Odstranění problému s kompatibilitou zásuvného skenovacího modulu TWAIN

Ovladač skeneru TWAIN není kompatibilní s aplikací Photoshop Elements 2018.

Problém

TWAIN je rozhraní pro import obrazů z určitých zařízení, například ze skeneru. Zásuvný modul TWAIN pro aplikaci Photoshop Elements umožňuje připojení ke kompatibilním zařízením nainstalovaným v počítači.

Aplikace Photoshop Elements 2018 běží v 64bitovém režimu. V současné době vydalo 64bitovou verzi ovladačů pro své skenery pouze malé množství výrobců. Ovladače tedy nejsou s aplikací Photoshop Elements 2018 kompatibilní.

Řešení pro systém Windows

K importu obrazů ze skeneru do aplikace Photoshop Elements použijte rozhraní WIA (Windows Image Acquisition) ve svém zařízení.

Řešení pro systém macOS

K importu obrazů ze skeneru do aplikace Photoshop Elements použijte místo modulu TWAIN technologii ImageKit společnosti Apple.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?