Värinhallinta

Katso lisätietoja ja ohjeita napsauttamalla seuraavia linkkejä.

Värienhallinnan käyttäminen tulostuksessa

Kun tulostat värienhallintaa käyttävän julkaisun, voit säilyttää tulosteen värien tasalaatuisuuden määrittämällä värienhallinnan lisäasetukset. Julkaisu voi esimerkiksi sisältää profiilin, joka on räätälöity tulostuspalvelun tulosteita varten, mutta jonka haluat tarkistaa julkaisun värit toimistotulostimella. Voit muuntaa julkaisun värit toimistotulostimen väriavaruuteen Tulosta-valintaikkunassa, jolloin tulostimen profiilia käytetään nykyisen julkaisun profiilin sijasta. Jos valitset Vedos-väriavaruuden ja kohteeksi RGB-tulostimen, InDesign muuntaa väritiedot RGB-arvoiksi valittujen väriprofiilien avulla.

Kun tulostat PostScript-tulostimella, voit käyttää myös PostScript-värienhallintaa. Tässä tapauksessa InDesign lähettää julkaisun väritiedot alkuperäisen väriavaruuden kalibroituna versiona suoraan PostScript-tulostimeen julkaisun profiilin kanssa ja antaa tulostimen muuntaa julkaisun tulostimen väriavaruuteen. Tulostimen väriavaruus on tallennettu laitteeseen CRD:nä. Siten tulostaminen on laitteista riippumatonta. CRD-tiedostot ovat PostScriptin väriprofiileja. Värimuunnosten tarkat tulokset voivat vaihdella tulostimen mukaan. Voit käyttää PostScript-värienhallintaa, jos tulostin käyttää vähintään PostScript Level2 -versiota. Tulostimen ICC-profiilia ei tarvitse asentaa järjestelmään.

Huomautus:

värienhallintaa käyttävää julkaisua käsiteltäessä voi käyttää Esitarkistus-paneelia sen varmistamiseen, että värit vastaavat määrittämiäsi väriasetuksia.

 1. Varmista, että tulostimeen on asennettu oikea ohjain ja PPD.
 2. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 3. Jos tulostimen oletusarvo on haluamasi, valitse se Tulosta-valintaikkunan yläreunassa Tulostuksen oletusarvo -valikosta.
 4. Säädä julkaisun asetukset haluamallasi tavalla.
 5. Valitse Tulosta-valintaikkunan vasemmasta reunasta Värinhallinta.
 6. Valitse Tulosta-kohdasta Julkaisu.
 7. Valitse Värinkäsittely-asetukseksi Anna InDesignin määrittää värit.
 8. Valitse Tulostimen profiili -kohdassa tulostimen profiili.

  Mitä tarkemmin profiili kuvaa tulostinta ja tulostusehtoja (esimerkiksi paperityyppiä), sitä tarkemmin värienhallintajärjestelmä voi kääntää julkaisun oikeiden värien numeroarvot.

 9. Valitse Säilytä RGB-numerot tai Säilytä CMYK-numerot.

  Tämä asetus määrittää, miten InDesign käsittelee värejä, joihin ei ole liitetty väriprofiilia (esimerkiksi tuodut kuvat ilman upotettuja profiileja). Kun tämä asetus on valittu, InDesign lähettää värinumerot suoraan tulostimeen. Jos asetusta ei ole valittu, InDesign muuntaa ensin värinumerot tulostimen väriavaruuteen.

  Numeroiden säilyttämistä on suositellaan, kun noudatat turvallista CMYK-työnkulkua. Numeroiden säilyttämistä ei ole suositella RGB-julkaisujen tulostuksessa.

 10. Avaa tulostinohjaimen valintaikkuna valitsemalla joko Asetukset (Windows) tai Kirjoitin (Mac OS).
 11. Poista tulostimen värienhallinta käytöstä ja palaa InDesignin Tulosta-valintaikkunaan valitsemalla Tulosta.

  Jokaisella tulostinohjaimella on omat värienhallinta-asetukset. Jos et ole varma, kuinka värienhallinta poistetaan käytöstä, katso ohjeita tulostimen käyttöoppaasta.

 12. Valitse Tulosta.

Yhdistelmien väritulostusasetukset

Tulosta-valintaikkunan Tuloste-alueella voit määrittää, miten yhdistelmäväri lähetetään tulostimeen. Kun värienhallinta on käytössä (oletus), väriasetusten oletusarvot tuottavat kalibroidun värilaadun. Spottiväritiedot säilytetään värinmuunnossa, ja vain prosessivärit muunnetaan valittuun väriavaruuteen. Voit tarvittaessa pyytää lisäohjeita tulostuspalvelusta.

Yhdistelmätilat vaikuttavat vain InDesignilla luotuihin rasterikuviin ja -objekteihin. Sijoitettuun grafiikkaan (kuten EPS- ja Adoben PDF-tiedostoihin) ne eivät vaikuta, elleivät tiedostot limity läpinäkyvien objektien kanssa.

Lisätietoja tulostamisesta saat Adobe Print Resource Centeristä osoitteesta www.adobe.com/go/print_resource_fi.

Huomautus:

ei-PostScript-tulostuksen asetukset riippuvat tulostimen käyttämästä värimallista, joka on yleensä RGB.

Kun tulostat yhdistelmän, automaattinen lihotus ei ole käytössä. Voit kuitenkin tarkistaa tekstin, viivojen tai täyttöjen päällepainatuksen valitsemalla Simuloi päällepainatus.

Tulosta-valintaikkunan Tuloste-alueella on seuraavat väriasetukset. Joissakin tulostimissa voi olla käytettävissä muitakin asetuksia.

Jätä yhdistelmä ennalleen

Lähettää valittujen sivujen väriversion tulostimeen. Tällöin kaikki alkuperäisen julkaisun väriarvot säilytetään. Kun tämä asetus on valittu, Simuloi päällepainatus ei ole käytössä.

Yhdistelmäharmaa

Jos tulostat esimerkiksi mustavalkotulostimella ilman värierotteluja, asetus lähettää tulostimeen harmaasävyversion valituista sivuista.

Yhdistelmä-RGB

Lähettää valittujen sivujen väriversion tulostimeen, jos tulostat esimerkiksi RGB-väritulostimella ilman värierotteluja.

Yhdistelmä-CMYK

Lähettää valittujen sivujen väriversion tulostimeen, jos tulostat esimerkiksi CMYK-väritulostimella ilman värierotteluja. (Tämä asetus on käytössä vain PostScript-tulostimissa.)

Erottelut

Luo PostScript-tiedot kullekin dokumentin edellyttämälle erottelulle ja lähettää sen tulostuslaitteeseen. (Tämä asetus on käytössä vain PostScript-tulostimissa.)

Erottelu rasteroinnin yhteydessä

Lähettää erotteluasetukset tulostuslaitteen rasterointiprosessorille. (Tämä asetus on käytössä vain PostScript-tulostimissa.)

Teksti mustana

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tulostaa kaikki InDesignissa luodut tekstit mustana, ellei väriksi ole määritetty Ei mitään, Paperi tai valkoista vastaava väriarvo. Tämä asetus sopii sisältöihin, jotka luodaan sekä tulostusta että PDF-jakelua varten. Jos esimerkiksi hyperlinkit ovat sinisiä PDF-versiossa, ne tulostuvat mustana harmaasävytulostimella eikä lukemista vaikeuttavaa rasterointimallia käytetä.

Koevedoksen tulostaminen

Koevedos (kutsutaan myös nimillä vedostuloste ja vedos) on tulostettu jäljitelmä siitä, miltä lopullinen tuloste valmiina näyttää. Koevedos tuotetaan tulostimessa, joka on halvempi kuin lopullisen tulosteen tuottamisessa käytettävä painokone. Viime vuosina joidenkin mustesuihkutulostimien resoluutio on riittänyt tuottamaan tällaisia edullisia tulosteita, joita voidaan käyttää koevedoksina.

 1. Valitse Näytä > Vedosasetukset > Mukauta.
 2. Valitse Mukauta vedoksen ehdot -valintaikkunassa ensin simuloitava tulostin ja sitten OK.
 3. Valitse ensin Säilytä RGB-numerot tai Säilytä CMYK-numerot ja sitten OK.

  Tämä asetus määrittää, miten InDesign käsittelee värejä, joihin ei ole liitetty väriprofiilia (esimerkiksi tuodut kuvat ilman upotettuja profiileja). Kun tämä asetus on valittu, InDesign lähettää värinumerot suoraan tulostimeen. Jos asetusta ei ole valittu, InDesign muuntaa ensin värinumerot tulostimen väriavaruuteen.

  Numeroiden säilyttämistä on suositellaan, kun noudatat turvallista CMYK-työnkulkua. Numeroiden säilyttämistä ei ole suositella RGB-julkaisujen tulostuksessa.

 4. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 5. Jos tulostimen oletusarvo on haluamasi, valitse se Tulosta-valintaikkunan yläreunassa Tulostuksen oletusarvo -valikosta.
 6. Säädä julkaisun asetukset haluamallasi tavalla.
 7. Valitse Tulosta-valintaikkunan vasemmasta reunasta Värinhallinta.
 8. Valitse Tulosta-kohdasta Vedos. Profiilin on vastattava määrittämääsi vedostusasetusta.
 9. Valitse Värinkäsittely-asetukseksi Anna InDesignin määrittää värit.
 10. Valitse Simuloi paperin väriä, kun haluat simuloida tulostusmateriaalin tiettyä valkoisen sävyä julkaisun profiilin mukaisesti (absoluuttinen värijärjestelmä -muodostusperuste). Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikissa profiileissa.
 11. Avaa tulostinohjaimen valintaikkuna valitsemalla joko Asetukset (Windows) tai Kirjoitin (Mac OS).
 12. Poista tulostimen värienhallinta käytöstä ja palaa InDesignin Tulosta-valintaikkunaan valitsemalla Tulosta.

  Jokaisella tulostinohjaimella on omat värienhallinta-asetukset. Jos et ole varma, kuinka värienhallinta poistetaan käytöstä, katso ohjeita tulostimen käyttöoppaasta.

 13. Valitse Tulosta.

Liukuvärien ja sekoitevärien tulostuksen parannus

PostScript Level2- ja PostScript 3 -tulostimet voivat tulostaa korkeintaan 256 harmaasävyä, ja useimmat PostScript-lasertulostimet voivat tulostaa 32–64 sävyä laitteen resoluution, määritetyn rasteritiheyden ja rasterointimenetelmän mukaan. Raja näkyy silloin, kun kukin sävy kattaa niin laajan alueen, että sävyt voi erottaa toisistaan. Jos määrität liukuvärin käyttämällä kahta prosenttiarvoa, jotka eroavat toisistaan alle 50 %, määrität kapean sävyalueen, joka saattaa näkyä rajana. Jos liukuvärejä on vaikea tulostaa tasaisesti ilman rajoja, kokeile näitä tekniikoita:

 • Käytä liukuväriä, joka muuttuu vähintään 50 % kahden tai useamman prosessivärin osan välillä.

 • Vaalenna värejä tai lyhennä tummien liukuvärien pituutta. Rajoja näkyy useimmiten hyvien tummien värien ja valkoisen välillä.

 • Kasvata liukuvärin muutoksen prosenttiarvoa.

 • Pienennä julkaisun rasteritiheyttä (PostScript-tulostimissa).

 • Jos rajoja esiintyy tuodussa grafiikassa, kuten Adobe Illustrator® -tiedostossa, alkuperäistä grafiikkaa on ehkä säädettävä.

 • Tulosta PostScript® 3 -tulostimeen, joka pystyy tuottamaan pehmeämmin vaihtuvia liukuvärejä.

 • Käytä lyhempiä liukuvärejä. Optimaalinen pituus vaihtelee liukuvärin värien mukaan, mutta yritä pitää liukuväri lyhempänä kuin 7,5 tuumaa (19,05 cm).

Tietoja rasteri- ja tulostinpisteistä

Useimmat tulostimet simuloivat harmaata käyttämällä ruudukkoon tulostettuja rasteripisteitä. Ruudukon soluja kutsutaan rasterisoluiksi, kun taas ruudukon viivoja kutsutaan viivoiksi tai viivarastereiksi. Yksi rasteripiste muodostuu tulostinpisteistä. Kun rasterisolu täyttyy tulostinpisteistä, rasteripiste suurenee ja harmaan sävy tummenee.

Tulostimen resoluutio määrittää pistemäärän, jolla rasteripiste muodostetaan. Mitä pienempiä tulostinpisteet ovat, sitä enemmän rasteripisteen kokoja ja harmaan sävyjä tulostin tuottaa. Myös rasteritiheydellä on vaikutusta: kun tiheys kasvaa, rasterisolut pienenevät ja sisältävät vähemmän tulostinpisteitä, joten harmaasävyjen määrä pienenee. Tämän vuoksi joudutaan tekemään valintoja harmaasävyjen mahdollisen määrän ja kuvan karkeuden suhteen.

Sävykuvan simulointi tulostinpisteillä

A. Sävyä simuloiva viivarasteri B. Rasteripisteitä riveittäin viivarasterissa C. Rasteripisteen tulostinpisteet 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi