Scripting i InDesign

Scripting er et godt værktøj til udførelse af forskellige opgaver. Et script kan være så enkelt som en automatiseret almindelig opgave eller så komplekst som en ny funktion. Du kan oprette dine egne scripts, og du kan køre scripts, som andre personer har oprettet. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med scripts i Scriptguide, scriptkrav og andre udviklerressourcer på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Scriptguide indeholder en introduktion til scriptarbejde og selvstudier. Du kan også finde et antal nyttige scripts, som du kan køre, f.eks. et script, der tegner hjælpelinjer rundt om et markeret objekt. Nogle af disse scripts vises som standard i panelet Scripter.

Oversigt over panelet Scripter og panelet Scriptlabel

InDesign indeholder to paneler til script: panelet Scripter og panelet Scriptlabel.

Panelet Scripts er der, hvor du kører scripts uden at forlade InDesign. I panelet Scripts vises de scripts, der findes i mapperne med scripts i programmappen med InDesign og i dine Foretrukne-mapper. Hvis du opretter eller modtager et script, kan du indsætte det i panelmappen Scripts, så det bliver vist i panelet Scripts.

Mac OS

Users/[brugernavn]/Bibliotek/Preferences/Adobe InDesign/[version][sprog]/Scripts/Panelet Scripts

Windows XP

Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\[version]\[sprog]\Scripts\Panelet Scripter

Windows Vista og Windows 7

Brugere\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[version]\[sprog]\Scripts\Panelet Scripter

Bemærk:

En hurtig måde at finde mappen panelet Scripter på er at højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på et script i panelet Scripter og vælge Vis i Stifinder (Windows) eller Vis i Finder (Mac OS).

Derefter kan du køre et script ved at dobbeltklikke på det i panelet Scripter, eller du kan køre scripts ved hjælp af Anvend hurtigt.

I panelet Scriptlabel kan du angive et navn til et sideelement, f.eks. en tekstramme eller en form. Det er især nyttigt at angive navne til sideelementer, når du skriver scripts, hvor du har brug for at identificere et objekt.

Bemærk:

Du kan finde flere oplysninger om tilføjelse, kørsel og redigering af scripts i Scriptguide på Adobes websted på http://www.adobe.com/devnet/indesign/documentation.html.

Åbne panelet Scripts

  1. Vælg Vindue > Værktøjer > Scripts.

Åbne panelet Scriptlabel

  1. Vælg Vindue > Værktøjer > Scriptlabel.

Kørsel af eksempelscripts

Du kan køre disse scripts i InDesign:

AddGuides

Tilføjer hjælpelinjer omkring det eller de markerede objekter.

AddPoints

Føjer punkter til kurver på det eller de markerede objekter.

AdjustLayout

Flytter objekter med angivne afstande på højre-/venstresider.

AlignToPage

Justerer objekter til angivne positioner på en side.

AnimationEncyclopedia

Opretter automatisk knapper med forskellige animationsegenskaber.

BreakFrame

Fjerner en markeret tekstramme og dens indhold fra en tekstenhed.

CornerEffects

Gentegner kurven på det eller de markerede elementer ved hjælp af forskellige hjørneeffekter. Hjørneeffekter kan anvendes på markerede punkter på kurven.

CreateCharacterStyles

Definerer et komplet tegnformat på basis af den markerede tekst.

CropMarks

Tilføjer skære- og/eller pasmærker omkring det eller de markerede objekter.

ExportAllStories

Eksporterer alle tekstenheder i et dokument til en række tekstfiler.

FindChangeByList

Udfører en række almindelige tekstsøgninger og -erstatninger ved at læse en tabulatorsepareret tekstfil.

ImageCatalog

Placerer alle grafikelementer i en angivet mappe i layouttypen “kontaktaftryk”.

MakeGrid

Opretter et net ved at opdele eller dublere det eller de markerede objekter.

Neon

Anvender en “blandingseffekt” på det eller de markerede objekter.

PathEffects

Ændrer positionen af kurvepunkter på det eller de markerede objekter for at tilføje en kreativ effekt.

PlaceMultipagePDF

Placerer alle sider i en PDF-fil.

SelectObjects

Markerer objekter på det aktive opslag efter deres objekttype.

SortParagraphs

Sorterer afsnittene i markeringen alfabetisk.

SplitStory

Opdeler tekstrammerne fra den markerede tekstenhed i separate, ulænkede tekstrammer.

TabUtilities

Anvender tabulatorstop og indrykninger på den markerede tekst.

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug af disse eksempelscripts i www.adobe.com/go/learn_id_scripting_readme_cs5_dk (PDF).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online