Příručka uživatele Zrušit

Soubory DICOM

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 jsou 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

O souborech DICOM

Poznámka:

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) je jedním z nejrozšířenějších standardů používaných pro získávání medicínských snímků. Photoshop umožňuje otevřít soubory DICOM (.dc3, .dcm, .dic, nebo bez přípony) a pracovat s nimi. Soubory DICOM mohou obsahovat více „řezů“ neboli snímků, které představují různé vrstvy snímání.

Photoshop načte všechny snímky ze souboru DICOM a převede je na vrstvy aplikace Photoshop. Aplikace Photoshop také dokáže umístit všechny snímky DICOM do mřížky na jedné vrstvě nebo otevřít snímky jako 3D objem, který lze otáčet ve 3D prostoru. Photoshop může číst 8, 10, 12 nebo 16bitové soubory DICOM. (Photoshop převede 10 a 12bitové soubory na 16bitové soubory.)

Po otevření souboru DICOM v aplikaci Photoshop můžete použít libovolný nástroj aplikace Photoshop k nastavení nebo označení souboru, nebo k přidání poznámky. Můžete například použít nástroj poznámka pro přidání poznámky k souboru, nástroj tužka pro označení určité oblasti snímku nebo filtr Prach a škrábance pro odstranění prachu a škrábanců ze snímku. Pomocí nástroje pravítko nebo nástrojů pro výběr můžete provést měření obsahu obrazu.

Poznámka:

Jakýkoli poměr měření, obsažený v souboru DICOM, je se souborem importován automaticky. Pokud poměr obsažen není, přidá se výchozí poměr 1 obr. bod = 1 mm jako vlastní poměr měření. Viz Nastavení poměru měření.

8bitové soubory DICOM můžete uložit v libovolném formátu souboru, který Photoshop podporuje (16bitové soubory se musí uložit jako soubory DICOM, Formát velkého dokumentu, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG nebo TIFF).

Poznámka:

Když uložíte soubor jako DICOM, všechny styly vrstev, nastavení, režimy prolnutí nebo masky se vypustí.

V aplikaci Bridge nebo v dialogovém okně Informace o souboru aplikace Photoshop můžete také zobrazit a upravit metadata pro soubory DICOM. Soubory DICOM podporují externí automatizaci pomocí skriptování (viz část Skriptování).

Otevření souboru DICOM

Před otevřením souboru DICOM můžete určit způsob, jakým se budou otevírat snímky DICOM (jako vrstvy, v mřížce nebo jako 3D objem), a nastavit volby (v dialogovém okně Import souboru DICOM), které změní metadata pacienta na anonymní a zobrazí překrytí. Během importu můžete také provést posunutí, zvětšení a narovnání oken.

Dialogové okno pro import souborů DICOM také zobrazuje informace ze záhlaví DICOM – textové informace o souboru, jako jsou jeho rozměry, rozlišení dat a zda jsou data komprimovaná.

Poznámka:

Pomocí příkazu Nová vrstva videa z nabídky Soubor můžete importovat sekvenci několika souborů DICOM s jedním snímkem do jednoho souboru aplikace Photoshop s více vrstvami. Viz Import sekvencí obrazů.

 

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor DICOM a klepněte na tlačítko Otevřít.
 2. Vyberte snímky, které chcete otevřít. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků. Chcete-li vybrat nesousedící snímky, klepněte na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na položku Vybrat vše.
  Poznámka:

  Pokud chcete procházet snímky, použijte rolovací kolečko myši (systém Windows) nebo klepněte na tlačítko s šipkou doprava nebo doleva pod velkou náhledovou oblastí.

 3. Zvolte následující volby a pak klepněte na Otevřít.

  Import snímku

  Importovat snímky jako vrstvy umístí snímky DICOM do vrstev. Konfigurace N stránek na list zobrazí více snímků v mřížce (výšku a šířku mřížky určíte zadáním hodnot v polích řádků a sloupců). Volba Importovat jako objem otevře snímky DICOM jako objem; v tomto objemu je vzdálenost z určena nastaveními DICOM a data jsou mezi snímky interpolována. Objem můžete zobrazit z libovolného úhlu a data zvýraznit pomocí řady režimů vykreslení.

  Sada dat DICOM

  Změnit na anonymní přepíše metadata pacienta na „anonymní“. Zobrazit překrytí zobrazí překrytí, například anotace, křivky nebo text.

  Práce v oknech

  Zvolte příkaz Zobrazit volby okna a upravte kontrast (Šířka ona) a jas (Úroveň okna) snímku. Také můžete přetažením nástroje Úroveň okna nahoru nebo dolů nastavit úroveň, nebo přetažením doprava nebo doleva nastavit šířku. Můžete také zvolit běžná radiologická přednastavení z nabídky Přednastavení okna (Výchozí, Plíce, Kost nebo Břicho). Chcete-li invertovat hodnoty jasu snímku, vyberte Obrátit obraz.

  Poznámka:

  Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, vyberte úroveň zvětšení z nabídky Vyberte hodnotu zvětšení (případně zobrazení zvětšete nebo zmenšete kliknutím na znaménko plus nebo minus). Chcete-li posunout zobrazení, klikněte na ikonu ručičky v horní části dialogového okna a táhněte myší přes snímek.  

Vytvoření 3D objemu ze snímků DICOM

 1. Zvolte Soubor > Otevřít, vyberte soubor DICOM a klepněte na tlačítko Otevřít.
 2. Vyberte snímky, které chcete převést na 3D objem. Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků. Chcete-li vybrat nesousedící snímky, klepněte na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na položku Vybrat vše.
 3. V části Volby importu obrazů vyberte volbu Importovat jako objem a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

Aplikace Photoshop vytvoří ze snímku DICOM 3D objem a tento objem umístí na 3D vrstvu v panelu Vrstvy. Pomocí nástrojů pro 3D polohu aplikace Photoshop můžete tento objem zobrazit z libovolného úhlu, můžete také zlepšit vizualizaci dat změnou nastavení vykreslení.

 • Původní soubor DICOM se zachová jako vrstva textury difúze, která je spojená s vrstvou 3D objemu. Informace o 3D texturách naleznete v tématu Úpravy 3D textury.

 • Chcete-li soubor DICOM otevřít ve vlastním okně jako inteligentní objekt, poklepejte na vrstvu textury. Snímky DICOM se objeví jako samostatné vrstvy v panelu Vrstvy.

 • Při zavření a uložení inteligentního objektu se všechny změny, které jste provedli na jednotlivých vrstvách, aplikují na 3D objem.

Chcete-li 3D objem uložit, můžete exportovat 3D vrstvu nebo soubor uložit do formátu PSD. Viz Uložení a export 3D souborů.

Zobrazení 3D objemu z různých úhlů

 1. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu, která obsahuje objem DICOM.
 2. Na panelu Nástroje vyberte nástroj pro 3D polohu  nebo pro 3D kameru .
 3. 3D objem otáčejte, přesunujte nebo měňte jeho velikost pomocí nástrojů pro polohu nebo kameru v pruhu voleb. Viz Nástroje 3D objektu a kamery.

  Poznámka:

  Pokud je v systému povolena podpora rozhraní OpenGL, můžete k otočení, přesunutí nebo změně velikosti 3D objemu použít 3D osu. Viz 3D osa.

Zobrazení 3D objemu v různých režimech vykreslení

 1. V panelu Vrstvy vyberte 3D vrstvu, která obsahuje objem DICOM.
 2. Otevřete panel 3D výběrem příkazu Okna > 3D.
 3. Ve spodní části panelu 3D vyberte z nabídky Přednastavení režim vykreslení.
  Poznámka:

  Režimy vykreslení, které používají převodní funkci, používají k vykreslení hodnot objemu přechod aplikace Photoshop. Aby se optimalizovaly nebo zvýraznily rozdílné typy obsahu, zkombinují se hodnoty barev a krytí přechodu s hodnotami stupňů šedi objemu. Režimy vykreslení s převodní funkcí jsou dostupné pouze pro obrazy DICOM ve stupních šedi.

  Vylepšené hranice

  Snižuje krytí homogenních oblastí a současně zachovává krytí hranic. Dokáže v objemu také potlačit šum.

  Stupnice barev s plným rozsahem

  Převodní funkce, která používá celý „duhový“ přechod barev aplikace Photoshop.

  Světla s vysokým rozsahem

  Převodní funkce, která používá pro celý rozsah hodnot bílou barvu, nulové krytí pro nízké hodnoty rozsahu a vysoké krytí pro vysoké hodnoty rozsahu.

  Světla s nízkým rozsahem

  Převodní funkce, která používá pro celý rozsah hodnot bílou barvu, nulové krytí pro vysoké hodnoty rozsahu a vysoké krytí pro nízké hodnoty rozsahu.

  Promítání s maximální intenzitou

  Poskytne rychlý náhled struktury objemu zobrazením maximálních hodnot v objemu. Neposkytuje žádné informace o hloubce.

  Stupnice barev červená-modrá

  Převodní funkce, která používá celý přechod barev červená-modrá.

  Tenké izočáry

  Převodní funkce, která používá konstantní barvu, ale komponentu krytí představuje funkce s vícenásobnými špičkami, které slouží k zobrazení izohodnot.

  Rentgenový snímek

  Napodobuje průchod rentgenového záření médiem, které je pomocí rentgenového záření průhledné. Tento efekt je vhodný pro vytvoření obrazu z CT snímku, který bude vypadat jako rentgenový snímek toho samého objektu.

  Stupnice barev bílá-černá

  Převodní funkce, která používá bílo-černou barevnou komponentu.

 4. (Volitelně) Chcete-li vytvořit vlastní režim vykreslení, klikněte na panelu 3D na tlačítko Nastavení vykreslení, abyste otevřeli dialogové okno Nastavení 3D vykreslení. V dialogovém okně vyberte v části Styl objemu požadované volby.

Export snímků DICOM jako souborů JPEG

 1. Otevřete soubor DICOM a nastavte volby v dialogovém okně Import souboru DICOM (viz Otevření souboru DICOM).

 2. Vyberte snímky v dialogovém okně Import souboru DICOM: Klepnutím se stisknutou klávesou Shift vyberte více sousedních snímků, klepnutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS) vyberte nesousedící snímky, nebo klepnutím na Vybrat vše vyberte všechny snímky.
 3. V oblasti Volby exportu zadejte prefix do pole Prefix.
 4. Klepněte na Exportovat prezentaci (JPEG), vyberte složku a klepněte na Vybrat.

  Soubory JPEG se uloží do určeného umístění s přidaným prefixem před názvy souborů. Pokud jste vybrali více snímků, Photoshop připojí postupné číslování na konec názvu každého souboru (například DICOM snímek 1, DICOM snímek 2, DICOM snímek 3).

Metadata DICOM

V dialogovém okně Informace o souboru aplikace Photoshop můžete zobrazit a upravit několik kategorií metadat DICOM.

Data pacienta

Zahrnuje jméno pacienta, jeho identifikátor, pohlaví a datum narození.

Datum studie

Zahrnuje identifikátor studie, odkazujícího lékaře, datum a čas studie a popis studie.

Data série

Zahrnuje číslo série, modalitu, datum a čas série a popis série.

Data zařízení

Zahrnuje uvedení zařízení do provozu a jeho výrobce.

Data obrazu

Zahrnuje syntaxi převodu, fotometrickou interpretaci, šířku a výšku obrazu, počet bitů na obrazový bod a počet snímků. (Tato pole nejsou upravitelná).

Animace souborů DICOM

Chcete-li animovat řezy nebo snímky DICOM, vyberte všechny vrstvy DICOM a z nabídky panelu Animace (časová osa) zvolte příkaz Vytvořit snímky z vrstev.

Po vytvoření snímků v panelu Animace (časová osa) můžete uložit soubory DICOM jako filmy QuickTime (soubory DICOM ve stupních šedi převeďte na režim RGB a pak vykreslete video). Snímky můžete také uložit jako animované soubory GIF (zvolte příkaz Soubor > Uložit pro web a zařízení).

Panel Animace (časová osa) můžete také použít k animaci 3D objemu vytvořeného ze souboru DICOM. Viz Vytváření 3D objektů a animací.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.