Předcházejte potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper v aplikaci Dreamweaver v operačních systémech Mac.

Gatekeeper je integrovaná funkce pro detekci malwaru v systémech Mac OS X 10.7 a novějších. Aplikace, které jsou nainstalovány z obchodu Mac App Store, jsou považovány za bezpečné, protože je společnost Apple před přijetím do obchodu prověřuje. Aplikace stažené odjinud než z obchodu App Store musí být digitálně podepsány s ID vývojáře vydaným společností Apple. Modul Gatekeeper kontroluje podpis aplikací při jejich spuštění. Pozměněné aplikace a aplikace bez podpisu s ID vývojáře blokuje. Zároveň také dokáže vyzvat uživatele k potvrzení toho, zda si přejí aplikaci spustit.

Modul Gatekeeper kontroluje platnost podpisů při instalaci aplikací, avšak nekontroluje dynamicky načítané aplikace a zásuvné moduly, které byly nainstalovány. Toto omezení může být zneužito k načtení nebezpečných zásuvných modulů přes aplikaci Dreamweaver, a to zejména v případech, kdy byl instalační balíček aplikace Dreamweaver stažen odjinud než od společnosti Adobe a byl nainstalován jinde než ve složce Aplikace.

Aplikace Adobe Dreamweaver stažená ze služby Creative Cloud je podepsána s platným ID vývojáře a můžete ji úspěšně nainstalovat ve výchozím umístění v počítači Mac, tedy ve složce Aplikace. Všechny knihovny třetích stran umístěné ve složce Aplikace se v ní načítají automaticky.

Pokud aplikaci Dreamweaver nainstalujete ve vlastním umístění, nebude automaticky načítat knihovny třetích stran, aby předešla potenciálnímu zneužití modulu Gatekeeper. Aplikace Dreamweaver zobrazí dialogové okno se seznamem všech knihoven třetích stran, které lze načíst:

Potvrzení načtení knihoven třetí strany

Pokud jste si jistí, že jste tyto knihovny získali z důvěryhodných zdrojů, můžete pokračovat a načíst je. Toto dialogové okno se znovu nezobrazí a aplikace Dreamweaver bude tyto knihovny a doplňky načítat při všech následujících spuštěních.

Pokud tyto knihovny a doplňky načítat nechcete, klikněte na tlačítko Ne. Mějte na paměti, že aplikace Dreamweaver toto dialogové okno znovu nezobrazí a žádná rozšíření, která nainstalujete v budoucnu, se nenačtou.

Pokud si přejete dialogové okno zobrazit znovu v případě, že budete chtít změnit své rozhodnutí, odstraňte soubor Preferences. Při odstraňování tohoto souboru však postupujte opatrně a řiďte se pokyny v tomto článku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online