Bemærk:

Vigtigt: Formålet med dette dokument er ikke at give juridisk rådgivning, og dokumentet må ikke anvendes som juridisk rådgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende GDPR, skal du kontakte den juridiske afdeling i din virksomhed.

GDPR er en ny persondataforordning i Den Europæiske Union, der træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen strammer reglerne omkring datasikkerheden og giver slutbrugere en bedre mulighed for at bestemme over håndteringen af deres personlige oplysninger.

Selvom GDPR eren forordning, der først og fremmest gælder i EU,berører den også de virksomheder verden over, der indsamler personlige oplysninger fra brugere bosiddende i EU.  Du skal tage stilling til, om GDPR gælder for din virksomhed som en Captivate Prime-kunde.

I henhold til GDPR betragtes din virksomhed som værende dataansvarlig, hvis virksomheden leverer et produkt eller en tjeneste til EU-borgere og bestemmer, hvordan og hvorfor disse data skal indsamles, spores og overvåges. Som Adobe Captivate Prime-kunde betragtes du som dataansvarlig, så snart du udfører en af disse funktioner.

Virksomheder, der behandler data på vegne af den dataansvarlige, betragtes som databehandlere. Som leverandør af Adobe Captivate Prime, som er et cloud-baseret LMS-system, betragtes Adobe som værende en databehandler. Her er nogle flere oplysninger om, hvordan GDPR kan påvirke din virksomhed.

Captivate Prime stiller følgende værktøjer og processer til rådighed, der kan være til hjælp ved overholdelsen af GDPR-kravene. Hvis du vil sikre dig, at eventuelle processer, der strækker sig ud over selve produktet, ligeledes overholder kravene i forordningen, er det muligvis stadig nødvendigt at få relevant juridisk rådgivning.

Retten til at blive glemt – Henvendelse til den dataansvarlige: GDPR stiller krav til den dataansvarlige om at imødekomme henvendelser fra deres brugere om at gøre brug af deres ret til at blive glemt. Det betyder, at enhver bruger har ret til at anmode den dataansvarlige om permanent sletning af de personlige oplysninger, der opbevares om den pågældende bruger. Hvis du får en sådan anmodning og vurderer, at anmodningen er gyldig, kan du udføre den påkrævede handling vha. funktionen slet brugere i Captivate Prime. Med denne funktion kan administratoren foretage en permanent sletning af alle data, der er relateret til den pågældende person. For at imødekomme anmodningen vil Captivate Prime øjeblikkeligt slette alle de relevante data fra sin database samt automatisk fjerne dem fra backup-logfilerne for at forhindre, at dataenes kan gendannes.

Retten til at blive glemt – Henvendelse til databehandleren: Slutbrugere kan også henvende sig direkte til Adobe angående sletning af deres personlige oplysninger. I dette tilfælde registrerer Captivate Prime automatisk, hvilke konti der indeholder de personlige oplysninger for den bruger, som henvendelsen drejer sig om, og Adobe vil straks underrette administratoren om en sådan anmodning. Administratoren kan derefter vurdere anmodningens gyldighed og tage de nødvendige skridt til at imødekomme anmodningen vha. Purge Users-funktionen.

Retten til indsigt: GDPR giver slutbrugeren ret til at anmode om en kopi de data, som den dataansvarlige opbevarer om den pågældende bruger.For at imødekomme en sådan anmodning kan administratoren generere en datakopi i Captivate Prime og dele den med brugeren.

Indbygget beskyttelse af personlige oplysninger vha. datakryptering: Vi krypterer de data, der overføres og lagres, vha. brancheførende krypteringsstandarder for at give den bedst mulige datasikkerhed. Vi anvender SHA-256-krypteringsalgoritmer. Dette sikrer, at alle data, der gemmes, er tilstrækkeligt beskyttet mod at falde i de forkerte hænder. Her kan du læse mere om Captivate Primes arkitektur og design, der sikrer den bedst tænkelige datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf