Hyperlinkkien ja painikkeiden peittokuvat

Katsotko oikeaa artikkelia?

Tämä artikkeli koskee Digital Publishing Suitea. Jos etsit AEM Mobile ‑artikkelia, katso Hyperlinkit.

Voit luoda linkkejä verkkosivustoille, muihin artikkeleihin ja muuhun sisältöön Hyperlinkit- tai Painikkeet-paneelista. Foliot eivät tue kaikkia painiketoimintoja ja hyperlinkkityyppejä.

Hyperlinkkipeittokuvia tuetaan vieritettävissä kehyksissä ja diaesityksissä, mutta ei muissa peittokuvissa.

Video-opetusohjelma

Linkkien luominen Painikkeet-paneelissa

Painikkeet-paneelissa voi luoda linkkejä sivustoihin, toiselle sivulle tai toiseen artikkeliin.

Parhaat tulokset saat käyttämällä linkkejä luotaessa Painikkeet-paneelia Hyperlinkit-paneelin sijaan. Painikkeet-paneeli on joustavampi ja vakaampi.

 1. Luo InDesignissa objekti, jota käytetään painikkeena.

  Jos esimerkiksi haluat painikkeen siirtyvän verkkosivustoon, luo tekstikehys tai sijoita kuva.

 2. Avaa Painikkeet-paneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Painikkeet), valitse objekti ja napsauta Muunna objekti painikkeeksi -kuvaketta.

 3. Valitse tapahtumaa varten Vapautettaessa.

  Vapautettaessa on ainoa tuettu painiketoiminto.

 4. Napsauta Toiminto-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä ja valitse tuettu toiminto.

  Tuetut painiketoiminnot

  A. Hyperlinkkipainikkeiden tuetut toiminnot B. Diaesityspainikkeiden tuetut toiminnot 

  Tuettuja hyperlinkkitoimintoja ovat Siirry ensimmäiselle sivulle, Siirry viimeiselle sivulle, Siirry seuraavalle sivulle, Siirry edelliselle sivulle, Siirry URL-osoitteeseen, Ääni, Kuva ja Siirry sivulle. Siirry seuraavaan tilaan, Siirry edelliseen tilaan ja Siirry tilaan ovat käytettävissä diaesityksille.

  Älä käytä Siirry kohteeseen -toimintoa toiseen artikkeliin siirtymiseen. Käytä sen sijaan Siirry URL-osoitteeseen -toimintoa ja navto-muotoa. Perehdy tämän artikkelin jäljempänä olevaan, aihetta käsittelevään osaan.

 5. Lisää muita painiketoimintoja halutessasi.

  Toiminnot toistetaan järjestyksessä. Jos esimerkiksi ensimmäinen toiminto toistaa videon ja toinen toiminto esittää toisen dian, ensin toistetaan video ja sen jälkeen näyttöön tulee toinen dia.

 6. Muuta hyperlinkkiasetuksia valitsemalla painikeobjektin ja määrittämällä nämä asetukset Folio Overlays -paneelissa:

  Avaa foliossa

  Sisältö näytetään katseluohjelman verkkonäkymässä. Poista tämä valinta, jos luot linkkejä URL-osoitteisiin, kuten itms://, mailto: ja tel:.

  Avaa laiteselaimessa

  Sisältö näytetään katseluohjelman ulkopuolella mobiililaitteen selaimessa, kuten iPadin Safari-mobiiliselaimessa. Valitse Kysy ensin, jos haluat, että käyttäjä näkee kehotteen napauttaessaan linkkiä.

Linkkien luominen Hyperlinkit-paneelissa

InDesignissa hyperlinkit lisätään Hyperlinkit-paneelissa. Hyperlinkit ovat erityisen käteviä tekstissä. Jos haluat määrittää kehyksen hyperlinkiksi, voit käyttää Painikkeet-paneelia Hyperlinkit-paneelin sijasta. Painikkeet ovat monipuolisempia ja vakaampia.

