Změna velikosti widgetu

Změna výšky a šířky pomůcky

Nastavení rozměrů pomůcky vyžaduje znalost jazyka HTML, ale postup je jednoduchý. Můžete nastavit velikost pomůcky tak, aby odpovídala rozvržení webové stránky.

Poznámka:

Poznámka: Tento postup lze použít pouze u pomůcky v kódu JavaScript. Nyní nelze změnit velikost pomůcek adres URL.

Ve výchozím nastavení se výška a šířka pomůcky řídí podle velikosti prohlížeče. Díky této dynamické vlastnosti lze pomůcku zobrazit ve většině rozlišení obrazovek.

Chcete-li upravit rozměry pomůcky, přidejte styl „div“ ke kódu, který je zapsán okolo pomůcky. Tento krok je dokončen v jazyce HTML a vzhled rámečku pomůcky lze libovolně upravit.

Kód pomůcky je zobrazen níže po kliknutí na odpovídající odkaz k získání kódu na stránce správy:

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'></script> 

Chcete-li upravit velikost, přidejte před kód pomůcky následující kód. Tento kód určuje šířku 500 pixelů a výšku 600 pixelů. Okraj rámečku pomůcky lze také upravit změnou vlastností okraje.

<div style="height:500px; width:600px; border:1px solid black;">

Níže naleznete kód, který je nutné zadat do kódu webu hostujícího pomůcku:

<html>

<div style="height:500px; widget:600px; border: 1px solid black;">

<script type='text/javascript' language='JavaScript' src='https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=2AAABLblqZhCb3ZNyEbi1ywHYaBw893IPRafJOjVvgE44n4Kb36XRArp5QgTpBhUWhLa7x81ek18*'>

</script>

</div>

</html>

Výsledná pomůcka je zobrazena v určené velikosti. Tyto rozměry nejsou úplně ideální, ale příklad ukazuje, jak nastavení hodnot výšky a šířky ovlivní zveřejněnou pomůcku.

Další příklady

Celá obrazovka 1

<body style="margin: 0; padding: 0;">
<script type='text/javascript' language='JavaScript' src=‘https://secure.echosign.com/public/embeddedWidget?wid=[Zde zadejte ID pomůcky.]'>

</script>
</body>

Celá obrazovka 2

<div style="height:100%; width:100%; border:0px solid black;">

<script> </script>

</div>

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?