Adobe InDesign har en lang række tastaturgenveje, der gør det muligt for dig at arbejde hurtigt i dokumenter uden brug af musen. Mange tastaturgenveje vises ved siden af kommandonavnene i menuerne. Du kan bruge standardgenvejssættet i InDesign, genvejssættet i QuarkXPress 4.0 eller Adobe PageMaker 7.0 eller et genvejssæt, du selv opretter. Du kan dele genvejssæt med andre InDesign-brugere på samme platform.

InDesign har en lang række tastaturgenveje, der gør det muligt for dig at arbejde hurtigt i dokumenter uden brug af musen. Mange tastaturgenveje vises ved siden af kommandonavnene i menuerne. Du kan bruge standardgenvejene i InDesign eller genveje, du selv opretter. Du kan dele genvejssæt med andre InDesign-brugere på samme platform.

Taster til værktøjer

Bemærk:

Du kan generere en liste over det aktuelle tastatursæt ved at vælge Vis sæt i dialogboksen Tastaturgenveje. Denne indstilling er især nyttig til udskrivning af en kopi af dine brugerdefinerede genveje.

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Bemærk:

Vælg Vindue > Værktøjer > Værktøjstip, og vælg derefter et værktøj for at se dets genvejstaster og redigeringstaster.

Værktøj

Windows

Mac OS

Markeringsværktøj

V, Esc

V, Esc

Værktøjet Direkte markering

A

A

Skifte mellem markeringsværktøjet og værktøjet Direkte markering

Ctrl+Tab

Kommando+Control+Tab

Sideværktøj

Skift+P

Skift+P

Mellemrumsværktøj

U

U

Penneværktøj

P

P

Værktøjet Tilføj ankerpunkt

=

=

Værktøjet Tilføj ankerpunkt

=

= (på det numeriske tastatur)

Værktøjet Fjern ankerpunkt

-

-

Værktøjet Fjern ankerpunkt

-

Værktøjet Konverter retningspunkt

Skift+C

Skift+C

Tekstværktøj

T

T

Værktøjet Tekst på en kurve

Skift+T

Skift+T

Blyantværktøj (Noteværktøj)

N

N

Stregværktøj

\

\

Rektangelrammeværktøj

F

F

Rektangelværktøj

M

M

Ellipseværktøj

L

L

Roteringsværktøj

R

R

Skaleringsværktøj

S

S

Vridningsværktøj

O

O

Værktøjet Fri omdannelse

E

E

Pipetteværktøj

I

I

Måleværktøj

K

K

Farveforløbsværktøj

G

G

Sakseværktøj

C

C

Håndværktøj

T

T

Vælger håndværktøjet midlertidigt

Mellemrum (layouttilstand), Alt (teksttilstand) eller Alt+mellemrum (begge)

Mellemrum (layouttilstand), Alternativ (teksttilstand) eller Alternativ+mellemrum (begge)

Zoomværktøj

Z

Z

Vælger værktøjet Zoom ind midlertidigt

Ctrl+mellemrum

Kommando+mellemrum

Skifte mellem fyld og streg

X

X

Ombytte fyld og streg

Skift+X

Skift+X

Skifte mellem Formatering påvirker objektbeholder og Formatering påvirker tekst

J

J

Anvend farve

, [komma]

, [komma]

Anvend forløb

. [punktum]

. [punktum]

Anvend ingen farve

/

/

Skifte mellem visningerne Normal og Skærmversion

W

W

Værktøjet Rammenet (vandret)

Y

Y

Værktøjet Rammenet (lodret)

Q

Q

Værktøjet Forløbsudtynding

Skift+G

Skift+G

Taster til markering og flytning af objekter

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Vælge markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering (senest anvendte) midlertidigt

Et vilkårligt værktøj (undtagen markeringsværktøjer)+Ctrl

Et vilkårligt værktøj (undtagen markeringsværktøjer)+Kommando

Vælge gruppemarkeringsværktøjet midlertidigt

Værktøjet Direkte markering+Alt, eller penværktøjet, værktøjet Tilføj ankerpunkt eller værktøjet Fjern ankerpunkt+Alt+Ctrl

Værktøjet Direkte markering+Alternativ, eller penneværktøjet, værktøjet Tilføj ankerpunkt, eller værktøjet Fjern ankerpunkt+Alternativ+Kommando

Markere objektbeholder for det markerede indhold

Esc eller dobbeltklik

Esc eller dobbeltklik

Markere indhold af markeret objektbeholder

Skift+Esc eller dobbeltklik

Skift+Esc eller dobbeltklik

Føje til eller fjerne fra en markering af flere objekter

Markeringsværktøj, værktøjet Direkte markering eller gruppemarkeringsværktøj+Skift og klik (klik på midterpunktet for at fjerne markeringen)

Markeringsværktøj, værktøjet Direkte markering eller gruppemarkeringsværktøj+Skift og klik (klik på midterpunktet for at fjerne markeringen)

Dublere det markerede

Hold Markeringsværktøjet, værktøjet Direkte markering eller gruppemarkeringsværktøjet+Alt nede, og træk*

Markeringsværktøj, værktøjet Direkte markering eller gruppemarkeringsværktøj+Alternativ og træk*

Dublere og forskyde det markerede

Alt+venstre pil, højre pil, pil op eller pil ned

Alternativ+venstre pil, højre pil, pil op eller pil ned

Dublere og forskyde det markerede 10 gange**

Alt+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Alternativ+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Flytte det markerede**

Venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Flytte det markerede med en tiendedel**

Ctrl+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Kommando+Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Flytte det markerede 10 gange**

Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Skift+venstre pil, højre pil, pil op, pil ned

Vælge mastersideelement fra dokumentside

Hold markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering+Ctrl+Skift nede, og klik

Hold markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering+Kommando+Skift nede, og klik

Markere næste objekt bagved eller foran

Hold markeringsværktøjet+Ctrl nede, og klik, eller hold markeringsværktøjet+Alt+Ctrl nede, og klik

Hold markeringsværktøjet+Kommando nede, og klik, eller hold markeringsværktøjet+Alternativ+Kommando nede, og klik

Markere næste eller foregående ramme i tekstenheden

Alt+Ctrl+Page Down/Alt+Ctrl+Page Up

Alternativ+Kommando+Page Down/Alternativ+Kommando+Page Up

Markere første eller sidste ramme i tekstenheden

Skift+Alt+Ctrl+Page Down/Skift+Alt+Ctrl+Page Up

Skift+Alternativ+Kommando+Page Down/Skift+Alternativ+Kommando+Page Up

*Tryk på Shift for at begrænse bevægelsen til 45°.

**Afstanden indstilles under Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).

Taster til omdannelse af objekter

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Dublere og omdanne det markerede

Hold omdannelsesværktøjet+Alt nede, og træk*

Hold omdannelsesværktøjet+Alternativ nede, og træk*

Vise dialogboksen med omdannelsesværktøjet

Vælg objekt+dobbeltklik på skaleringsværktøjet, roteringsværktøjet eller vridningsværktøjet i værktøjspanelet

Vælg objekt+dobbeltklik på skaleringsværktøjet, roteringsværktøjet eller vridningsværktøjet i værktøjspanelet

Formindske skalering med 1 %

Ctrl+,

Kommando+,

Formindske skalering med 5 %

Ctrl+Alt+,

Kommando+Alternativ+,

Forøge skalering med 1 %

Ctrl+.

Kommando+.

Forøge skalering med 5 %

Ctrl+Alt+.

Kommando+Alternativ+.

Ændre størrelse på ramme og indhold

Hold markeringsværktøjet+Ctrl nede, og træk

Hold markeringsværktøjet+Kommando nede, og træk

Ændre størrelse på ramme og indhold proportionalt

Markeringsværktøj+Skift+Ctrl, og træk

Hold markeringsværktøjet+Skift+Kommando nede, og træk

Begrænse proportion

Hold ellipseværktøjet, polygonværktøjet eller rektangelværktøjet+Skift nede, og træk

Hold ellipseværktøjet, polygonværktøjet eller rektangelværktøjet+Skift nede, og træk

Skifte billede fra Højkvalitetsvisning til Hurtig visning

Ctrl+Alt+Skift+Z

Kommando+Alternativ+Skift+Z

*Når du vælger et omdannelsesværktøj, skal du holde museknappen nede og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække. Tryk på Shift for at begrænse bevægelsen til vinkler på 45°.

Taster til redigering af kurver og rammer

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Vælge værktøjet Konverter retningspunkt midlertidigt

Værktøjet Direkte markering+Alt+Ctrl eller penneværktøj+Alt

Værktøjet Direkte markering+Alternativ+Kommando eller penneværktøj+Alternativ

Skifte midlertidigt mellem værktøjet Tilføj ankerpunkt og værktøjet Fjern ankerpunkt

Alt

Alternativ

Vælge værktøjet Tilføj ankerpunkt midlertidigt

Sakseværktøj+Alt

Sakseværktøj+Alternativ

Holde penneværktøjet markeret, når markøren er over kurven eller ankerpunktet

Penneværktøj+Skift

Penneværktøj+Skift

Flytte ankerpunkt og håndtag, mens du tegner

Penneværktøj+mellemrum

Penneværktøj+mellemrum

Vise panelet Streg

F10

Kommando+F10

Taster til tabeller

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Indsætte eller slette rækker eller kolonner, mens du trækker

Begynd at trække række- eller kolonnerammen, og hold derefter Alt nede, mens du trækker

Begynd at trække i række- eller kolonnerammen, og hold derefter Alternativ nede, mens du trækker

Ændre størrelsen på rækker eller kolonner uden at ændre tabellens størrelse

Hold Skift nede, og træk i den indvendige række- eller kolonneramme

Hold Skift nede, og træk i den indvendige række- eller kolonneramme

Ændre størrelsen proportionalt på rækker eller kolonner

Hold Skift nede, og træk i højre eller nederste tabelramme

Hold Skift nede, og træk i højre eller nederste tabelramme

Flytte til næste/forrige celle

Tab/Skift+Tab

Tab/Skift+Tab

Flytte til første/sidste celle i kolonne

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Alternativ+Page Up/Alternativ+Page Down

Flytte til første/sidste celle i række

Alt+Home/Alt+End

Alternativ+Home/Alternativ+End

Flytte til første/sidste række i ramme

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Flytte en celle op/ned

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Flytte en celle til venstre/højre

Venstre pil/højre pil

Venstre pil/højre pil

Markere celle over/under aktuel celle

Skift+pil op/Skift+pil ned

Skift+pil op/Skift+pil ned

Markere celle til højre/venstre for aktuel celle

Skift+højre pil/Skift+venstre pil

Skift+højre pil/Skift+venstre pil

Starte række i næste kolonne

Enter (numerisk tastatur)

Enter (numerisk tastatur)

Starte række i næste ramme

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Skift+Enter (numerisk tastatur)

Skifte mellem tekstmarkering og cellemarkering

Esc

Esc

Taster til at søge efter og erstatte tekst

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Indsætte markeret tekst i feltet Søg efter

Ctrl+F1

Kommando+F1

Indsætte markeret tekst i boksen Søg efter og finde næste forekomst

Skift+F1

Skift+F1

Finde næste forekomst af teksten i Søg efter

Skift+F2 eller Alt+Ctrl+F

Skift+F2 eller Alternativ+Kommando+F

Indsætte markeret tekst i feltet Erstat med

Ctrl+F2

Kommando+F2

Erstatte det markerede med teksten i Erstat med

Ctrl+F3

Kommando+F3

Taster til at arbejde med tekst

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Fed (kun for skrifttyper med fede snit)

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Kursiv (kun for skrifttyper med kursive snit)

Skift+Ctrl+I

Skift+Kommando+I

Normal

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Understregning

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Gennemstregning

Skift+Ctrl+/

Control+Skift+Kommando+/

Store bogstaver (til/fra)

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Orddeling af asiatiske sprog

Skift+Ctrl+K

Skift+Kommando+K

Kapitæler (til/fra)

Skift+Ctrl+H

Skift+Kommando+H

Tate-chu-yoko-indstillinger

Skift+Ctrl+H

Skift+Kommando+H

Hævet skrift

Skift+Ctrl+(+) [plustegn]

Skift+Kommando+(+) [plustegn]

Sænket skrift

Skift+Alt+Ctrl+(+) [plustegn]

Skift+Alternativ+Kommando+(+) [plustegn]

Indstille vandret/lodret størrelse til 100 %

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Alternativ+Kommando+X

Grundlæggende indstilling for bogstavsgruppe eller detaljeret indstilling

Skift+Ctrl+X eller Skift+Alt+Ctrl+X

Skift+Kommando+X eller Skift+Alternativ+Kommando+X

Justere til venstre, højre eller centreret

Skift+Ctrl+L, R eller C

Skift+Kommando+L, R eller C

Justere alle linjer

Skift+Ctrl+F (alle linjer) eller J (alle undtagen sidste linje)

Skift+Kommando+F (alle linjer) eller J (alle undtagen sidste linje)

Justere begge ender eller ens mellemrum

Skift+Ctrl+F (juster begge ender) eller J (ens mellemrum)

Skift+Command+F (juster begge ender) eller J (ens mellemrum)

Forøge eller formindske punktstørrelsen*

Skift+Ctrl+> eller <

Skift+Kommando+> eller <

Forøge eller formindske punktstørrelsen fem gange*

Skift+Ctrl+Alt+> eller <

Skift+Kommando+Alternativ+> eller <

Forøge eller formindske linjeafstand (vandret tekst)*

Alt+pil op/Alt+pil ned

Alternativ+pil op/Alternativ+pil ned

Forøge eller formindske linjeafstand (lodret tekst)*

Alt+højre pil/Alt+venstre pil

Alternativ+højre pil/Alternativ+venstre pil

Forøge eller formindske linjeafstanden fem gange (vandret tekst)*

Alt+Ctrl+pil op/Alt+Ctrl+pil ned

Alternativ+Kommando+pil op/Alternativ+Kommando+pil ned

Forøge eller formindske linjeafstanden fem gange (lodret tekst)*

Alt+Ctrl+højre pil/Alt+Ctrl+venstre pil

Alternativ+Kommando+højre pil/Alternativ+Kommando+venstre pil

Automatisk linjeafstand

Skift+Alt+Ctrl+A

Skift+Alternativ+Kommando+A

Justere efter linjenet (til/fra)

