Nastavení správy barev pro co nejlepší tiskový výstup

V tomto článku jsou uvedena řešení některých častých problémů, ke kterým dochází při tisku obrazu pomocí aplikace Photoshop Elements. Je zde vysvětlena správa barev v aplikaci Photoshop Elements a je zde uvedeno, jak při tisku dosáhnout lepších výsledků. A je zde ukázáno, jak vyřešit některé problémy, jako jsou například vodorovné či svislé pruhy v tiskovém výstupu, příliš světlý nebo naopak příliš tmavý tiskový výstup, problémy s profilem ICC a barevné rozdíly mezi výstupy vytištěnými z aplikace PSE a z jiných aplikací.

Správa barev

V aplikaci Photoshop Elements vyberte možnost Soubor > Tisk, případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl/Cmd+P. Vyberte požadovanou tiskárnu, klikněte na tlačítko Více voleb a v levém sloupci vyberte položku Správa barev se třemi hlavními nastaveními:

Zpracování barev

V tomto rozevíracím seznamu aplikace Photoshop Elements jsou k dispozici dvě položky:

 • Správu barev provádí tiskárna
 • Barvy spravuje aplikace Photoshop Elements

Správu barev provádí tiskárna

 • K čemu toto nastavení slouží?
  Pokud je vybrána tato položka, provede aplikace Photoshop Elements minimální převod barev nutný k tomu, aby se tištěná fotografie dostala do barevného prostoru podporovaného tiskárnou.
 • Kdy se toto nastavení používá?
  Tato metoda je praktická při tisku na inkoustových fototiskárnách, protože každá kombinace typu papíru, rozlišení tisku a dalších parametrů tisku (jako je vysokorychlostní tisk) vyžaduje odlišný profil. V ovladačích většiny nových inkoustových fototiskáren jsou již velmi přesné profily integrovány. Pokud tedy necháte tiskárnu vybrat si správný profil, ušetříte si čas a omezíte výskyt chyb. Tato metoda se také doporučuje, pokud nemáte se správou barev dostatečné zkušenosti.

Důležité informace: Pokud se rozhodnete použít tuto metodu, nastavte možnosti tisku a zapněte v ovladači tiskárny správu barev.

 • Nastavení možností tisku v používané tiskárně:
  (Pouze v systému Windows) V dialogu Více voleb klikněte na tlačítko Předv. tiskárny. Otevře se dialogové okno s předvolbami tiskárny, kde můžete změnit nastavení tiskárny. Pro různé tiskárny se příslušné možnosti v dialogovém okně předvoleb nacházejí na různých kartách.

Barvy spravuje aplikace Photoshop Elements

 • Jakým způsobem aplikace Photoshop Elements barvy spravuje?
  Pokud vyberete tuto položku, provede veškerý převod barev aplikace. Ta generuje barevná data specificky pro jedno výstupní zařízení (tiskárnu). Přesnost této metody závisí na přesnosti vybraného profilu tiskárny.
  • V poli Barevný prostor obrazu je uveden profil ICC připojený k obrazu.
  • V rozevíracím seznamu Profil tiskárny můžete pro používanou kombinaci tiskárny, papíru a inkoustu vybrat vhodný profil ICC.
 • Kdy se toto nastavení používá?
  Toto nastavení používají ve svých pracovních postupech obvykle zkušení uživatelé. Pro každou specifickou kombinaci tiskárny, papíru a inkoustu můžete použít vlastní profily ICC.

Důležité informace: Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, je velmi důležité, abyste vypnuly správu barev v tiskárně.

Upozornění: Pokud umožníte, aby správu barev během tisku prováděla současně aplikace i tiskárna, budou výsledkem nepředvídatelné barvy.

 • Vypnutí správy barev v tiskárně:
  (Pouze v systému Windows) V dialogu Více voleb klikněte na tlačítko Předv. tiskárny. Otevře se dialogové okno s předvolbami tiskárny, kde můžete změnit nastavení tiskárny. Pro různé tiskárny se příslušné možnosti v dialogovém okně předvoleb nacházejí na různých kartách.

