Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen tiedostojen synkronointiongelmien korjaaminen

Saatko virheen ”Tiedostoja ei voida synkronoida” tai ”Tiedostoa synkronoidaan”, kun yrität synkronoida Creative Cloud -tiedostoja? Katso ohjeet joidenkin tavallisten synkronointivirheiden korjaamiseen.

Kokeile tätä ensin

Tiedostojen synkronoinnin keskeyttäminen ja uudelleen jatkaminen voi korjata useita synkronointiongelmia. 

 1. Avaa Creative Cloud ‑tietokonesovellus. (Valitse Windowsin työkalurivillä tai macOS:n valikkopalkissa oleva -kuvake.)

 2. Valitse pilvitoimintakuvake oikeasta yläkulmasta.

  Pilvitoiminta-kuvake

 3. Keskeytä synkronointi tai jatka sitä valitsemalla tauko-/jatka-painike.

  Tiedostojen synkronoinnin keskeyttäminen ja jatkaminen

Jos tämä ei korjaa ongelmaa, etsi virheilmoitus alla olevasta taulukosta ja kokeile sitä vastaavaa ratkaisua.

Virheilmoituksen etsiminen

Etsi virheviesti seuraavasta taulukosta ja korjaa virhe annetun ratkaisun mukaan.

Virheilmoitus Ratkaisu
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska se on lukittu. Sulje tiedosto kaikissa avoimissa sovelluksissa ja varmista, että sinulla on kirjoitusoikeudet tiedostoon. Katso Sulje käytössä olevat tiedostot.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska tiedoston nimi on virheellinen. Tiedostojen nimissä ei saa käyttää merkkejä |, “, ?, <, >, /, \, * ja :. Katso Vältä Windowsille varattuja merkkejä ja tiedostojen nimiä.
Tiedostossa <fileName> on havaittu virus. Tätä tiedostoa ei päivitetä.  
<fileName> on liian isokokoinen, eikä sitä ladata palvelimelle. Katso Huomaa, että isokokoisten tiedostojen synkronointi voi kestää kauan.  
Joidenkin tiedostojen synkronointi epäonnistui.

Tämä virhe voi johtua useista syistä. Se ilmenee tavallisesti silloin, kun olet ylittämässä Creative Cloud ‑tilillesi tallennettavissa olevien tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärän. Voit korjata tämän ongelman tyhjentämällä Creative Cloud ‑sivuston Poistetut-kansion ja poistamalla lopullisesti poistetut tiedostot ja kansiot, joita et enää tarvitse.

Jos näet virheilmoituksen edelleen, etsi tiedostot ja kansiot, joita et enää tarvitse pilvessä, ja siirrä ne paikalliseen tallennuslaitteeseen.

<folderName> sisältää liian monta tiedostoa. Synkronoinnin suorituskyky voi heiketä, ellet pienennä tiedostojen määrää kansiossa. Poista tiedostot virheilmoituksessa mainitusta kansiosta.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska kansion <folderName> omistajan tallennuskiintiö on ylittynyt. Tämä ongelma ilmenee, kun yhteiskäytössä olevan kansion omistajalle jää vähemmän pilvitallennustilaa kuin mitä hänellä oli kansiota luotaessa. On todennäköistä, että omistajalle määritettyä pilvitallennustilaa on vähennetty, eivätkä kumppanit pysty synkronoimaan tiedostoja, kun tallennustilaa on vähemmän. Yhteiskäytössä olevien kansioiden tapauksessa huomioidaan kunkin kumppanin tallennustiedot, kansion omistajan tallennustiedot mukaan lukien. Katso ohjeet tämän ongelman ratkaisemiseksi.
Tiedostoja ei voida synkronoida, koska järjestelmän kellonaikaa ei ole asetettu oikein. Aseta laitteen aika oikeaksi, jotta tiedostojen synkronointia voi jatkaa. Aseta järjestelmän aika oikeaksi ja yritä uudelleen.
Kansiota <folderName> ei voida synkronoida, koska osa sen tiedostoista on avoinna. Sulje kaikki kansion tiedostot, jotka ovat avoinna. Katso Sulje käytössä olevat tiedostot.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska tiedoston polku on liian pitkä. Nimeä tämä tiedosto uudelleen tai muokkaa sen polkua lyhyemmäksi. Katso Käytä lyhyitä tiedosto- ja kansionimiä.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida. Sinulla ei ole kirjoitusoikeutta kohdekansioon. Tarkista kansion käyttöoikeudet, jos ongelma toistuu. Tarkista oikeudet ja yritä uudelleen.
Sisältösi ei ole enää käytettävissä, koska tilisi salausavain on poistettu käytöstä. Ota yhteyttä IT-järjestelmänvalvojaan. Ota yhteyttä IT-järjestelmänvalvojaan.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska se on vain tarkasteltavaksi annetussa yhteiskäytössä. Vain tarkasteltavaksi annetussa yhteiskäytössä olevaa tiedostoa ei voi muokata tai nimetä uudelleen eikä siihen voi luoda tiedostoja. Jos haluat synkronoida tämän tiedoston, siirrä se sellaiseen Creative Cloud -tiedostokansioon, johon sinulla on kirjoitus- ja lukuoikeudet. Lisätietoja on artikkelissa Yhteistyö Creative Cloud Librariesin ja kansioiden parissa.
Tiedostoja ei voida synkronoida. Kiintolevy on täynnä. Riittämätön levytila. Vapauta tilaa. Synkronointi jatkuu automaattisesti.

Tiedoston synkronointivirhe. Tallennustila lopussa

 

Tämä virhe ilmenee, kun Creative Cloud ‑tililläsi ei enää ole käytettävissä pilvitallennustilaa. Jatka tiedostojen synkronointia toimimalla seuraavasti:

Tiedostoa <filename> ei voida synkronoida palvelinvirheen takia. Yritä jonkin ajan kuluttua uudelleen.
Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida tiedoston käyttöoikeuksien takia. Tarkista oikeudet ja yritä uudelleen.  
Tiedoston synkronointivirhe. Synkronointia ei voitu ottaa käyttöön Lopeta Adobe Desktop Service- tai CoreSync-taustatehtävä Tehtävienhallinnassa (Windows) tai Järjestelmän valvonnassa (macOS). Käynnistä sitten tietokone uudelleen ja yritä synkronoida tiedostot uudelleen.

Windowsin omaan käyttöönsä varaamien erikoismerkkien ja tiedostonimien välttäminen

 • < (pienempi kuin)
 • > (suurempi kuin)
 • : (kaksoispiste)
 • " (lainausmerkit)
 • / (vinoviiva, numeronäppäimistö)
 • \ (kenoviiva)
 • | (pystyviiva eli putkimerkki)
 • ? (kysymysmerkki)
 • * (asteriski)

Vältä seuraavia tiedostonimiä, jotka Windows-käyttöjärjestelmä on varannut omaan käyttöönsä: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 ja LPT9. Lisätietoja yhteensopimattomista merkeistä ja tiedostonimistä saat kohdasta Tiedostojen nimeäminen, tiedostopolut ja nimitilat.

Jos sait tämän virheilmoituksen macOS:ssä, varmista myös, tiedoston tai kansion nimen perässä ei ole ylimääräistä välilyöntiä.

Lyhyiden tiedosto- ja kansionimien käyttäminen

Windows sallii vain sellaiset tiedostojen ja kansioiden nimet, jotka ovat korkeintaan 260 merkkiä pitkiä. Lyhennä sitä pidemmät tiedostojen ja kansioiden nimet, jotta voit synkronoida Windows-laitteiden kanssa.

Huomautus:

Creative Cloud -tietokonesovellus ei voi synkronoida tiedostoja, joiden oletusarvoinen kansiosijainti on vaihdettu kansioon, jonka nimessä on High ASCII- tai kyrillisiä merkkejä, kuten ä, è, й, Ç, tai ӯ. Ratkaise ongelma joko käynnistämällä Creative Cloud -tietokonesovellus uudelleen tai poistamalla synkronointi käytöstä ja ottamalla se uudelleen käyttöön.

Yhteiskäytössä olevien kansioiden tallennusongelmien korjaaminen

Korjaa virhe ”Tiedostoa <fileName> ei voida synkronoida, koska kansion <folderName> omistajan tallennuskiintiö on ylittynyt” toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Tee paikallinen kopio yhteiskäytössä olevaan kansioon tallennetuista tiedostoista, valokuvista, videoista ja muista projekteista.
 2. Mieti seuraavia tilanteita ja noudata omaa tilannettasi vastaavaa ratkaisua. Huomaa, että kansion omistajaa ei voi vaihtaa.
 • Jos omistajan tallennustila on täynnä: Tarkista, onko omistajan pilvitallennustila jo täynnä. Jos tallennustila on täynnä, omistajan on vapautettava tilaa poistamalla ei-toivotut tiedostot.
 • Jos omistajan käyttöoikeus oli määrittämättä: Pyydä järjestelmänvalvojaa määrittämään omistajan käyttöoikeus suuremmalla tallennustilalla uudelleen. Jos käyttöoikeutta ei voi määrittää uudelleen, pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään tallennustilaa. 
 • Jos kansion omistaja ei enää ole käytettävissä organisaatiossa: Tee yhteiskäytössä olevassa kansiossa olevista tiedostoista paikallinen kopio. Poistu kansiosta kumppanina. Luo sitten uusi kansio, sijoita tiedostosi siihen ja synkronoi tiedostot uudelleen. Tällöin sinusta tulee kansion omistaja. Tee tämä kullekin kansiolle, jossa kansion omistaja ei enää kuulu organisaatioon ja jossa kansion omistajalla on käytössään vähemmän pilvitallennustilaa.

Merkkien poistaminen nimen lopusta

Pisteeseen (.) tai välilyöntiin päättyvät tiedostojen tai kansioiden nimet aiheuttavat ongelmia synkronoitaessa käyttöjärjestelmien välillä.

Tiedostonimet, jotka päättyvät välilyöntiin tai pisteeseen, eivät synkronoidu oikein Windowsiin, mutta ne voi synkronoida Mac-koneelta pilveen. Vaikka yhden tiedoston synkronointi epäonnistuisi, muut tiedostot jatkavat synkronoitumista. Virheilmoitus ei katoa ennen kuin tiedosto joko korjataan tai poistetaan.

Jos Windows antaa virheilmoituksen puuttuvasta tiedostosta tai kansiosta, etsi tiedosto Creative Cloud -verkkosovelluksen kautta. Poista ongelmallinen merkki nimeämällä tiedosto uudelleen.

Resurssihaarojen (aliasten ja oikoteiden) välttäminen

Vältä sellaisten tiedostojen synkronointia, joissa on metatietoa (resurssihaaroja), kuten macOS-käyttöjärjestelmän aliaksia tai Windowsin oikoteitä. Yleensä tällaiset tiedostot toimivat ainoastaan siinä käyttöjärjestelmässä, jossa ne luotiin.

Käytössä olevien tiedostojen sulkeminen

Creative Cloud -tietokonesovellus antaa ”Synkronointi ei onnistunut” -virheilmoituksen, kun yrität synkronoida käytössä olevaa tai toisen sovelluksen lukitsemaa tiedostoa.

Joillakin sovelluksilla on lukitusmenetelmiä, joiden ansiosta tiedoston avaaminen eri sijainneista ei aiheuta ristiriitoja. Esimerkiksi Adobe InDesign luo avatun *.indd-tiedoston rinnalle *.idlk-tiedoston.

Ratkaise synkronointivirhe tallentamalla ja sulkemalla tiedoston, kun olet lopettanut sen muokkaamisen.

Poikkeavien versioiden ymmärtäminen

Saman tiedoston muuttaminen tai synkronoiminen useilta laitteilta samanaikaisesti johtaa siihen, että tiedoston ensimmäiseksi ladannut laite niin sanotusti voittaa. Creative Cloud -tietokonesovellus ei yhdistele muutoksia puolestasi. Sen sijaan ensimmäiseksi latautuneen eli ”voittaneen” tiedoston jälkeen tehdyt muutokset synkronoidaan tiedoston poikkeavina versiona. Tiedoston alkuperäiseen nimeen lisätään teksti ”conflicted copy”. Lisäksi tiedostonimeen lisätään käytetyn laitteen nimi sekä poikkeavan version päivämäärä. Kaikki muutokset siis säilyvät, eivätkä eri versiot pyyhi edellistä pois.

Suurten tiedostojen synkronointi saattaa kestää pitkään

Saatat saada virheilmoituksen, jos yrität synkronoida suuria tiedostoja Creative Cloud -tiedostokansion avulla.

Jos kopioit suuren tiedoston Creative Cloud -tiedostokansioon, tiedostoa ei synkronoida ennen kuin se on kopioitu kansioon kokonaan. Kun tiedostoa kopioidaan, tiedosto merkitään ja Creative Cloud -tietokonesovellus antaa virheilmoituksen ”Tiedostojen synkronointi ei onnistu”. Kun kopiointi on suoritettu, synkronointi Creative Cloudiin alkaa.

Synkronointiongelmien vianmääritys näppäinyhdistelmien avulla

Pikavalikon Näytä verkkosivulla -vaihtoehto tarjoaa erityistoimintoja, kun painat samalla tiettyjä näppäimiä. Näppäinyhdistelmät korvaavat alkuperäisen Näytä verkkosivustolla -toiminnon erityistoiminnoilla, jotka auttavat synkronointiongelmien ratkaisemisessa.

Kun käytät samalla tiettyjä näppäinyhdistelmiä, saat erityistoimintoja Näytä verkkosivustolla -vaihtoehdosta.

Ctrl+[Näytä verkkosivustolla]

Aloittaa synkronoinnin uudelleen.

Vaihto+[Näytä verkkosivustolla]

Aloittaa synkronoinnin uudelleen ja tyhjentää laitteen tietokannan. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen, jos havaitset useita synkronointivirheitä, jotka koskevat resursseja, joita ei ole tietokoneellasi tai Creative Cloud -verkkosivustolla.

Ctrl+Vaihto+[Näytä verkkosivustolla]

Tämä vaihtoehto suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Aloittaa synkronoinnin uudelleen.
 • Varmuuskopioi paikallisen Creative Cloud -tiedostokansion sisällön.
 • Lataa resurssit uudelleen paikalliseen Creative Cloud -tiedostokansioon Creative Cloud -verkkosivustolta.
 • Tyhjentää paikallisen tietokannan.
Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat ladata laitteellesi uudelleen kaikki Creative Cloud -verkkosivustolla olevat resurssit. Tämän vaihtoehdon pitäisi ratkaista kaikki kokemasi synkronointiongelmat, ellei jokin Creative Cloud -verkkosivustolla ollut resurssi ole virheellinen.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi