Brugerhåndbog Annuller

Grundlæggende om afsnits- og tegnformater

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Find ud af, hvordan du kan oprette og arbejde med afsnits- og tegnformater.

Arbejd med tegn- og afsnitsformater (også kaldet tekstformater) for at opretholde ensartethed i dit dokument.

Tekstformater hjælper dig med at spare tid og kræfter, når du arbejder med store dokumenter. Læs videre for at lære mere om, hvordan du kan oprette, redigere, indlæse og slette afsnits- og tegnformater i InDesign. Du kan administrere tilsidesættelser af typer.

Opret formater

Du kan bruge tegn- og afsnitstyper til at spare tid og sikre ensartet formatering på tværs af hele din illustration.

En tegntype er en samling tegnformaterende attributter, som du kan anvende på et markeret tekstområde.

En tegntype indeholder både tegn- og afsnitsformaterende attributter. Du kan anvende den på et markeret afsnit eller på et område med flere afsnit.

 Følg disse trin for at oprette en ny tegn- eller afsnitstype uden problemer:

 1. Markér tekst.

 2. Vælg Tekst > Afsnitsformater for at åbne panelet Afsnitsformater.

 3. Klik på Opret en ny type   for at oprette en type med det markerede tekstformat.

  Du kan følge lignende trin under fanen Tegntyper for at oprette en ny afsnitstype.

Panelet Afsnitstyper i InDesign
Panelet Afsnitstyper

A. Flere indstillinger B. Anvend hurtigt C. Tilsidesæt format – fremhævning D. Anvend formatpakke E. Ryd tilsidesættelser i markering F. Opret ny formatgruppe G. Se typografipakker H. Føj det valgte format til mit aktuelle CC-bibliotek I. Oprettet type J. Standardtype 

Du kan også vælge Tilsidesæt format – fremhævning, Anvend hurtigt, Ryd tilsidesættelser i markering, Opret ny formatgruppe og Se typografipakker i panelet Afsnitstyper.

Er du ny bruger af InDesign? Brug formatpakker til at spare tid og kræfter. Formatpakker er det indbyggede sæt af afsnitstyper, der afhænger af indholdet. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du lære, hvordan du arbejder med formatpakker i InDesign.

Rediger formater

Du kan ændre formatet for standardindstillingen eller oprette en ny tegn- eller afsnitstype når som helst. Følg disse trin for at redigere og anvende et format på markeret tekst eller angive formatet for ny tekst:

 1. Åbn panelet Tegn- og afsnitsformater.

 2. Vælg fanen Tegn- eller afsnitsformater. Du kan se en liste over tilgængelige formater.

 3. Gå til Flere indstillinger   > Formatindstillinger...

 4. Vælg en kategori på listen over tilgængelige indstillinger, og foretag ændringerne.

Indstillinger for tegntyper

Følgende indstillinger er fælles for både tegn- og afsnitsformater. Tilføj eller juster følgende indstillinger for at oprette et nyt format eller redigere et eksisterende format:

Generelt

Vælg tegntypen Baseret på, og tilføj en genvej. Du kan også se typeindstillingerne for den valgte type og nulstille til grundindstillingen.

Grundlæggende tegnformater

Skift skrifttypefamilie, skrifttype, størrelse, linjeafstand, knibning, spatiering, indstillinger for store og små bogstaver og placering. Du kan også tjekke Understregning, Ligaturer, Ingen skift og Gennemstregning.

Avancerede tegnformater

Du kan justere indstillingerne for den vandrette og lodrette skala, grundlinjeforskydning og skråtstilling. Du kan også vælge et sprog.

Indstillinger for tegntyper i InDesign
Indstillinger for tegntyper

Tegnfarve

Du kan ændre tegnfarven, tonen, tykkelsen, spidsvinklen og strøgjusteringen. Du kan også kontrollere Overprint fyld eller Overprint streg.

OpenType-funktioner

Kontrollér overskriftsalternativer, kontekstalternativer, dekorationsalternativer, ordenstal, diskrete ligaturer, brøker og Ø. Du kan også vælge cifferformat, placeringsmæssige former og stilistiske sæt.

Understregningsindstillinger

Markér Understregning til for at tilføje tykkelse, tekst, forskydning, farve, tone, mellemrumsfarve og mellemrumsnuance. Du kan også markere funktionerne Overprint streg og Overprint mellemrum.

Gennemstregningsindstillinger

Markér Gennemstregning til for at tilføje tykkelse, tekst, forskydning, farve, tone, mellemrumsfarve og mellemrumsnuance. Du kan også markere funktionerne Overprint streg og Overprint mellemrum.

Eksporter mærker

Vælg mærke, tilføj klasse, og markér Inkluder klasser i HTML og Medtag CSS. Du kan også se eksportoplysningerne om den valgte tegntype.

Indstillinger for afsnitstype

Her er de yderligere funktioner, der er tilgængelige for afsnitstyper. Tilføj eller juster følgende indstillinger for at oprette en ny afsnitstype eller redigere en eksisterende type:

Generelt

Vælg tegntypen Baseret på, og tilføj Næste format og en genvej. Du kan også se typeindstillingerne for den valgte type og nulstille til grundindstillingen.

Indrykninger og mellemrum

Du kan redigere indstillingerne for justering, indrykninger samt mellemrum før, mellemrum efter og justering efter linjenet. Du kan også markere indstillingerne Balancer ujævne linjer og Ignorer optisk margen.

Tabulatorer

Du kan angive indstillinger for tabulering, X, primær og justering.

Afsnitsstreger

Du kan markere Vis streg, og du kan vælge Streg over eller Streg under, tilføje tykkelse, tekst, farve, tone, mellemrumsfarve, mellemrumsnuance, bredde, forskydning samt indrykning fra højre og venstre. Du kan også markere funktionerne Overprint streg og Hold i ramme.

Indstillinger for afsnitstype i InDesign
Indstillinger for afsnitstype

Afsnitsramme

Du kan markere Ramme for at tilføje følgende funktioner:

 • Streg : Tilføj streg øverst, nederst, til venstre og til højre, vælg stregtype, stregfarve, mellemrumsfarve, tone, mellemrumsnuance, afslutning og sammenføjning.
 • Hjørnestørrelse og -form : Tilføj en hjørnestørrelse, og vælg en form mellem Ingen, Fancy, Facet, Justering, Omvendt afrundet og Afrundet.
 • Forskydninger : Tilføj forskydning øverst, nederst, til venstre og til højre, og vælg øverste kant, nederste kant og bredde.

Du kan også markere Vis ramme, hvis afsnit opdeles på tværs af rammer/kolonner, og vælge Flet fortløbende rammer og skygger med de samme indstillinger.

Afsnitsskygge

Markér Skygge for at tilføje farve og tone sammen med følgende:

 • Hjørnestørrelse og -form: Tilføj en hjørnestørrelse, og vælg en form mellem Ingen, Fancy, Facet, Justering, Omvendt afrundet og Afrundet.
 • Forskydninger : Tilføj forskydning øverst, nederst, til venstre og til højre, og vælg øverste kant, nederste kant og bredde.

Du kan også markere Overprint, Klip til ramme og Udskriv ikke eller Eksporter ikke.

Indstillinger for Hold sammen

Du kan markere Hold sammen med forrige og tilføj Hold sammen med næste (antal) linjer. Du kan markere Hold linjer sammen for at vælge en af følgende indstillinger:

 • Alle linjer i afsnittet
 • I begyndelsen/slutningen af afsnittet: Tilføj antallet af linjer for start og slut.

Du kan også vælge indstillinger for Start afsnit, enten Overalt, I næste kolonne, I næste ramme, På næste side, På næste ulige side eller På næste lige side.

Orddeling

Du kan markere Orddeling for at tilføje ord med Mindst, Efter første, Før sidste, Orddelingsgrænse og Orddelingszone. Vælg skyderen mellem bedre orddeling og færre bindestreger. Du kan også markere Del ord med stort begyndelsesbogstav, Del sidste ord og Del ord på tværs af spalter.

Justering

Du kan justere indstillingerne for mellemrum mellem ord, bogstaver og glyffer, automatisk linjeafstand og justering af enkelte ord.

Spænd over spalter

Vælg afsnitslayoutet mellem Enkelt kolonne, Spænd over spalter og Opdel kolonne. Du kan tilpasse dem yderligere med følgende funktioner:

 • Spænd over spalter : Du kan tilføje antallet for Spænd over spalter, Afstand før spændvidde og Afstand efter spændvidde.
 • Opdel kolonne: Du kan tilføje antallet af underspalter, afstand før opdeling, afstand efter opdeling, indvendigt spaltemellemrum og udvendigt spaltemellemrum.

Uncialer og indrykkede formater

Tilføj eller opdater følgende funktioner:

 • Uncialer: Tilføj linjer og tegn, og vælg Tegntype.
 • Indrykkede formater : Tilføj et nyt indrykket format, eller slet et eksisterende format.
 • Indrykkede linjeformater : Tilføj et nyt format, eller slet et eksisterende format.

Du kan også markere Juster venstre kant og Skaler for nedstreger.

GREP-format

Tilføj nyt GREP-format, eller slet et eksisterende format.

