Rychlé přiřazování licencí pro týmy

Licence lze rychle přiřazovat pomocí pracovního postupu Rychlé přiřazení.

Pracovní postup Rychlé přiřazení zjednodušuje primárnímu správci úlohu přiřazení licencí uživatelům v konzoli Admin Console po zakoupení produktů Adobe organizací. Pracovní postup je intuitivní a optimalizuje způsob přiřazování licencí pro týmy všech velikostí.

Přiřadit uživatele

Poznámka:

Pracovní postup Rychlé přiřazení je v konzoli Admin Console k dispozici, dokud jsou v organizaci nějaké nepřiřazené licence.

Přiřazení licencí

Pracovní postup Rychlé přiřazení je intuitivní pracovní postup prováděný pomocí průvodce. Podívejte se, jak to v závislosti na velikosti týmu a počtu zakoupených licencí a produktů probíhá.

 

Malý tým (jedna licence)

Tým střední velikosti (2–10 licencí)

Velký tým (více než 10 licencí)

Postup

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a klikněte na tlačítko Přiřadit.
 2. Vyberte přiřazení sobě, nebo jinému uživateli, a výběr potvrďte.
 • Přiřazení sobě: Licence se vám přiřadí automaticky. Dostanete také e‑mail s potvrzením.
 • Přiřazení jinému uživateli: Zadejte ID uživatele a potvrďte. Uživatel dostane e‑mail s potvrzením. Další informace...

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a klikněte na tlačítko Přiřadit.
 2. Zadejte ID uživatelů a produkty a údaje potvrďte.
 • Zobrazí se stránka Přehled. 
 • Přiřazení uživatelé dostanou e‑mail s potvrzením. Další informace

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a klikněte na tlačítko Přiřadit.
 2. Nahrajte soubor CSV s údaji o uživatelích a potvrďte.
 3. Zobrazí se stránka Přehled. Přiřazení uživatelé dostanou e‑mail s potvrzením. Další informace...

Odložení rozhodnutí nebo částečné přiřazení

Pokud postup Rychlé přiřazení zrušíte nebo přiřadíte licence jen částečně, zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že máte nepřiřazené licence. Zobrazí se karta Přehled. 

Pokud postup Rychlé přiřazení zrušíte nebo přiřadíte licence jen částečně, zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že máte nepřiřazené licence. Zobrazí se karta Přehled. 

Pokud postup Rychlé přiřazení zrušíte nebo přiřadíte licence jen částečně, zobrazí se dialogové okno s upozorněním, že máte nepřiřazené licence. Zobrazí se karta Přehled. 

Doporučení společnosti Adobe

 

Pokud máte přiřadit více než 10 licencí, použijte k tomu soubor CSV

 Přiřaďte licence pomocí souboru CSV

Za malé týmy se považují takové, které mají nárok na jednu licenci. Jako správce můžete licenci přiřadit sami sobě nebo jinému uživateli.

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a klikněte na tlačítko Přiřadit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přiřaďte licenci sami sobě.
  • Přiřaďte licenci jinému uživateli.
  Přiřazení licence

 3. Pokud se v kroku 2 rozhodnete přiřadit licenci sami sobě, automaticky se přiřadí. Dostanete také e‑mail s potvrzením. Pokud se rozhodnete přiřadit licenci jinému uživateli, zadejte jeho ID a potvrďte. Uživatel dostane e‑mail s potvrzením.

Týmy střední velikosti mohou mít až 20 licencí na jeden nebo více produktů.   

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a klikněte na tlačítko Přiřadit.

 2. Zadejte ID uživatelů, kterým licence přiřazujete, a klikněte na Potvrdit.

  Pokud chcete přiřadit licence na více produktů, klikněte na + a produkty vyberte.   

  Přidání více produktů

 3. Klikněte na tlačítko Potvrdit. Licence se přiřadí uživatelům, které určíte, a na jejich e‑mailové adresy se rozešle e‑mail s potvrzením. Zobrazí se karta Přehled s přiřazenými licencemi.

Pokud má tým více než 20 licencí pro jeden nebo více produktů, jedná se o velký tým. Přiřaďte licence hromadně pomocí souboru CSV.

Pokud však máte nějakou specifickou potřebu, můžete uživatele přiřadit jednotlivě. Klikněte na Přidávání jednotlivých uživatelů, určete uživatele a přidejte jeden nebo více požadovaných produktů.

Přidávání jednotlivých uživatelů

Přiřazení licencí pomocí souboru CSV

Pokud máte velký nebo středně velký tým s deseti nebo více licencemi, společnost Adobe doporučuje přiřadit licence hromadně. Nahrajte soubor CSV s údaji o uživatelích a produktech, které se jim mají přiřadit.

V případě velkého týmu se zobrazí hned po přihlášení do konzole Admin Console a spuštění Rychlého přiřazení následující obrazovka. Pokud se jedná o tým střední velikosti, dostanete se na tuto obrazovku kliknutím na Přidat uživatele pomocí formátu CSV na obrazovce pro přiřazování uživatelů.

Přidání uživatelů pomocí souboru CSV

Přetáhněte soubor CSV nebo ho v počítači vyhledejte procházením, nahrajte ho a klikněte na Potvrdit.

Soubor CSV se nahraje a zobrazí se karta Přehled s podrobnostmi o přidělených licencích.

Další kroky

Když máte přiřazené licence, proveďte případné další potřebné kroky.

Nasazení aplikací

Pokud mají vaši uživatelé oprávnění správce, nemusíte už nic dělat. Mohou si sami stáhnout a nainstalovat aplikace z webu Creative Cloud.

Pokud chcete mít větší kontrolu, vytvořte pomocí konzole Admin Console balíčky k nasazování aplikací pro uživatele. Další informace najdete v tématu Nasazení aplikací a aktualizací.

Přidání sekundárních správců

Pro případ, že by došlo k nějakým problémům na úrovni účtu, když nejste zrovna k dispozici, je dobré mít dalšího správce systému. Doporučujeme přidat jednoho nebo více správců, aby případně nedošlo k přerušení vašich služeb. Další informace najdete v tématu Přidání správce.

Správa uživatelů

Uživatele ve vaší organizaci můžete vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odebírat, takže máte kontrolu nad tím, kdo může aplikace a služby Adobe používat. Další informace najdete v tématu Uživatelé konzole Adobe Admin Console.

Správa týmového účtu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.