Poznámka: Každý ovladač má jiné možnosti správy barev. Pokud není zřejmé, jak správu barev vypnout, projděte si specifikace nebo předvolby tiskárny.

  Možnosti, jak změnit nastavení tiskárny:

Windows

Mac OS

 • Photoshop Elements: V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko Více voleb > Správa barev a potom klikněte na tlačítko Předv. tiskárny.
 • Ovládací panely: V ovládacích panelech klikněte na položku Zařízení a tiskárny, pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a potom klikněte na příkaz Předvolby tiskárny. Zobrazí se okno, ve kterém budete moci nastavení tiskárny změnit.
 • Dialogové okno Tisknout: V dialogovém okně Tisknout klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a potom vyberte možnost Přizpůsobení barev. V závislosti na typu dostupné tiskárny jsou k dispozici možnosti pro synchronizaci barev a přizpůsobení tiskárny.

Tip: Možnost pro přizpůsobení tiskárny poskytuje lepší výsledky.

Profil tiskárny

Z profilů poskytovaných tiskárnou vyberte takový, který nejlépe odpovídá papíru, na jaký tisknete. Pokud je v rozevíracím seznamu Zpracování barev vybrána položka Správu barev provádí tiskárna, je tato možnost zobrazena šedě a nelze ji použít.

Záměr reprodukce

Na monitoru počítače je k dispozici větší rozsah barev a sytostí než na fotografickém papíru. Na digitálním obrazu mohou být barvy, které tiskárna nedokáže reprodukovat. Barvy, které nelze reprodukovat, se označují jako barvy mimo gamut. Gamut je barevný prostor, který zařízení dokáže reprodukovat. V rozevíracím seznamu Záměr reprodukce můžete vybrat, co se má s barvami mimo gamut dělat.

 

V aplikaci Photoshop Elements jsou pro záměr reprodukce k dispozici čtyři různé možnosti:

 

Charakteristika

Kdy se používá

Nevýhody

Perceptuální

 

 • Výsledkem jsou barvy přirozené pro lidské oko. 
 • Barvy, které jsou mimo gamut, posune na nejbližší barvy v gamutu.
 • Barvy uvnitř gamutu posune tak, aby vztah mezi všemi barvami uvnitř gamutu i mimo něj zůstal stejný.
 • Pro tiskové přechody
 • Průhlednosti barev

 

 • Posune barvy do gamutu a zachová jejich vztah, což může způsobit zesvětlení nebo snížení sytosti obrazu.

 

Sytost

 • Zachová sytost barev. 
 • Syté barvy vytáhne k okraji gamutu, čímž se zvýší „intenzita“ barev.
 • Pro vektorovou grafiku
 • Pro grafy a diagramy
 • V některých případech může při zachování sytosti barev dojít k posunu odstínu (modrá se například změní na zelenou).
Tuto možnost proto nepoužívejte u fotografií.
Relativní kolorimetrický
 • Posune barvy mimo gamut na nejbližší barvy v gamutu a barvy v gamutu ponechá beze změny.
 • Barvy v obrazu se nepatrně změní.
 • K tisku obrazů z digitálních fotoaparátů
 • K tisku na matné papíry
 • K tisku naskenovaných obrazů
 • V přechodech mohou vznikat pruhy.

Absolutní kolorimetrický

 • Hodí se pro kontrolní náhled. V případě potřeby doplní kvůli napodobení odstín barvy papíru.
 • Používá se pro specifické barvy, například pro barvy v logu.       
 • Nehodí se pro fotografický výstup, protože je příčinou barevného nádechu.
 • Nehodí se k tisku naskenovaných obrazů ani obrazů z fotoaparátu.

Závěr

Chcete-li při tisku z aplikace Photoshop Elements Editor dosáhnout lepších výsledků, pamatujte při výběru nastavení správy barev na výše uvedené informace. Více informací o dalších problémech při tisku (například co dělat, když není tiskárna rozpoznána, nebo jak vybrat typ papíru) a postupy vedoucí k jejich odstranění najdete v článku Časté dotazy k tisku | Photoshop Elements – Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online