Skift+Alt+Ctrl+G

Skift+Alternativ+Kommando+G

Automatisk orddeling (til/fra)

Skift+Alt+Ctrl+H

Skift+Alternativ+Kommando+H

Forøge eller formindske regulering og generel regulering (vandret tekst)

Alt+venstre pil/Alt+højre pil

Alternativ+venstre pil/Alternativ+højre pil

Forøge eller formindske regulering og generel regulering (lodret tekst)

Alt+pil op/Alt+pil ned

Alternativ+pil op/Alternativ+pil ned

Forøge eller formindske regulering og generel regulering fem gange (vandret tekst)

Alt+Ctrl+venstre pil/Alt+Ctrl+højre pil

Alternativ+Kommando+venstre pil/Alternativ+Kommando+højre pil

Forøge eller formindske regulering og generel regulering fem gange (lodret tekst)

Alt+Ctrl+pil op/Alt+Ctrl+pil ned

Alternativ+Kommando+pil op/Alternativ+Kommando+pil ned

Forøge regulering mellem ord*

Alt+Ctrl+\

Alternativ+Kommando+\

Reducere regulering mellem ord*

Alt+Ctrl+Tilbage

Alternativ+Kommando+Delete

Fjerne al manuel regulering og indstille generel regulering til 0

Alt+Ctrl+Q

Alternativ+Kommando+Q

Forøge eller formindske grundlinjeforskydning** (vandret tekst)

Skift+Alt+pil op/Skift+Alt+pil ned

Skift+Alternativ+pil op/Skift+Alternativ+pil ned

Forøge eller formindske grundlinjeforskydning** (lodret tekst)

Skift+Alt+højre pil/Skift+Alt+venstre pil

Skift+Alternativ+højre pil/Skift+Alternativ+venstre pil

Forøge eller formindske grundlinjeforskydningen fem gange (vandret tekst)

Skift+Alt+Ctrl+pil op/Skift+Alt+Ctrl+pil ned

Skift+Alternativ+Kommando+pil op/Skift+Alternativ+Kommando+pil ned

Forøge eller formindske grundlinjeforskydningen fem gange (lodret tekst)

Skift+Alt+Ctrl+højre pil/Skift+Alt+Ctrl+venstre pil

Skift+Alternativ+Kommando+højre pil/Skift+Alternativ+Kommando+venstre pil

Ombryde tekstenheden automatisk

Hold Skift nede, og klik på ikon for indlæst tekst

Hold Skift nede, og klik på ikon for indlæst tekst

Ombryde tekstenheden halvautomatisk

Hold Alt nede, og klik på indlæst tekst-ikon

Hold Alternativ nede, og klik på indlæst tekst-ikon

Genombryde alle tekstenheder

Alt+Ctrl+/

Alternativ+Kommando+/

Indsætte aktuelt sidetal

Alt+Ctrl+N

Alternativ+Kommando+N

*Tryk på Skift for at øge eller reducere regulering mellem ord fem gange.

**Afstanden indstilles under Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).

Taster til navigering i og markering af tekst

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Handling i Windows

Handling i Mac OS

Flytte ét tegn til højre eller venstre

Højre pil/venstre pil

Højre pil/venstre pil

Flytte én linje op eller ned

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Flytte ét ord til højre eller venstre

Ctrl+Alt+højre pil/Ctrl+venstre pil

Kommando+højre pil/Kommando+venstre pil

Flytte til starten eller slutningen af linjen

Home/End

Home/End

Flytte til forrige eller næste afsnit

Ctrl+pil op/Ctrl+pil ned

Kommando+pil op/Kommando+pil ned

Flytte til starten eller slutningen af tekstenheden

Ctrl+Home/Ctrl+End

Kommando+Home/Kommando+End

Markere et ord

Dobbeltklik på ordet

Dobbeltklik på ordet

Markere et tegn til højre eller venstre

Skift+højre pil/Skift+venstre pil

Skift+højre pil/Skift+venstre pil

Markere en linje over eller under

Skift+pil op/Skift+pil ned

Skift+pil op/Skift+pil ned

Markere til starten eller slutningen af linjen

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Markere et afsnit

Klik tre eller fire gange i afsnittet, afhængig af tekstindstillingerne

Klik tre eller fire gange i afsnittet, afhængig af tekstindstillingerne

Markere et afsnit før eller efter

Skift+Ctrl+pil op/Skift+Ctrl+pil ned

Skift+Kommando+pil op/Skift+Kommando+pil ned

Markere den aktuelle linje

Skift+Ctrl+\

Skift+Kommando+\

Markere tegn fra indsættelsespunktet

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Markere til starten eller slutningen af tekstenheden

Skift+Ctrl+Home/Skift+Ctrl+End

Skift+Kommando+Home/Skift+Kommando+End

Markere alt i tekstenheden

Ctrl+A

Kommando+A

Markere første/sidste ramme

Skift+Alt+Ctrl+Page Up/ Skift+Alt+Ctrl+Page Down

Skift+Alternativ+Kommando+Page Up/Skift+Alternativ+Kommando+Page Down

Markere forrige/næste ramme

Alt+Ctrl+Page Up/Alt+Ctrl+Page Down

Alternativ+Kommando+Page Up/Alternativ+Kommando+Page Down

Slette ord foran indsættelsespunkt (Teksteditor)

Ctrl+Backspace eller Delete

Kommando+Delete eller Del (numerisk tastatur)

Opdatere liste over manglende skrifttyper

Ctrl+Alt+Skift+/

Kommando+Alternativ+Skift+/

Taster til visning af dokumenter og arbejdsrum for dokumenter

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Vælge håndværktøjet midlertidigt

Mellemrum (uden tekstindsættelsespunkt), hold Alt nede, og træk (med tekstindsættelsespunkt) eller Alt+mellemrum (i både tekst- og ikke-teksttilstand)

Mellemrum (uden tekstindsættelsespunkt), hold Alternativ nede, og træk (med tekstindsættelsespunkt eller Alternativ+mellemrum (i både tekst- og ikke-teksttilstand)

Vælge værktøjet Zoom ind midlertidigt

Ctrl+mellemrum

Kommando+mellemrum

Vælge værktøjet Zoom ud midlertidigt

Alt+Ctrl+mellemrum eller Alt+værktøjet Zoom ind

Alternativ+Kommando+mellemrum eller Alternativ+værktøjet Zoom ind 

Zoom til 50 %, 200 % eller 400 %

Ctrl+5, 2 eller 4

Kommando+5, 2 eller 4

Opdatere skærm

Skift+F5

Skift+F5

Åbne nyt standarddokument

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alternativ+N

Skifte mellem det aktuelle og det forrige zoomniveau

Alt+Ctrl+2

Alternativ+Kommando+2

Skifte til næste/forrige dokumentvindue

Ctrl+~ [tilde]/Skift+Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+~ [tilde]

Kommando+F6 eller Kommando+~ [tilde]/ Kommando+Skift+~ [tilde]

Rulle ét skærmbillede op/ned

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Gå tilbage/frem til sidst viste side

Ctrl+Page Up/Ctrl+Page Down

Kommando+Page Up/Kommando+Page Down

Gå til forrige/næste opslag

Alt+Page Up/Alt+Page Down

Alternativ+Page Up/Alternativ+Page Down

Tilpasse opslag i vindue

Dobbeltklik på håndværktøjet

Dobbeltklik på håndværktøjet

Aktivere kommandoen Gå til

Ctrl+J

Kommando+J

Tilpasse det markerede i vinduet

Ctrl+Alt+(+) [plustegn]

Kommando+Alternativ+(+) [plustegn]

Vise hele objektet

Ctrl+Alt+(+) [plustegn]

Kommando+Alternativ+(+) [plustegn]

Gå til masterside, mens panelet \ er lukket

Ctrl+J, indtast masterens præfiks, og tryk på Enter

Kommando+J, indtast masterens præfiks, og tryk på Retur

Skifte mellem måleenheder

Skift+Alt+Ctrl+U

Skift+Alternativ+Kommando+U

Fastgøre hjælpelinje til linealintervaller

Hold Skift nede, og træk i hjælpelinje

Hold Skift nede, og træk i hjælpelinje

Skifte mellem side- og opslagshjælpelinjen (kun ved oprettelse)

Hold Ctrl nede, og træk i hjælpelinje

Hold Kommando nede, og træk i hjælpelinje

Slå Fastgør til til/fra midlertidigt

 

