Administratortilladelse til at redigere delte biblioteksskabeloner

Redigering af delte biblioteksskabeloner

Administratorer har tilladelsen til at redigere enhver biblioteksskabelon, der er blevet delt (via skabelontilladelser) med deres respektive gruppe eller konto.

 • Kun biblioteksskabeloner er inkluderet.  Webformularer er ikke.
 • Kun biblioteksskabeloner, der deles via skabelontilladelser er inkluderet.  
 • Gruppeadministratorer kan redigere alle biblioteksskabeloner, der er blevet delt med deres gruppe af medlemmer af deres gruppe.
 • Kontoadministratorer kan redigere alle biblioteksskabeloner, der er blevet delt med deres gruppe eller organisation.
  • Kontoadministratorer ser de delte skabeloner fra alle grupper.

En administrator kan tilgå den delte biblioteksliste ved at gå til: Konto > Delte biblioteker

Gå til menupunktet Delte biblioteker

Sideindholdet omfatter:

 • Skabelonens navn – biblioteksskabelonens formelle navn som vist på Administrer-siden.
 • Type – skabelontype. Enten Biblioteksdokument, Skabelon til formularfeltlag eller Både dokument og formularfeltskabelon.
 • Ejer – skabelonens oprindelige opretter. Brugerens formelle navn og mail leveres.
 • Delt med – dette afspejler skabelontilladelsens indstilling. Værdien er enten kontoen eller gruppen (med gruppenavnet tilføjet).
 • Senest ændret – datoen, hvor skabelonen senest blev gemt i systemet.

 

Sådan redigeres en skabelon:

 • Dobbeltklik på skabelonen.
  • Eller klik én gang, og vælg handlingen Rediger.
Rediger skabelonen

 

Adobe Acrobat Signs oprettelsesmiljø åbnes, så du kan redigere skabelonens egenskaber, type, navn og feltplacering/tilknytning.

 • Foretag nødvendige ændringer, og klik på Gem, når du er færdig.
Oprettelse

Forsigtig:

Administratorer har tilladelse til at ændre skabelontilladelser.

Ændring af skabelontilladelserne har potential til at fjerne skabelonen fra listen Delte biblioteker, hvorved den fjernes fra administratorens tilladelsesomfang.

Adobe-logo

Log ind på din konto