QuickTimeen liittyvien After Effects -virheiden vianmääritys.

Opi ratkaisemaan After Effectsin ja QuickTimen yleisimpiin virheilmoituksiin liittyviä ongelmia. Näitä virheilmoituksia ovat muun muassa seuraavat:

 • ”QuickTimea ei ole asennettu tähän järjestelmään...”
 • ”Sinulla on vähintään yksi ulostulomoduulin malli, joka viittaa puuttuvaan ulostuloliitännäiseen...”
 • ”Tiedoston [tiedoston nimi].mov tuonti ei onnistu – tämä MooV-tiedosto on vahingoittunut tai sitä ei tueta.”
 • ”Virhe tiedoston [tiedostopolku ja tiedoston nimi].mov kehyksen lukemisessa. (86 :: 2)”
 • ”[Tiedostopolku ja tiedoston nimi].mov” Ulostulomoduuli epäonnistui. Tiedosto saattaa olla vahingoittunut tai korruptoitunut. (-1610153464)
 • Kaatumisia ja jumittumisia MediaCorea alustettaessa

Huomautus:

Varmista ennen aloittamista, että olet asentanut QuickTimen. Voit ladata QuickTimen viimeisimmän version Applen verkkosivustolta.

Ristiriita Apple DVCPROHDVideoOut -komponentin kanssa (Mac OS)

After Effects käyttää QuickTimen kanssa kommunikoimiseen QT32 Server -prosessia. Se saattaa kaatua QuickTime videoulostulojärjestelmän kanssa tapahtuneen huonon vuorovaikutuksen takia, jos Apple DVCPROHDVideoOut QuickTime -komponentti on asennettuna.

Ongelma voidaan kiertää seuraavasti:

 1. Siirry kohtaan [OS-asema]/Library/QuickTime.

 2. Varmuuskopioi DVCPROHDVideoOutput.component vetämällä se työpöydälle.

 3. Poista DVCPROHDVideoOutput.component vetämällä se Library/QuickTime-kansiosta Roskakoriin. Anna pyydettäessä salasana.

 4. Tyhjennä Roskakori.

TCP-tietoliikenteen ja QuickTimen välisen tietoliikenteen tukkeutuminen

Yksi mahdollinen syy siihen, että After Effects ilmoittaa ettei QuickTimea ole asennettu, on tukos After Effectsin ja Adobe QT32 Serverin välisessä tietoliikenteessä. Adobe QT32 Server on komponentti, jota After Effects käyttää QuickTimen kanssa kommunikoimiseen. (Sitä tarvitaan, koska QuickTimesta ei ole vielä 64-bittistä versiota.) After Effects käyttää TCP:tä QuickTimen kanssa kommunikoimiseen, mutta jotkut aggressiiviset palomuuriohjelmistot ja muut turvaohjelmistot saattavat tukkia TCP-tietoliikenteen.

Lisätietoja tästä ongelmasta saat kohdasta Aloitusnäyttö jumittuu. Tutustu lisäksi tähän After Effects -foorumin keskusteluun, josta saat lisätietoja muun muassa onnistuneista tietoliikenteen tukosten poistamistapauksista.

Huomautus:

Myös jotkut muut kuin turvallisuuteen liittyvät ohjelmistot – kuten FileMaker ja AirServer (sekä jotkut haittaohjelmat, kuten tässä foorumin keskustelussa mainitaan) – estävät tietoliikenteen ottamalla käyttöön siihen tarvitun portin. Jos mahdollista, älä käytä muita kuin tarvittavia ohjelmistoja, kun käytät ammattitasoisia jälkituotanto-ohjelmistoja.

QuickTime ei lataudu huonon tuontikomponentin vuoksi

Joskus QuickTimen alustaminen ei onnistu kunnolla, koska se jää jumiin ladatessaan huonosti koodattua tuontikomponenttia. Jos Mac-tietokoneellasi on joitain AVI-tuojia tai -koodekkeja, ne saattavat aiheuttaa sen, ettei After Effects tunnista QuickTimea.

Voit testata asian katsomalla poistuuko ongelma, kun poistat tuontikomponentit (koodekit) QuickTime-kansiosta. Saat lisätietoja tästä foorumin keskustelusta.

QuickTime epäonnistuu, koska AJA tai BlackMagic-komponentit ovat vanhentuneet.

Jos käytät AJA- tai BlackMagic-laitteistoja, varmista, että käytössäsi on viimeisimmät ohjainversiot ja QuickTime-komponentit (AJA for Creative CloudBlackMagic). Näiden komponenttien vanhat versiot saattavat aiheuttaa QuickTime-kohteiden tuonti- ja vientiongelmia sekä RAM-esikatselun ja muiden After Effectsin toimintojen ongelmia.

Oletusarvot-kansion käyttöoikeusongelma tai korruptoituneet oletusarvot

Toinen syy After Effectsin ja QuickTimen välisiin tietoliikenneongelmiin voi olla After Effectsin oletusarvohakemistossa oleviin tiedostoihin liittyvä käyttöoikeusongelma. Voit pakottaa After Effectsin luomaan oletusarvohakemiston uudelleen ja määrittämään käyttöoikeudet oikein (sekä nollaamaan kaikki korruptoituneet oletusarvot). Lopeta ensin After Effects, poista seuraava kansio ja käynnistä sitten After Effects uudelleen:

 • Mac OS: /Users/[käyttäjänimi]/Library/Preferences/Adobe/After Effects
 • Windows: /Users/[käyttäjänimi]/AppData/Roaming/Adobe/After Effects

Ongelma saattaa olla myös muualla kuin After Effectsin käyttöoikeuskansiossa olevan kansion käyttöoikeuksissa. Tämä vaikuttaa olevan ongelma erityisesti Mac OS -käyttöjärjestelmässä. Varmista, että kaikki Adobe-sovellukset voivat kirjoittaa oletusarvotiedostoihinsa, ja määritä koko Adobe-oletusarvokansion ja sen sisällön käyttöoikeudeksi lue/kirjoita, ei ainoastaan vain-luku (Seuraavista kohdista saat lisätietoja käyttöoikeuksien muuttamisesta: Mac OS | Windows):

 • Mac OS: /Users/[käyttäjänimi]/Library/Preferences/Adobe/
 • Windows: /Users/[käyttäjänimi]/AppData/Roaming/Adobe/

QuickTime epäonnistui video-ohjainristiriidan vuoksi

Joissain tapauksissa QT32 Server kaatuu, koska koneeseen on asennettu sen kanssa ristiriidassa olevia ääniohjaimia ja After Effectsin ääniasetuksissa on määritetty oletusarvoksi jokin näistä laitteista.

Tarkista, onko tämä ongelman syynä määrittämällä kohdassa Asetukset > Ääni oletusarvoiseksi laitteeksi järjestelmän oletusarvo tai sisäänrakennetut ulostulot, ja katso jatkuuko QuickTime-tiedostoihin liittyvä ongelma.

Jos tämä ratkaisee ongelman, vianmääritä äänilaitteet:

 • Poista kokonaan kaikkien ääneen liittyvien laitteiden ohjaimet, mukaan lukien sieppauskortit ja virtuaalisia äänilaitteita luovat ohjelmistot (osa kuvankaappaus- ja näytönjako-ohjelmistoista käyttää SoundFloweria, joka voi aiheuttaa tämän ongelman).
 • Asenna laitteiden viimeisimmät ohjainversiot uudelleen yksi kerrallaan ja kokeile vaikuttaako se After Effectsiin. Voit ladata päivitetyn ohjaimen laitteen valmistajan verkkosivustolta.

QuickTime epäonnistuu työskennellessään usean prosessorin kanssa

QuickTime saattaa epäonnistua tietokoneilla, joissa on suuri määrä prosessoreita (CPU). Tämä koskee myös tietokoneita, joissa on suuri määrä hypersäikeistyksellä luotuja virtuaalisia prosessoreita. Ongelma esiintyy erityisesti QuickTimessä olevan Applen H.264-tuontikomponentin yhteydessä.

Kierrä ongelma poistamalla käytöstä hypersäikeistys tai vähentämällä QuickTimen käytössä olevien prosessoriytimien määrää.