Prostřednictvím konzole Adobe Admin Console mohou organizace definovat flexibilní hierarchii správy, která dovoluje detailní řízení přístupu a používání produktů Adobe. Na nejvyšší úrovni hierarchie působí jeden či více správců systému, kteří byli zvoleni během úvodního nasazení v podniku. Tito správci systému mohou delegovat odpovědnost na ostatní správce, zatímco si ponechají celkovou kontrolu.

Role pro správu přináší podnikům následující klíčové výhody:

 • řízená decentralizace odpovědnosti za správu,
 • rychlý přehled přiřazení produktů (podle uživatele a podle produktu),
 • funkce pro přiřazení kvót pro správce produktu.

Role pro správu v hierarchii

Správní hierarchii lze přizpůsobit jedinečným požadavkům podniku. Podnik může například jmenovat různé správce a spravovat tak nárok na nabídky služeb Adobe Creative Cloud a Adobe Marketing Cloud. Podniky mohou případně určit různé správce, aby spravovali oprávnění uživatelů z odlišných obchodních jednotek.

Role pro správu v hierarchii
Hierarchie rolí správce

Poznámka:

Zákazníci v podobě týmů mají pouze jednu roli správce: správce systému. Další role poskytují podrobnější kontrolu nad oprávněním správy, ale jsou dostupné pouze pro podnikové účty.

Role Popis
Správce systému

Pozice superuživatele v organizaci umožňuje provádět všechny úkony spojené se správou v konzoli Admin Console.

Stejně tak má oprávnění delegovat následující role pro správu ostatním uživatelům: správce produktu, správce profilu produktu, správce skupiny uživatelů, správce nasazení a správce podpory.

Správce produktu

Uživatel v této roli spravuje produkty k němu přiřazené a vykonává všechny související funkce správy. Do této kategorie patří:

 • vytvoření profilů produktu,
 • přidávání uživatelů a skupin uživatelů do organizace, avšak bez možnosti je odebírat,
 • přidání nebo odebrání uživatelů a skupin uživatelů z profilů produktu,
 • přidání nebo odebrání správců profilu produktu z profilů produktu,
 • přidání nebo odebrání ostatních správců produktu z produktu,
 • přidání nebo odebrání správců skupiny ze skupin.
Správce profilu produktu

Uživatel v této roli spravuje popisy profilu produktu k němu přiřazené a vykonává všechny související funkce správy. Do této kategorie patří:

 • přidávání uživatelů a skupin uživatelů do organizace, avšak bez možnosti je odebírat,
 • přidání nebo odebrání uživatelů a skupin uživatelů z profilů produktu,
 • přiřazení nebo zrušení oprávnění uživatelů nebo skupin uživatelů z profilů produktu používat daný produkt,
 • správa produktových rolí uživatelů a skupin uživatelů z profilů produktu.
Správce skupiny uživatelů

Uživatel v této roli spravuje popisy skupiny uživatelů k němu přiřazené a vykonává všechny související funkce správy. Do této kategorie patří:

 • přidání nebo odebrání uživatelů ze skupin,
 • přidání nebo odebrání správců skupiny uživatelů ze skupin.
Správce nasazení Vytvoření, správa a nasazení softwarových balíčků a aktualizací pro koncové uživatele.
Správce podpory Role neumožňující správu, která má však přístup k informacím o podpoře, jako je hlášení potíží oznámených zákazníkem.
Správce úložiště Řídí správu úložiště organizace. Správce si může zobrazit spotřebu úložiště aktivních i neaktivních uživatelů, odstranit neaktivní uživatelské složky a přenášet obsah ostatním příjemcům.

Podrobný seznam oprávnění pro každou z rolí správce naleznete v tématu Oprávnění.

Přidání správce

Z pozice správce můžete přiřadit roli správce dalším uživatelům a poskytnout jim tak stejná oprávnění, jaká máte vy, nebo jim přiřadit oprávnění odpovídající určité roli pod vaší rolí správce v hierarchii. Například jako správce produktu můžete uživateli udělit oprávnění správce produktu nebo oprávnění správce profilu produktu, ale nemůžete udělit oprávnění správce nasazení.

Pokud budete chtít přidat nebo pozvat správce, postupujte následovně:

 1. V konzoli Admin Console vyberte možnost Uživatelé > Správce. Zobrazí se seznam stávajících správců.

  Poznámka:

  Případně přejděte na stránky s podrobnostmi o produktech, profilech produktů nebo skupinách uživatelů a klikněte na kartu Správci. Poté klikněte na možnost Přidat správce.

 2. Klikněte na možnost Přidat správce. Otevře se průvodce Přidat správce.

 3. Na obrazovce Základní informace zadejte název nebo e-mailovou adresu. Zadáním platné e-mailové adresy a vyplněním informací na obrazovce můžete vyhledávat stávající uživatele nebo přidávat nové uživatele.

  Obrazovka Základní informace
  Obrazovka Základní informace
 4. Klikněte na tlačítko Další. Otevře se obrazovka Typy správců.

  Typy administrátorů viditelné jako podnikový správce systému
  Typy administrátorů viditelné jako podnikový správce systému

  Poznámka:

  • Možnosti na této obrazovce závisí na účtu a roli správce. Podle potřeby můžete buď udělit stejná oprávnění, jaká máte vy, nebo poskytnout oprávnění pro roli spadající v hierarchii pod vaši roli.
  • Z pozice správce systému pro tým můžete přiřadit pouze jeden typ role správce: správce systému.

  Typy administrátorů viditelné jako správce systému pro tým
  Typy administrátorů viditelné jako správce systému pro tým
 5. Vyberte jednu nebo více rolí správce.

  V případě typů správců, jako je správce produktu, správce profilu produktu a správce skupiny uživatelů, vyberte konkrétní produkty, profily a skupiny.

  Poznámka:

  V případě správce profilu produktu můžete zadat profily pro více než jeden produkt.

  Správce profilu produktu
 6. Klikněte na tlačítko Další. Otevře se obrazovka Souhrn. Prohlédněte si role správce přiřazené k uživateli a klikněte na tlačítko Uložit.

  Správce obdrží e-mail s oznámením o dostupných nových oprávněních.

Úprava nebo odebrání správce

Pokud budete chtít odebrat nebo upravit správce, postupujte následovně:

 1. V konzoli Admin Console vyberte možnost Uživatelé > Správce. Zobrazí se seznam stávajících správců.

  Poznámka:

  Případně přejděte na stránky s podrobnostmi o produktech, profilech produktů nebo skupinách uživatelů a klikněte na kartu Správci.

  Kliknutím na uživatelské jméno otevřete okno s podrobnostmi nebo kliknutím kdekoliv jinde v řádku otevřete náhled podrobností.

 2. Budete-li chtít zrušit oprávnění správce, vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Odstranit správce.

  Zrušit oprávnění správce

  Poznámka:

  Odebrání správce nezpůsobí odstranění uživatele z konzole Admin Console, ale pouze odebere oprávnění spojená s rolí správce.

Oprávnění

Následující tabulka uvádí všechna oprávnění pro jednotlivé typy správců.

Oblast Oprávnění Správce systému Správce produktu Správce profilu produktu Správce skupiny uživatelů Správce nasazení Správce podpory Správce úložiště
Správa identit Přidání domény (žádost / deklarace domény)            
  Zobrazení domény a seznamu domén            
  Správa šifrovacích klíčů pro doménu            
  Správa zásad pro výchozí heslo organizace            
  Zobrazení zásad pro výchozí heslo organizace            
Správa uživatelů Přidání uživatele do organizace        
  Odebrání uživatele z organizace            
  Zobrazení podrobností o uživateli a seznamu uživatelů    
  Úprava uživatelského profilu            
  Přidání profilu produktu k uživateli/skupině ✔² ✔²        
  Odebrání profilu produktu od uživatele ✔² ✔²        
  Přidání profilu produktu k více uživatelům ✔² ✔²        
  Zobrazení profilu produktu uživatele ✔² ✔²        
  Zobrazení seznamu uživatelů produktu ✔²          
  Hromadné přidání uživatelů            
Správa správců Přiřazení správce organizace k uživateli / skupině uživatelů            
  Odvolání správce organizace od uživatele / skupiny uživatelů            
  Přiřazení správce licencí k produktům k uživateli / skupině uživatelů ✔² ✔²        
  Odvolání správce licencí k produktům od uživatele / skupiny uživatelů ✔² ✔²        
  Přiřazení správce nasazení k uživateli / skupině uživatelů          
  Odvolání správce nasazení od uživatele / skupiny uživatelů          
  Přiřazení správce skupiny uživatelů k uživateli / skupině uživatelů          
  Odvolání správce skupiny uživatelů od uživatele / skupiny uživatelů          
  Přiřazení správce vlastníka produktu k uživateli ✔²          
  Odvolání správce vlastníka produktu od uživatele ✔²          
Správa konfigurace licencí k produktu Udělení nároku organizace na produkt              
  Odebrání nároku organizace na produkt              
  Zobrazení dostupných produktů a řady produktů ✔² ✔²        
  Úprava popisu/data pro licenci k produktu ✔² ✔²        
  Přiřazení licence k produktu uživateli ✔² ✔²        
  Zrušení přiřazení licence k produktu uživatele ✔² ✔²        
  Přidání nové konfigurace licence k produktu ✔²          
  Úprava konfigurace služby pro licenci k produktu ✔² ✔²        
  Odstranění konfigurace služby pro licenci k produktu ✔²          
  Odebrání přístupu uživatele k produktu (odebrání všech konfigurací) ✔²          
Správa úložiště Zobrazení aktivních a neaktivních složek uživatele          
  Odstranění neaktivních složek uživatelů a přenesení obsahu          
  Vytvoření sdílených složek (pouze pro službu Adobe Campaign)          
  Odstranění sdílených složek (pouze pro službu Adobe Campaign)          
Nasazení Zobrazení/používání karty Nasazení          
Podpora Zobrazení karty Podpora      
  Správa žádostí o podporu          
Správa skupiny uživatelů Vytvoření skupiny uživatele ✔¹ ✔¹        
  Odebrání skupiny uživatelů     ✔²      
  Přidání uživatele do skupiny uživatelů     ✔²      
  Odebrání uživatele ze skupiny uživatelů     ✔²      
  Přiřazení skupiny uživatelů k licenci k produktu ✔² ✔²        
  Odebrání skupiny uživatelů z licence k produktu ✔² ✔²        
  Zobrazení člena skupiny uživatelů ✔²    
  Zobrazení seznamu skupiny uživatelů  

¹ automatické převedení na správce skupiny uživatelů u vytvořené skupiny uživatelů

² pouze pro vlastněné produkty, profily produktu nebo skupiny uživatelů

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online