 1. Valitse kehys tai teksti, jota käytetään hyperlinkkinä.

 2. Avaa Hyperlinkit-paneeli (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Hyperlinkit).

 3. Valitse Hyperlinkit-paneelivalikosta Uusi hyperlinkki.

 4. Poista Jaettu kohde -kohdan valinta.

  Jaettu kohde mahdollistaa hyperlinkkien nimeämisen ja käyttämisen uudelleen, mutta tätä vaihtoehtoa ei kannata käyttää DPS-työnkulussa.

 5. Määritä Linkki kohteeseen -valikossa haluamasi seuraavista asetuksista ja valitse sitten OK:

  URL

  URL-hyperlinkin napauttaminen avaa verkkosivun (http://), App Store -sovelluksen (itms://), Amazon Appstore -sovelluksen (amzn://) tai toisen artikkelin (navto://).

  Esimerkki: http://www.adobe.com

  Kun luot linkin verkkosivustoon, kirjoita täydellinen URL-osoite, mukaan lukien http://.

  Huomautus:

  Kun luot linkin iTunes-URL-osoitteeseen, poista Folio Overlays -paneelista Avaa foliossa -asetuksen valinta. Muutoin Sivua ei voi avata -virheilmoitus tulee näkyviin, kun hyperlinkkiä napautetaan. Vastaavasti, jos käytät itms://- tai amzn://-muotoista linkkiä sovellukseen, poista käytöstä Avaa foliossa -asetus.

  Hyperlinkki navto:// siirtyy toiseen artikkeliin tai toiselle artikkelin sivulle. Kirjoita navto:// ja sitten artikkelin nimi Folio Builder -paneelissa olevassa muodossa. Käytä artikkelin nimen arvoa, ei artikkelin otsikon arvoa. Jos haluat sisällyttää sivunumeron, lisää # ja numero. Kannattaa muistaa, että ensimmäisen sivun numero on 0, joten määritteen #2 lisääminen siirtää käyttäjän sivulle 3.

  Esimerkki: navto://newsarticle

  Esimerkki: navto://newsarticle#2 (siirtyy sivulle 3)

  Sähköposti

  Sähköpostihyperlinkin napauttaminen avaa postisovelluksen, jonka vastaanottajakenttä on täytetty.

  Sivu

  Sivu-hyperlinkin napauttaminen siirtää saman artikkelin toiselle sivulle. Älä käytä tätä toimintoa siirtymiseen toiseen artikkeliin.

  Tekstiankkurihyperlinkkiä ei tueta.

 6. Muuta hyperlinkkiasetuksia valitsemalla hyperlinkkiobjektit ja määrittämällä nämä asetukset Folio Overlays -paneelissa:

  Avaa foliossa

  Sisältö näytetään katseluohjelman verkkonäkymässä. Poista tämä valinta, jos luot linkkejä URL-osoitteisiin, kuten itms://, mailto: ja tel:.

  Avaa laiteselaimessa

  Sisältö näytetään katseluohjelman ulkopuolella mobiililaitteen selaimessa, kuten iPadin Safari-mobiiliselaimessa. Valitse Kysy ensin, jos haluat, että käyttäjä näkee kehotteen napauttaessaan linkkiä. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos Avaa foliossa on valittu.

  Huomautus:

  Folio Overlays -paneelin asetukset eivät ole käytettävissä tekstihyperlinkeissä. Tekstihyperlinkkien asetuksia ei voi muuttaa. Niiden oletusasetus on Avaa foliossa. Katseluohjelma sisältää kuitenkin sisäänrakennettuja poikkeuksia tietyille etuliitteille, kuten itms://, tel: ja mailto:. Näitä URL-osoitteita käytettäessä ulkoinen sovellus avataan oletusarvoisesti.

Lisätietoja hyperlinkkien luomisesta on kohdassa Hyperlinkkien luominen InDesign CS5.5 -ohjeessa.

