integrace mezi aplikacemi Dreamweaver a Business Catalyst
  7. Vytváření e-mailových kampaní na míru
 14. Šablony
  1. O předlohách aplikace Dreamweaver
  2. Rozpoznání předloh a dokumentů založených na předloze
  3. Vytvoření předlohy aplikace Dreamweaver
  4. Vytváření upravitelných oblastí v šablonách
  5. Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver
  6. Použijte volitelné oblasti v předlohách
  7. Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver
  8. Postup vytvoření vnořených šablon v aplikaci Dreamweaver
  9. Úprava, aktualizace nebo odstranění předloh
  10. Export a import obsahu XML v aplikaci Dreamweaver
  11. Aplikace nebo odstranění předlohy z existujícího dokumentu.
  12. Úprava obsahu v předlohách Dreamweaver
  13. Pravidla syntaxe pro tagy předloh v aplikaci Dreamweaver
  14. Nastavení předvoleb zvýraznění pro oblasti předlohy
  15. Výhody používání předloh v aplikaci Dreamweaver
 15. Mobilní zařízení a zařízení s více displeji
  1. Vytvoření multimediálních dotazů
  2. Změna orientace stránky pro mobilní zařízení
  3. Vytvoření webových aplikací pro mobilní zařízení pomocí aplikace Dreamweaver
 16. Dynamické weby, stránky a webové formuláře
  1. Informace o webových aplikacích
  2. Nastavení počítače pro vývoj aplikací
  3. Řešení problémů s připojením databází
  4. Odstranění skriptů připojení v aplikaci Dreamweaver
  5. Návrh dynamických stránek
  6. Přehled zdrojů dynamického obsahu
  7. Definice zdrojů dynamického obsahu
  8. Přidání dynamického obsahu na stránky
  9. Změna dynamického obsahu v aplikaci Dreamweaver
  10. Zobrazení záznamů databáze
  11. Zajišťování a řešení potíží s živými daty v aplikaci Dreamweaver
  12. Přidání uživatelského chování serveru v aplikaci Dreamweaver
  13. Vytváření formulářů pomocí aplikace Dreamweaver
  14. Shromažďování informací od uživatelů pomocí formulářů
  15. Vytváření a povolení formulářů ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
  16. Vytváření webových formulářů
  17. Rozšířená podpora formátu HTML5 pro elementy formuláře
  18. Vytváření formuláře pomocí aplikace Dreamweaver
 17. Vizuální vytváření aplikací
  1. Vytváření hlavních a podrobných stránek v aplikaci Dreamweaver
  2. Vytváření vyhledávacích stránek a stránek s výsledky
  3. Vytvoření stránky vložení záznamu
  4. Vytvoření stránky pro aktualizaci záznamu v aplikaci Dreamweaver
  5. Budování stránek pro odstranění záznamu v aplikaci Dreamweaver
  6. Používání příkazů ASP k úpravě databáze v aplikaci Dreamweaver
  7. Vytvoření registrační stránky
  8. Vytvoření přihlašovací stránky
  9. Vytvoření stránky, na kterou mají přístup pouze autorizovaní uživatelé
  10. Zabezpečení složek ve službě ColdFusion pomocí aplikace Dreamweaver
  11. Používání komponent ColdFusion v aplikaci Dreamweaver
 18. Testování, náhled a publikování webových stránek
  1. Náhled stránek
  2. Náhled webových stránek Dreamweaver na více zařízeních
  3. Testování webu aplikace Dreamweaver

 

Získejte další informace o tom, jak se čistí kód v aplikaci Dreamweaver, jak zkontrolovat kompatibilitu prohlížeče, ověřit dokumenty XML a vytvořit kompatibilní stránky XHTML.

Vyčištění kódu

Můžete automaticky odstraňovat prázdné tagy, kombinovat vnořené tagy font i jinak zlepšovat neuspořádaný nebo nečitelný kód HTML nebo XHTML.

Informace, jak vyčistit HTML vygenerovaný z dokumentu aplikace Microsoft Word najdete v části Otevírání a úpravy existujících dokumentů .

 1. V otevřeném dokumentu vyberte možnost Nástroje > Vyčistit HTML.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, vyberte některou z možností a klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka:

  V závislosti na velikosti dokumentu a počtu vybraných možností může vyčištění trvat několik vteřin.

  Odstranit prázdné kontejnerové tagy

  Odstraní všechny tagy, které mezi sebou nemají žádný obsah. Například <b></b><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"> jsou prázdné tagy, ale tag </font> <b>nějaký text<b> prázdný není.

  Odstranit přebytečné vnořené tagy

  Odstraní všechny přebytečné instance tagu. Například v kódu <b>Tohle je to, co jsem <b>opravdu</b> chtěl říct</b> jsou tagy b obklopující slovo opravdu nadbytečné a budou smazány.

  Odstranit komentáře HTML nevytvořené v aplikaci Dreamweaver

  Odstraní veškeré komentáře, které nebyly vloženy pomocí aplikace Dreamweaver. Například <!‑‑začátek základního textu--> bude odstraněn, ale <!‑‑TemplateBeginEditable name="titul dokumentu"‑‑> nebude, protože je to poznámka aplikace Dreamweaver, která označuje začátek editovatelné oblasti v předloze.

  Odstranit speciální značky aplikace Dreamweaver

  Odstraní komentáře, které aplikace Dreamweaver přidává do kódu, aby umožnila dokumentům automatickou aktualizaci, když jsou aktualizovány položky předloh a knihoven. Pokud vyberete tuto možnost při čištění kódu v dokumentu založeném na předloze, dokument bude od předlohy odpojen. Více informací viz část Odpojení dokumentu od předlohy.

  Odstranit určité tagy

  Odstraní tagy zadané v sousedním textovém poli. Použijte tuto volbu k odstranění vlastních tagů vložených jinými vizuálními editory a jiných tagů, které se na vaší stránce nemají objevovat (například blink). Oddělte vícenásobné tagy čárkami (například font,blink).

  Kombinovat vnořené tagy <font>, kde je to možné

  Sloučí dva nebo více tagů font, když nastavují stejný rozsah textu. Například <font size="7"><font size="7">velký červený<font color="#FF0000"></font> se změní na </font>velký červený<font size="7" color="#FF0000">.

  Po dokončení zobrazit zprávu

  Po vyčištění zobrazí výstražné okno s údaji o změnách, které byly v dokumentu provedeny.

Kontrola vyvážení tagů a závorek

Můžete zkontrolovat, zda jsou tagy, závorky (( )), složené závorky ({ }) a hranaté závorky ([ ]) na stránce vyvážené. Vyváženost znamená, že každý počáteční tag, závorka, složená závorka nebo hranatá závorka má také odpovídající zavírací závorku a naopak.

Kontrola vyváženosti tagů

 1. Otevřete dokument v zobrazení Kód.
 2. Umístěte textový kurzor do vnořeného kódu, který chcete zkontrolovat.
 3. Vyberte možnost Úpravy > Vybrat rodičovský tag.

  V kódu se vyberou odpovídající obklopující tagy (a jejich obsah). Pokud budete dále vybírat možnost Úpravy > Vybrat rodičovský tag a tagy budou vyvážené, aplikace Dreamweaver nakonec vybere zcela vnější tagy html/html.

Kontrola vyváženosti kulatých, složených nebo hranatých závorek

 1. Otevřete dokument v zobrazení Kód.
 2. Umístěte textový kurzor do kódu, který chcete zkontrolovat.
 3. Vyberte možnost Úpravy > Kód > Vyvážit závorky.

  Vybere se veškerý kód mezi kulatými, složenými nebo hranatými závorkami. Opětovným zvolením možnosti Úpravy > Kód > Vyvážit závorky vyberete veškerý kód mezi kulatými, složenými nebo hranatými závorkami, které uzavírají nový výběr.

Kontrola kompatibility s prohlížečem

Funkce Kontrola kompatibility s prohlížečem vám pomůže najít kombinace HTML a CSS, které mohou způsobit problémy se zobrazením v prohlížeči. Tato funkce také testuje kód ve vašich dokumentech a hledá vlastnosti nebo hodnoty CSS, které cílové prohlížeče nepodporují.

Ověřování dokumentů XML

Můžete nastavit předvolby pro nástroj Ověření, konkrétní problémy, které má Ověření kontrolovat, a typy chyb, o kterých má Ověření podat zprávu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pro soubory XML nebo XHTML vyberte možnost Soubor > Ověřit > Jako XML.

  • Záložka Ověření v panelu Výsledky zobrazí zprávu „Žádné chyby nebo varování“ nebo seznam chyb syntaxe, které funkce Ověření našla.

 2. Poklepejte na chybové hlášení, abyste zvýraznili chybu v dokumentu.
 3. Chcete-li uložit zprávu jako XML soubor, klikněte na tlačítko Uložit zprávu.
 4. Chcete-li zobrazit zprávu v primárním prohlížeči (který vám umožní zprávu vytisknout), klikněte na tlačítko Procházet zprávu.

Ověření dokumentů pomocí nástroje Ověření platnosti W3C

Aplikace Dreamweaver pomáhá při vytváření webových stránek kompatibilních se standardy díky integrované podpoře nástroje Ověření platnosti W3C. Nástroj Ověření platnosti W3C slouží k ověření dokumentů HTML a XML, zda vyhovují standardům HTML, XHTML nebo XML. Ověřit můžete otevřené dokumenty i soubory odeslané na živý server.

K opravě chyb v souboru použijte hlášení vygenerované po ověření.

Poznámka:

V předvolbách aplikace Dreamweaver můžete určit analyzátor, který se má používat k ověření dokumentů. Tato předvolba slouží jako záložní nastavení pro případ, kdy není automaticky zjištěn typ DOCTYPE.

Ověření otevřeného dokumentu

 1. Panel Ověření můžete otevřít výběrem možností Okno > Výsledky > Ověření. Na tomto panelu naleznete výsledky ověření.

 2. Vyberte možnost Soubor > Ověřit > Aktuální dokument (W3C).

Ověření živého dokumentu

U živých dokumentů ověřuje aplikace Dreamweaver kód přijatý prohlížečem. Tento kód se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši do prohlížeče a výběru možnosti zobrazení zdrojového kódu. Ověřování živých dokumentů je užitečné především při ověřování dynamických stránek pomocí PHP, JSP apod.

Možnost Ověřit živý dokument je aktivní, pouze pokud adresa URL ověřované stránky začíná http.

 1. Panel Ověření můžete otevřít výběrem možností Okno > Výsledky > Ověření. Na tomto panelu naleznete výsledky ověření.

 2. Klikněte na možnost Živé zobrazení.

 3. Vyberte možnost Soubor > Ověřit > Živý dokument (W3C).

U živých dokumentů se po poklikání na chybu na panelu ověření W3C otevře samostatné okno. V okně se zobrazí kód generovaný prohlížečem a řádek s chybou se zvýrazní.

Přizpůsobení nastavení ověřování

 1. Panel Ověření můžete otevřít výběrem možností Okno > Výsledky > Ověření.

 2. Na panelu Ověření pomocí služby W3C klikněte na ikonu Ověření pomocí služby W3C (Spustit). Vyberte položku Nastavení.

 3. Pokud nebyl DOCTYPE výslovně určen pro daný dokument, vyberte možnost DOCTYPE pro ověření.

 4. Pokud nechcete, aby se zobrazovaly chyby a varování, zrušte výběr těchto možností.

 5. Chcete-li odstranit všechna varování nebo chyby, které jste skryli pomocí panelu Ověřování pomocí služby W3C, klikněte na možnost Spravovat. Pokud varování a chyby odstraníte, nebudou se zobrazovat ani když vyberete možnost Zobrazit vše na panelu Ověřování pomocí služby W3C.

 6. Nechcete-li při zahájení ověřování zobrazovat dialog oznámení ověření platnosti službou W3C, vyberte možnost Dialog oznámení o ověření platnosti službou W3C příště nezobrazovat.

Práce se zprávami o ověření

Po dokončení ověření se na panelu Ověřování pomocí služby W3C zobrazí zprávy o ověření.

 • Chcete-li zobrazit další informace o chybě nebo varování, vyberte chybu/varování na panelu Ověřování pomocí služby W3C. Klepněte na možnost Více informací.

 • Chcete-li uložit zprávu jako soubor XML, klepněte na tlačítko Uložit zprávu.

 • Chcete-li zobrazit celou zprávu ve formátu HTML, klepněte na tlačítko Procházet zprávu. Zpráva HTML nabízí úplný seznam chyb a varování a jejich přehled.

 • Chcete-li přejít do umístění v kódu, které obsahuje chybu, vyberte danou chybu na panelu Ověřování pomocí služby W3C. Klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Jít na řádek.

 • Chcete-li chyby/varování skrýt, vyberte chybu/varování. Klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Skrýt chybu.

 • Chcete-li zobrazit všechny chyby a varování včetně skrytých chyb, klikněte na tlačítko Možnosti. Vyberte možnost Zobrazit vše. Nebudou uvedeny žádné skryté chyby a varování, které jste odstranili v dialogu Předvolby.

 • Chcete-li vymazat všechny výsledky na panelu Ověřování pomocí služby W3C, klikněte na tlačítko Možnosti. Vyberte možnost Vymazat výsledky.

Nastavení předvoleb Ověření platnosti

Aplikace Dreamweaver kromě standardního nástroje Ověření platnosti W3C podporuje také externí nástroje pro ověření platnosti kódu instalované jako rozšíření. Jakmile nainstalujete rozšíření pro externí ověřování, aplikace Dreamweaver uvede seznam svých předvoleb v kategorii Ověření platnosti W3C v dialogovém okně Předvolby.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Ze seznamu Kategorie na levé straně vyberte možnost Ověření platnosti W3C.

 3. Vyberte knihovny tagů, proti kterým se má ověřovat.

  Nelze vybrat několik verzí stejné knihovny tagů nebo jazyka. Například v případě, že vyberete jazyk HTML 4.01, nelze vybrat také jazyk HTML 5. Vyberte nejstarší verzi, kterou chcete použít k ověření. Pokud třeba dokument obsahuje platný kód HTML 4.01, bude se také jednat o platný kód HTML 5.

 4. Vyberte možnosti Zobrazení pro typy chyb a varování, které chcete zahrnout ve zprávě funkce Ověření platnosti.
 5. Kliknutím na tlačítko Použít potvrďte změny a kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Předvolby.

Změny stránek vyhovujících XHTML

Stránku můžete vytvořit tak, aby vyhovovala XHTML. Můžete také převést stávající dokument HTML na dokument vyhovující XHTML.

Vytváření dokumentů vyhovujících XHTML

 1. Vyberte volbu Soubor > Nový.
 2. Vyberte kategorii a typ stránky, kterou chcete vytvořit.
 3. Vyberte jednu z definic typu dokumentu (DTD) XHTML z rozbalovací nabídky Typ dokumentu zcela vpravo v dialogovém okně a klikněte na tlačítko Vytvořit.

  V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.

  Poznámka:

  Ne všechny typy dokumentů mohou být vytvořeny tak, aby vyhovovaly XHTML.

Vytváření dokumentů vyhovujících XHTML ve výchozím nastavení

 1. Zvolte možnost Úpravy > Předvolby nebo Dreamweaver > Předvolby (systém Mac OS X) a vyberte kategorii Nový dokument.
 2. Z rozbalovací nabídky Výchozí typ dokumentu (DTD) vyberte výchozí dokument a jednu z definic typu dokumentu XHTML a klikněte na tlačítko OK.

  V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.

Vytvoření dokumentu vyhovujícího XHTML z existujícího dokumentu HTML

 1. Otevřete dokument a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Pro dokument bez rámců vyberte možnost Soubor > Převést a poté vyberte jednu z definic typu dokumentu XHTML.

   V rozbalovací nabídce můžete například vybrat možnost „XHTML 1.0 přechodný“ nebo „XHTML 1.0 přísný“ a změnit tím dokument HTML tak, aby vyhovoval XHTML.

  • Pro dokument s rámci vyberte rámec a zvolte možnost Soubor > Převést a poté vyberte jednu z definic typu dokumentu XHTML.

 2. Abyste převedli celý dokument, opakujte tento krok pro každý rámec a dokument sady rámců.

Poznámka:

Nelze převést instanci předlohy, protože ta musí být ve stejném jazyce jako předloha, ze které je odvozena. Například dokument odvozený od předlohy XHTML bude vždycky v XHTML a dokument odvozený od předlohy HTML nevyhovující XHTML bude vždycky HTML a nelze jej převést na XHTML ani žádný jiný jazyk.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?