Chyby instalace | Elements | Nástroj CC Cleaner

Nástroj Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner odstraňuje problémy s instalací produktů společnosti Adobe včetně aplikací Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements. Nástroj odstraňuje instalační záznamy předběžných verzí produktů a nemá vliv na instalace předchozích verzí produktů.

Při použití nástroje Creative Cloud Cleaner postupujte podle následujících kroků.

1. Zálohování souborů ve složkách produktů společnosti Adobe

Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

2. Odinstalace aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements

 1. V počítačích se systémem Windows 8.1, 8 a 7 vyberte možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

 2. Vyberte produkt, který chcete odebrat, a klikněte na možnost Odebrat nebo Odinstalovat.

 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

 1. V aplikaci Finder přejděte ke složce Applications/Utilities/Adobe Installers.

 2. Dvakrát klikněte na odinstalační program produktu, který chcete odebrat.

 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

3. Spuštění nástroje Adobe CC Cleaner  

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

  Stáhnout

 2. Pomocí systému Windows nebo nástroje pro soubory ZIP, například WinZip, rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip.

 3. Dvakrát klikněte na složku Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool a poté dvakrát klikněte na složku Win.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na soubor AdobeCreativecloudCleanerTool.exe a zvolte příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Když kliknete pravým tlačítkem myši a možnost Spustit jako správce není dostupná, dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, čímž jej spustíte.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce:

  1. Zvolte jazyk: Pro angličtinu zadejte písmeno E a pro japonštinu zadejte písmeno J a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem společnosti Adobe: Zadáním písmene Y ji přijmete a zadáním písmene N ji odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.
  3. Vyberte produkt, který chcete odebrat: Zadejte číslo, které odpovídá názvu produktu, a poté stiskněte klávesu Enter.
  4. Zadáním písmene Y potvrďte, že chcete odebrat produkt, a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Macintosh.

  Stáhnout

 2. Dvojitým kliknutím na archiv AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Zobrazí se vám zpráva s výzvou, abyste potvrdili, zda chcete soubor otevřít. Klikněte na tlačítko Otevřít.  

 5. Vzhledem k tomu, že nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner vyžaduje oprávnění k provádění změn v počítači, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

  Zadejte uživatelské jméno a heslo pro uživatelský účet s oprávněními pro správu.  

 6. Na obrazovce s licenční smlouvu si vyberte preferovaný jazyk, přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Přijmout

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení jazyka účtu uživatele root se licenční smlouva s koncovým uživatelem zobrazí v angličtině nebo japonštině.

 7. V okně nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner vyberte v nabídce v pravém horním rohu okna skriptu verzi produktu, kterou chcete odebrat.

 8. Vyberte produkt, který chcete z tabulky odstranit, a poté klikněte na tlačítko Vyčistit vybrané. (Kliknutím na tlačítko Odstranit vše se odstraní všechny soubory instalačního programu verze produktu služby CC nebo sady CS, kterou jste vybrali v kroku 7.)

 9. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec a restartujte počítač.

4. Ověření úspěšného dokončení operace nástroje Adobe CC Cleaner

 1. V textovém editoru, například WordPad, otevřete soubor Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Umístění tohoto souboru závisí na vašem operačním systému:

  • Windows Vista nebo 7: C:\Users\[jméno uživatele]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]
 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

 1. V textovém editoru, například TextEdit, otevřete cestu /Users/[jméno uživatele]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

5. Instalace aplikace

Po úspěšném spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner nainstalujte příslušný produkt.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?