Brugerhåndbog Annuller

Captivate Primes overholdelse af GDPR-krav

 1. Captivate Prime User Guide
 2. Introduction
  1. New features summary
  2. Release Notes
  3. System requirements | Adobe Captivate Prime
  4. Captivate Prime compliance to GDPR
  5. Accessibility in Captivate Prime
  6. Support for custom domain
 3. Get Started
  1. Getting started as Administrator
  2. Getting started as an Author
  3. Getting started as a Learner
  4. Getting started for Managers
  5. Getting started as an instructor in Captivate Prime
 4. Administrator
  1. User log in
  2. Add users and create user groups
  3. Add classroom locations
  4. Create course modules, instances, and learning programs
  5. Captivate Prime Content Catalog
  6. Content marketplace
  7. Reports
  8. Learning Paths
  9. Learning plans
  10. Manage Captivate Prime orders and billing
  11. Job Aids
  12. Certifications
  13. Catalogs
  14. Add users in bulk
  15. Peer accounts
  16. Create and modify skills and levels
  17. AI-based recommendation of courses
  18. Gamification
  19. Customize learner homepage
  20. Badges
  21. Color themes
  22. Learner transcripts
  23. Waitlist & attendance management
  24. Fluidic player
  25. Announcements
  26. Email templates
  27. Adobe Connect integration
  28. Settings
  29. Notifications
  30. iPad & Android tablet users
  31. Getting started as Administrator
  32. Purge users
  33. Tags
  34. Captivate Prime integration with Slack
  35. Captivate Prime Content Catalog
  36. Custom roles
  37. Catalog labels
  38. xAPI in Captivate Prime
  39. Monitoring and moderating Social Learning as an admin
  40. Enable full control of shared catalog
  41. Map skill with skill domains
 5. Integration Admin
  1. Migration manual
  2. Captivate Prime Connectors
  3. Integrate Captivate Prime with AEM
  4. Install Salesforce package in Captivate Prime
  5. Install Microsoft Teams connector
  6. Application developer manual
  7. Captivate Prime App for Salesforce
  8. Settings
  9. Manage custom roles via CSV files
 6. Authors
  1. User login
  2. Content library
  3. Creating, modify, and publish courses
  4. Catalogs
  5. Job Aids
  6. Adobe Connect integration
  7. Add learning objects in different locales
  8. User notifications
  9. Email templates
  10. How to choose course modules?
  11. Preview as learner
  12. Settings
  13. xAPI in Captivate Prime
 7. Instructor
  1. Modules
  2. Managing learners for your session
 8. Learner
  1. Log in
  2. Profile Settings
  3. Catalogs
  4. Courses
  5. Fluidic player
  6. Learning Programs
  7. Certifications
  8. Job Aids
  9. Badges
  10. Skills & Levels
  11. Gamification
  12. User notifications
  13. Announcements
  14. Waitlist & attendance management
  15. Captivate Prime app for Salesforce
  16. Adobe Connect integration
  17. Learner App for mobiles and tablets
  18. Social Learning in Captivate Prime
  19. Adobe Captivate Prime desktop application
  20. Learner home page
  21. Share to Social Learning
  22. System requirements | Adobe Captivate Prime desktop application
 9. Manager
  1. User log in
  2. Manager dashboard
  3. Reports
  4. Learning Objects
  5. User notifications
  6. Learner transcripts
  7. Settings
  8. iPad & Android tablet users
 10. Frequently Asked Questions
  1. Frequently Asked Questions for Administrators
  2. Frequently Asked Questions for Authors
  3. Frequently Asked Questions for Instructors
  4. Frequently Asked Questions for Managers
 11. Knowledge Base
  1. Unable to log in to Captivate Prime
  2. Learning Summary does not display current data
  3. Unable to upload a CSV
  4. Generate a HAR file
  5. L1 feedback auto popup does not appear
  6. Unable to view certain courses under catalog while creating a Certification
  7. Unable to view certain course under catalog while creating a Learning Program
  8. Issues in retiring a Learning Program
  9. Unable to assign a badge
  10. Session expires in Captivate Prime
  11. Unable to search a course
  12. Troubleshoot migration issues
  13. Troubleshoot Captivate Prime app issues
  14. Users get auto deleted in Captivate Prime
  15. Publishing issues in the EU domain
  16. Unable to register as external user
  17. Okta Active Directory integration with Adobe Captivate Prime
  18. Unable to view learners in a course
  19. Unable to view calendar
  20. Module is not marked complete after completing a course
  21. Unable to achieve a skill after completing a course
  22. Radio buttons are missing
  23. Unable to view file submissions in Captivate Prime
Bemærk:

Vigtigt: Formålet med dette dokument er ikke at give juridisk rådgivning, og dokumentet må ikke anvendes som juridisk rådgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende GDPR, skal du kontakte den juridiske afdeling i din virksomhed.

GDPR er en ny persondataforordning i Den Europæiske Union, der træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen strammer reglerne omkring datasikkerheden og giver slutbrugere en bedre mulighed for at bestemme over håndteringen af deres personlige oplysninger.

Selvom GDPR er en forordning, der først og fremmest gælder i EU, berører den også de virksomheder verden over, der indsamler personlige oplysninger fra brugere bosiddende i EU.  Du skal tage stilling til, om GDPR gælder for din virksomhed som en Captivate Prime-kunde.

I henhold til GDPR betragtes din virksomhed som værende dataansvarlig, hvis virksomheden leverer et produkt eller en tjeneste til EU-borgere og bestemmer, hvordan og hvorfor disse data skal indsamles, spores og overvåges. Som Adobe Captivate Prime-kunde betragtes du som dataansvarlig, så snart du udfører en af disse funktioner.

Virksomheder, der behandler data på vegne af den dataansvarlige, betragtes som databehandlere. Som leverandør af Adobe Captivate Prime, som er et cloud-baseret LMS-system, betragtes Adobe som værende en databehandler. Her er nogle flere oplysninger om, hvordan GDPR kan påvirke din virksomhed.

Captivate Prime stiller følgende værktøjer og processer til rådighed, der kan være til hjælp ved overholdelsen af GDPR-kravene. Hvis du vil sikre dig, at eventuelle processer, der strækker sig ud over selve produktet, ligeledes overholder kravene i forordningen, er det muligvis stadig nødvendigt at få relevant juridisk rådgivning.

Retten til at blive glemt – Henvendelse til den dataansvarlige: GDPR stiller krav til den dataansvarlige om at imødekomme henvendelser fra deres brugere om at gøre brug af deres ret til at blive glemt. Det betyder, at enhver bruger har ret til at anmode den dataansvarlige om permanent sletning af de personlige oplysninger, der opbevares om den pågældende bruger. Hvis du får en sådan anmodning og vurderer, at anmodningen er gyldig, kan du udføre den påkrævede handling vha. funktionen slet brugere i Captivate Prime. Med denne funktion kan administratoren foretage en permanent sletning af alle data, der er relateret til den pågældende person. For at imødekomme anmodningen vil Captivate Prime øjeblikkeligt slette alle de relevante data fra sin database samt automatisk fjerne dem fra backup-logfilerne for at forhindre, at dataenes kan gendannes.

Retten til at blive glemt – Henvendelse til databehandleren: Slutbrugere kan også henvende sig direkte til Adobe angående sletning af deres personlige oplysninger. I dette tilfælde registrerer Captivate Prime automatisk, hvilke konti der indeholder de personlige oplysninger for den bruger, som henvendelsen drejer sig om, og Adobe vil straks underrette administratoren om en sådan anmodning. Administratoren kan derefter vurdere anmodningens gyldighed og tage de nødvendige skridt til at imødekomme anmodningen vha. Purge Users-funktionen.

Retten til indsigt: GDPR giver slutbrugeren ret til at anmode om en kopi de data, som den dataansvarlige opbevarer om den pågældende bruger.For at imødekomme en sådan anmodning kan administratoren generere en datakopi i Captivate Prime og dele den med brugeren.

Indbygget beskyttelse af personlige oplysninger vha. datakryptering: Vi krypterer de data, der overføres og lagres, vha. brancheførende krypteringsstandarder for at give den bedst mulige datasikkerhed. Vi anvender SHA-256-krypteringsalgoritmer. Dette sikrer, at alle data, der gemmes, er tilstrækkeligt beskyttet mod at falde i de forkerte hænder. Her kan du læse mere om Captivate Primes arkitektur og design, der sikrer den bedst tænkelige datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Adobe-logo

Log ind på din konto