Hold Ctrl nede, og træk i objekt

Oprette lodrette og vandrette linealhjælpelinjer til opslaget

Hold Ctrl nede, og træk fra nulpunkt

Hold Kommando nede, og træk fra nulpunkt

Markere alle hjælpelinjer

Alt+Ctrl+G

Alternativ+Kommando+G

Låse nulpunktet eller låse det op

Højreklik på nulpunktet, og vælg en indstilling

Hold Control nede, klik på nulpunktet, og vælg en indstilling

Bruge den aktuelle forstørrelsesgrad som visningstærskel for den nye hjælpelinje

Hold Alt nede, og træk i hjælpelinje

Hold Alternativ nede, og træk i hjælpelinje

Aktivere knapperne i advarselsdialogbokse

Tryk på det første bogstav i knappens navn, hvis det er understreget

Tryk på det første bogstav i knappens navn

Vise oplysninger om installerede ekstramoduler og InDesign-komponenter

Ctrl+Hjælp > Om Design

Kommando+InDesign-menu > Om InDesign

Taster til at arbejde med XML

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Udvide/minimere element

Højre pil/venstre pil

Højre pil/venstre pil

Udvide/minimere element og underordnede elementer

Alt+højre pil/Alt+venstre pil

Alternativ+højre pil/Alternativ+venstre pil

Udvide XML-markering opad/nedad

Skift+pil op/Skift+pil ned

Skift+pil op/Skift+pil ned

Flytte XML-markering op/ned

Pil op/pil ned

Pil op/pil ned

Rulle strukturruden ét skærmbillede op/ned

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Vælge første/sidste XML-node

Home/End

Home/End

Udvide markering til første/sidste XML-node

Skift+Home/Skift+End

Skift+Home/Skift+End

Gå til forrige/næste valideringsfejl

Ctrl+venstre pil/Ctrl+højre pil

Kommando+venstre pil/Kommando+højre pil

Mærke tekstrammer og tabeller automatisk

Ctrl+Alt+Skift+F7

Kommando+Alternativ+Skift+F7

Taster til indeksering

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Oprette indeksindgang uden dialogboks

(kun alfanumerisk)

Skift+Ctrl+Alt+[

Skift+Kommando+Alternativ+[

Åbne dialogboks for indeksindgange

Ctrl+7

Kommando+7

Oprette indeksindgang for egennavn (efternavn, fornavn)

Skift+Ctrl+Alt+]

Skift+Kommando+Alternativ+]

Taster til paneler

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Slette uden bekræftelse

Hold Alt nede, og klik på ikonet Slet

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Slet

Oprette et element og vælge indstillinger

Hold Alt nede, og klik på knappen Nyt/Ny

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Nyt/Ny

Anvende værdien og holde indstillingen aktiveret

Skift+Enter

Skift+Enter

Aktivere den sidst anvendte funktion i det sidst anvendte panel

Ctrl+Alt+~ [tilde]

Kommando+Alternativ+~ [tilde]

Markere flere formater, lag, lænker, farveprøver eller biblioteksobjekter i et panel

Hold Skift nede, og klik

Hold Skift nede, og klik

Markere formater, lag, lænker, farveprøver eller biblioteksobjekter, der ikke ligger ved siden af hinanden, i et panel

Hold Ctrl nede, og klik

Hold Kommando nede, og klik

Anvende en værdi og vælge næste værdi

Tabulator

Tabulator

Aktivere markeret objekt, tekst eller vindue

Esc

Esc

Vise/skjule alle paneler, værktøjspanelet og kontrolpanelet (uden indsættelsespunkt)

Tabulator

Tabulator

Vise/skjule alle paneler undtagen værktøjspanelet og kontrolpanelet (forankret eller ej)

Skift+Tab

Skift+Tab

Åbne eller lukke alle skjulte paneler

Ctrl+Alt+Tab

Kommando+Alternativ+Tab

Skjule en panelgruppe

Alt+træk en vilkårlig panelfane (i gruppen) til skærmbilledets kant

Alternativ+træk en vilkårlig panelfane (i gruppen) til vinduets kant

Vælge et element efter navn

Hold Alt+Ctrl nede, klik på listen, og vælg derefter et element efter navn ved hjælp af tastaturet

Hold Alternativ+Kommando nede, klik på listen, og vælg derefter et element efter navn ved hjælp af tastaturet

Åbne panelet Skyggeeffekt

Alt+Ctrl+M

Kommando+Alternativ+M

Taster til kontrolpanelet

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Skifte mellem aktivering og deaktivering af kontrolpanel

Ctrl+6

Kommando+6

Skifte mellem tekstattributtilstandene Tegn/Afsnit

Ctrl+Alt+7

Kommando+Alternativ+7

Skifte referencepunkt, når proxyen er aktiveret

En vilkårlig tast på det numeriske tastatur eller tastaturtallene

En vilkårlig tast på det numeriske tastatur eller tastaturtallene

Vise den aktiverede pop-up-menu

Alt+pil ned

Åbne indstillinger for Enheder og intervaller

Hold Alt nede, og klik på ikonet Regulering

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Regulering

Åbne dialogboksen Tekstrammeindstillinger

Hold Alt nede, og klik på ikonet Antal kolonner

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Antal kolonner

Åbn dialogboksen Flyt

Hold Alt nede, og klik på ikonet X eller Y

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet X eller Y

Åbne dialogboksen Roter

Hold Alt nede, og klik på ikonet Drejning

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Drejning

Åbne dialogboksen Skaler

Hold Alt nede, og klik på ikonet for X- eller Y-skalering

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet for X- eller Y-skalering

Åbne dialogboksen Vrid

Hold Alt nede, og klik på ikonet Vrid

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Vrid

Åbne tekstindstillinger

Hold Alt nede, og klik på Hævet skrift, Sænket skrift eller Kapitæler

Hold Alternativ nede, og klik på Hævet skrift, Sænket skrift eller Kapitæler

Åbne dialogboksen Understregningsindstillinger

Hold Alt nede, og klik på understregningsknappen

Hold Alternativ nede, og klik på understregningsknappen

Åbne dialogboksen Gennemstregningsindstillinger

Hold Alt nede, og klik på gennemstregningsknappen

Hold Alternativ nede, og klik på gennemstregningsknappen

Åbne netindstillinger

Hold Alt nede, og klik på knappen Juster efter grundlinjenet eller Juster ikke efter grundlinjenet

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Juster efter grundlinjenet eller Juster ikke efter grundlinjenet

Åbne dialogboksen Uncialer og indrykkede formater

Hold Alt nede, og klik på ikonet Antal linjer i uncial eller Et eller flere tegn i uncial

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Antal linjer i uncial eller Et eller flere tegn i uncial

Åbne dialogboksen Justering

Hold Alt nede, og klik på ikonet Linjeafstand

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Linjeafstand

Åbne dialogboksen Navngivet net

Dobbeltklik på ikonet Navngivet net

Dobbeltklik på ikonet Navngivet net

Åbne ny dialogboks til indstillinger for Navngivet net

Hold Alt nede, og klik på ikonet Navngivet net

Hold Alternativ nede, og klik på ikonet Navngivet net

Åbne ny dialogboks til indstillinger for Rammenet

Hold Alt nede, og klik på tegnene Vandret, Antal tegn vandret, Tegn-Aki, Linje-Aki, Lodret skalering, Vandret skalering, Netvisning, Skriftstørrelse, Antal kolonner eller ikonet Spalteafstand

Hold Alternativ nede, og klik på tegnene Vandret, Antal tegn vandret, Tegn-Aki, Linje-Aki, Lodret skalering, Vandret skalering, Netvisning, Skriftstørrelse, Antal kolonner eller ikonet Spalteafstand

Taster til tekstpaneler og dialogbokse

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Åbne dialogboksen Justering

Alt+Ctrl+Skift+J

Alternativ+Kommando+Skift+J

Åbne dialogboksen Afsnitsstreger

Alt+Ctrl+J

Alternativ+Kommando+J

Åbne dialogboksen Indstillinger for Hold sammen

Alt+Ctrl+K

Alternativ+Kommando+K

Aktivere panelet Tegn

Ctrl+T

Kommando+T

Aktivere panelet Afsnit

Ctrl+Alt+T

Kommando+Alternativ+T

Taster til tegn- og afsnitstyper

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Tilpasse definitionen af tegntypen til teksten

Markér tekst, og tryk på Skift+Alt+Ctrl+C

Markér tekst, og tryk på Skift+Alternativ+Kommando+C

Tilpasse definitionen af afsnitstypen til teksten

Markér tekst, og tryk på Skift+Alt+Ctrl+R

Markér tekst, og tryk på Skift+Alternativ+Kommando+R

Skifte indstillinger uden at anvende formatet

Hold Skift+Alt+Ctrl nede, og dobbeltklik på formatet

Hold Skift+Alternativ+Kommando nede, og dobbeltklik på formatet

Fjerne format og lokal formatering

Hold Alt nede, og klik på afsnitstypenavnet

Hold Alternativ nede, og klik på afsnitstypenavnet

Fjerne tilsidesættelser fra afsnitstype

Hold Alt+SKift nede, og klik på afsnitstypenavnet

Hold Alternativ+Skift nede, og klik på afsnitstypenavnet

Vise/skjule henholdsvis panelerne Afsnitsformater og Tegnformater

F11, Skift+F11

Kommando+F11, Kommando+Skift+F11

Taster til panelet Tabulatorer

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Aktivere panelet Tabulatorer

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Skifte mellem justeringsmulighederne

Hold Alt nede, og klik på en tabulator

Hold Alternativ nede, og klik på en tabulator

Taster til panelet Lag

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Markere alle objekter på et lag

Hold Alt nede, og klik på et lag

Hold Alternativ nede, og klik på et lag

Kopiere det markerede til et nyt lag

Hold Alt nede, og træk det lille rektangel til et nyt lag

Hold Alternativ nede, og træk det lille rektangel til et nyt lag

Tilføje nyt lag under valgt lag

Hold Ctrl nede, og klik på Opret nyt lag

Hold Kommando nede, og klik på Opret nyt lag

Tilføje nyt lag øverst på laglisten

Hold Skift+Ctrl nede, og klik på Opret nyt lag

Hold Skift+Kommando nede, og klik på Opret nyt lag

Tilføje nyt lag øverst på laglisten og åbne dialogboksen Nyt lag

Hold Skift+Alt+Ctrl nede, og klik på Opret nyt lag

Hold Kommando+Alternativ+Skift nede, og klik på Opret nyt lag

Tilføje nyt lag og åbne dialogboksen Nyt lag

Hold Alt nede, og klik på Opret nyt lag

Hold Alternativ nede, og klik på Opret nyt lag

Taster til panelet Sider

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Anvende master på den markerede side

Hold Alt nede, og klik på masteren

Hold Alternativ nede, og klik på masteren

Basere en anden masterside på den markerede master

Hold Alt nede, og klik på den master, du vil basere den markerede master på

Hold Alternativ nede, og klik på den master, du vil basere den markerede master på

Oprette masterside

Hold Ctrl nede, og klik på knappen Opret ny side

Hold Kommando nede, og klik på knappen Opret ny side

Vise dialogboksen Indsæt sider

Hold Alt nede, og klik på knappen Opret ny side

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Opret ny side

Tilføje ny side efter sidste side

Skift+Ctrl+P

Skift+Kommando+P

Taster til panelet Farve

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Flytte skydeknapper til farve samlet

Hold Skift nede, og træk i skydeknappen til farve

Hold Skift nede, og træk i skydeknappen til farve

Vælge en farve til det ikke-aktive fyld eller den ikke-aktive streg

Hold Alt nede, og klik på farvekontrolfeltet

Hold Alternativ nede, og klik på farvekontrolfeltet

Skifte mellem farvetilstande (CMYK, RGB, LAB)

Hold Skift nede, og klik på farvekontrolfeltet

Hold Skift nede, og klik på farvekontrolfeltet

Taster til panelet Skærmversion af separation

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Handling i Windows

Handling i Mac OS

Slå Skærmversion af overprint til

Ctrl+Alt+Skift+Y

Kommando+Alternativ+Skift+Y

Vise alle plader

Ctrl+Alt+Skift+~ [tilde]

Kommando+Alternativ+Skift+~ [tilde]

Vise cyan plade

Ctrl+Alt+Skift+1

Kommando+Alternativ+Skift+1

Vise magenta plade

Ctrl+Alt+Skift+2

Kommando+Alternativ+Skift+2

Vise gul plade

Ctrl+Alt+Skift+3

Kommando+Alternativ+Skift+3

Vise sort plade

Ctrl+Alt+Skift+4

Kommando+Alternativ+Skift+4

Vise 1. plade med specialfarve

Ctrl+Alt+Skift+5

Kommando+Alternativ+Skift+5

Vise 2. plade med specialfarve

Ctrl+Alt+Skift+6

Kommando+Alternativ+Skift+6

Vise 3. plade med specialfarve

Ctrl+Alt+Skift+7

Kommando+Alternativ+Skift+7

Taster til panelet Farveprøver

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Oprette ny farveprøve baseret på den aktuelle farveprøve

Hold Alt nede, og klik på knappen Ny farveprøve

Hold Alternativ nede, og klik på knappen Ny farveprøve

Oprette en specialfarveprøve baseret på den aktuelle farveprøve

Hold Alt+Ctrl nede, og klik på knappen Ny farveprøve

Hold Alternativ+Kommando nede, og klik på knappen Ny farveprøve

Skifte indstillinger uden at anvende farveprøven

Hold Skift+Alt+Ctrl nede, og dobbeltklik på farveprøven

Hold Skift+Alternativ+Kommando nede, og dobbeltklik på farveprøven

Taster til panelet Omdan

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Windows

Mac OS

Anvende værdi og kopiere objekt

Alt+Enter

Alternativ+Enter

Anvende bredde-, højde- eller skaleringsværdien proportionalt

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Taster til løsning af konflikter mellem Mac OS 10.3x og 10.4

Tabellen indeholder ikke en komplet oversigt over tastaturgenveje. Den viser kun de genveje, der ikke vises i menukommandoer eller værktøjstip.

Resultat

Mac OS

Åbne dialogboksen Indstillinger

Kommando+K

Åbne panelet Afsnitsformater

Kommando+F11

Åbne panelet Tegnformater

Kommando+Skift+F11

Åbne panelet Farveprøver

F5

Åbne panelet Sider

Kommando+F12

Minimere aktivt programvindue

Kommando+M

Skjule program

Kommando+H

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online