Nedostupné doplňky a rozšíření

Problémy

V aplikaci Adobe Photoshop CC 2014 se nezobrazují doplňky a rozšíření.

Aktualizujte aplikaci Extension Manager

K zobrazení rozšíření a doplňků v aplikaci Photoshop CC je třeba aktualizovat aplikaci Extensions Manager na verzi 7.2 nebo novější. Aplikaci Extensions Manager můžete aktualizovat z karty Apps v počítačové aplikaci Creative Cloud.

Vyčkejte na načtení aplikace Extension Manager a rozšíření

Když otevřete aplikaci Extension Manager nebo zvolíte možnost Procházet rozšíření, zobrazí se rozšíření a doplňky až po chvíli.  

V aplikaci Photoshop CC jsou k dispozici pouze některá rozšíření a doplňky

V aplikaci Photoshop CC jsou podporovány pouze rozšíření a doplňky vytvořené v jazyce HTML5. Rozšíření vytvořená v jazyce Flash, která se používala v předchozích verzích aplikace Photoshop, nejsou v aplikaci Photoshop CC podporována. Dokud nebudou tato rozšíření a doplňky znovu vytvořeny v jazyce HTML5, nebudou v aplikaci Photoshop CC dostupné. 

Jestliže můžete stáhnout a nainstalovat doplněk Kuler, fungují doplňky správně. 

Pokud nelze doplněk Kuler nainstalovat, postupujte podle těchto pokynů:

  1. V aplikaci Photoshop CC zvolte možnost Nápověda > Správa rozšíření
  2. V systému Mac OS zvolte možnost Extensions Manager > Co je Extension Manager. V systému Windows zvolte možnost Nápověda > Co je Extension Manager. Poznamenejte si verzi. Pokud se jedná o starší verzi než 7.2, zavřete aplikaci Extensions Manager a aktualizujte ji pomocí počítačové aplikace Creative Cloud. Ponechejte aktualizovanou aplikaci Extensions Manager otevřenou.
  3. Pomocí možnosti Nápověda > Procházet rozšíření v aplikaci Photoshop stáhněte doplněk Kuler.
  4. V dolní části stránky, která se zobrazí po stažení doplňku Kuler, klikněte na odkaz Stažení/instalace doplňků Add-ons jiným způsobem.
  5. Klikněte na tlačítko Stáhnout doplněk Add-ons.
  6. Výchozí umístění staženého souboru je ve složce Stažené soubory. Přejděte do složky se staženým souborem. 
  7. V aplikaci Extensions Manager klikněte na možnost Nainstalovat.
  8. V zobrazeném dialogovém okně vyhledejte stažený soubor doplňku Kuler a zvolte, že jej chcete nainstalovat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  9. Po načtení rozšíření zvolte v aplikaci Photoshop možnost Okno > Doplňky. Pokud je možnost Doplňky neaktivní nebo se doplněk nezobrazuje, ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.