Společnost Adobe poskytuje aktualizace, funkce a nové verze aplikací ihned, jakmile jsou k dispozici. Rozhodněte, jak chcete tyto aplikace a aktualizace nasadit a nabízet svým koncovým uživatelům. Na výběr máte několik možností, z nichž lze zvolit takovou, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Mějte na paměti, že každá metoda má své výhody a nevýhody. Nutné je také zvážit výhody s ohledem na požadavky vaší organizace nebo skupiny. 

Jako správce v organizaci využívající produkt Adobe pro podniky můžete svým koncovým uživatelům poskytnout aplikace Creative Cloud a Document Cloud jedním ze dvou následujících způsobů:

Samoobslužné balíčky

Stejně jako miliony uživatelů produktů Adobe můžete povolit vašim tvůrčím pracovníkům instalovat aplikace a aktualizace prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Samoobslužné balíčky snižují zátěž pro oddělení IT a zajistí, že vaši tvůrčí pracovníci mají přístup ke všem potřebným nástrojům stejně jako k aktualizacím ihned po jejich vydání.

Pokud chcete povolit samoobslužný proces, ale vaši koncoví uživatelé nemají oprávnění správce, můžete postupovat jedním z těchto způsobů:

 • vytvoření samoobslužného balíčku;
 • vytvoření spravovaného balíčku se zapnutím zvýšených oprávnění;
 • vytvoření balíčku na základě šablony Adobe se zapnutými zvýšenými oprávněními.

Samoobslužné procesy umožňují uživatelům podle potřeby stahovat a instalovat aplikace. Aplikace, které je uživatel oprávněn zřizovat po přihlášení. Ostatní aplikace lze po omezenou dobu používat ve formě zkušební verze. Správcům tím odpadá nutnost vytvářet a nasazovat velké množství balíčků a aktualizací. Například samoobslužné procesy jsou efektivním řešením v následujících situacích:

 • Máte od různých uživatelů rozmanité a měnící se požadavky na aplikace.
 • Uživatelé využívají různé kombinace hardwaru a operačního systému.
 • Máte ve své organizaci vzdálené pracovníky.
 • Kvůli probíhajícím projektům provádí různé týmy a uživatelé upgrade v různou dobu.
 • Chcete snížit počáteční nároky na zařízení tím, že umožníte uživatelům nainstalovat jen nezbytné aplikace a jen na nezbytnou dobu.

Nejprve si koncoví uživatelé musí stáhnout aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače z webové stránky Creative Cloud. Společně se stažením a instalací softwaru poskytuje aplikace také přístup ke službám Creative Cloud, jako je synchronizace souborů, synchronizace písma a služba Behance.

Samoobslužný proces vyžaduje následující:

 • licencování pro konkrétní uživatele;
 • kompletní přístup k webovým službám Creative Cloud;
 • administrátorská práva v klientských počítačích.

Dokumentaci pro koncové uživatele naleznete v tématu Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

Spravované balíčky

Formou spravovaných balíčků se můžete rozhodnout, které aplikace budou nasazeny a kdy budou aktualizovány. Můžete vytvořit balíčky, které obsahují nejnovější nebo archivované verze produktů Adobe. Tyto balíčky je poté možné nasadit v uživatelských počítačích ve vaší organizaci. Můžete také využít tiché a vlastní nasazení, kde během instalace není požadován žádný vstup od uživatelů.

Spravované doručování aplikací můžete například použít pro následující příležitosti:

 • Je nutné zajistit přísnou kontrolu nad instalovanými aplikacemi na klientských počítačích.
 • Chcete snížit zatížení připojení k internetu tím, že zamezíte hromadnému samoobslužnému stahování souborů.
 • Klientské počítače nemají přístup k internetu.
 • Chcete přísně kontrolovat verze nainstalovaných aplikací v celé organizaci.
 • Chcete upravit chování aktualizace v nainstalovaných aplikacích.
Další informace o vytváření a nasazení balíčků aplikací naleznete v tématu Příručka uživatele k vytváření balíčků.

Budete-li chtít v konzoli Adobe Admin Console vytvořit spravované balíčky, postupujte následovně:

 • Vytvořte předem nastavené balíčky prostřednictvím šablon Adobe.
 • Vytvořte přizpůsobené balíčky s konfigurací a aplikacemi, které chcete svým koncovým uživatelům poskytnout.

Podle potřeby můžete použít také nástroj Creative Cloud Packager, který je nutné v takovém případě nainstalovat v počítači s přístupem k internetu a bez nainstalovaného softwaru Adobe. K vytvoření balíčků pro každou platformu je zároveň zapotřebí samostatný počítač se systémem Mac a Windows.

V tomto kroku je nutné navrhnout balíčky, vytvořit seznam balíčků, určit jejich počet a rozhodnout, jaké chcete použít u balíčků schéma názvů. Informace naleznete v tématu Plánování balíčků.

Nasazení aktualizací

Existuje několik mechanismů k zajištění aktualizací aplikace pro koncové uživatele. V závislosti na potřebách své organizace zvolte některou z následujících možností.

Samoobslužný proces

Uživatelé mohou stahovat a instalovat aktualizace přímo z webu společnosti Adobe. Tato metoda zajišťuje, že vaši koncoví uživatelé budou mít přístup k nejnovějším aktualizacím, jakmile budou k dispozici. Aktualizace lze stáhnout a nainstalovat pomocí aplikací Creative Cloud pro stolní počítače nebo nástroje Adobe Updater, který je dodáván s aplikacemi. Pro tyto pracovní postupy vyžadují klientské počítače přístup k serverům Adobe a oprávnění správce.

Tato možnost je k dispozici pro poskytování aplikací prostřednictvím samoobslužných a spravovaných procesů.

Spravované doručování

Při vytváření balíčků můžete zvolit mechanismus spravovaného doručování aktualizací.

 • Klientské počítače mohou instalovat aktualizace prostřednictvím interního aktualizačního serveru.
 • Aktualizace lze spouštět vzdáleně pomocí nástroje Remote Update Manager. Tuto možnost použijte, pokud klientské počítače nemají oprávnění správce.
 • Za pomoci nástroje Creative Cloud Packager vytvářejte a nasazujte balíčky obsahující pouze aktualizace.

Další informace o spravovaném doručování naleznete v tématu Použití aktualizací.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online