Příručka uživatele Zrušit

3D vykreslení a uložení

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a služby Adobe
  1. Photoshop a Adobe Stock
  2. Knihovny Creative Cloud
  3. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  6. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  7. Mřížka a vodítka
  8. Vytváření akcí
  9. Příkaz Zpět a historie
  10. Výchozí klávesové zkratky
  11. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Vytváření dokumentů
  3. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  4. Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Rychlé sdílení výtvorů
  13. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  14. Předvolby
  15. Výchozí klávesové zkratky
  16. Pravítka
  17. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  18. Nastavení sloupců pro obraz
  19. Příkaz Zpět a historie
  20. Panely a nabídky
  21. Vkládání souborů
  22. Umísťování elementů pomocí přitahování
  23. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  24. Přednastavení
  25. Přizpůsobení klávesových zkratek
  26. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Práce s písmy OpenType SVG
  2. Formátování znaků
  3. Formátování odstavců
  4. Vytváření textových efektů
  5. Úpravy textu
  6. Mezery mezi řádky a znaky
  7. Arabský a hebrejský text
  8. Písma
  9. Řešení potíží s písmy
  10. Asijský text
  11. Vytváření textu
  12. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
  13. Sazba pro celý svět pro asijská písma
  14. Přidávání a úpravy textu v aplikaci Photoshop
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D
Důležité

Důležité:

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Substance 3D společnosti Adobe, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe.

Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop naleznete zde: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí .

 
Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

Změna nastavení 3D vykreslení

Nastavení vykreslení určují způsob kreslení 3D modelů. Aplikace Photoshop je instalována s běžnými nastaveními a několika přednastaveními. Chcete-li vytvořit vlastní přednastavení, nastavení upravte.

Poznámka:

Nastavení vykreslení je třeba provést pro každou vrstvu zvlášť. Pokud dokument obsahuje více 3D vrstev, zadejte pro každou z nich samostatné nastavení vykreslení.

Výběr přednastaveného vykreslení

Standardní přednastavení vykreslení má označení Výchozí a zobrazuje viditelné povrchy modelů. Přednastavení Drátový model a Vrcholy odhalují i vnitřní strukturu. Chcete-li zkombinovat plné vykreslení a vykreslení drátového modelu, zvolte přednastavení Plný drátový model. Chcete-li model zobrazit jako jednoduchý rámeček, který znázorňuje nejkrajnější rozměry modelu, zvolte přednastavení Ohraničovací rámeček.

 1. Klikněte v horní části panelu 3D na tlačítko Scéna .

 2. V dolní části tohoto panelu vyberte volbu z nabídky Přednastavení.

Přednastavení vykreslení 3D v aplikaci Photoshop
Nainstalovaná přednastavení vykreslení

A. Výchozí (nastavení kvality je Interaktivní) B. Výchozí (nastavení kvality je Sledovaný paprsek a základní rovina je viditelná) C. Ohraničovací rámeček D. Mapa hloubky E. Skrytý drátový model F. Čárová ilustrace G. Normály H. Maska vybarvení I. Stínovaná ilustrace J. Stínované vrcholy K. Stínovaný drátový model L. Plný drátový model M. Průhledný obrys ohraničovacího rámečku N. Průhledný ohraničovací rámeček O. Dvoustranné P. Vrcholy Q. Drátový model 

Poznámka:

Přednastavení Dvoustranné se aplikuje pouze na průřezy; jednu polovinu řezu zobrazí jako plný model, druhou jako drátový model.

Úpravy nastavení vykreslení

 1. V horní části panelu 3D klikněte na tlačítko Scéna .

 2. Klikněte na tlačítko Upravit vpravo od nabídky Nastavení vykreslení.

 3. (Volitelně) Chcete-li v průběhu provádění změn zobrazovat efekt nových nastavení, zaškrtněte políčko Náhled. Také můžete tuto volbu odznačit a mírně tak zlepšit výkon.

  Poznámka:

  Chcete-li pro každou polovinu průřezu určit jedinečná nastavení, klikněte v horní části dialogového okna na tlačítka průřezů  .

 4. Kliknutím na zaškrtávací políčka v levé části dialogového okna povolíte vykreslení ploch, okrajů, vrcholů, objemů nebo stereoskopie. Pak upravte níže uvedená související nastavení.

Poznámka:

Informace o volbách pro objem, které se převážně používají pro obrazy DICOM, najdete v části Zobrazení 3D objemu v různých režimech vykreslení..

Volby plochy

Volby plochy určují vzhled ploch modelu.

Styl plochy

Kreslí povrchy některou z následujících metod:

Hladký

Kreslí bez stínů nebo odrazů pomocí GPU nebo grafické karty OpenGL.

Neosvětlená textura

Kreslí bez osvětlení a namísto toho zobrazuje pouze vybranou volbu textury. (Ve výchozím nastavení je vybrána volba Difúze.)

Plochý

Vytvoří aplikováním stejné povrchové normály na všechny vrcholy plochy fasetovaný vzhled.

Konstantní

Nahradí textury aktuálně určenou barvou.

Poznámka:

Barvu ploch, okrajů nebo vrcholů nastavíte po kliknutí na políčko Barva.

Ohraničovací rámeček

Zobrazí rámečky, které představují nejkrajnější rozměry všech komponent.

Normály

Zobrazí různými barvami RGB komponenty povrchových normál X, Y a Z.

Mapa hloubky

Zobrazí šedý model, u kterého je hloubka vyjádřena mírou světlosti.

Maska vybarvení

Zobrazí oblasti vhodné pro vybarvení bíle, převzorkované oblasti červeně a podvzorkované oblasti modře. (Viz Rozpoznání oblastí, které lze vybarvit.)

Textura

Určuje mapu textury v případě, že je styl plochy nastaven na volbu Neosvětlená textura. (Viz Nastavení 3D materiálů.)

Vykreslit pro výsledný výstup

Vytvoří pro exportované animace videa plynulejší stíny a realističtější spadávky barev od zrcadlených objektů a prostředí. Tato volba nicméně vyžaduje více času na zpracování.

Odrazy, Lom světla a Stíny

Tyto funkce volby Sledovaný paprsek můžete zobrazit nebo skrýt.

Odstranit zadní plochy

Skryje povrchy zadních částí dvoustranných komponent.

Volby okraje

Volby okraje určují vzhled čar drátového modelu.

Styl okraje

Odráží výše popsané volby stylu plochy Konstantní, Plochý, Hladký a Ohraničovací rámeček.

Práh záhybu

Nastaví počet strukturálních čar, které se v modelu objeví. Záhyb nebo čára se vytvoří, když se dva mnohoúhelníky v modelu stýkají pod určitým úhlem. Pokud se hrany stýkají pod úhlem nižším než určuje nastavení prahu zahnutí (0–180), jimi vytvořená čára se odstraní. Při nastavení 0 se zobrazí celý drátový model.

Tloušťka čáry

Určuje tloušťku čáry (v obr. bodech).

Odstranit zadní plochy

Skryje okraje na zadní části dvoustranných komponent.

Odstranit skryté čáry

Odstraní čáry, které jsou překryty čárami na popředí.

Volby vrcholů

Volby vrcholů nastavují vzhled vrcholů (průsečíků mnohoúhelníků, ze kterých je vytvořen drátový model).

Styl vrcholu

Odráží výše popsané volby stylu plochy Konstantní, Plochý, Hladký a Ohraničovací rámeček.

Poloměr

Určuje poloměr každého vrcholu v obrazových bodech.

Odstranit zadní plochy

Skryje vrcholy na zadních částech dvoustranných komponent.

Odstranit skryté vrcholy

Odstraní vrcholy, které jsou překryty vrcholy na popředí.

Volby stereoskopie

Volby stereoskopie upravují nastavení u obrazů, které budou zobrazovány pomocí červenomodrých brýlí nebo vytištěny na objekty, které obsahují lentikulární čočky.

Typ stereoskopie

Pro obrazy zobrazované pomocí barevných brýlí je určena volba Červená/modrá, pro lentikulární tisk je určena volba Prokládaně svisle.

Paralaxa

Nastaví vzdálenost mezi dvěma stereoskopickými kamerami. Vyšší nastavení zvyšuje trojrozměrnou hloubku, ale snižuje hloubku ostrosti, takže položky za a před ohniskovou rovinou vypadají rozostřeně.

Odstup čoček

Určuje u svisle prokládaných obrazů množství řádků na palec, které lentikulární čočka obsahuje.

Ohnisková rovina

Určuje polohu ohniskové roviny vzhledem ke středu ohraničovacího rámečku modelu. Chcete-li rovinu přesunout dopředu, zadejte záporné hodnoty, chcete-li ji přesunout dozadu, zadejte kladné hodnoty.

Uložení nebo odstranění přednastaveného vykreslení

 1. Klepněte v horní části panelu 3D na tlačítko Scéna .

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení vykreslení.

 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:

  • Chcete-li přednastavení uložit, upravte nastavení a klikněte na tlačítko Uložit .

  • Chcete-li přednastavení odstranit, vyberte přednastavení z nabídky Přednastavení a klikněte na tlačítko Odstranit .

Vykreslení 3D souboru pro výsledný výstup

Po dokončení práce na 3D souboru vytvořte výsledné vykreslení, které zajistí nejvyšší kvalitu pro výstup na web, pro tisk nebo animaci. Při závěrečném vykreslení se použije vektorizace paprsků a vyšší rychlost vzorkování pro zachycení realističtějších efektů osvětlení a stínů.

Režim výsledného vykreslení slouží k vylepšení následujících efektů v 3D scéně:

 • osvětlení podle obrazu a globální okolní barvy;

 • osvětlení pocházejícího z odrazivosti objektu (spadávky barvy);

 • snížení šumu v měkkých stínech.

Poznámka:

V závislosti na modelu, osvětlení a mapách 3D scény může být výsledné vykreslení časově náročné.

 1. Jakékoli nutné úpravy, včetně efektů osvětlení a stínů, provádějte na modelu.

  Poznámka:

  Před vykreslením není třeba pro scénu měnit nastavení vyhlazení. Ve výchozím nastavení je použito nastavení Nejlepší.

 2. Klikněte na tlačítko Scéna  v horní části panelu 3D a pak klikněte na položku Scéna v seznamu.

 3. V nabídce Kvalita v dolní části panelu vyberte položku Sledovaný paprsek (finální).

Po dokončení vykreslení můžete 3D scénu pro výstup do jiného formátu sloučit do jedné vrstvy, složit 3D scénu a 2D obsah nebo tisknout přímo z 3D vrstvy.

Poznámka:

Pro exportované animace videa je v dialogovém okně Nastavení 3D vykreslení dostupná volba Vykreslit pro konečný výstup. Další informace naleznete v části Přizpůsobení nastavení vykreslení.

Uložení a export 3D souborů

Chcete-li v souboru zachovat 3D obsah, uložte soubor do formátu aplikace Photoshop nebo do jiného podporovaného formátu obrázků. 3D vrstvu můžete také exportovat jako soubor v podporovaném 3D formátu.

Export 3D vrstvy

3D vrstvy můžete exportovat ve všech podporovaných 3D formátech: DAE standardu Collada, OBJ společnosti Wavefront, U3D, a KMZ aplikace Google Earth 4. Při volbě formátu pro export zvažte následující faktory:

 • Formát OBJ společnosti Wavefront neukládá nastavení, světla nebo animace kamery.

 • Nastavení vykreslení ukládá pouze formát DAE standardu Collada.

Chcete-li exportovat 3D vrstvu, postupujte následovně:

 1. Zvolte příkaz 3D > Exportovat 3D vrstvu..

 2. Zvolte formát exportu textur:

  • Formáty U3D a KMZ podporují jako formáty textur soubory JPEG nebo PNG.

  • Formáty DAE a OBJ podporují u textur všechny formáty obrazů podporované aplikací Photoshop.

 3. (Volitelně) Při exportu do formátu U3D vyberte volbu kódování. Kódování ECMA 1 je kompatibilní s aplikací Acrobat 7.0. Kódování ECMA 3 je kompatibilní s aplikací Acrobat 8.0 a novějšími a poskytuje určitou kompresi mřížky.

 4. Proveďte export kliknutím na tlačítko OK.

Omezení při exportu do formátu U3D

Přesvědčte se, že veškeré 3D vrstvy, které exportujete jako soubory U3D, obsahují pouze trojúhelníkovou geometrii objektů. Při exportu 3D vrstev jako souborů U3D pamatujte také na tato omezení:

 • Primitiva vyšší úrovně, například NURBS, spliny a křivky, nejsou podporovány.
 • Mapování textur se omezuje pouze na jednu mapu difúze na materiál. Mapy textury prostředí, zrcadlení, světlosti a krytí nejsou podporovány.
 • Animace materiálu není podporována.

Uložení 3D souboru

Chcete-li zachovat polohu, osvětlení, režim vykreslení a průřezy 3D modelů, uložte soubory s 3D vrstvami do formátů PSD, PSB, TIFF nebo PDF.

 1. Klikněte na položku Soubor > Uložit nebo Soubor > Uložit jako, vyberte formát Photoshop (PSD), Photoshop PDF nebo TIFF a klikněte na tlačítko OK.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]