Ruční odebrání aplikace Photoshop Elements 11 | Windows

Na úvod

Ve většině případů lze aplikaci Photoshop Elements 11 odebrat spuštěním jejího odinstalačního programu. K instalačnímu programu lze v systémech Windows 7 a Vista získat přístup z ovládacího panelu Programy a funkce. V případě, že používáte systém Windows XP, můžete odinstalační program spustit z ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Pokud není aplikace Photoshop Elements 11 v ovládacích panelech uvedena nebo pokud se vám při pokusu o její odinstalaci zobrazí chybová zpráva, můžete ji odebrat ručně. Při ruční odinstalaci navíc máte záruku, že bude aplikace z počítače zcela odebrána.

Poznámka:

Podmínkou k provedení některých z níže uvedených kroků je zjištění podrobností o používané edici systému Windows. Pokud tyto podrobnosti neznáte, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová edice systému Windows (kb407673).

Poznámka:

Je možné, že váš systém nebude všechny níže uvedené soubory, složky a položky registru obsahovat. Pokud nebudete moci nějaký soubor, složku nebo položku registru v počítači najít, pokračujte další položkou v seznamu.

Spuštění odinstalačního programu

 1. Zavřete všechny aplikace.

 2. Vyberte možnost Start > Ovládací panely nebo možnost Start > Nastavení > Ovládací panely.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows XP: Klikněte dvakrát na položku Přidat nebo odebrat programy.
  • Windows 7 nebo Vista: Pokud je aktivováno zobrazení ovládacích panelů podle kategorií, klikněte na odkaz Odinstalovat program v části Programy.
  • Windows 7 nebo Vista: Pokud je aktivováno klasické zobrazení ovládacích panelů, klikněte dvakrát na panel Programy a funkce.
 4. V seznamu nainstalovaných programů vyberte aplikaci Adobe Photoshop Elements 11 a potom klikněte na možnost Odinstalovat nebo Odebrat.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat a podle pokynů na obrazovce odebrání dokončete.

  Po odinstalaci aplikace Photoshop Elements 11 proveďte zbývající úlohy uvedené níže. Tím bude zajištěno kompletní odebrání aplikace.

Zastavení služby sledování složek

Služba sledování složek je v počítači spuštěna na pozadí. Tato služba rozpoznává fotografie přidávané do složek, které jsou uvedeny v seznamu sledovaných složek aplikace Organizer. Pokud je tato služba spuštěna, nebudete moci všechny složky uvedené v seznamu v další části odstranit.

 1. Vyberte možnost Start > Spustit (v systému Windows XP) nebo klikněte na tlačítko Start (v systémech Windows 7 a Vista).

 2. Zadejte příkaz services.msc a stiskněte klávesu Enter.

 3. V seznamu služeb najděte službu Adobe Active File Monitor V11. Pokud tam není uvedena, můžete tuto část vynechat.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na položku Adobe Active File Monitor V11 a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • V místní nabídce vyberte příkaz Zastavit. Přejděte k dalšímu kroku.
  • Pokud není příkaz Zastavit k dispozici (je zobrazen šedě), je tato služba již zastavena. Přejděte k dalšímu kroku.
 5. Zavřete okno Služby.

Odebrání zbývajících složek a souborů

Zazálohujte si všechny osobní soubory, které máte v následujících složkách a chcete je uchovat, a potom odstraňte příslušné složky a soubory pro používanou edici systému Windows.

Poznámka:

Některé z níže uvedených složek jsou skryté. Průzkumník Windows skryté soubory ani složky ve výchozím nastavení nezobrazuje. Informace o zobrazení těchto skrytých složek najdete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon souborů (kb402324).

64bitové edice systému Windows 7 nebo Vista

Složky

C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 11

C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\11.0

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\11.0***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 11***

C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 11.0.0

Soubory zástupců

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 11

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 11

32bitové edice systému Windows 7 nebo Vista

Složky

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 11

C:\Program Files\Adobe\Elements 11 Organizer***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\11.0

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\11.0***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 11***

C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 11.0.0

Soubory zástupců

C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 11

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 11

32bitové edice systému Windows XP

Složky

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 11

C:\Program Files\Adobe\Elements 11 Organizer***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\11.0

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\11.0***

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 11***

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 11.0.0

Soubory zástupců

C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Photoshop Elements 11

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 11

64bitová edice systému Windows XP

Složky

C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 11

C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 11 Organizer***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\11.0

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\11.0***

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 11***

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\11.0

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\11.0***

C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 11.0.0

Soubory zástupců

C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Photoshop Elements 11

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 11

***Poznámka: Pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Premiere Elements 11, tak tyto položky neodstraňujte.

Po odstranění výše uvedených souborů a složek vysypte koš.

Odebrání zbývajících položek registru

Právní omezení: V rámci tohoto postupu se provádí úprava registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Odeberte následující klíče registru:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop Elements\11.0
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Elements Organizer\11.0***
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Pulse
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\467181D10DCD8B14AAB7A095F920A727
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\1E560D4DFBA30D143B58CFF620F7D400
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\467181D10DCD8B14AAB7A095F920A727
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\1E560D4DFBA30D143B58CFF620F7D400  

32bitový počítač

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1D181764-DCD0-41B8-AA7B-0A599F027A72}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D4D065E1-3ABF-41D0-B385-FC6F027F4D00}

64bitový počítač

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1D181764-DCD0-41B8-AA7B-0A599F027A72}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D4D065E1-3ABF-41D0-B385-FC6F027F4D00}

Poznámka:

Pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Premiere Elements 11, tak tyto položky registru neodebírejte.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.