Du kan oprette og manipulere dine dokumenter og filer ved hjælp af en række elementer som f.eks. paneler, linjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsrum. Arbejdsrummene i de forskellige programmer i Adobe Creative Cloud har det samme udseende, så du nemt kan skifte mellem programmerne. Du kan også tilpasse hvert program til den måde, du arbejder på, ved at vælge mellem flere forudindstillede arbejdsrum eller ved at oprette dit eget.

Arbejdsrummet Start

Arbejdsrummet Start i InDesign giver dig nem adgang til dine senest anvendte filer og til InDesign-selvstudier og giver mulighed for at oprette et nyt dokument eller åbne eksisterende dokumenter.  

Start-arbejdsrummet vises, når:

 • InDesign startes
 • Der er ingen åbne dokumenter

Brug Start-arbejdsrummet til:

 • at åbne selvstudier, der kan hjælpe dig til hurtigt at lære og forstå konceptet, arbejdsforløbet samt få tips og tricks
 • at oprette et nyt dokument eller åbne et eksisterende
Arbejdsrummet Start
Arbejdsrummet Start

Arbejdsrummet Start har følgende faner og knapper:

Start

Klik på denne fane for at se de filer, som du senest har ændret.

Lær

Klik på denne fane for at åbne en liste over grundlæggende og avancerede selvstudier til InDesign for at komme i gang med programmet.

Opret nyt

Klik på denne knap for at oprette et nyt dokument. Du kan oprette et dokument ved at vælge en af de mange skabeloner og forudindstillinger, som er tilgængelige i InDesign.

Åbn

Klik på denne knap for at åbne et eksisterende dokument i InDesign.

Bemærk:

Du kan deaktivere arbejdsrummet Start i dialogboksen Indstillinger ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis arbejdsrummet Start, når der ikke er nogen åbne dokumenter (Indstillinger > Generelt). Tastaturgenvejene Ctrl/Cmd + O og Ctrl/Cmd + N kan stadig anvendes.

Opret dokumenter

I stedet for at begynde med et tomt dokument, når du opretter et dokument i InDesign, kan du vælge mellem en lang række skabeloner, herunder skabeloner fra Adobe Stock. Skabeloner indeholder aktiver, som du kan bygge på, når du skal fuldføre dit projekt. Når du åbner en skabelon i InDesign, kan du arbejde med det som med ethvert andet InDesign-dokument.

Ud over skabeloner kan du også oprette et dokument ved at vælge en af de mange forudindstillinger, som er tilgængelige i InDesign.

Få mere at vide i Opret dokumenter.
 

Dialogboksen Nyt dokument
Dialogboksen Nyt dokument | Skabeloner fra Adobe Stock og forudindstillinger

Oversigt over arbejdsrum

 • Programrammen grupperer alle elementer i arbejdsrum i ét integreret vindue, så du kan arbejde med programmet som én enkelt enhed. Når du flytter eller ændrer størrelsen af programrammen eller nogen af elementerne deri, reagerer alle elementer på hinanden, så ingen af dem overlapper hinanden. Paneler forsvinder ikke, når du skifter mellem programmer, eller hvis du kommer til at klikke uden for programmet. Hvis du arbejder med to eller flere programmer, kan du placere programmerne side om side på skærmbilledet eller på flere skærme. Hvis du bruger en Mac og foretrækker den traditionelle, friformbrugergrænseflade, kan du slå programrammen fra. Vælg Vindue > Programramme for at slå den til eller fra.
 • Programlinjen hen over toppen indeholder en arbejdsrumskifter, menuer (kun Windows) og andre programkontrolelementer. På Mac er programlinjen kun tilgængelig, når Programramme er slået fra. Du kan slå den til eller fra ved hjælp af menuen Vindue.
 • Værktøjspanelet indeholder værktøjer til at oprette og redigere billeder, illustrationer, sideelementer osv. Indbyrdes relaterede værktøjer er grupperet.
 • Kontrolpanelet viser indstillinger for det markerede objekt.
 • Dokumentvinduet viser den fil, du arbejder på. Dokumentvinduer kan inddeles i faner og i visse tilfælde grupperes og forankres.
 • Paneler hjælper dig med at overvåge og ændre arbejdet. Paneler kan grupperes, stables eller forankres.
Arbejdsrum
Standardarbejdsrum i InDesign

A. Faneinddelte dokumentvinduer B. Publish Online C. Skift til Touch-arbejdsrummet D. Arbejdsrumskifter E. Paneltitellinje F. Søgelinje G. Kontrolpanel H. Knappen Skjul som ikon I. Panelgrupper, som er forankret lodret J. Statuslinje K. Værktøjspanel 

Angiv UX-farve

Du kan ændre grænsefladen til at have en af de fire tilgængelige farveindstillinger: Mørk, HalvmørkHalvlys og Lys.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Brugergrænseflade
  • (macOS) Choose InDesign > Indstillinger > Brugergrænseflade
 2. Vælg den ønskede grænsefladefarve blandt følgende farvetemaer: Mørk, Halvmørk, Halvlys og Lys.

  Farvetemaer
  Tilgængelige farvetemaer

 3. Vælg Match montagebord med temafarve for at angive farven på montagebordet til det valgte farvetema. Fravælg for at angive farven på montagebordet til hvid.

Styr vinduer og paneler

Skjul eller vis alle paneler

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, herunder værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Tab.

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, undtagen værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Skift+Tab.

Bemærk:

Du kan midlertidigt få vist paneler, som er skjult, hvis Vis automatisk skjulte paneler er valgt i Indstillinger for grænseflade. Placer markøren på kanten af programvinduet (Windows) eller kanten af skærmen (macOS), og lad den hvile på den stribe, der vises.

Vis panelindstillinger

 • Klik på ikonet for panelmenuen i øverste højre hjørne af panelet.

Bemærk:

Du kan godt åbne en panelmenu, selvom panelet er minimeret.

Juster panelets lysstyrke

 • I indstillingerne for brugergrænseflade kan du tilpasse grænsefladen til at have et af de fire tilgængelige farvetemaer, der er designet til at give den optimale brugeroplevelse: Mørk, Halvmørk, Halvlys og Lys.

Bemærk:

Montagebordets farve i InDesign matcher som standard med farvetemaet. Fravælg Indstillinger > Brugergrænseflade > Udseende > Match montagebord med temafarve for at ændre montagebordets farve til hvid.

Omkonfigurer værktøjspanelet

Du kan få vist værktøjerne i værktøjspanelet i en enkelt kolonne eller side om side i to kolonner.

 • Klik på dobbeltpilen øverst i værktøjspanelet.

Bemærk:

Du også skifte fra enkeltkolonne til dobbeltkolonne eller enkeltrække fra Indstillinger > Grænseflade > Paneler > Flydende værktøjspanel.

Omarrangerede, forankrede eller flydende dokumentvinduer

Når du åbner mere end én fil, er dokumentvinduerne arrangeret i faner.

 • Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
 • Du kan ophæve forankringen af et dokumentvindue (gøre det flydende eller fjerne fanen) fra en gruppe vinduer ved at trække vinduets fane ud af gruppen.
 • Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.

 • Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen, bunden eller siderne af et andet vindue. Du kan også vælge et layout for gruppen ved at bruge knappen Layout på programlinjen.

 • Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen over dokumentets fane et øjeblik.

Forankre og fjerne forankring af paneler

En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen, oftest lodret. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at flytte dem til og fra en forankring.

 • Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til forankringspladsen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

Panelet Lænker trækkes til en ny forankring
Panelet Lænker trækkes til en ny forankring, hvilket fremgår af den brede, lodrette fremhævning

Panelet Lænker er forankret
Panelet Lænker er nu forankret

Bemærk:

Du kan forhindre, at paneler optager al plads i en forankring. Træk den nederste kant opad, så den ikke længere rører kanten af arbejdsrummet.

Flytte paneler

Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone, flyder panelet frit i arbejdsrummet.

Bemærk:

Placeringen af musen (i stedet for placeringen af panelet) aktiverer dropzonen, så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at trække musen til det sted, hvor dropzonen bør være.

 • Du flytter et panel ved at trække det ved hjælp af dets fane.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække titellinjen.

Panelet Farve forankres over panelgruppen Lag
En smal blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.

Bemærk:

Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter panelet, for at annullere handlingen.

Tilføje og fjerne paneler

Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre kant, indtil der vises en placeringszone.

 • Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge Luk eller fravælge den i menuen Vindue.

 • Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipuler panelgrupper

 • Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

Tilføj et panel i en panelgruppe
Tilføjelse af et panel i en panelgruppe

 • Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et panels fane til en ny placering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet ved hjælp af dets fane uden for gruppen.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).

Stable flydende paneler

Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

 • Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.

 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.

Bemærk:

Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem paneler og ikke over den brede dropzone på en titellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpasse panelers størrelse

 • Når du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).

 • Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at trække. Det gælder f.eks. farvepanelet i Photoshop.

Skjulning og udvidelse af panelikoner

Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i standardarbejdsrummet.

Paneler, som er skjult som ikoner
Paneler, som er skjult som ikoner

Paneler, som er udvidet fra ikoner
Paneler, som er udvidet fra ikoner

 • Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.
 • Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.
 • Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.
 • Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets titellinje.

Bemærk:

Hvis du vælger Skjul ikonpaneler automatisk i Indstillinger > Grænseflade > Paneler, skjules et udvidet panelikon automatisk, når du klikker uden for det.

 • Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).

 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som flydende ikoner).

Bruge panelmenuer

Du kan få adgang til panelmenuerne ved at bruge ikonet i panelets øverste højre hjørne.

Panelmenu (panelet Farveprøver)
Panelmenu (panelet Farveprøver)

Lagring og skift af arbejdsrum

Hvis du gemmer panelers aktuelle størrelse som et navngivet arbejdsrum, kan du gendanne det pågældende arbejdsrum, også selvom du flytter eller lukker et panel. Navnene på gemte arbejdsrum vises i arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Gemme et brugerdefineret arbejdsrum

 1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum.

 2. Skriv et navn til arbejdsrummet.

 3. Vælg en eller flere indstillinger under Hent:

  Panelplaceringer

  Gemmer de aktuelle panelplaceringer.

  Menuer eller menutilpasning

  Gemmer det aktuelle sæt menuer.

Åbne eller skifte arbejdsrum

 • Vælg et arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Slet et brugerdefineret arbejdsrum

 • Vælg Slet arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren, vælg arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum >Slet arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

Gendan standardarbejdsrummet

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nulstil [arbejdsrummets navn].

Om skærmtilstande

Du kan ændre visningen af dokumentvinduet ved at bruge tilstandsknapperne nederst på værktøjspanelet eller ved at vælge kommandoer i menuen Vis > Skærmtilstand. Når værktøjspanelet vises i en enkelt kolonne, kan du vælge visningstilstande ved at klikke på den aktuelle tilstandsknap og vælge en anden tilstand i den menu, der åbnes.

Normal tilstand 

Viser grafik i et standardvindue, hvor alle synlige linjenet og hjælpelinjer vises, objekter, der ikke skal udskrives, vises og med et hvidt montagebord.

Skærmversionstilstand 

Viser grafik, som om det var output, med alle elementer, der ikke skal udskrives (linjenet, hjælpelinjer og andre objekter, der ikke udskrives), skjult og montagebordet indstillet til den baggrundsfarve, som er angivet under Indstillinger.

Beskæringstilstand 

Viser grafik, som om det var output, med alle elementer, der ikke skal udskrives (linjenet, hjælpelinjer og andre objekter, der ikke udskrives), skjult og montagebordet indstillet til den baggrundsfarve, som er angivet under Indstillinger, og med alle elementer indenfor dokumentets beskæringsområde, der skal udskrives (som defineret under Dokumentopsætning), vist.

Satslinjetilstand 

Viser grafik, som om det var output, med alle elementer, der ikke skal udskrives (linjenet, hjælpelinjer og andre objekter, der ikke udskrives), skjult og montagebordet indstillet til den baggrundsfarve, som er angivet under Indstillinger, og med alle elementer indenfor dokumentets satslinjeområde, der skal udskrives (som defineret under Dokumentopsætning), vist.

Præsentationstilstand 

Viser illustrationer, som om de er diasshowpræsentationer, uden viste menuer, paneler eller værktøjer. Se Brug af præsentationstilstand.

Brug statuslinjen

Statuslinjen nederst til venstre i et dokumentvindue viser oplysninger om en fil og giver dig mulighed for at skifte til en anden side. Klik på statuslinjemenuen for at gøre følgende:

 • Få vist den aktuelle fil i filsystemet ved at vælge Vis i Stifinder (Windows) eller Vis i Finder (macOS).

 • Vis den aktuelle fil i Adobe Bridge ved at vælge Vis i Bridge.

Bemærk:

I macOS kan du få vist zoomprocenten på statuslinjen ved at skjule programbjælken (Vindue > Programbjælke). I Windows kan du ikke skjule programbjælken.

Oversigt over kontrolpanelet

Kontrolpanelet (Vindue > Kontrol) giver hurtig adgang til indstillinger, kommandoer og andre paneler, der er tilknyttet det aktuelle sideelement eller objekter, du markerer. Kontrolpanelet er som standard forankret øverst i dokumentvinduet, men du kan forankre det nederst i vinduet, konvertere det til et flydende panel eller helt skjule det.

Der vises forskellige indstillinger i kontrolpanelet alt efter den type objekt, du markerer, eller det valgte værktøj:

 • Når du markerer en ramme, viser kontrolpanelet indstillinger for størrelsesændring, omplacering, skråstilling og rotering af rammen eller for anvendelse af objektformat.

 • Når du markerer tekst inden i en ramme, vises der enten tegn- eller afsnitsindstillinger i kontrolpanelet. Klik på ikonerne for afsnit og tegn i venstre side af kontrolpanelet for at bestemme, om tegn- eller afsnitsindstillinger skal vises. Hvis den anvendte skærm og opløsning tillader det, vises der yderligere oplysninger via kontrolpanelet. Hvis du f.eks. vælger ikonet for tegn, vises alle tegnindstillingerne, og visse afsnitsindstillinger vises til højre i kontrolpanelet. Hvis du klikker på ikonet for afsnit, vises alle afsnitsindstillinger, og visse tegnindstillinger vises til højre.

 • Når du markerer en tabelcelle, viser kontrolpanelet indstillinger for justering af række- og kolonnestørrelser, fletning af celler, justering af tekst og tilføjelse af streger.

Når indstillingerne i kontrolpanelet ændres, kan du få flere oplysninger om hver indstilling ved hjælp af pop-up-beskrivelserne med værktøjstip, der vises, når du lader markøren hvile over et ikon eller en indstilling.

Kontrolpanel med vist værktøjstip
Kontrolpanel med vist værktøjstip

Kontrolpanel, menu
Kontrolpanel, menu

Hvis du vil åbne dialogbokse, der er tilknyttet kontrolpanelikoner, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, når du klikker på et kontrolpanelikon. Når en ramme f.eks. er markeret, skal du holde Alt eller Alternativ nede og klikke på rotationsvinkelikonet for at åbne dialogboksen Roter.

Forankre kontrolpanelet eller gøre det flydende

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i den lodrette bjælke på venstre side af kontrolpanelet, indtil værktøjslinjen er forankret øverst eller nederst i programvinduet (Windows) eller skærmen (Mac OS).

  • Vælg Forankring øverst, Forankring nederst eller Flydende i kontrolpanelmenuen.

Tilpasning af kontrolpanelet

 1. Åbn dialogboksen Tilpas kontrolpanel ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på ikonet Tilpas kontrolpanel , der findes til højre i kontrolpanelet.
  • Vælg Tilpas i kontrolpanelmenuen, der findes til højre i kontrolpanelet.
 2. Angiv de indstillinger, du vil vise eller skjule, og klik derefter på OK.

Bruge genvejsmenuer

Til forskel fra menuerne øverst på skærmen indeholder de kontekstafhængige menuer kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj eller den aktive markering. Du kan bruge genvejsmenuer som en hurtig genvej til de mest almindelige kommandoer.

 1. Placer markøren over dokumentet, objektet eller panelet.
 2. Klik med højre museknap.

Bemærk:

(macOS) Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du åbne en genvejsmenu ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke med musen.

Rediger indstillinger for brugergrænseflade

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Grænseflade (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Grænselfade (macOS).

 2. Vælg de indstillinger, du vil angive, og klik på OK.

Farvetema

Vælg farvetemaet til InDesign-brugergrænsefladen. Vælg mellem farvetemaerne Mørk, Halvmørk, Halvlys eller Ly.

Match montagebord med temafarve

Vælg denne indstilling for at matche montagebordsfarven med brugergrænsefladens temafarve.

Værktøjstip

Værktøjstip vises, når du holder markøren hen over grænsefladeelementer, f.eks. værktøjer på værktøjslinjen og indstillinger i kontrolpanelet. Vælg Ingen, for at slå værktøjstip fra.

Vis miniaturebilleder ved indsættelse

Når du indsætter grafik, vises der et miniaturebillede i den indlæste grafiks markør. Der vises også et miniaturebillede af de første få tekstlinjer i den indlæste tekstmarkør. Fjern markeringen i denne indstilling, hvis der ikke skal vises miniaturebilleder, når der indsættes grafik eller tekst.

Vis transformationsværdier

Når du opretter, tilpasser størrelse på eller roterer et objekt, viser markøren oplysninger om [x,y]-koordinaterne, bredde og højde eller rotation.

Aktivér bevægelser med flere berøringer

Vælg denne indstilling for at få musebevægelser med flere berøringer i Windows og Mac OS til at fungere i InDesign. Når du f.eks. bruger Magic Mouse i Mac OS, ruller glidebevægelsen op eller ned eller går til forrige eller næste side eller opslag, og roteringsbevægelsen roterer opslaget.

Fremhæv objekt under markeringsværktøj

Vælg denne indstilling, hvis du vil fremhæve rammekanterne på objekter, når værktøjet til direkte markering flyttes henover.

Flydende værktøjspanel

Angiv, om værktøjslinjen skal vises som en enkelt kolonne, dobbelt kolonne eller enkelt række.

Minimer automatisk ikonpaneler

Når denne indstilling er valgt, lukkes det åbne panel automatisk, når du klikker på dokumentvinduet.

Autovisning af skjulte paneler

Når du skjuler paneler ved at trykke på tabulatoren, kan du holde markøren midlertidigt over siden af dokumentvinduet for at se panelerne, hvis denne indstilling er valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, skal du trykke på tabulatoren igen for at få vist panelerne.

Åbn dokumenter som faner

Når denne indstilling ikke er valgt, vises dokumenter, som du opretter eller åbner, som flydende vinduer frem for faneopdelte vinduer.

Aktiver forankring af flydende dokumentvindue

Når denne indstilling er valgt, kan du forankre flydende dokumenter med hinanden som faneopdelte vinduer. Når denne indstilling ikke er valgt, forankres flydende dokumentvinduer ikke med andre dokumentvinduer, medmindre du holder Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker med musen.

Store faner

Vælg denne indstilling for at øge højden på panel- og dokumentfanerne.

Håndværktøj

Træk håndværktøjets skyder til det ønskede niveau for hastighed kontra kvalitet for at bestemme, om tekst og billeder skal sløres, når du ruller i et dokument.

Dynamisk skærmtegning

Vælg en indstilling for at bestemme, om billedet skal gentegnes, når du trækker et objekt. Hvis Straks er valgt, gentegnes billedet, mens du trækker. Hvis Aldrig er valgt, vil trækning af et billede kun flytte rammen, og billedet flyttes, når du slipper museknappen. Hvis Forsinket er valgt, gentegnes billedet kun, hvis du holder en pause, før du trækker. Forsinket har samme funktionsmåde som i InDesign CS4.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online