Z vybraných fotografií můžete vytvořit soubor PDF a sdílet jej pomocí e-mailu. Fotografie obsažené v souboru PDF se po jeho otevření přehrají jako prezentace.

  1. Vyberte fotografie, které chcete sdílet.

  2. Vyberte možnost Sdílet > Prezentace PDF.

  3. Určete velikost souboru a kvalitu exportovaných souborů. Zadáte-li vyšší hodnoty, zvýší se odpovídajícím způsobem velikost souboru PDF.

  4. Zadejte název souboru PDF.

  5. Pokud jste vytvořili seznam kontaktů ve svém e-mailovém klientu, zobrazí se seznam kontaktů. Vyberte ze seznamu příjemce.

  6. Klikněte na tlačítko Další.

    Otevře se váš výchozí e-mailový klient (nastavený v nabídce Sdílení >Předvolby). Vygenerovaný soubor PDF se nachází v příloze.

  7. Upravte obsah e-mailové zprávy a odešlete ji.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online