Punkttegn og nummerering

Vælg listetypen mellem Ingen, Punkttegn eller Tal, og tilpas dem yderligere:

 • Punkttegn : Vælg Punkttegn, Tilføj nyt punkttegn, indstillinger for Tekst efter eller Tegntype.
  • Indryknings- og tabulatorposition: Vælg Justering, og tilføj indrykning til venstre, indrykning af første linje og tabulatorposition.
 • Tal: Vælg standardlisten, opret en ny liste, og tilføj et niveau.
  • Nummereringstype: Vælg format, tal, tegntype og model.
  • Indryknings- og tabulatorposition: Vælg Justering, og tilføj indrykning til venstre, indrykning af første linje og tabulatorposition.
Bemærk:

Indstillinger for afsnitstype kan variere afhængigt af den lokaliserede version af InDesign.

Indlæs formater

Hvis du har et foretrukket tekstformat i en anden InDesign- eller InCopy-fil, kan du følge disse trin til at indlæse typer fra en anden InDesign-fil:

 1. Åbn panelet Tegn- og afsnitstyper.

 2. Følg en af disse valgmuligheder:

  • Vælg Indlæs tegntyper eller Indlæs afsnitstyper under Flere indstillinger  
  • Vælg Indlæs alle teksttyper under Flere indstillinger   for at indlæse alle typerne.
 3. Dobbeltklik på den InDesign-fil, der indeholder de typer, som du vil importere.

  Du vil kunne se dialogboksen Indlæs typer.

 4. Vælg de typer, du vil importere.

  Vælg en eksisterende type har samme navn som en af de importerede typer, skan du vælge en af følgende indstillinger under Konflikt med eksisterende format:

  • Brug definition fra indgående format: Erstatter det eksisterende format med det importerede format.
  • Omdøb automatisk: Omdøber det importerede format.
  Dialogboksen Indlæs typer
  Dialogboksen Indlæs typer

Hvis du har nogle yndlingsformater i et Word-dokument, kan du nemt knytte Word-typografier til InDesign-formater.

Bemærk:

Du kan også bruge bogfunktionen til at dele formater. (Se Synkroniser bogdokumenter).

Slet formater

Har du ikke brug for en bestemt type? Du kan følge disse trin for at slette tegn- eller afsnitstyper uden problemer:

 1. Vælg et typenavn på panelet Tegntyper eller på panelet Afsnitstyper .

 2. Følg en af disse indstillinger for at slette en tegn- eller afsnitstype:

  • Klik på Slet   .
  • Vælg Slet type... under Flere indstillinger  
  • Vælg Vælg alle ubrugte under Flere indstillinger  og klik på Slet.
Slet tegn- og afsnitstyper i InDesign
Slet tegn- og afsnitstyper

Hvis du sletter formater, ændrer det ikke udseendet af afsnit, hvor formaterne er anvendt, men deres formatering er ikke længere knyttet til et format.

Bemærk:

Du kan oprette, redigere og slette formater i enkeltstående Adobe InCopy-dokumenter eller i InCopy-indhold, der er lænket til et Adobe InDesign-dokument. Når indholdet opdateres i InDesign, føjes der nye formater til InDesign-dokumentet, men eventuelle ændringer, der foretages i InCopy, tilsidesættes af InDesign-formatet. Med hensyn til tilknyttet indhold er det bedst at håndtere dine formater i InDesign.

Tilsidesættelser af typer

En tilsidesættelse er en ændring, der foretages på en eksisterende type. Hvis der er nogen tilsidesættelser af en tegn- eller afsnitstype, kan du se et plustegn ud for typenavnet.

Højreklik på et typenavn, og vælg en af disse funktioner for at fjerne tilsidesættelser eller omdefinere en type:

 • Vælg Anvend "[navn på format]", Slet tilsidesættelser for at bevare formateringen fra det oprindelige format.

 • Vælg Omdefiner format for at bevare de nuværende ændringer og opdatere formatet.

Tilsidesættelser af typer i InDesign
Tilsidesættelser af typer i InDesign

Vil du gerne have et overblik over de områder, hvor tilsidesættelserne er på plads? Vælg Tilsidesæt format – fremhævning   i panelet med tegn- eller afsnitsformater.


Tips og tricks

 • Et navngivet netformat kan anvendes på et rammelinjenet i formateringsindstillingerne for rammelinjenet. (Se Oversigt over panelet Navngivne net.) Du kan også oprette et objektformat med gitteregenskaber. (Se Om objektformater).
 • Hvis du har et åbent InDesign-dokument, vises et nyoprettet format kun i det aktuelle dokument.
 • Hvis der ikke er et åbent dokument, når du opretter et format, vises det i alle nye dokumenter.
 • Du kan bruge Dubler format til at skabe et format, der er næsten identisk med et andet format, men uden forholdet mellem det overordnede og det underordnede format.
 • Du kan tilknytte en tastaturgenvej med Slå Tilsidesæt format – fremhævning til/fra for at få nem adgang til den. Du kan finde flere oplysninger i Tilpas menuer og tastaturgenveje.

Relaterede emner

Tal med os

Vi vil meget gerne høre fra dig. Del dine tanker med Adobe InDesign Community

Adobe-logo

Log ind på din konto