Yleistä Värimallit-paneelista

Värimallit-paneelissa (Ikkuna > Väri > Värimallit) voit luoda ja nimetä värejä, liukuvärejä ja sävyjä ja lisätä niitä nopeasti julkaisuun. Värimallit muistuttavat kappale- ja merkkityylejä. Värimalliin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin objekteihin, joissa värimallia on käytetty. Värimalleilla väriyhdistelmiä on helpompi muokata, sillä objekteja ei tarvitse etsiä ja muuttaa erikseen.

Kun valitun tekstin tai objektin täyttö tai viiva sisältää Värimallit-paneelin värin tai liukuvärin, käytetty värimalli on korostettu paneelissa. Luotuja värimalleja käytetään vain nykyisessä julkaisussa. Jokaiseen julkaisuun voi luoda erilaisia värimalleja, jotka tallentuvat Värimallit-paneeliin.

Huomautus:

Tulostuspalvelua käytettäessä spottivärit voidaan määrittää tarkasti värimallien avulla. Voit myös määrittää väriasetukset esitarkastusprofiiliin, jos haluat määrittää, mitkä väriasetukset toimivat tulostimesi kanssa.

Oletuksen mukaisessa Värimallit-paneelissa on kuusi CMYK-värimallin väriä (syaani, magenta, keltainen, punainen, vihreä ja sininen).

Huomautus:

Jos kirjan lukujen värimallit ovat ristiriidassa keskenään, voit opastaa InDesignia synkronoimaan asetukset sivupohjan mukaisiksi. (Lisätietoja: Kirjajulkaisujen synkronoiminen.)

Värimallityypit

Värimallit-paneeliin voi tallentaa seuraavia värimallityyppejä:

Värit

Värimallit-paneelin kuvakkeet näyttävät spottivärityypin  ja prosessivärityypin  sekä väritilat LAB , RGB , CMYK  ja Sekoiteväri .

Sävyt

Prosenttiarvo värimallin vieressä Värimallit-paneelissa näyttää spotti- tai prosessivärin sävyn.

Liukuvärit

Värimallit-paneelin kuvake näyttää, onko liukuväri säteittäinen  vai lineaarinen .

Ei mikään

Ei mitään -värimalli poistaa objektin viivan tai täytön. Tätä värimallia ei voi muokata tai poistaa.

Paperi

Paperi on väri, joka simuloi tulostuspaperin väriä. Paperin värisen objektin takana sijaitsevat objektit eivät tulostu, jos ne limittyvät paperin värisen kohteen kanssa. Sen sijaan tulostuspaperin väri näkyy objektin läpi. Voit muuttaa Paperi-asetuksen värin vastaamaan käyttämääsi paperia kaksoisnapsauttamalla sitä Värimallit-paneelissa. Käytä Paperi-asetuksen väriä vain esikatseluun – väri ei tulostu tietokoneen tulostimelta tai värierottelussa. Tätä väriä ei voi poistaa. Älä käytä Paperi-väriä värin poistamiseen objektista. Käytä sen sijaan Ei mitään -väriä.

Huomautus:

Jos Paperi-asetuksen väri ei toimi kuvatulla tavalla muuta kuin PostScript-tulostinta käytettäessä, vaihda tulostinohjaimen tilaksi rasterigrafiikka.

Musta

Musta on valmis 100 %:n prosessivärimusta, joka on määritetty CMYK-värimallilla. Tätä väriä ei voi muokata tai poistaa. Musta painetaan automaattisesti alla olevien painovärien sekä kaikenkokoisten tekstimerkkien päälle. Toiminnon voi poistaa käytöstä.

Rekisteröinti

Rekisteröinti  on valmis väri, jonka avulla objektien värierottelu tulostuu PostScript-tulostimella. Kohdistusmerkit käyttävät kohdistusväriä, joten esimerkiksi painolevyt voidaan kohdistaa tarkasti. Tätä väriä ei voi muokata tai poistaa.

Värejä voidaan lisätä kaikista värikirjastoista Värimallit-paneeliin niin, että ne tallentuvat julkaisun mukana.

Värimallinäytön mukauttaminen

Voit muokata värimallien kokoa ja määrittää, näkyvätkö niiden nimet.

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta jokin seuraavista:
  • Nimi tarkoittaa, että värimallin nimen vieressä näkyy pieni värimalli. Nimen oikealla puolella oleva kuvake ilmaisee värimallin (CMYK, RGB jne.) ja sen, onko kyseessä spottiväri, prosessiväri, rekisteröintiväri vai ei mikään näistä.

  • Pieni nimi näyttää tiivistetyt värimallipaneelirivit.

  • Pieni värimalli tai Suuri värimalli näyttää pelkän värimallin. Värimallin kulmassa oleva pisteellinen kolmio ilmaisee, että kyseessä on spottiväri. Pisteetön kolmio tarkoittaa prosessiväriä.

 2. Määritä näytettävien värimallien tyyppi napsauttamalla yhtä seuraavista painikkeista Värimallit-paneelin alareunassa:
  • Näytä kaikentyyppiset värimallit  näyttää kaikki väri-, sävy- ja liukuvärimallit.

  • Näytä kaikki värimallit  näyttää vain prosessi-, spotti-, sekoiteväri- ja sävymallit.

  • Näytä liukuvärimallit  näyttää vain liukuvärimallit.

Huomautus:

Ei mitään -värimalli näkyy aina riippumatta siitä, mitä painiketta painat.

Värimallien luominen

Värimallissa voi olla spotti- ja prosessivärejä, sekoitevärejä (prosessivärejä, joihin on sekoitettu spottivärejä), RGB- ja Lab-värejä, liukuvärejä tai sävyjä.

Kun sijoitat spottivärejä sisältävän kuvan, värit lisätään automaattisesti värimalleina Värimallit-paneeliin. Voit käyttää näitä värimalleja julkaisun objekteissa. Et voi kuitenkaan poistaa niitä tai määrittää niitä uudelleen.

Huomautus:

Selvitä ennen värimallien luomista, mitkä asetukset tulostinpalveluntoimittajasi hyväksyy. Voit määrittää väriasetukset esitarkastusprofiiliin, jos haluat ilmaista, mitkä väriasetukset eivät toimi tulostimesi kanssa.

Uuden värin luominen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.
 2. Valitse julkaisun värien painotapa Värityyppi-kohdassa.
 3. Valitse värimallin nimi jollakin seuraavista tavoista:
  • Jos värityyppivalintasi on Prosessi ja haluat nimen kuvaavan aina väriarvoja, varmista, että Nimeä väriarvojen mukaan on valittu.

  • Jos värityyppivalintasi on Prosessi ja haluat valita nimen itse, varmista, että Nimeä väriarvojen mukaan ei ole valittu, ja kirjoita värimallin nimi.

  • Jos valintasi on Spottiväri, kirjoita värimallin nimi.

 4. Valitse Väritila-kohdassa tila, jota haluat käyttää värin määrityksessä. Vältä tilan muuttamista värin määrittämisen jälkeen.
 5. Tee jokin seuraavista:
  • Muuta väriarvoja vetämällä liukusäädintä. Voit myös kirjoittaa väriliukusäädinten vieressä oleviin tekstiruutuihin numeron.

  • Valitse spottiväreille sopivat arvot Väritila-valikon värikirjastoista.

 6. Jos toistoalavaroituksen kuvake  tulee näkyviin ja haluat käyttää alkuperäistä lähinnä vastaavaa toistoalalla olevaa väriä, napsauta varoituskuvakkeen vieressä olevaa pientä väriruutua.
 7. Tee jokin seuraavista:
  • Lisää värimalli valitsemalla Lisää ja määritä seuraava väri. Valitse Valmis.

  • Lisää värimalli ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Huomautus:

Voit määrittää spottivärin suoraan napsauttamalla Värimallit-paneelin Uusi värimalli -painiketta. Varmista, että mitään värimallia ei ole valittu, ja pidä Alt- ja Ctrl-näppäintä (Windows) tai optio- ja komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta Uusi värimalli -painiketta .

Värimallin luominen objektin värin perusteella

 1. Valitse objekti.
 2. Valitse työkalupaneelista tai Värimallit-paneelista Täyttö- tai Viiva-ruutu.
 3. Tee Värimallit-paneelissa jokin seuraavista:
  • Napsauta Uusi värimalli -painiketta . Kun uusi värimalli on luotu, kaksoisnapsauta sitä.

  • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.

Valittu väri tai liukuväri näkyy Värimallit-paneelissa ja työkalupaneelin Täyttö- tai Viiva-ruudussa, ja se lisätään kaikkien valittujen objektien täyttöön tai viivaan.

Nimettömän värin lisääminen Värimallit-paneeliin

Vaikka voit luoda värejä Väri-paneelin tai Värinvalitsimen avulla, nimettömien värien muokkaaminen ja johdonmukainen käyttö voi olla hankalaa. Käytä Lisää nimettömiä värejä -asetusta julkaisun objektien nimettömien värien etsimiseen ja lisää värit sitten Värimallit-paneeliin. Värit nimetään automaattisesti niiden sisältämien CMYK-, RGB- tai Lab-osien mukaan.

 1. Valitse Värimallit-paneelista Lisää nimettömiä värejä.

Värimallien hallinta

Värimallit-paneelissa voit muokata, kopioida, lajitella ja poistaa värimalleja.

Oletusvärien muokkaaminen Värimallit-paneelissa

Voit muuttaa uusien julkaisujen oletusvärimalleja

 1. Sulje kaikki avatut julkaisut.
 2. Muokkaa haluamiasi värimalleja Värimallit-paneelissa.

Värimallin monistaminen

Värimallien monistamisesta voi olla hyötyä, kun haluat luoda lämpimämmän tai viileämmän muunnelman nykyisestä väristä. Huomaa, että spottivärin monistaminen tarkoittaa uuden spottivärin painolevyn lisäämistä.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse värimalli ja valitse sitten Värimallit-paneelivalikosta Monista värimalli.

  • Valitse värimalli ja napsauta Uusi värimalli -painiketta  paneelin alareunassa.

  • Vedä värimalli Uusi värimalli -painikkeeseen paneelin alareunaan.

Värimallin muokkaaminen

Voit muuttaa värimallin määritteitä Värimalliasetukset-valintaikkunassa. Myös muita asetuksia on käytettävissä, kun muokkaat sekoitevärimalleja ja -ryhmiä.

 1. Valitse värimalli Värimallit-paneelista ja tee jokin seuraavista:
  • Kaksoisnapsauta värimallia.

  • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Värimalliasetukset.

 2. Muokkaa haluamiasi asetuksia ja valitse OK.

Värimallien nimien hallinta

Prosessivärimallin nimi johdetaan värin osien arvoista automaattisesti. Jos esimerkiksi määrität punaisen värin, jossa on 10 % syaania, 75 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa, värimallin nimeksi annetaan automaattisesti C=10 M=75 Y=100 K=0. Nimi helpottaa prosessivärien koostumuksen tunnistamista.

Oletusarvoisesti prosessivärin nimi päivittyy automaattisesti, kun sen CMYK-arvoja muutetaan. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä tai ottaa sen käyttöön eri värimallissa tarpeen mukaan. Voit vaihtaa prosessivärimallien ja muidenkin määrittämiesi värien nimiä milloin tahansa.

 1. Kaksoisnapsauta Värimallit-paneelissa näkyvää prosessiväriä.
 2. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:
  • Jos haluat InDesignin vaihtavan värimallin nimen muuttaessasi CMYK-arvoja, varmista, että Nimeä väriarvojen mukaan on valittu.

  • Jos vaihdat värimallin nimen muuttaessasi CMYK-arvoja, varmista, että Nimeä väriarvojen mukaan ei ole valittu.

Huomautus:

Uudelle värimallille annetaan automaattisesti nimi Uusi värimalli (sekä numero, jos Uusi värimalli on jo olemassa), jos tätä asetusta ei ole valittu. Voit muuttaa nimen manuaalisesti.

Värimallien lajittelu

Voit lajitella värimallit nimen tai väriarvojen mukaan. Voit halutessasi lajitella kaikki värimallit tai valitut värimallit.

Lajittele nimen mukaan

Värimallit lajitellaan aakkosjärjestyksessä (A–Z).

Jos haluat lajitella kaikki värimallit nimen mukaan, tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lajittele ja sitten Kaikki värimallit nimen mukaan. 
 • Napsauta värimallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lajittele > Kaikki värimallit nimen mukaan.

Jos haluat lajitella valitut värimallit nimen mukaan, valitse värimallit ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lajittele ja sitten Valitut värimallit nimen mukaan. 
 • Napsauta valittuja värimalleja hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lajittele > Valitut värimallit nimen mukaan.

Lajittele väriarvojen mukaan

Värimallit lajitellaan niiden väriarvojen perusteella. Ensimmäiset värimallit lajitellaan seuraavassa järjestyksessä: CMYK > Lab-väri > Sekoiteväri > RGB. Tämän jälkeen kaikki
tietyssä väritilassa olevat värimallit lajitellaan väriarvojen perusteella.
Esimerkiksi kaikki CMYK-värimallit lajitellaan C-, M-, Y- ja K-arvojen perusteella.

Jos haluat lajitella kaikki värimallit väriarvojen mukaan, tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lajittele ja sitten Kaikki värimallit väriarvojen mukaan. 
 • Napsauta värimallia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lajittele > Kaikki värimallit väriarvojen mukaan.

Jos haluat lajitella valitut värimallit väriarvojen mukaan, valitse värimallit ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lajittele ja sitten Valitut värimallit väriarvojen mukaan. 
 • Napsauta valittuja värimalleja hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lajittele > Valitut värimallit väriarvojen mukaan.

Huomautus:

Tiettyyn väriryhmään kuuluvat värimallit lajitellaan myös valitun lajitteluasetuksen mukaisesti.

Yksittäisten värimallien poistaminen

Kun poistat julkaisun objektissa käytetyn värimallin, InDesign kehottaa korvaamaan värimallin. Voit määrittää olemassa olevan tai nimettömän värimallin. Jos poistat värimallin, jota on käytetty sävyn tai sekoitevärin pohjana, sinua pyydetään valitsemaan korvaava värimalli.

 1. Valitse vähintään yksi väri.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Värimallit-paneelivalikosta Poista värimalli.

  • Napsauta Värimallit-paneelin alaosassa Poista-kuvaketta.

  Huomautus:

  Spottivärejä, joita on käytetty julkaisun sijoitetussa grafiikassa, ei voi poistaa. Jos haluat poistaa tällaisen värin, sinun on ensin poistettava grafiikka. Joskus harvoin spottiväriä ei kuitenkaan voi poistaa, vaikka grafiikka olisi poistettu. Luo tällöin InDesign Markup (IDML) -tiedosto valitsemalla Tiedosto > Vie. Avaa sitten luomasi tiedosto InDesignissa.

 3. InDesign kysyy, miten poistettava värimalli korvataan. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:
  • Korvaa värimalli koko julkaisussa toisella valitsemalla Määritetty värimalli ja valitsemalla värimalli valikosta.

  • Korvaa värimalli koko julkaisussa vastaavalla nimettömällä värillä valitsemalla Nimetön värimalli.

Kaikkien käyttämättömien värimallien poistaminen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Valitse kaikki käyttämättömät. Asetuksella valitaan värimallit, joita ei käytetä parhaillaan muokattavassa julkaisussa.
 2. Napsauta Poista-kuvaketta.

Värimallien yhdistäminen

Kun tuot värimalleja tai kopioit kohteita muista julkaisuista, sinulle saattaa tulla käyttöön moneen kertaan esiintyviä samoja värimalleja, joita käytetään eri objekteissa. Voit yhdistää tällaiset värimallit käyttämällä Yhdistä värimallit -komentoa.

 1. Valitse Värimallit-paneelista ainakin kaksi samaa värimallia.

  Ensimmäinen valitsemasi värimalli on se, joka yhdistetään.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Yhdistä värimallit.

Värimallien tallentaminen käytettäväksi muissa julkaisuissa

Jos haluat käyttää värimalleja muissa tiedostoissa tai jakaa niitä toisille suunnittelijoille, voit tallentaa värimallit .ase (Adobe Swatch Exchange) -tiedostoina. InDesign, Illustrator ja Adobe Photoshop voivat tuoda värimalleja Colorbook-tiedostoista.

 1. Valitse Värimallit-paneelista tallennettavat värimallit.
 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit.
 3. Määritä tiedoston nimi ja sijainti. Valitse lopuksi Tallenna.

Värimallien jakaminen sovellusten välillä

Voit jakaa Photoshopissa, Illustratorissa ja InDesignissa luomasi tasaisia värejä sisältävät värimallit tallentamalla värimallikirjaston vaihtoa varten. Värit näkyvät täsmälleen samanlaisina kaikissa sovelluksissa, kunhan väriasetukset on synkronoitu.

 1. Luo Värimallit-paneelissa prosessi- ja spottivärien luettelot yhteiskäyttöä varten ja poista sellaiset värimallit, joita ei ole tarkoitus käyttää useissa sovelluksissa.

  Huomautus:

  Seuraavantyyppisiä värimalleja ei voi käyttää useissa sovelluksissa: Illustratorin ja InDesignin kuviot, liukuvärit, sekoitevärit ja sävyt sekä rekisteröinti-värimalli sekä Photoshopin värimallikirjat ja HSB-, XYZ-, kaksiväri-, peittävyys-, musteenkäyttö- ja webRGB-värimallit. Nämä värimallit ohitetaan automaattisesti, kun värimalleja tallennetaan.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit ja tallenna värimallikirjastot paikkaan, josta ne ovat helposti haettavissa.
 3. Lataa värimallikirjasto Photoshopin, Illustratorin tai InDesignin Värimallit-paneeliin.

Värimallien tuonti

Voit tuoda värejä ja liukuvärejä muista julkaisuista sekä lisätä joko kaikki värimallit tai osan niistä Värimallit-paneeliin. Voit ladata värimalleja InDesign-tiedostoista (.indd), InDesign-malleista (.indt), Illustrator-tiedostoista (.ai tai .eps) ja Adobe Swatch Exchange -tiedostoista (.ase), jotka on luotu InDesignissa, Illustratorissa tai Photoshopissa. Adobe Swatch Exchange -tiedostojen värimallit on tallennettu Adobe Swatch Exchange -muodossa.

InDesignissa on myös värikirjastoja muista värijärjestelmistä, kuten PANTONE Process Color System® -järjestelmästä.

Huomautus:

Värimallit-paneeliin lisätään myös spottivärit, joita on käytetty tuoduissa EPS-, PDF-, TIFF- ja Adobe Photoshop (PSD) -tiedostoissa.

Valittujen värimallien tuominen tiedostosta

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.
 2. Valitse ensin Väritila > Muu kirjasto ja sitten tiedosto, josta haluat tuoda värimalleja.
 3. Valitse Avaa.
 4. Valitse tuotavat värimallit.
 5. Napsauta OK-painiketta.

Kaikkien värimallien tuominen tiedostosta

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lataa värimallit.
 2. Kaksoisnapsauta InDesign-julkaisua.

Värimallien kopioiminen InDesign-julkaisusta toiseen

Voit kopioida tai vetää värimallin (tai objektin, johon värimallia on käytetty) julkaisusta toiseen. Tällöin värimalli lisätään kohdejulkaisun Värimallit-paneeliin. Jos haluat kopioida myös värimallin sävyt ja liukuvärit, sinun on kopioitava alkuperäinen objekti, ei vain värimallia.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Kopioi objekti avoinna olevaan julkaisuun vetämällä ja pudottamalla tai kopioimalla ja liittämällä.

  • Valitse kopioitavat värimallit ja vedä ne Värimallit-paneelista toisen InDesign-julkaisun julkaisuikkunaan.

  Huomautus:

  Jos vedät värimallin, jonka nimi on täysin sama kuin olemassa olevan värimallin (myös isojen kirjainten osalta), mutta jolla on eri väriarvot, InDesign antaa värimallille nimen ”[alkuperäinen värimallin nimi] 2”.

Värimallien lataaminen valmiista ja mukautetuista värikirjastoista

Valittavana on useita värikirjastoja, kuten PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone® -värijärjestelmä, Trumatch™ -värimallijärjestelmä, DIC Process Color Note ja erityisesti Web-käyttöä varten luodut kirjastot. Ennen kuin käytät värinsovitusjärjestelmän värimalleja, varmista tulostuspalvelusta, mitä värimalleja he tukevat.

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse kirjastotiedosto Väritila-luettelosta.

  • Valitse Väritila-luettelosta Muu kirjasto, paikanna kirjastotiedosto ja valitse sitten Avaa.

 3. Valitse kirjastosta vähintään yksi värimalli ja valitse sitten Lisää. (Jos haluat sulkea ikkunan lisäämättä värimalleja, valitse OK.)
 4. Kun olet lisännyt haluamasi värimallit, valitse Valmis.

InDesigniin asennetut värikirjastot

InDesign asentaa värikirjastot seuraaviin väriensovitusjärjestelmiin. Voit asentaa uusia värikirjastoja ja ladata niistä värimalleja InDesigniin.

ANPA-väri

Koostuu 300 ANPAn (American Newspaper Publishers Association) valitsemasta väristä. Tämän kirjaston värejä käytetään ensisijaisesti spottiväreinä sanomalehdissä.

DIC Color

Sisältää 1280 CMYK-spottiväriä DIC Process Color Note -järjestelmästä. Värit voidaan sovittaa DIC Color Guide -oppaan mukaisesti. Oppaan julkaisija on Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Lisätietoja antaa Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japani.

Focoltone

Järjestelmä sisältää 763 CMYK-väriä. Focoltone-värien käytöllä voidaan välttää esivalmistuslihotuksen ja kohdistuksen ongelmia. Focoltone-kartat näyttävät päällepainatukset, jotka muodostavat värit.

Focoltonella on värimallikirja, jossa on prosessi- ja spottivärien tekniset tiedot, päällepainatuskarttoja ja kirja sivuasettelujen merkitsemiseen. Lisätietoja antaa Focoltone International, Ltd., Stafford, United Kingdom.

HKS

Käytä tätä järjestelmää, jos työ vaatii Euroopassa käytössä olevia HKS-värijärjestelmän värejä.

PANTONE®

PANTONE®-spottivärit edustavat värintoisto-ominaisuuksien maailmanlaajuisia standardeja. Vuonna 2000 PANTONE MATCHING SYSTEM® -värioppaisiin tehtiin huomattava parannus. Kun järjestelmään lisättiin 147 uutta tasaista väriä ja seitsemän uutta metalliväriä, värejä on nyt yhteensä 1114. PANTONE-värioppaat ja -kirjat on nyt painettu päällystetylle ja päällystämättömälle paperille sekä mattapaperille. Näin varmistetaan painojulkaisun visuaalinen tarkkuus ja parempi painatuksen hallinta.

Tasaisen PANTONE-värin voi tulostaa CMYK-värinä. Kun vertaat tasaista PANTONE-väriä sitä lähinnä olevaan prosessiväriin, käytä PANTONE Solid to Process Guide -opasta. Kullekin värille tulostetaan CMYK-näytön sävyprosentit. Tämä opas painetaan nyt kirkkaammalle päällystetylle paperille, ja se sisältää 147 uuden tasavärin vertailut CMYK-väreihin.

PANTONE Process Guide -oppaat on painettu päällystetylle ja päällystämättömälle paperille. Oppaassa on valittavana 3000 prosessiväriyhdistelmää. Värien valinta ja CMYK-rasteriarvot on helppo määrittää, koska värit on esitetty viuhkan muodossa kromaattisessa järjestyksessä.

Lisätietoja antaa Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey, Yhdysvallat.

Järjestelmä (Windows)

Sisältää 256 väriä Windowsin 8-bittisestä oletuspaneelista, joka perustuu RGB-värien yhtenäiseen näytteistykseen.

Järjestelmä (Mac OS)

Sisältää 256 väriä Mac OS-järjestelmän 8-bittisestä oletuspaneelista, joka perustuu RGB-värien yhtenäiseen näytteistykseen.

Toyo Color Finder

Sisältää 1050 väriä, jotka perustuvat yleisimpiin Japanissa käytettyihin painoväreihin. Voit käyttää Toyo 94 Color Finderia tai uudempaa Toyo Color Finderia. Käytä väriopasta, joka sisältää painettuja Toyo Ink -malleja. Opas on saatavana painotuotteiden julkaisijoilta ja graafisen alan tarvikeliikkeistä. Lisätietoja antaa Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokio, Japani.

Trumatch

Sisältää CMYK-väriensovituksen, jossa on yli 2000 käyttökelpoista tietokoneella luotua väriä. Trumatch-värit kattavat CMYK-toistoalan spektrin asteittain. Trumatch Color Finder näyttää jokaisesta eri värisävystä yli 40 sävyä ja varjostusta, jotka on luotu neliväriprosessissa ja jotka voidaan luoda nelivärisinä sähköisissä kuvankäsittelylaitteissa. Mukana on myös nelivärisiä harmaita, joissa on eri sävyjä. Lisätietoja antaa Trumatch Inc., New York, Yhdysvallat.

Web

Sisältää 216 RGB-väriä Web-käyttöön. Web-selaimet käyttävät näitä värejä useimmiten 8-bittisten kuvien näyttämiseen. Kirjasto auttaa Web-grafiikan ja kuvien luomisessa väreillä, jotka säilyvät samoina sekä Windows- että Macintosh-järjestelmissä.