Käyttöopas Peruuta

Elokuvat ja äänet

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Elokuvien ja äänitiedostojen lisääminen julkaisuihin

Julkaisuun lisäämäsi elokuvat ja äänileikkeet voidaan toistaa, kun julkaisu viedään Adobe PDF -muotoon, tai kun viet julkaisun XML-muotoon ja määrittelet nimiöiden tarkoituksen uudelleen.

Voit tuoda videotiedostoja H.264-koodattuina tiedostoina (kuten MP4). Voit tuoda äänitiedostoja MP3-muodossa. Mediatiedostot, kuten QuickTime (.MOV), AVI ja MPEG, ovat tuettuja viedyissä vuorovaikutteisissa PDF-tiedostoissa. Suosittelemme käyttämään tiedostomuotoja, kuten MP4 ja MP3, niin saat kaiken hyödyn viimeisimpien Acrobat 9- ja Adobe Reader 9 -versioiden ja uudempien versioiden rikkaasta mediatuesta.

Pidä kirjaa mediatiedostoista, jotka lisäät InDesign-julkaisuun tuotantojakson aikana. Jos siirrät medialeikkeen lisättyäsi sen julkaisuun, linkitä se uudelleen Linkit-paneelin avulla. Jos lähetät InDesign-julkaisun toiselle henkilölle, liitä mukaan kaikki lisäämäsi mediatiedostot.

InDesign ei tue upotettujen YouTube-videoiden toistotoimintoa, sillä YouTuben URL-osoitteet muutetaan suojatuiksi linkeiksi (https), ja siksi upotettujen YouTube-videoiden linkit (http) eivät toimi.

Elokuvan tai äänitiedoston lisäys

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita ja kaksoisnapsauta elokuvaa tai äänitiedostoa. Napsauta kohtaa, jossa haluat elokuvan näkyvän. (Jos luot mediakehyksen vetämällä, elokuvan reuna voi näyttää leikatulta tai vinolta.)

  Kun sijoitat elokuva- tai äänitiedoston, mediaobjekti näkyy kehyksessä. Tämä mediaobjekti on linkitetty mediatiedostoon. Voit määrittää toistoalueen koon muuttamalla mediaobjektin kokoa.

  Jos elokuvan keskikohta on sivun ulkopuolella, elokuvaa ei viedä.

 2. Voit esikatsella mediatiedostoa ja muokata sen asetuksia Media-paneelissa (valitse Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Media).

 3. Vie julkaisu Adobe PDF -muotoon.

  Jos viet Adobe PDF -muodossa, valitse Adobe PDF (vuorovaikutteinen) -asetus, ei Adobe PDF (tulostus) -asetusta. Katso Vuorovaikutteisten PDF-julkaisujen luominen.

Muuta elokuva-asetuksia

Elokuva-asetusten muuttaminen Mediapaneelissa.

 1. Valitse julkaisussa oleva elokuva.

 2. Tee Mediapaneelissa jokin seuraavista toimista:

  Mediapaneeli
  Muuta elokuva-asetuksia

  *Ohjain-toiminto on käytettävissä vain InDesignin versiossa 14.0.3 tai sitä aikaisemmissa versioissa.

  Toista sivua ladattaessa

  Valitse tämä asetus, jos haluat, että elokuva toistetaan, kun käyttäjä siirtyy sille sivulle, jolla elokuva sijaitsee. Jos muita sivukohteita on asetettu toistettavaksi sivua ladattaessa, voit määrittää järjestyksen Ajoitus-paneelissa.

  Silmukka

  Toista elokuva yhä uudelleen

  Silmukka-asetus ei toimi, kun dokumentti viedään Adobe PDF ‑muotoon.

  Juliste

  Määritä toistoalueella näytettävän kuvan tyyppi. Katso Julisteasetukset.

  Ohjain*

  Jos elokuvatiedosto on H.264-koodattu tiedosto, voit määrittää sille valmiita ohjainolemuksia, joilla käyttäjät voivat keskeyttää, käynnistää ja pysäyttää elokuvan eri tavoilla. Jos valitset Näytä ohjain siirryttäessä painikkeen päälle -asetuksen, ohjaimet ilmestyvät, kun hiiri siirtyy mediaobjektin päälle. Voit esikatsella valittua ohjainolemusta Esikatselu-paneelissa.

  Jos elokuvatiedosto on vanha tiedosto (kuten .AVI tai .MPEG), voit valita Ei mitään- tai Näytä ohjain -asetuksen, joka näyttää perusohjaimet, joilla käyttäjät voivat keskeyttää, käynnistää ja pysäyttää elokuvan. Voit kokeilla valittuja ohjainasetuksia Esikatselu-paneelissa.

  Navigointipisteet

  Jos haluat luoda navigointipisteen, siirry videossa tiettyyn ruutuun ja napsauta sitten plus-kuvaketta. Navigointipisteet ovat käteviä, jos haluat toistaa elokuvan jostakin muusta kuin oletusarvoisesta aloituspisteestä. Kun luot videon toistavan painikkeen, voit käyttää Toista navigointipisteestä -asetusta, jos haluat videon toistuvan lisäämästäsi navigointipisteestä.

  Navigointipisteet poistettiin versiosta 15.0, se on palautettu versioon 16.0. 

  Määritä mediatiedoston navigointipisteet
  Määritä mediatiedoston navigointipisteet

Muuta ääniasetuksia

Ääniasetusten muuttaminen Mediapaneelissa.

 1. Valitse julkaisussa oleva ääniobjekti.

 2. Tee Mediapaneelissa jokin seuraavista toimista:

  Muuta asetuksia
  Muuta ääniasetuksia

  Toista sivua ladattaessa

  Valitse tämä asetus, jos haluat, että äänitiedosto toistetaan, kun käyttäjä siirtyy sille sivulle, jolla ääniobjekti sijaitsee. jos muita sivukohteita on asetettu toistettavaksi sivua ladattaessa, voit määrittää järjestyksen Ajoitus-paneelissa.

  Pysäytä sivua käännettäessä

  Lopeta MP3-äänitiedoston toisto, kun käyttäjä siirtyy toiselle sivulle. Jos äänitiedosto ei ole MP3-tiedosto, tämä asetus on himmennetty.

  Silmukka

  Toista MP3-ääni yhä uudelleen. Jos lähdetiedosto ei ole MP3-tiedosto, tämä asetus on himmennetty.

  Juliste

  Määritä toistoalueella näytettävän kuvan tyyppi. Katso Julisteasetukset.

Julisteasetukset

Juliste on medialeikettä esittävä kuva. Kaikki elokuvat tai äänet voivat esiintyä julisteen kanssa tai ilman. Jos juliste on InDesignissa suurempi kuin elokuva, se rajataan elokuvan kokoiseksi viedyssä PDF-tiedostossa. Määritä Mediapaneelissa jokin seuraavista julistekuvatyypeistä:

Ei mikään

Ei näytä julistetta elokuvan tai äänileikkeen yhteydessä. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen, jos et halua elokuvan tai äänileikkeen näkyvän sivulla. Haluat ehkä mediasisällön toistuvan vain silloin, kun sivu avataan, tai voit luoda monimutkaisemman suunnitteluelementin näytettäväksi julisteen sijasta.

Vakio

Näyttää yleisen elokuva- tai äänijulisteen, joka ei perustu tiedoston sisältöön.

Jos haluat käyttää toista vakiojulistetta, tallenna kuva nimellä StandardMoviePoster.jpg tai StandardSoundPoster.jpg ja korvaa sillä samanniminen tiedosto. Tämä tiedosto sijaitsee sovelluksen Esimääritykset/Multimedia-kansiossa.

Nykyisestä kehyksestä

Valitse tämä asetus, jos haluat käytössä olevan ruudun näkyvän Mediapaneelin esikatselualueella. Jos haluat valita jonkin toisen ruudun, siirrä esikatseluliukusäädintä ja napsauta Juliste-valikon oikealla puolella olevaa kuvaketta. Tämä asetus ei ole käytettävissä vanhoille elokuvamuodoille, kuten AVI ja MPEG.

Valitse kuva

Voit valita julisteena käytettävän kuvan. Kaksoisnapsauta kuvaa, jota haluat käyttää. Voit valita julisteeksi bittikarttakuvia, mutta et vektorigrafiikkaa.

Videosta

Tämä asetus on valittuna muunnetuille CS4-julkaisuille, joilla on medialeikkeitä asetettuna tiettyyn ruutuun.

Muuta vuorovaikutteisten PDF-tiedostojen media-asetuksia

 1. Valitse Mediapaneelin valikosta PDF-asetukset.

  Mediapaneelin valikko
  Mediapaneelin valikko

 2. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Media-asetukset
  PDF-asetukset

  Kuvaus

  Kirjoita kuvausteksti, joka näkyy, jos mediatiedostoa ei voi toistaa Acrobatissa. Tämä kuvaus toimii samalla vaihtoehtoisena tekstinä näkörajoitteisille käyttäjille.

  Toista video kelluvassa ikkunassa

  Tällä asetuksella voit toistaa elokuvan erillisessä ikkunassa. Jos valitset tämän asetuksen, määritä ikkunan kokosuhde ja sijainti näytössä. Kelluvan ikkunan koon kasvattaminen voi heikentää kuvan laatua. Kelluvan ikkunan kokosuhde perustuu alkuperäisen elokuvan kokoon, ei julkaisun asetteluikkunan skaalatun elokuvan kokoon. Tämä asetus ei ole käytettävissä äänitiedostoissa.

Tuo video URL-osoitteesta

Käytettävissä vain InDesignin versiossa 14.0 tai sitä vanhemmissa

Tuo videotiedosto kelvollisesta URL-osoitteesta, jos haluat toistaa virtautetun videon viedyssä PDF-tiedostossa. Videon täytyy olla kelvollinen H.264-koodattu tiedosto, kuten MP4 tai MOV. Varmista, että URL-osoitteen edessä on http://.

Tämä toiminto poistettiin versiosta 15.0, se on palautettu versioon 15.1. 

 1. Luo julkaisu tai avaa mikä tahansa InDesign-julkaisu. 

 2. Luo grafiikkakehys tai valitse video-objekti, jonka haluat korvata. 

 3. Avaa mediapaneeli valitsemalla Ikkuna > Vuorovaikutteinen > Media

 4. Napsauta Sijoita-kuvaketta.  Tuo video URL-osoitteesta ‑valintaikkuna tulee näkyviin

  Tuo video URL-osoitteesta ‑valintaikkuna
  Tuo video URL-osoitteesta ‑valintaikkuna

 5. Lisää URL-osoite, jossa on mp4- tai MOV-video, ja valitse OK

Elokuvaobjektien, julisteiden tai kehysten koon muuttaminen

Kun lisäät elokuvan InDesign-julkaisuun, elokuvaobjekti ja juliste näkyvät kehyksessä. Kun viet julkaisun PDF-muotoon, elokuvaobjektin raja määrää elokuvan koon PDF-julkaisussa kehyksen koon tai julisteen koon sijasta.

Parhaan tuloksen saamiseksi julisteen koko ja mittasuhteet kannattaa pitää elokuvaa vastaavina. Jos käytät rajaavaa reittiä tai muutat kuvan kokoa, nämä muutokset eivät välttämättä sisälly vietyyn PDF-julkaisuun.

Elokuvat näytetään PDF-julkaisun ylimmällä tasolla. Jos peität elokuvan toisella objektilla InDesignissa, tämä objekti näkyy elokuvan alla viedyssä PDF-julkaisussa.


Huomautus:

Jos haluat PDF-julkaisun sisältävän toistoalueen, jossa on käytetty pehmennystä tai muita tehosteita ja joiden vieminen ei ehkä onnistu hyvin julisteessa käytettynä, voit käyttää toistoalueena sijoitettua kuvaa ja sijoittaa elokuvan (ilman julistetta) sijoitetun kuvan päälle.

Elokuvaobjektin koon muuttaminen
Elokuvaobjektin koon muuttaminen

A. Juliste B. Elokuvaobjekti C. Kehys 

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat muuttaa elokuvaobjektin, julisteen ja kehyksen kokoa, valitse skaalaustyökalu  ja vedä jostakin kulmakahvasta. (Kun pidät vaihtonäppäintä painettuna, mittasuhteet säilyvät.)

  • Jos haluat muuttaa vain kehyksen kokoa, vedä kulmakahvaa valintatyökalulla .

  • Jos haluat muuttaa julisteen tai mediaobjektin kokoa, valitse juliste suoravalintatyökalulla . Valitse sitten valintatyökalu ja vedä kulmakahvaa.

  Voit muuttaa kehyksen sisällä olevan julisteen kokoa myös Sovitus-komennoilla (Objekti > Sovitus).

MP3-äänimuoto toimii parhaiten vietäessä vuorovaikutteisia InDesign-julkaisuja, kun taas MOV-, AVI- ja MPG-muotoisia videoita voidaan viedä PDF-tiedostoon.

Muunna videotiedostot MP4-muotoon Adobe Media Encoderilla. Adobe Media Encoder ei muunna äänitiedostomuotoja MP3-muotoon, mutta voit tehdä muunnoksen jollakin sovelluksella, kuten Apple iTunes.

 1. Avaa Adobe Reader ja lisää muunnettavat videotiedostot.

  Lisätietoja on Adobe Media Encoderin ohjeessa.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

Vuorovaikutteisten PDF-tiedostojen video- ja äänisisältöjen vientiin liittyvät muutokset

Jos julkaiset mediasisältösi vuorovaikutteisena PDF-tiedostona, video- ja äänitiedostosi mediasäätimet eivät toimi, sillä Flash Playerin tuki on päättynyt 31. joulukuuta 2020. Lisätietoja saat Adobe Flash Playerin tuen päättymisen yleiseltä tietosivulta. 

Flash Playerin puuttuminen ei vaikuta kykyysi julkaista julkaisusi tai viedä sisältöä EPUB-muodossa.

Jos haluat julkaista julkaisusi verkossa, perehdy artikkeliin Julkaisun julkaiseminen verkossa.

Jos haluat viedä sisältöä EPUB-muodossa, perehdy artikkeliin Sisällön vieminen EPUB-muotoon.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi