Adobe Illustrator -kuvien tuominen

Illustrator-kuvat tuodaan sen mukaan, kuinka paljon muokkausta grafiikka vaatii tuonnin jälkeen. Voit tuoda Illustrator-kuvat InDesigniin alkuperäisessä (.ai) muodossaan.

Jos haluat säätää tasojen näkyvyyttä InDesignissa...

Tuo grafiikka Sijoita-komennolla. Kun haluat muokata grafiikkaa, avaa se Illustratorissa valitsemalla Muokkaa > Muokkaa alkuperäistä. Voit esimerkiksi luoda monikieliseen julkaisuun yhden kuvituksen, joka sisältää oman tekstitason kullekin kielelle. Voit muuntaa kuvituksen yhdeksi objektiksi InDesignissa, mutta et voi muokata kuvitukseen kuuluvia reittejä, objekteja tai tekstiä.

Tiedostossa espanjan- ja englanninkieliset tasot
Tiedostossa espanjan- ja englanninkieliset tasot

Jos haluat muokata objekteja ja reittejä InDesignissa...

Kopioi kuva Illustratorissa ja liitä se InDesign-julkaisuun. Esimerkiksi aikakauslehden jokaisessa numerossa saatetaan käyttää samaa elementtiä, mutta elementin väriä vaihdetaan kuukausittain. Kun liität grafiikan InDesigniin, voit InDesignin työkaluilla muuttaa objektien väriä, reittiä ja läpinäkyvyyttä.

Useita sivuja sisältävän Illustrator-grafiikan tuominen

Illustrator CS4 ‑grafiikka voi sisältää useita sivuja. Kun tuot useita sivuja sisältävää Illustrator-grafiikkaa, voit tuontiasetusten avulla määrittää, mikä sivu tuodaan.

Tasot säilyttävän PDF-tiedoston luominen Adobe Illustratorissa

Voit tallentaa Illustrator-grafiikan tasot säilyttävänä PDF-tiedostona ja säätää tasojen näkyvyyttä InDesignissa. Voit muuttaa kuvitusta asiayhteyden mukaan säätämällä tasojen näkyvyyttä InDesignissa. Sen sijaan että loisit useita versioita samasta kuvituksesta esimerkiksi monikielisiä julkaisuja varten, voit käyttää yhtä kuvitusta ja säätää sen tasojen näkyvyyttä tarpeittesi mukaan.

Voit muuntaa PDF:ää yhtenä objektina (voit esimerkiksi kiertää sitä tai muuttaa sen kokoa), mutta et voit muokata kuvitukseen kuuluvia reittejä, objekteja tai tekstiä.

Jos olet siirtämässä Illustrator-tiedostoa, joka sisältää useita arkkeja, voit määrittää käytettävän arkin. Tämä koskee esimerkiksi monisivuisia PDF-tiedostoja.

Huomautus:

älä sijoita tasoja sisäkkäisiin tasojärjestelmiin, jos haluat säätää tasoja InDesignissa.

  1. Valitse Illustratorissa Tiedosto > Tallenna nimellä.

  2. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunassa tiedostonimi ja valitse sijainti.

  3. Valitse tiedostomuodoksi Adobe PDF (.pdf) ja valitse lopuksi Tallenna.

  4. Valitse Adobe PDF -asetukset -valintaikkunassa Yhteensopivuus-asetukseksi Acrobat 6 (1.5) tai uudempi.

  5. Valitse Luo Acrobat-tasot ylimmäisistä tasoista ja valitse sitten Tallenna PDF.

Illustrator-kuvien liittäminen InDesigniin

Kun liität grafiikan Illustrator 8.0 (tai uudemmasta) -versiosta InDesign-julkaisuun, kuvat näkyvät InDesignissa muokattavien objektien ryhmiteltynä joukkona. Jos esimerkiksi liität Illustratorista kuvan jalkapallosta, jonka osat on luotu yksitellen, ja liität sen InDesigniin, kuvan osat liitetään ryhmänä. Voit purkaa ryhmän ja muokata osia InDesignin työkaluilla. Et voi muuttaa kuvan tasojen näkyvyyttä.

Jalkapallo Illustratorissa (vasemmalla) ja InDesignissa (oikealla)
Jalkapallon kuva Illustratorissa (vasen) ja sama kuva liitettynä InDesigniin (oikea)

Huomautus:

Varmista ennen grafiikan liittämisestä, että Illustratorissa on valittu kopiointimuodoksi AICB (lisätietoja on Illustratorin Avussa). Varmista InDesignissa, että Käytä sijoitettaessa ensisijaisesti PDF-muotoa -asetus ei ole valittuna Leikepöydän käsittely -asetuksissa. Jos näitä asetuksia ei ole määritetty oikein, Illustrator-grafiikkaa ei voi muokata InDesignissa.

Mahdollisia ongelmia kuvia liitettäessä tai vedettäessä kuvia Illustratorista InDesigniin

Väri

Illustrator tukee harmaasävy-, RGB-, HSB-, CMYK- ja Web Safe RGB ‑värimalleja. InDesign tukee LAB-, CMYK- ja RGB-malleja. Kun liität tai vedät kuvia Illustratorista InDesigniin, RGB- ja CMYK-värit muunnetaan odotettuihin värimalleihin. Harmaasävyvärit muunnetaan InDesignissa CMYK-värin sopivaan K-arvoon. HSB- ja Web Safe RGB -objektit muunnetaan InDesignissa RGB-väriksi. Tasasävyisiä ja liukuvärejä voidaan muokata InDesignissa.

Liukuvärit

Illustratorissa luotuja lineaarisia ja säteittäisiä liukuvärejä voidaan muokata InDesignissa liukuvärityökalulla tai Liukuväri-paneelissa. Useita spottivärejä sisältävät liukuvärit tai monimutkaiset kuviot voivat näkyä InDesignissa kohteina, joita ei voi muokata. Jos kuva sisältää monimutkaisia liukuvärejä, käytä viennissä Sijoita-komentoa.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys yhdistetään, kun Illustrator-kuva liitetään tai vedetään InDesigniin.

Grafiikkatyylit

Illustratorin grafiikkatyyleistä ei tule InDesignin objektityylejä, kun kuva liitetään tai vedetään InDesigniin.

Kuviot

Kuvioilla täytetyistä tai viivoitetuista Illustrator-objekteista tulee upotettuja EPS-kuvia, kun ne liitetään tai vedetään InDesigniin.

Teksti

Jos vedät tekstiä Illustratorista InDesigniin, se muunnetaan ääriviivoiksi, eikä sitä voi muokata tekstityökalulla. Jos valitset tekstin Illustratorin tekstityökalulla ja sitten kopioit sen tekstikehykseen InDesignissa, teksti menettää muotoilunsa, mutta sitä voi muokata. Jos vedät tekstiä InDesigniin ilman, että kehys on valittuna, teksti menettää kaiken muotoilunsa, eikä sitä voi muokata.

Kun liität tekstiä Illustratorista, teksti tuodaan yhtenä tai useana kohteena, joita voidaan muuntaa ja värittää InDesignissa. Niitä ei kuitenkaan voi muokata. Jos esimerkiksi luot Illustratorissa reittitekstiä ja liität sen InDesigniin, voit värittää, kiertää ja skaalata tekstiä, mutta et muokata sitä tekstityökalulla. Jos haluat muokata tekstiä, liitä se tekstikehykseen tekstityökalun avulla.

Kuvitus

Illustratorista kopioidut ja InDesigniin liitetyt kuvat upotetaan InDesign-julkaisuun. Alkuperäiseen Illustrator-tiedostoon ei luoda linkkiä.

Adobe Photoshop (.PSD) -tiedostojen tuominen

Voit sijoittaa Adobe Photoshop 4.0:ssa (ja sitä uudemmissa versioissa) luotua grafiikkaa suoraan InDesign-asetteluun.

Tasot ja tasovedokset

Voit säätää InDesignissa ylimpien tasojen näkyvyyttä ja näyttää eri tasovedoksia. Tasojen näkyvyyden tai tasovedosten muuttaminen InDesignissa ei vaikuta alkuperäiseen Photoshop-tiedostoon.

Reitit, peitteet ja alfakanavat

Jos tallennat reittejä, peitteitä tai alfakanavia Photoshop-tiedostoon, InDesign voi poistaa niiden avulla taustat tai kierrättää tekstin kuvien ympärille. Kuvat, jotka sisältävät reittejä, peitteitä ja alfakanavia, ovat läpinäkyviä objekteja.

ICC-värienhallintaprofiili

Jos sijoitat Photoshop-kuvan ja siihen upotetun ICC-värienhallintaprofiilin, InDesign lukee upotetun profiilin, mikäli värienhallinta on käytössä. Voit ohittaa kuvaan upotetun profiilin käyttämällä Tuontiasetukset-valintaikkunaa tai määrittämällä kuvaan erilaisen väriprofiilin InDesignissa. Väriprofiilin ohittaminen InDesignissa ei poista eikä muuta Photoshop-kuvaan upotettua profiilia.

Spottivärikanavat

Adobe Photoshop PSD- tai TIFF-tiedostojen spottivärikanavat näkyvät InDesignin Värimallit-paneelissa spottiväreinä. Jos InDesign ei tunnista kuvassa käytettyä spottiväriä, spottiväri saattaa näkyä InDesign-julkaisussa harmaana ja tulostua väärin yhdistelmänä. (Kuva tulostuu kuitenkin oikein värierotteluina.) Voit simuloida grafiikan yhdistelmänä luomalla spottivärin, jossa on oikeat väriarvot, ja luomalla sitten PSD-värialiaksen uuteen spottiväriin. Tällöin grafiikka tulostuu oikein yhdistelmänä ja näkyy oikein näytöllä, kun Päällepainatuksen esikatseluon käytössä (valitse Näytä > Päällepainatuksen esikatselu). Muista poistaa alias ennen erottelujen tulostamista, jotta kuva tulostuu haluamallesi levylle.

PDF-sivujen tuominen

Sijoita-komennon avulla voit määrittää, mitkä sivut haluat tuoda monisivuisesta PDF-tiedostosta tai Illustrator-tiedostosta, jossa on useita arkkeja. Voit sijoittaa yhden sivun, useita sivuja tai kaikki sivut. Monisivuisten PDF-tiedostojen avulla suunnittelijat voivat yhdistää julkaisun kuvitukset yhteen tiedostoon.

Sivualueen asetukset tulevat näkyviin, kun valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset. Katso Acrobat (.pdf)- ja Illustrator (.ai) -vientiasetukset. Valintaikkunassa on esikatselunäkymä, joten voit katsella sivujen miniatyyrikuvia ennen niiden sijoittamista. Jos sijoitat useita sivuja, InDesign lataa aina seuraavan sivun grafiikan kuvakkeeseen, ja voit sijoittaa sivut yksi kerrallaan. InDesign ei tuo elokuvia, ääniä, linkkejä eikä painikkeita, kun sijoitat PDF-tiedoston.

Sijoitettujen PDF-sivujen näyttö- ja laiteresoluution vertaaminen

Sijoitettu PDF-sivu näkyy skaalaukselle ja näyttöresoluutiolle parhaiten sopivalla resoluutiolla. Kun julkaisu tulostetaan PostScript-laitteella, sijoitettu PDF-sivu tulostuu aina laitteen resoluutiolla. Ei-PostScript-laitteella tulostettaessa sijoitettu PDF-sivu tulostuu samalla resoluutiolla kuin julkaisun muut InDesign-objektit. Esimerkiksi vektoriobjektit (piirretyt objektit) tulostuvat samalla resoluutiolla kuin julkaisun muut vektoriobjektit. Bittikarttakuvat tulostuvat parhaalla sijoitettuun PDF-tiedostoon sisältyvällä resoluutiolla.

Sijoitettuihin PDF-tiedostoihin linkittäminen

Sijoitettu PDF-sivu näkyy InDesign-julkaisussa näyttöesikatselukuvana, joka on linkitetty alkuperäisen PDF:n tietylle sivulle. Kun olet sijoittanut PDF-sivun, voit katkaista linkkejä jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos lisäät salasanan InDesign-julkaisuun sijoitettuun alkuperäiseen PDF-tiedostoon ja päivität linkin, ohjelma kysyy salasanaa.

  • Jos poistat sivuja alkuperäisestä PDF-tiedostosta ja päivität linkin, sijoitettu PDF-sivu muuttuu sivuksi, jonka sivunumero vastaa alun perin sijoitetun sivun numeroa.

  • Jos muutat alkuperäisen PDF-tiedoston sivujärjestystä ja päivität linkin, sijoitettu PDF-sivu voi muuttua yllättävästi. Sijoita tällöin sivu uudelleen.

Sijoitettujen PDF-sivujen värit

InDesign säilyttää PDF-sivuille upotetut värit jopa silloin, kun väri on peräisin värikirjastosta, jota ei ole asennettu InDesigniin (esimerkiksi PANTONE Hexachrome® -kirjasto). Myös sijoitetun PDF-sivun mahdollisesti sisältämät värilliset lihotukset säilytetään.

Kun värienhallinta on käytössä, InDesign näyttää sijoitetun PDF:n käyttämällä upotettua ICC-profiilia tai tulosteen perusteprofiilia (vain PDF/X). Kun värienhallinta ei ole käytössä tai kun sijoitat PDF:n, jossa ei ole ICC-profiilia tai tulosteen perusteprofiilia, sijoitetun PDF:n värit kalibroidaan InDesign-julkaisun väriprofiilin mukaan.

Kun viet tai tulostat julkaisun, voit säilyttää sijoitettuun PDF:ään upotetun ICC-profiilin tai korvata sen julkaisun profiililla. Tulosteen perusteprofiilit ovat näyttöä varten, ja ne sisällytetään PDF/X-muotoiseen vientiin. Niitä ei käytetä julkaisun tulostuksessa, eikä niitä sisällytetä muiden muotojen vientiin.

Sijoitettujen PDF-sivujen suojausasetukset

Koska sijoitettu PDF-sivu on linkitetty alkuperäiseen PDF-tiedostoon, sijoitettu sivu sisältää myös alkuperäisen tiedoston suojausasetukset. Jos alkuperäisen tiedoston suojausasetuksia muutetaan myöhemmin, sijoitetun PDF-sivun suojausasetukset päivitetään linkkejä päivitettäessä.

Jos kirjoitat oikean pääsalasanan PDF-sivun sijoittamisen yhteydessä, ohitat kaikki PDF-sivun rajoitukset, jolloin sijoitetun PDF-sivun vienti tapahtuu odotetusti.

InDesign (.indd) -sivujen tuominen

Voit tuoda sivuja yhdestä InDesign-julkaisusta toiseen Sijoita-komennolla. Voit tuoda yhden sivun, tietyn sivualueen tai julkaisun kaikki sivut. Sivut tuodaan objekteina (samaan tapaan kuin PDF-tuonnissa).

Lisää tuotavia sivuja varten julkaisuun uusia sivuja. Kun olet valinnut Tiedosto > Sijoita ja määrittänyt INDD-tiedoston, voit valita Näytä tuontiasetukset ja määrittää, mitkä sivut tuodaan, mitkä tasot tehdään näkyviksi ja kuinka tuodut sivut rajataan. Voit vierittää Esikatselu-ikkunaa ja tutkia miniatyyrisivuja tarkemmin. Valitsemasi sivut ladataan grafiikkakuvakkeeseen. Jos sijoitat useita sivuja, InDesign lataa aina seuraavan sivun grafiikkakuvakkeeseen, jotta voit tuoda sivuja yksi toisensa jälkeen.

Huomautus:

Tuotujen sivujen nimet näkyvät Linkit-paneelissa. Jos tuotu sivu sisältää grafiikkaa tai jonkin muun sivulle tuodun kohteen, myös tämä kohde näkyy Linkit-paneelissa. Näiden toissijaisten tuotujen kohteiden nimet näkyvät Linkit-paneelissa laajennuskolmion alla, jotta ne voidaan erottaa tuoduista sivuista.

Muiden grafiikkamuotojen tuominen

InDesign tukee useita grafiikkamuotoja, kuten bittikarttamuotoja (esimerkiksi TIFF, GIF, JPEG ja BMP) ja vektorimuotoja (esimerkiksi EPS). Muut tuetut muodot ovat DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG ja Scitex CT (.sct). Voit tuoda SWF-tiedoston elokuvatiedostona.

TIFF (.tif) -tiedostot

TIFF on joustava bittikarttakuvamuoto, jota tukevat melkein kaikki maalaus-, kuvankäsittely- ja sivuntaitto-ohjelmat. Lähes kaikki pöytäskannerit pystyvät tekemään TIFF-kuvia.

TIFF tukee CMYK-, RGB-, harmaasävy- ja Lab-tiedostoja sekä indeksoituja värejä ja alfa- ja spottivärikanavia sisältäviä bittikarttatiedostoja. Voit valita alfakanavan, kun sijoitat TIFF-tiedoston. Spottivärikanavat näkyvät InDesignissa Värimallit-paneelin spottiväreinä.

Voit luoda Photoshopilla tai muulla kuvankäsittelyohjelmalla rajaavan reitin, jos haluat TIFF-kuvalle läpinäkyvän taustan. InDesign tukee TIFF-kuvien rajaavia reittejä ja tunnistaa koodatut OPI-kommentit.

Graphics Interchange Format (.gif) -tiedostot

Graphics Interchange Format (GIF) on Webin ja muiden online-palveluiden vakiokuvamuoto. Se pakkaa kuvatiedot yksityiskohtia menettämättä, joten sen pakkausmenetelmää sanotaan häviöttömäksi. Tämä sopii hyvin kuville, joissa käytetään rajallista tasaisten värien määrää. Tällaisia ovat esimerkiksi logot ja kaaviot. GIF tukee kuitenkin vain 256:ta väriä, joten se ei sovi kovinkaan hyvin valokuvien online-julkaisuun (käytä JPEG-muotoa) eikä sitä suositella kaupalliseen tulostukseen. Jos tuotu GIF-tiedosto sisältää läpinäkyvyyden, kuva on aktiivinen vain, kun tausta on läpinäkyvä.

JPEG (.jpg) -tiedostot

Joint Photographic Experts Group (JPEG) -muotoa käytetään tavallisesti HTML-tiedostoihin sisältyvissä valokuvissa ja muissa sävykuvissa, jotka julkaistaan Webissä tai muissa online-palveluissa. JPEG tukee CMYK-, RGB- ja harmaasävyväritiloja. Toisin kuin GIF, JPEG säilyttää kaikki RGB-kuvan väritiedot.

JPEG käyttää säädettävää, suurihävikkistä pakkausmenetelmää, joka pienentää tiedostokokoa tehokkaasti hylkäämällä kuvan näyttämisen kannalta tarpeettomat tiedot. Korkea pakkaustaso heikentää kuvalaatua, kun taas matalampi pakkaustaso tuottaa paremman kuvalaadun mutta suuremman tiedoston. Useimmissa tapauksissa enimmäisvaihtoehdon käyttö tuottaa tuloksen, jota ei erota alkuperäisestä. JPEG-kuva purkautuu automaattisesti avattaessa.

Huomautus:

JPEG-koodaus, joka voidaan suorittaa EPS- ja DCS-tiedostoille Photoshopissa tai jossakin muussa kuvankäsittelyohjelmassa, ei luo JPEG-tiedostoa. Se pakkaa tiedoston käyttäen yllä kuvattua JPEG-pakkausmenetelmää.

JPEG sopii hyvin valokuville, mutta tasaväriset (suuria yksivärisiä alueita sisältävät) JPEG-kuvat voivat menettää terävyytensä. InDesign tukee Photoshopissa luotujen JPEG-tiedostojen rajaavia reittejä. JPEG sopii sekä online-julkaisuun että kaupallisesti painettaviin julkaisuihin. Kun teet yhteistyötä tulostuspalvelusi kanssa, voit taata JPEG-laadun säilymisen myös tulostettaessa.

Bittikartta (.bmp) -tiedostot

BMP on DOS- ja Windows-tietokoneiden Windows-bittikarttakuvien vakiomuoto. BMP ei kuitenkaan tue CMYK-värejä, ja sen värituki rajoittuu 1-, 4-, 8- ja 24-bittisiin väreihin. Se ei näin ollen sovi kaupallisesti tulostettaviin eikä online-julkaisuihin, eivätkä kaikki Web-selaimet tue sitä. BMP-kuvien laatu voi olla riittävä matalan resoluution tulostinta tai ei-PostScript-tulostinta käytettäessä.

Encapsulated PostScript (.eps) -tiedostot

Encapsulated PostScript (EPS) -muotoa käytetään PostScript-kielisten kuvien siirtoon sovellusten välillä. Useimmat kuvitus- ja sivuasetteluohjelmat tukevat sitä. Tavallisesti EPS-tiedostot edustavat yksittäisiä sivuasetteluun sijoitettuja kuvia tai taulukoita, mutta ne voivat edustaa myös kokonaista sivua.

PostScript-kieleen pohjautuvina EPS-tiedostot voivat sisältää sekä tekstiä että vektori- ja bittikarttakuvia. Koska PostScript-muotoa ei normaalisti voi katsella näytössä, InDesign luo EPS-tiedostosta bittikarttaesikatselukuvan tähän tarkoitukseen. InDesign tunnistaa Photoshopissa luotujen EPS-tiedostojen rajaavat reitit.

Kun tuot EPS-tiedoston, kaikki sen sisältämät spottivärit lisätään InDesignin Värimallit-paneeliin. EPS mahdollistaa painolaatuisen resoluution, tarkkuuden ja värin. Muoto sisältää kaikki väri- ja kuvatiedot, joita tarvitaan EPS-kuvaan upotettujen DCS-kuvien värierotteluun. EPS ei sovi HTML-muotoiseen online-julkaisuun, mutta toimii hyvin PDF-muotoisessa online-julkaisussa.

EPS-tiedostot voivat sisältää OPI-kommentteja, joiden ansiosta voit käyttää kuvien nopeita matalaresoluutioversioita (sijaiskuvia) sijoittaessasi niitä sivulle. Lopullisessa tulostuksessa InDesign tai tulostuspalvelu voi automaattisesti korvata sijaiskuvat kuvien korkearesoluutioversioilla.

Desktop Color Separations (.dcs) -tiedostot

Quarkin kehittämä Desktop Color Separations (DCS) on EPS-vakiomuodon aliversio. DCS 2.0 -muoto tukee monikanavaisia CMYK-tiedostoja, joissa on useita spottivärikanavia. (Nämä spottivärikanavat näkyvät spottiväreinä InDesignin Värimallit-paneelissa.) DCS 1.0 -muoto tukee CMYK-tiedostoja, joissa ei ole spottivärikanavia. InDesign tunnistaa Photoshopissa luotujen DCS 1.0- ja DCS 2.0 -tiedostojen rajaavat reitit.

DCS-tiedostot on tarkoitettu ennen erottelua tapahtuvaan isäntäperustaiseen työnkulkuun. Yleensä DCS-kuvaan liitetyt värierottelutiedostot ohitetaan, kun viet tai tulostat yhdistelmän PDF-, EPS- tai PostScript-tiedostoksi. (Ainoa poikkeus ovat 8-bittiset Photoshopissa luodut DCS-tiedostot, joissa ei ole käytetty vektorigrafiikkaa.)

InDesign voi muodostaa uudelleen yhdistelmäkuvan DCS 2.0- tai 1.0-erottelutiedostoista, jos tiedostot on luotu Photoshopissa. Saat parhaan tuloksen, kun et käytä muilla kuin Photoshopilla luotuja DCS 1.0- tai DCS 2.0 -tiedostoja silloin, kun olet luomassa korkean resoluution väriyhdistelmävedoksia tai tekemässä julkaisun värierottelua rasterointiprosessorilla tai yhdistelmätiedostosta.

Macintosh PICT (.pict) -tiedostot

Macintoshin PICT (eli Picture) -muotoa käytetään Mac OS -kuvissa ja -sivuasettelusovelluksissa sekä siirrettäessä tiedostoja sovellusten välillä. PICT-muoto pakkaa kuvia, jotka sisältävät laajoja tasavärialueita. InDesigniin voi tuoda Mac OS -ruutukaappauksista luotuja kuvia sekä kuvia joukosta muita sovelluksia, joihin kuuluu esimerkiksi ClipArt-kokoelmia. PICT-tiedostoja ei kuitenkaan suositella korkean tulostustarkkuuden kaupalliseen tulostukseen.

InDesign tukee RGB PICT -kuvia, joissa on vaihtelevia resoluutioita ja upotettuja QuickTime-kuvia. PICT-kuvat eivät tue värierotteluja. Ne ovat laiteriippuvaisia, eikä niitä suositella korkean resoluution kaupalliseen tulostukseen. PICT-laatu on riittävä vain matalaresoluutio- tai ei-PostScript-tulostinta käytettäessä.

Windows Metafile Format (.wmf) -tiedostot ja Enhanced Metafile Format (.emf) -tiedostot

Windows Metafile Format (WMF) ja Windows Enhanced Metafile Format (EMF) ovat alkuperäisiä Windows-muotoja, joita käytetään lähinnä Windows-sovellusten yhteisissä leike- ja muissa vektorikuvissa. Metatiedostot voivat sisältää rasterikuvatietoja. InDesign tunnistaa vektoritiedot ja tukee rajoitetusti rasteritoimintoja. Värituki rajoittuu 16-bittisiin RGB-väreihin eikä värierotteluja tueta. Vältä pääsääntöisesti metatiedostomuotojen käyttöä kaupallisesti tulostettavissa julkaisuissa.

PCX (.pcx) -tiedostot

PCX on tavallinen muoto Windows-järjestelmissä. Useimmat Windows-ohjelmistot tukevat PCX5 -muotoa.

PCX tukee RGB-värejä, indeksoituja värejä, harmaasävyjä ja bittikarttavärejä sekä häviötöntä RLE-pakkausmenetelmää. Se ei tue alfakanavia. Kuvat voivat olla 1-, 4-, 8- tai 24-bittisiä. PCX ei kuitenkaan sovi kovin hyvin kaupalliseen tulostukseen eikä online-julkaisuun. PCX-kuvien laatu on riittävä vain, kun käytetään matalaresoluutio- tai ei-PostScript-tulostinta.

Portable Network Graphics (.png) -tiedostot

Portable Network Graphics (PNG) näyttää säädettävän häviöttömän pakkausmenetelmän avulla 24-bittiset valokuvat ja tasaväriset kuvat Webissä ja muissa online-muodoissa. PNG kehitettiin GIF-tiedostomuodon patentittomaksi vaihtoehdoksi. Se tukee alfakanavan tai valitun värin läpinäkyvyyttä. PNG soveltuu parhaiten verkkojulkaisuihin. InDesign-julkaisuun sijoitetut värilliset PNG-kuvat ovat RGB-bittikarttakuvia.

Scitex CT (.sct) -tiedostot

Scitex Continuous Tone (CT) -muotoa käytetään huippulaatuiseen kuvankäsittelyyn Scitex-tietokoneilla. Scitex CT -tiedostot ovat usein peräisin Scitex-skannereista, jotka tuottavat laadukkaita kuvia kaupalliseen tulostukseen. Scitex CT tukee CMYK-, RGB- ja harmaasävytiedostoja, mutta ei alfakanavia. Scitexiltä voit hankkia apuohjelmia Scitex CT -muodossa tallennettujen tiedostojen siirtoon Scitex-järjestelmään.