InDesign-lähdejulkaisujen luominen

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Artikkeleiden luominen InDesignissa.

Jos luot digitaalisen aikakauslehtiartikkelin painetun artikkelin pohjalta, uuden julkaisun luominen on yleensä helpoin tapa. Voit määrittää julkaisun uudelleen muuttamalla Julkaisun asetukset -valintaikkunan asetuksia. Määritä sivun koko (esimerkiksi 1 024 x 768 iPad SD:lle) ja suunta (pysty tai vaaka). Kaksisuuntaisissa folioissa, joissa asiakkaat voivat tarkastella sisältöä vaaka- tai pystysuunnassa, voit luoda kummallekin artikkelille erillisen julkaisun, yhden pysty- ja yhden vaakasuuntaisen. Jos käytät InDesign CS6:ta, voit luoda vaihtoehtoisia asetteluita samassa julkaisussa.

Älä käytä lähdejulkaisussa vastakkaisia sivuja – käytä vain yhtä sivua aukeamaa kohti.

Ohjeita InDesign-julkaisujen luomiseen

 • Poista vastakkaiset sivut käytöstä. Älä muuta sivun kokoa Sivu-työkalulla, ellei sivu ole tasaisesti vierivä.
 • Muista suunnitelmaa luodessasi, että artikkelin sivuasettelun oikeasta reunasta rajataan pois 6 pikselin alue vierityspalkkia varten. Voit merkitä tämän alueen sivupohjaan lisäämällä apuviivan tai objektin.
 • Kun suunnittelet taittoja, haluat ehkä huomioida siirtymispalkit, jotka tulevat näyttöön, kun käyttäjät napauttavat taustaa. Ylemmän siirtymispalkin koko on 20 tai 40 pikseliä (SD tai HD) järjestelmätilapalkkia ja 44 tai 88 pikseliä ylempää siirtymispalkkia varten. Alemman siirtymispalkin koko on 44 tai 88 pikseliä. Yrityssovelluksissa voidaan näyttää myös ylimääräinen siirtymispalkki mukautettujen siirtymiskuvakkeiden avulla. Tämän ylimääräisen siirtymispalkin koko on 56 tai 112 pikseliä.
 • Liian suuria foliotiedostoja voidaan välttää käyttämällä vuorovaikutteisissa resursseissa, kuten kuvasarjoissa, panoroiduissa ja zoomatuissa kuvissa sekä panoraamoissa, sopivan kokoisia JPEG- ja PNG-tiedostoja. Ei-vuorovaikutteisia kuvia tai diaesityksiä varten on mahdollista käyttää mitä tahansa tiedostomuotoa, kuten PSD-, TIFF-, AI-, PDF-, ja JPEG-tiedostoja. Kun luot artikkelin tai sivuasettelun, kullakin sivulla olevat ei-vuorovaikutteiset objektit pakataan ja muunnetaan yhdeksi PNG-, JPEG- tai PDF-taustakuvatiedostoksi. Diaesitysten ja painikkeiden kuvat pakataan vastaavasti PNG-tiedostoiksi.
Huomautus:

Kun luot vuorovaikutteisissa peittokuvissa käytettäviä kuvia, saat parhaat tulokset Photoshopin Tallenna verkkosivuille -asetuksen avulla.

 • Jos sijoitat PDF-tiedostoja InDesign-julkaisuusi, käytä yhdistämätöntä PDF 1.4:ää tai uudempaa versiota välttääksesi tarpeettomien valkoisten viivojen näkymistä.
 • Paras väritarkkuus saadaan käyttämällä RGB-värikuvia CMYK- tai LAB-muodon sijasta.
 • Jos sisältö ei ole vuorovaikutteista, voit käyttää mitä tahansa kuvatyyppiä. Muu kuin vuorovaikutteinen sisältö muunnetaan kuvaksi, jolla on samat mitat kuin folion koolla. Ohjeita vuorovaikutteisen sisällön luomisesta on kohdassa Peittokuvien luomisen parhaat käytännöt.

InDesign-lähdejulkaisujen luominen

InDesign sisältää useita ominaisuuksia, jotka helpottavat DPS-työnkulkua. Lisätietoja näistä toiminnoista on seuraavissa linkeissä.

Jos luot vaihtoehtoisia sivuasetteluita, voit luoda näihin sivuasetteluihin perustuvia artikkeleita Lisää artikkeli -toiminnolla tai luomalla polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston ja käyttämällä Tuo artikkeli -valintaikkunan Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toimintoa. Tietoja polkupohjaisista sidecar.xml-tiedostoista on artikkelissa Artikkeleiden tuominen polkupohjaisten sidecar.xml-tiedostojen avulla.

Voit luoda lähdejulkaisun InDesign CS6:ssa tai CC:ssä seuraavasti:

 1. Valitse InDesign CS6:ssa tai CC:ssä Tiedosto > Uusi > Julkaisu.

 2. Valitse perusteasetukseksi Digitaalinen julkaisu.

 3. Määritä sivun kooksi kohdelaite, kuten iPad. Muuta leveyttä ja korkeutta tarvittaessa.

  Vakiotarkkuuksisissa iPad-malleissa käytetään 1 024 x 768 pikselin kokoa. Suuritarkkuuksisessa iPadissa käytetään 2 048 x 1 536 pikselin kokoa. Parhaat tulokset saat luomalla 1 024 x 768 kuvapisteen asiakirjan ja käyttämällä PDF-kuvamuotoa, jotta sisältö näyttää hyvältä kaikissa iPadeissa.

  6-pikselin kokoinen alue sivun oikeassa reunassa rajataan pois mobiililaitteessa. SD iPad -malleissa todellinen suunnittelualue on 1 018 x 768 (tai 762 x 1 024) pikseliä.

  Android-laitteissa Android-katseluohjelman sisältöä skaalataan ylös- tai alaspäin ja rajataan tarpeen mukaan niin, että se mahtuu näyttöalueelle. Katso Julkaisujen luominen useille laitteille.

  Tasaista vieritystä varten kannattaa määrittää mukautettu sivukoko (kuten 1 024 x 3 000). Katso Artikkelien tasainen vieritys.

 4. Valitse Suunta-asetukseksi Pysty tai Vaaka.

  Julkaisun luominen lukulaitteelle

  A. Aseta perusteasetukseksi Digitaalinen julkaisutoiminta B. Määritä Sivukoko C. Valitse pysty- tai vaakasuunta 

 5. Pidä Ensisijainen tekstikehys valittuna, jos haluat, että teksti sijoitetaan uudelleen, kun luot vaihtoehtoisia asetteluita. Jos artikkelissa ei ole pääjuttusäiettä, poista tämän asetuksen valinta.

 6. Suunnittele julkaisu.

  Digitaalinen julkaisutyönkulku ei tue kaikkia InDesignin vuorovaikutteisia toimintoja. Lisätietoja on kohdassa Tuetut vuorovaikutteiset toiminnot.

 7. Jos kyseessä on kaksisuuntainen artikkeli, tee jompikumpi seuraavista:

  • Luo toinen asiakirja, jolla on toinen suunta. Kun tallennat tiedostot, sisällytä tiedostonimiin päätteet _v ja _h, jos haluat tuoda artikkeleita. Lisää esimerkiksi pääte _v (vertical) pystysuoralle asiakirjalle (ts. artikkeli_v.indd).

  • Luo vaihtoehtoinen asettelu.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa