Adobe har registreret følgende problemer ved kompatibiliteten, når Bridge CC køres på Mac OS 10.11 (El Capitan).

Vi anbefaler, at du kører dine egne test på en partition, som ikke er til produktion, så du kan sikre, at det nye operativsystem fungerer sammen med hardwaren og driverne.

Hvis du oplever problemer, som ikke står listet her, kan du rapportere dem via vores websted til feedback.

Kendte problemer

Vores udviklere undersøger disse problemer sammen med vores partnere, og arbejder på at udvikle en løsning.

Photo Downloader genkender ikke nogle tilsluttede enheder

På Mac OS 10.11.x genkender Bridge CC ikke følgende typer enheder:

 • iOS-mobilenheder
 • Mobilenheder med Android og digitalkameraer, som er sluttet til i tilstanden PTP (Picture Transfer Protocol) eller MTP (Media Transfer Protocol)
Løsning
 
Gælder enheder tilsluttet i tilstanden PTP eller MTP (såsom digitalkameraer eller enheder med Android):
 • Skift enhedens tilstand fra PTP/MTP til USB-/Lager, og slut enheden til computeren. Bemærk: Du kan finde vejledning til, hvordan tilstanden skiftes i dokumentationen, der fulgte med enheden.
Gælder mobilenheder med iOS:
 1. Slut iOS-enheden (iPhone eller iPad) til computeren.
 2. Start appen Billedoverførsel (Programmer > Billedoverførsel). 
 3. Vælg de mediefiler, du vil importere, og tryk på Importér/Importér alle. De valgte mediefiler kopieres til mappen /Brugere/Billeder/[iPad/bruger]
 4. I Bridge Photo Downloader skal du vælge den mappe, der er angivet i trin 3, eller de mediefiler i selve mappen, som du vil importere
 • Slut Apple-enheden til computeren. I følgende eksempel anvendes en iPad ved navn labuser som illustrering.

 • Start appen Billedoverførsel ( > Programmer > Billedoverførsel). Appen registrerer automatisk iPad-enheden.

 • Vælg de mediefiler, du vil importere, og klik på Importér/Importér alle.

 • Slut Apple-enheden til computeren. I følgende eksempel anvendes en iPad ved navn labuser som illustrering.

 • Start appen Billedoverførsel ( > Programmer > Billedoverførsel). Appen registrerer automatisk iPad-enheden.

 • Vælg de mediefiler, du vil importere, og klik på Importér/Importér alle.

 • Bridge CC kan gå ned, når programmet forsøger at oprette en lokal cache med et stort antal filer på netværkets placering

  Løsning

  Flyt vigtige filer, som skal fungere fremover, til et lokalt drev.