Diaesitysten peittokuvat

Luo kuvajoukko diaesitykselle Objektin tilat -paneelissa. Kussakin tilassa tai diassa voi olla useita objekteja. Jos esimerkiksi haluat käyttää jokaisessa kuvassa erilaista tekstikehystä, yhdistä kuva ja tekstikehys samaan tilaan.

Diaesitystilat tukevat diaesityksiä lukuun ottamatta kaikkia vuorovaikutteisia peittokuvia.

Diaesityksen luominen Objektin tilat -paneelissa

Pienoiskuvapainikkeiden luominen

Diaesityksen kuvat muunnetaan PNG-kuviksi foliossa.

Tällä hetkellä diaesitystä ei voi näyttää koko näytön tilassa ilman HTML:ää.

 1. Luo diaesityksiä InDesignissa käyttämällä Objektin tilat -paneelia (Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Objektin tilat). (Lisätietoja on kohdassa Useassa tilassa olevan objektin diaesityksen luominen InDesign CS -ohjeessa.)

  Kun luot useassa tilassa olevan objektin, sinun on lisättävä kuvia, tasattava ne artikkelissa ja muunnettava artikkeli useassa tilassa olevaksi objektiksi.

 2. Määritä objektin nimi Objektin tilat -paneelissa.

  Kun vaaka- ja pystysuuntaisien julkaisujen useassa tilassa olevilla asiakirjoilla on sama objektin nimi ja tilan nimi, diaesitys säilyttää jatkuvuuden, kun iPadia kierretään. Kuvaavien nimien käyttäminen helpottaa analyysiraporttien ymmärtämistä.

  Huomautus:

  Virheiden välttämiseksi kehotamme, että välimerkkejä tai erikoismerkkejä ei lisättäisi objektin nimeen tai objektin tilan nimeen.

 3. Luo navigointipainikkeita, joilla voi selata useissa tiloissa olevia objekteja.

  Viittaa tiettyyn diaan Siirry tilaan -toiminnolla. Navigoi dioissa Siirry seuraavaan tilaan- ja Siirry edelliseen tilaan -toiminnoilla.

  Huomautus:

  InDesignin Näytepainikkeet-paneeli sisältää navigointipainikekirjaston. Jos käytät näitä näytepainikkeita, poista olemassa oleva toiminto ja korvaa se Siirry seuraavaan tilaan- tai Siirry edelliseen tilaan -toiminnolla.

 4. Jos haluat painikkeen ulkoasun muuttuvan napautettaessa, valitse Ulkoasu-kohdassa [Napsauta] ja muuta ulkoasua.

  Jos painikkeella on Siirry tilaan -toiminto, [Napsauta]-tila tulee näkyviin, kun määritetty tila valitaan. Esimerkiksi [Normaali]-tilapainikkeella voi olla musta kehys ja [Napsauta]-tilapainikkeella punainen kehys. Punainen kehys tulee näkyviin, kun painiketta napautetaan iPadissa. ([Siirryttäessä painikkeen päälle]-tila ei ole tuettu mobiililaitteissa.)

 5. Muuta diaesitysasetuksia valitsemalla usean tilan objekti ja määrittämällä seuraavat asetukset Overlays- / Folio Overlays ‑paneelissa:

  Automaattinen toisto

  Kun tämä on valittuna, diaesityksen toisto alkaa, kun käyttäjä avaa sivun.

  Toista/keskeytä napauttamalla

  Kun tämä on valittu, käyttäjä voi toistaa tai keskeyttää napauttamalla automaattisesti toistettavan diaesityksen. Kaksoisnapauttaminen palauttaa diaesityksen.

  Viive

  Jos Automaattinen toisto on valittu, voit määrittää sivun lataamisen ja diaesityksen aloittamisen välisen viiveen. Määritä arvoksi 0–60 sekuntia.

  Aikaväli

  Jos Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, Aikaväli-arvo määrittää kunkin dian näyttämisen keston.

  Toista _ kertaa

  Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu, voit määrittää diaesityksen toistokerrat. Tämä asetus on himmennetty, jos Silmukka on valittu.

  Silmukka

  Jos joko Automaattinen toisto tai Toista/keskeytä napauttamalla on valittu ja valitaan Silmukka-asetus, diaesitystä toistetaan jatkuvasti, kunnes käyttäjä kaksoisnapauttaa diaesitystä tai kääntää sivua.

  Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla

  Jos Automaattinen toisto- tai Toisto/tauko napauttamalla -asetus on valittuna, valitse Pysäytä viimeisen kuvan kohdalla, jotta diaesitys pysähtyy viimeisen kuvan kohdalla ensimmäisen kuvan sijaan.

  Ristihäivytys

  Kun tämä on valittu, häivytyssiirtymää käytetään siirryttäessä seuraavaan diaan. Oletusarvo on 0,5 sekuntia. Arvo voidaan määrittää välille 0,125–60 sekuntia. Tämä arvo koskee sekä diaesityksen automaattista että manuaalista toistoa.

  Muuta kuvaa pyyhkäisemällä

  Kun tämä on valittu, käyttäjä voi siirtyä diasta toiseen pyyhkäisemällä.

  Pysäytä ensimmäisen/viimeisen kuvan kohdalla

  Tämä asetus määrittää, päättyykö vai jatkuuko diaesityksen toisto, kun viimeinen dia saavutetaan eteenpäin suuntautuvassa toistossa tai ensimmäinen dia savutetaan taaksepäin suuntautuvassa toistossa. Tämä asetus koskee vain pyyhkäisyä.

  Piilota ennen toistoa

  Jos tämä on valittu, diaesitys on piilotettu, kunnes käyttäjä tuo sen esiin napauttamalla painiketta.

  Käänteinen toisto

  Kun tämä on valittu, diaesitys toistaa kuvat käännetyssä järjestyksessä.

  PDF-muotoisten artikkelien vientimuoto

  Jos diaesitystä käytetään PDF-muotoisessa artikkelissa, voit valita asetukseksi Bittikartta tai Vektori. Vektori-asetus on erityisen hyödyllinen silloin, kun luot yhden folion SD- ja HD-muotoisia iPadeja tai iPhoneja varten. Vektori-vaihtoehto terävöittää tekstiä, kun folio näytetään HD-muotoisessa iOS-laitteessa, mutta sisällön lataaminen kestää hetken. Parhaan tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa kuvapohjaisia diaesityksiä sisältävien sisältöjen kanssa tai SD- ja HD-muotoisia iOS-laitteita varten erillisiä esityksiä luotaessa. Rasteroidut diaesitykset jäsennetään 72 ppi:n enimmäistarkkuudella uudelleen.

Kun useissa tiloissa oleva objekti kopioidaan toiseen julkaisuun, objekti nimetään uudelleen. Esimerkiksi merietana-nimi muutetaan merietana2-nimeksi. Jotta jatkuvuus säilyy laitetta kierrettäessä, objektien nimien on oltava samanlaiset vaaka- ja pystysuuntaisissa julkaisuissa. Älä jätä välilyöntejä objektin nimen loppuun. Lisäksi kunkin asettelun tilojen nimien tulisi olla identtiset.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?