Linkkien luominen toisiin artikkeleihin käyttämällä navto-linkkiä

Folioartikkelit tallennetaan palvelimeen, joten jos linkki on määritetty InDesign-tiedostoon, sen polku katkeaa esikatselussa. Luo linkkejä toisiin artikkeleihin käyttämällä navto-muotoa.

Kun luot painikkeen tai hyperlinkin, voit korvata etuliitteen http:// etuliitteellä navto:// URL-kentässä. Määritä sitten kohdeartikkelin nimi samalla tavalla kuin se esiintyy Folio Builder -paneelissa. Käytä artikkelin nimen arvoa, ei artikkelin otsikon arvoa. Kelvollisia navto-muotoja ovat navto://[artikkelinnimi] ja navto://[artikkelinnimi]#n. Sivunumero määritetään lisäämällä #n. Julkaisun ensimmäinen sivu on 0, joten jos määrität #2, linkki siirtyy sivulle 3.

Siirtyminen toisen artikkelin sivulle 3

Navto-esimerkkejä:

navto://biking

navto://biking#2 (siirtyy pyöräilyartikkelin sivulle 3)

Huomautus:

Jos navto-linkki on luotu työkalujen edellisellä versiolla käyttämällä kansion tai artikkelin nimeä, joka poikkeaa kohdeartikkelin nimestä, linkit ovat katkenneet. Voit korjata navto-linkit nimeämällä artikkelin (nimen, ei otsikkoa) uudelleen tai muokkaamalla navto-linkkejä niin, että ne viittaavat artikkelin nimeen Folio Creator -paneelissa olevassa muodossa.

Suhteellisten navto-hyperlinkkien luominen

Versiossa v30 esiteltiin uudet suhteelliset toiminnot artikkeleissa ja sivuilla liikkumista varten. Huomaa, että suhteellisia navto-muotoja tuetaan vain versiossa v30 tai sitä uudemmissa sovelluksissa, mutta voit käyttää mitä tahansa foliomuotoa (versiota v20 tai uudempaa). Suhteellisia navto-linkkejä tuetaan iOS-, Android- ja Windows-kaupan katseluohjelmissa, mutta niitä ei vielä tueta työpöytä- tai verkkokatseluohjelmassa.

Navto://relative-muotojen avulla voit siirtyä seuraavaan, edelliseen, ensimmäiseen tai viimeiseen artikkeliin tai palauttaa folion asetukset. Esimerkiksi painike, jonka toimintona on navto://relative/first, siirtyy folion ensimmäiseen artikkeliin. Kelvollisia muotoja ovat first, last, next, previous, current ja reset. Voit myös hypätä tiettyyn artikkeliin sen foliossa olevan suhteellisen paikan mukaan, esimerkiksi viidenteen artikkeliin.

Esimerkki: navto://relative/last (hyppää folion viimeiseen artikkeliin)

Esimerkki: navto://relative/last#last (hyppää folion viimeisen artikkelin viimeiselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/4 (hyppää folion viidenteen artikkeliin)

Esimerkki: navto://relative/4#2 (hyppää folion viidennen artikkelin kolmannelle sivulle)

Current-muoto on erityisen hyödyllinen sivuilla liikkuessa. Voit käyttää #previous-, #next-, #first- ja #last-komentoja sekä hypätä tietylle sivulle, esimerkiksi #3-komennolla hypätä artikkelin sivulle 4.

Esimerkki: navto://relative/current#previous (hyppää artikkelin edelliselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/current#last (hyppää artikkelin viimeiselle sivulle)

Esimerkki: navto://relative/current#3 (hyppää nykyisen artikkelin neljännelle sivulle)

Käyttämällä navto-muotoa voit luoda painikkeen, joka palauttaa folion asetukset.

Esimerkki: navto://relative/reset (siirtyy ensimmäiseen artikkeliin ja poistaa kaikki artikkelin lukukohdat)

Tasaisesti vieritettävissä artikkeleissa voit käyttää desimaaleja tai prosentteja hypätäksesi tiettyyn paikkaan.

Esimerkki: navto://myarticle#3.3 (hyppää tasaisesti vieritettävässä artikkelissa tiettyyn paikkaan, jossa näkyy sivun 4 alareuna ja sivun 5 yläreuna)

Esimerkki: navto://myarticle#50% (hyppää tasaisesti vieritettävän artikkelin keskelle)

Näiden suhteellisten navto-toimintojen laajentamiseksi voit luoda Reading APIa käyttävän verkkosisällön peittokuvan tai HTML-artikkelin. Voit esimerkiksi lähettää foliota koskevan kyselyn ja selvittää foliossa olevien artikkeleiden ja artikkelissa olevien sivujen määrän. Voit sen jälkeen näyttää nämä tiedot tai käyttää niitä peittokuvassa tai HTML-artikkelissa jollakin muulla tavalla. Lisätietoja on DPS Developer Centerin artikkelissa R30:n uudet ohjelmointirajapinnat ja ominaisuudet (vain englanniksi).

navto-hyperlinkkien luominen HTML-artikkeleille

Kun luot URL-pohjaisen hyperlinkin tai painikkeen, voit käyttää URL-muotoa navto:// toiseen artikkeliin siirtymiseen. Navto on erityisen kätevä, kun siirrytään HTML-artikkeleihin.  

Siirry HTML-artikkeliin

Kirjoita navto:// ja sitten HTML-artikkelin nimi (ei artikkelin otsikko).

Esimerkki: navto://newsarticle

Siirry HTML-artikkelissa olevaan ankkuriin

Et voi siirtyä tietylle HTML-artikkelissa olevalle sivulle, mutta voit siirtyä ankkuriin kirjoittamalla navto://[artikkelin nimi]#[ankkurin nimi].

Esimerkki: navto://newsarticle#part4

Huomautus:

Voit määrittää ankkurin HTML-tiedostoon avaamalla HTML-tiedoston tekstieditorissa. Navigoi tekstiin, jonka haluat toimivan ankkurina, ja sisällytä teksti ankkuritunnisteeseen, kuten "Tämä on artikkelin osa 4".

Siirry InDesign-artikkeliin HTML-artikkelista

Luo hyperlinkki HTML-artikkelista InDesign-artikkeliin käyttämällä navto-muotoa. Esimerkki:

<a href="navto://newsarticle">Katso uutisartikkeli</a>

Voit myös navigoida InDesign-artikkelin sivuilla lisäämällä sivunumeron julkaisun nimen jälkeen. Julkaisun ensimmäinen sivu on 0, toinen sivu on 1 ja niin edelleen. Esimerkki:

<a href="navto://Cycling#3">Siirry pyöräilyartikkelin sivulle 4</a>

Siirry HTML-artikkelista HTML-artikkeliin

Siirry navto-muodon avulla HTML-artikkelista toiseen käyttämällä kansionimeä. Esimerkki:

<a href="navto://newsarticle">Katso uutisartikkeli</a>

Siirtymälinkkien luominen mukautettuihin kuvakkeisiin

Voit luoda painikkeita, jotka vievät kirjastoon, osaluetteloon tai edelliseen näkymään (Takaisin-painike). Käytä painiketoiminnoissa seuraavia goto://-muotoja:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Näitä goto://-muotoja ei tueta vanhassa AIR-pohjaisessa Android-katseluohjelmassa. Alkuperäisessä Android-katseluohjelmassa tuetaan tällä hetkellä vain library- ja lastview-muotoja.

Jos sinulla on DPS:n yritystili, voit käyttää siirtymämuotoa (goto format) luodaksesi linkkejä artikkeleista HTML-sisältöön, joka on yhdistetty mukautettuihin kuvakkeisiin. Voit esimerkiksi käyttää DPS App Builderia määrittääksesi mukautetut kuvakkeet toiminnoille ”Sovelluskauppa”, ”Ohje” ja ”Ehdot”. Nämä painikkeet näkyvät katseluohjelman kirjastossa. Luodaksesi artikkeliin painikkeen, joka avaa HTML-sisällön mille tahansa näistä mukautetuista kuvakkeista, käytä seuraavaa muotoa:

goto://ApplicationViewState/[label]

Esimerkiksi goto://ApplicationViewState/Store painike avaisi HTML-sovelluskaupan – aivan kuten tekisi myös mukautetun Sovelluskauppa-kuvakkeen napauttaminen kirjastossa.

Käytä DPS App Builderia luodaksesi mukautettuja kuvakkeita ja määrittääksesi nimiöitä. Katso Navigointipalkki (vain Enterprise).

Nämä goto-muodot eivät toimi, kun muodostat yhteyden kirjastosta tai mukautetusta paikasta toiseen mukautettuun paikkaan. Käytä sen sijaan goToState-ohjelmointirajapintaa. Lisätietoja on kirjaston ja kaupan SDK:ssa.

Resursseihin viittaavien linkkien luominen HTML-resurssit-kansiossa

Voit luoda hyperlinkin tai painikkeen, joka näyttää paikallisen HTML-tiedoston, kuvan tai PDF-tiedoston katseluohjelman sovelluksen sisäisellä selaimella.

 1. Lisää kansio, jossa paikallinen HTML-tiedosto on, HTMLResources-kansioon.

  Varmista, että HTMLResources-kansio sisältyy folioon. Katso Tuo HTMLResources-kansio.

 2. Luo linkki HTML-tiedoston näyttämiseksi sovelluksen sisäisellä selaimella:

  InDesign-lähdedokumentti

  Kirjoita joko hyperlinkin tai painikkeen URL-kenttään polku ilman etuliitettä http://, navto:// tai mitään muuta etuliitettä. Esimerkki:

  HTMLResources/Cartoons/train1.html

  HTML-artikkeli

  Määritä sijainti HTML-artikkelissa. Esimerkki:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Katso piirrettyjen junien galleria</a>

  Jos haluat esimerkiksi luoda viittauksen PNG-kuvaan, toimi näin:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>Näytä junan kuva</a>

  Verkkosisällön peittokuva

  Verkkosisällön peittokuvat ovat kaksi tasoa syvemmällä kuin HTML-artikkeli. Esimerkki:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Katso piirrettyjen junien galleria</a>

  Huomautus:

  Parhaan tuloksen saat välttämällä välilyöntien ja erikoismerkkien käyttöä HTML-kansioiden ja tiedostojen nimissä. Jos lisäät kansion tai tiedoston nimeen välilyönnin, käytä välilyöntimerkkinä asianmukaista HTML-koodia. Jos kansion nimenä on esimerkiksi ”Cartoon Files”, käytä muotoa ”Cartoon%20Files”.

Linkkien luominen ulkoisiin sovelluksiin ja palveluihin

Voit luoda linkin, jota napsautettaessa artikkelista lähetetään sähköpostiviesti (mailto:) tai tekstiviesti (SMS) tai soitetaan tiettyyn numeroon (tel:). Lisäksi voidaan luoda linkki, joka avaa YouTube-sovelluksen tai iTunes-kappaleen tai -albumin. Lisätietoja iOS-laitteiden vaadituista muodoista on artikkelissa Apple URL Scheme Reference.

Tietoja mailto:-sähköpostilinkkien luomisesta on James Lockmanin artikkelissa Sending email and email attachments from DPS publications (Sähköpostin ja sähköpostiliitteiden lähettäminen DPS-julkaisuista).

Jos määrität valinnaisen URL-osoitemallin, kun käytät DPS App Builderia iOS-sovelluksen luontiin, voit luoda linkin kyseiseen sovellukseen toisesta sovelluksesta tai kun katselet sivua mobiililaitteisiin tarkoitetulla Safarilla. Katso Katseluohjelman tiedot -paneeli.

Huomautus:

Kun luot linkin ulkoiseen sovellukseen tai palveluun, valitse painike ja sitten Folio Overlays -paneelista Avaa laiteselaimessa -toiminto.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi