Produktbemærkninger til InDesign CS6 8.0.3

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav på siden Systemkrav til InDesign.

Installationsvejledning

Du kan finde en detaljeret installationsvejledning på installationssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_dk.

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling http://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InDesign

 • Visse ESP-filer får InDesign til at gå ned, når dokumentet eksporteres til PDF. [3608014]
 • InDesign CS6 kunne ikke genkende links ved adgang til disse på en DAM via Adobe Drive. [3649135]
 • Valgmulighederne Gem, Gem som og Gem en kopi deaktiveres, når der er foretaget træk og slip fra Finder eller Bridge. [3653735]
 • Betinget tekst fremhæves ikke korrekt i Story Editor for hebraisk og arabisk. [3667884]
 • I den hebraiske version af InDesign vises rækkefølgen af siderne forkert i dokumenter med indbinding fra højre mod venstre. [3669233]
 • Forkerte ord fremhæves med forskellige visninger i den hebraiske stavekontrol. [3675104]
 • Objekter på mastersider forsvinder eller flyttes til uventede steder, når de eksporteres til PDF. [3675929]
 • InDesign går ned efter kald til funktionen SetTextSelection i en bestemt situation. [3678597]
 • InDesign går ned ved klik på fanen Lænker og billeder i dialogboksen Pakker, når denne aktiveres fra bogpanelet. [3689149] 
 • Det tager ca. 10 sekunder for InDesign at gennemføre handlingen Slå lagsynlighed til/fra i et dokument med flere mastersider. [3689151]
 • InDesign går ned, når der åbnes en IDML, der har et tomt mærke for en tekstramme med en indlejret tekstramme. [3689166]
 • InDesign går ned, når der eksporteres en CS6-fil til .idml, og derefter når den åbnes igen. [3691025]
 • InDesign går ned under eksport af en idml til idml, der har nogle særlige krydshenvisninger og sidehenvisninger i indekspanelet. [3695290]
 • Anvendelse af mærke forårsager ombrydning, da formater anvendes forkert. [3151594]
 • InDesign CS6 går ned under opdatering af forskellige egenskaber i Text Frames vha. JavaScript. [3594208]
 • InDesign går ned, når et ord trækkes ind i en tom note i tekstredigeringstilstanden. [3623132]
 • Funktionen Tilpas ramme til indhold går ned i InDesign. [3628642]
 • InDesign anvender format forkert under import af mærket ICML. [3629232]
 • Specifikt for indisk: Det var ikke muligt at flytte markøren i en grupperet tamilsk tekst. [3637073]
 • Markøren hopper tilbage til starten af teksten, lige så snart den rører en note på en linje, der indeholder tekst med orddeling. [3638783]
 • InDesign går ned, når bibliotekselementer placeres. [3646838]
 • Ord bliver opdelt, men bindestregen vises ikke, når der indsættes en blød bindestreg. [3653718]
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke korrekt til PDF. [3656476]
 • InDesign går ned, når sidetallet opdateres i et dokument, hvor flytning af sider er aktiveret, og der findes låste elementer på de sider, der flyttes. [3656879]

InCopy

 • Markørens position og bevægelse fungerer ikke som forventet, når der arbejdes med en tekstramme, der har to områder for manuskriptberegning. [3539539]
 • Forhåndskontrolprofiler, der er indlejret i et layout, giver en fejlmeddelelse i InCopy CS6 - mangler "Package and Preflight.InDesignPlugin". [3641893]
 • InCopy CS6 går ned under import af en tekstenhed med noget slettet tekst. [3485725]
 • Det er ikke muligt at flytte markøren forbi en skjult note ved hjælp af piletasterne. [3613889]
 • InCopy går ned, når der åbnes en ICMA-fil, der er oprettet ud fra et dokument med Web- eller Digital Publishing-gengivelse. [3629800]

InDesign Server

 • InDesign Server går ned under forsøg på at kopiere en tabel med mærker til et nyt dokument [3488416]
 • Dokumentets skrifttyper kunne ikke indlæses i InDesign Server. [3635822]

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://forums.adobe.com/community/download_install_setup (på engelsk).

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk.

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online