Tilpasse menuer

Du kan fjerne menuoverlapning og fremhæve menuer, du ofte bruger, ved at skjule og farvelægge menukommandoer. Bemærk, at når du skjuler en menukommando, fjernes menukommandoen blot fra visningen, og ingen funktioner deaktiveres. Du kan til enhver tid få vist skjulte kommandoer ved at vælge kommandoen Vis alle menuelementer nederst i en menu, eller du kan vælge Vindue > Arbejdsrum > Vis hele menuer for at få vist alle menuer for det valgte arbejdsrum. Du kan medtage tilpassede menuer i arbejdsrum, der aktiveres.

Du kan tilpasse hovedmenuen, genvejsmenuer og panelmenuer. Genvejsmenuer vises, når du højreklikker (Windows) eller holder Control nede og klikker (Mac OS) på et område. Panelmenuer vises, når du klikker på ikonet øverst til højre på et panel.

Bemærk:

Hvis du vælger et andet arbejdsrum, f.eks. Typografi, er nogle af menukommandoerne skjult. Hvis du vil have vist menukommandoerne, skal du vælge Vis alle menuelementer nederst i menuen eller vælge et andet arbejdsrum som f.eks. Avanceret.

Opret et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.

  Du kan ikke redigere standardmenusættet.

 2. Klik på Arkiver som, skriv navnet på menusættet, og klik på OK.
 3. Vælg Programmenuer eller Genvejs- og panelmenuer i kategorimenuen for at afgøre, hvilke menuer er tilpasset.
 4. Klik på pilene til venstre for menukategorierne for at få vist underkategorier eller menukommandoer. For hver kommando, du vil tilpasse, skal du klikke på øjeikonet under Synlighed for at få vist eller skjule kommandoen. Klik på Ingen under Farve for at vælge en farve i menuen.
 5. Klik på Arkiver, og klik derefter på OK.

Vælge et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.

 2. Vælg menusættet i menuen Sæt, og klik derefter på OK.

Redigere eller slette et brugerdefineret menusæt

 1. Vælg Rediger > Menuer.

 2. Vælg menusættet i menuen Sæt, og gør derefter et af følgende:
  • Hvis du vil redigere et menusæt, skal du ændre menukommandoers synlighed eller farve, klikke på Arkiver og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette et menusæt, skal du klikke på Slet og derefter på Ja. Hvis du har ændret menusættet uden at gemme det, bliver du bedt om at gemme det aktuelle menusæt. Klik på Ja for at gemme menusættet, eller klik på Nej for at annullere ændringerne.

Vise skjulte menuelementer

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Vis hele menuer. Denne kommando aktiverer alle menuer for det valgte arbejdsrum. Du kan skjule menuerne igen ved at nulstille arbejdsrummet.
 • Vælg Vis alle menuelementer nederst i den menu, der omfatter skjulte kommandoer.

Bemærk:

Hvis du holder Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikker på et menunavn, vises de menukommandoer, du har skjult ved at tilpasse menuer, midlertidigt.

Manglende menukommandoer

Hvis du ikke kan finde en menukommando, er den muligvis skjult. Hvis du vælger et andet arbejdsrum ud over Avanceret, er visse menukommandoer skjulte. Det er også muligt, at du eller en anden person har brugt menukommandoerne til at skjule menuelementer.

Hvis du ikke kan finde den menukommando, du søger, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg Vis alle menuelementer nederst i menuen.

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Vis hele menuer.

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum, og vælg et andet arbejdsrum (Avanceret viser alle menuelementer).

 • Vælg Rediger > Menuer, find menukommandoen, og kontrollér, at den ikke er skjult.

Hvis menukommandoerne stadigvæk mangler, skal du prøve at gendanne indstillingerne.

Bruge tastaturgenvejssæt

Værktøjstippene giver en hurtig reference til genvejene. InDesign har også en genvejseditor, hvor du kan få vist og oprette en liste over alle genveje og redigere eller oprette dine egne genveje. Genvejseditoren indeholder alle de kommandoer, der accepterer genveje, men nogle af kommandoerne er ikke defineret i standardgenvejssættet.

Du kan også tilknytte tastaturgenveje med afsnits- eller tegnformater (se Tilføje afsnits- og tegnformater) eller scripts.

Ændre det aktive genvejssæt

 1. Hvis du vil aktivere genvejstasterne for alle dokumenter, skal du sørge for, at ingen dokumenter er åbne.
 2. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 3. Vælg et genvejssæt i menuen Sæt. Du kan f.eks. vælge genveje til QuarkXPress® 4.0.
 4. Klik på OK.

Vise genveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Vælg et genvejssæt under Sæt.
 3. Vælg det område, der indeholder de ønskede kommandoer, under Produktområde.
 4. Vælg en kommando under Kommandoer. Genvejen vises under Aktuelle genveje.

Generere en liste over genveje til udskrivning

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Vælg et genvejssæt under Sæt.
 3. Klik på Vis sæt.

Der åbnes en tekstfil med alle aktuelle og udefinerede genveje for sættet.

Oprette et nyt genvejssæt

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Klik på Nyt sæt.

 3. Angiv et navn til det nye sæt, vælg et genvejssæt i menuen Baseret på sæt, og klik på OK.

Oprette eller omdefinere en genvej

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. Vælg et genvejssæt under Sæt, eller klik på Nyt sæt for at oprette et nyt genvejssæt.

  Bemærk:

  Du må ikke redigere genvejssættene Standard og QuarkXPress. Opret i stedet et nyt sæt, der er baseret på et af de to sæt, og rediger derefter det nye sæt.

 3. Vælg området med den kommando, du vil definere eller omdefinere, under Produktområde.
 4. Vælg den kommando, du vil definere eller omdefinere, på listen Kommandoer.
 5. Tryk på tasterne til den nye tastaturgenvej i feltet Ny genvej. Hvis tastsekvensen bruges af en anden kommando, vises denne kommando i InDesign under Aktuelle genveje. Du kan vælge også at ændre den oprindelige genvej eller prøve en anden.

  Bemærk:

  Knyt ikke genveje med én tast til menukommandoer, da sådanne genveje kan betyde, at du ikke har adgang til at skrive tekst. Hvis et indsættelsespunkt er aktivt, når du indtaster en genvej med én tast, aktiverer InDesign tastaturgenvejen i stedet for at indsætte tegnet i teksten.

 6. Vælg den kontekst, tastaturgenvejen skal fungere i, på listen Kontekst. Konteksten sikrer, at genvejen fungerer efter hensigten. Du kan f.eks. definere Ctrl+G til at flette tabelceller (konteksten Tabeller) og Ctrl+G til at indsætte specialtegn (konteksten Tekst).

  Bemærk:

  Du kan definere genveje, der skal fungere uafhængigt af dokumentets aktuelle status, i konteksten Standard. De genveje, du definerer i andre kontekster, f.eks. Tabel eller Tekst, tilsidesætter de genveje, der defineres i konteksten Standard.

 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Tildel for at oprette en ny genvej, hvor der ikke er nogen i forvejen.

  • Klik på Tildel, hvis du vil tilføje endnu en genvej til en kommando. Menukommandoer kan have flere tastaturgenveje.

 8. Klik på OK for at lukke dialogboksen, eller klik på Arkiver for at holde dialogboksen åben, mens du indtaster flere genveje.

Kopiere tastaturgenvejssæt

Tastaturgenvejssæt (*.indk) gemmes to steder. De forudindstillede genveje vises i mappen Forudindstillinger i den primære programmappe. De genvejssæt, du opretter, vises i mappen Genvejssæt på følgende placeringer:

Windows XP

Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[sprog]\InDesign Shortcut Sets

Windows Vista, Windows 7 og Windows 10

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Version]\[Sprog]\InDesign Shortcut Sets

Mac OS

Brugere/[brugernavn]/Library/Preferences/Adobe InDesign/[version]/[sprog]/InDesign Shortcut Sets

Hvis du har oprettet et tastaturgenvejssæt på en computer, og du vil bruge det på en anden computer, skal du kopiere *.indk-filen til den samme placering på den anden computer

Du kan flytte et tastaturgenvejssæt fra den brugerdefinerede placering til programmappen. Hvis du gør det, bliver de brugerdefinerede genveje tilgængelige for alle de brugere, der deler en computer. Du skal dog sikre dig, at der ikke findes to sæt med det samme navn – et hvert sted. Sørg for, at programmets tastaturgenvejssæt og de brugerdefinerede sæt har forskellige navne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online