Käyttöopas Peruuta

Värimallien käyttö

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työkalupaneeli
   3. Asetusten määrittäminen
   4. Kosketustyötila
   5. Oletuspikanäppäimet
   6. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
   7. Capture-laajennus
 3. Dokumenttien luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   4. Reittitekstin luominen
   5. Luettelomerkit ja numerointi
   6. Kuviot ja erikoismerkit
   7. Tekstin koostaminen
   8. Tekstimuuttujat
   9. QR-koodien luominen
   10. Tekstin muokkaaminen
   11. Tekstin tasaaminen
   12. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   13. Ankkuroidut objektit
   14. Linkitetty sisältö
   15. Kappaleiden muotoileminen
   16. Merkkien muotoilu
   17. Etsi ja muuta
   18. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tyylipakettien käyttäminen
   3. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  6. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  7. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  8. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
   11. Lomakkeet
  9. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   10. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   11. AEM-resurssien integraatio
  10. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen
  2. InDesign-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 6. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   3. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   4. Adobe PDF -asetukset
   5. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   6. Vienti Adobe PDF -muotoon
   7. JPEG-muotoon vieminen
   8. HTML-tiedoston vieminen
   9. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   10. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 7. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 8. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

  Changes to the Pantone Color books

Standardized pre-loaded Color libraries, also known as Pantone Color books, will be phased out of Illustrator, InDesign, and Photoshop in software updates released after August 16, 2022.

After November 2022, the only Pantone Color books that will remain are:

 • Pantone + CMYK Coated
 • Pantone + CMYK Uncoated
 • Pantone + Metallic Coated

Customers who rely on Pantone colors in their creative workflows will need a Pantone license via the Pantone Connect plugin available on Adobe Exchange.

Värimallit-paneelissa (Ikkuna > Väri > Värimallit) voit luoda ja nimetä värejä, liukuvärejä ja sävyjä ja lisätä niitä nopeasti julkaisuun. Värimalleilla väriyhdistelmiä on helpompi muokata, sillä objekteja ei tarvitse etsiä ja muuttaa erikseen.

Kun valitun tekstin tai objektin täyttö tai viiva sisältää Värimallit-paneelin värin tai liukuvärin, käytetty värimalli on korostettu paneelissa. Luotuja värimalleja käytetään vain nykyisessä julkaisussa. Jokaiseen julkaisuun voi luoda erilaisia värimalleja, jotka tallentuvat Värimallit-paneeliin.

 Tulostuspalvelua käytettäessä spottivärit voidaan määrittää värimallien avulla. Voit myös määrittää väriasetukset esitarkastusprofiiliin, jos haluat määrittää, mitkä väriasetukset toimivat tulostimesi kanssa.

Oletuksen mukaisessa Värimallit-paneelissa on kuusi CMYK-värimallin väriä (syaani, magenta, keltainen, punainen, vihreä ja sininen).

 Jos kirjan lukujen värimallit ovat ristiriidassa keskenään, voit opastaa InDesignia synkronoimaan asetukset sivupohjan mukaisiksi. (Lisätietoja: Kirjajulkaisujen synkronoiminen.)

Värimallityypit

Värimallit-paneelivalikossa voit muun muassa luoda uusia värimalleja ja ladata värimalleja toisesta julkaisusta. Värimallit-paneeliin voi tallentaa seuraavia värimallityyppejä:

Värit

Värimallit-paneelin kuvakkeet näyttävät spottivärityypin  ja prosessivärityypin  sekä väritilat LAB , RGB , CMYK , HSB  ja Sekoiteväri .

Sävyt

Prosenttiarvo värimallin vieressä Värimallit-paneelissa näyttää spotti- tai prosessivärin sävyn.

Liukuvärit

Värimallit-paneelin kuvake näyttää, onko liukuväri säteittäinen  vai lineaarinen .

Ei mikään

Ei mitään -värimalli poistaa objektin viivan tai täytön. Tätä värimallia ei voi muokata tai poistaa.

Värimallit-paneeli
Avaa Värimalliasetukset-valintaikkuna kaksoisnapsauttamalla väriä

Rekisteröinti

Rekisteröinti  on valmis värimalli, jonka avulla objektien värierottelu tulostuu PostScript-tulostimella. Tätä värimallia ei voi muokata tai poistaa.

Musta

Musta on valmis 100 %:n prosessivärimusta, joka on määritetty CMYK-värimallilla. Tätä värimallia ei voi muokata tai poistaa. Musta painetaan automaattisesti alla olevien painovärien sekä kaikenkokoisten tekstimerkkien päälle. Toiminnon voi poistaa käytöstä.

Paperi

Paperi on väri, joka simuloi tulostuspaperin väriä. Paperin värisen objektin takana sijaitsevat objektit eivät tulostu, jos ne limittyvät paperin värisen kohteen kanssa. Sen sijaan tulostuspaperin väri näkyy objektin läpi. Voit muuttaa Paperi-asetuksen värin vastaamaan käyttämääsi paperia kaksoisnapsauttamalla sitä Värimallit-paneelissa. Käytä Paperi-asetuksen väriä vain esikatseluun – väri ei tulostu tietokoneen tulostimelta tai värierottelussa. Tätä värimallia ei voi poistaa. Älä käytä Paperi-värimallia värin poistamiseen objektista. Käytä sen sijaan Ei mitään -värimallia.

 Jos Paperi-asetuksen väri ei toimi kuvatulla tavalla muuta kuin PostScript-tulostinta käytettäessä, vaihda tulostinohjaimen tilaksi rasterigrafiikka.

Värejä voidaan lisätä kaikista värikirjastoista Värimallit-paneeliin niin, että ne tallentuvat julkaisun mukana.

Värimallinäytön mukauttaminen

Voit muokata värimallien kokoa ja määrittää, näkyvätkö niiden nimet. Voit mukauttaa värimallinäytön napsauttamalla Värimalli-paneelivalikkoa.

 • Voit näyttää kaikki väri-, sävy- ja liukuvärimallit valitsemalla Näytä kaikki värimallit .
 • Jos haluat näyttää vain prosessi-, spotti-, sekoiteväri- ja sävymallit, valitse Näytä kaikki värimallit .
 • Jos haluat näyttää vain liukuvärimallit, valitse Näytä liukuvärimallit .

 Ei mitään -värimalli näkyy aina riippumatta siitä, mitä painiketta painat.

Värimalleissa voi olla spotti- ja prosessivärejä, sekoitevärejä (prosessivärejä, joihin on sekoitettu spottivärejä), RGB-, HSB- ja Lab-värejä, liukuvärejä tai sävyjä.

Kun sijoitat spottivärejä sisältävän kuvan, värit lisätään automaattisesti värimalleina Värimallit-paneeliin. Voit käyttää näitä värimalleja julkaisun objekteissa. Et voi kuitenkaan poistaa niitä tai määrittää niitä uudelleen.

Värimallien luominen

Voit luoda uuden värimallin lisäksi myös objektin väriin perustuvan värimallin. Selvitä ennen värimallien luomista, mitkä asetukset tulostinpalveluntoimittajasi hyväksyy.

Uuden värin luominen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.

 2. Valitse julkaisun värien painotapa Värityyppi-kohdassa.

 3. Täytä värimallin nimi.

 4. Valitse Väritila-kohdassa tila, jota haluat käyttää värin määrityksessä. Muuta väriarvoja vetämällä liukusäädintä. Voit myös kirjoittaa väriliukusäädinten vieressä oleviin tekstiruutuihin numeroarvon.

 5. Lisää värimalli ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Värimallin luominen objektin värin perusteella

 1. Valitse objekti.

 2. Valitse Värimallit-paneelista Täyttö- tai Viiva-ruutu.

 3. Valitse Uusi värimalli   ja kaksoisnapsauta luotua uutta värimallia.

Valittu väri tai liukuväri näkyy Värimallit-paneelissa ja Täyttö- tai Viiva-ruudussa, ja se lisätään kaikkien valittujen objektien täyttöön tai viivaan.

 Voit määrittää spottivärin suoraan napsauttamalla Värimallit-paneelin Uusi värimalli -painiketta. Varmista, että mitään värimallia ei ole valittu, ja pidä Alt- ja Ctrl-näppäintä (Windows) tai optio- ja komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta Uusi värimalli -painiketta .

Nimettömien värien lisääminen ja oletusvärien muokkaaminen Värimallit-paneelissa

Vaikka voit luoda värejä Väri-paneelin tai värimuokkaimen avulla, nimettömien värien muokkaaminen ja johdonmukainen käyttö voi olla hankalaa. Valitse Värimallit-paneelista Lisää nimettömiä värejä -asetus julkaisun objektien nimettömien värien etsimiseen ja lisää värit sitten Värimallit-paneeliin. Värit nimetään automaattisesti niiden sisältämien CMYK-, RGB-, HSB- tai Lab-osien mukaan.

Voit muuttaa ja muokata uusien julkaisujen oletusvärimalleja Värimallit-paneelissa.

Värimallien monistaminen, muokkaaminen ja lajitteleminen

Värimallien monistamisesta voi olla hyötyä, kun haluat luoda lämpimämmän tai viileämmän muunnelman nykyisestä väristä. Valitse Monista värimalli, jos haluat luoda värimallista kaksoiskappaleen. Voit muuttaa värimallin määritteitä valitsemalla Värimalliasetukset. Voit lajitella värimallit nimen tai väriarvojen mukaan. Voit halutessasi lajitella kaikki värimallit tai valitut värimallit. Tiettyyn väriryhmään kuuluvat värimallit lajitellaan myös valitun lajitteluasetuksen mukaisesti.

Värimallien nimien hallinta

Prosessivärimallin nimi johdetaan värin osien arvoista automaattisesti. Jos esimerkiksi määrität punaisen värin, jossa on 10 % syaania, 75 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa, värimallin nimeksi annetaan automaattisesti C=10 M=75 Y=100 K=0. Nimi helpottaa prosessivärien koostumuksen tunnistamista.

Prosessivärin nimi päivittyy automaattisesti, kun sen CMYK-arvoja muutetaan. Voit poistaa tämän asetuksen käytöstä tai ottaa sen käyttöön eri värimallissa tarpeen mukaan. 

 1. Kaksoisnapsauta Värimallit-paneelissa näkyvää prosessiväriä.
 2. Valitse Nimeä väriarvojen mukaan -asetus, jos haluat InDesignin vaihtavan värimallin nimen muuttaessasi CMYK-arvoja. Poista asetuksen valinta, jos haluat nimetä värimallin uudelleen manuaalisesti.

 3. Valitse OK.

Värimallien poistaminen

Kun poistat julkaisun objektissa käytetyn värimallin, InDesign kehottaa korvaamaan värimallin. Voit määrittää olemassa olevan tai nimettömän värimallin. Jos poistat värimallin, jota on käytetty sävyn tai sekoitevärin pohjana, sinua pyydetään valitsemaan korvaava värimalli.

Yksittäisten värimallien poistaminen

 1. Valitse vähintään yksi värimalli.

 2. Valitse Värimallit-paneelista Poista  .

 3. InDesign kysyy, miten poistettava värimalli korvataan. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:

  • Korvaa värimalli koko julkaisussa toisella valitsemalla Määritetty värimalli ja valitsemalla värimalli valikosta.

  • Korvaa värimalli koko julkaisussa vastaavalla nimettömällä värillä valitsemalla Nimetön värimalli.

Kaikkien käyttämättömien värimallien poistaminen

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Valitse kaikki käyttämättömät. Asetuksella valitaan värimallit, joita ei käytetä parhaillaan muokattavassa julkaisussa.

 2. Valitse Värimallit-paneelista Poista  .

 Spottivärejä, joita on käytetty julkaisun sijoitetussa grafiikassa, ei voi poistaa. Jos haluat poistaa tällaisen värin, sinun on ensin poistettava grafiikka. Joskus harvoin spottiväriä ei kuitenkaan voi poistaa, vaikka grafiikka olisi poistettu. Luo tällöin InDesign Markup (IDML) -tiedosto valitsemalla Tiedosto > Vie ja avaa tiedosto InDesignissa uudelleen.

Värimallien yhdistäminen ja tallentaminen

Kun tuot värimalleja tai kopioit kohteita muista julkaisuista, sinulle saattaa tulla käyttöön moneen kertaan esiintyviä samoja värimalleja, joita käytetään eri objekteissa. Voit yhdistää moneen kertaan esiintyvät värimallit ja tallentaa ne muissa julkaisuissa tapahtuvaa käyttöä varten. Voit tallentaa värimallit Adobe Swatch Exchange (.ase) -tiedostoon. InDesignissa sekä Illustratorissa ja Adobe Photoshopissa

Värimallien yhdistäminen

 1. Valitse Värimallit-paneelista ainakin kaksi samaa värimallia.

  Ensimmäinen valitsemasi värimalli on se, johon yhdistetään.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Yhdistä värimallit.

Värimallien tallentaminen

 1. Valitse tallennettavat värimallit Värimallit-paneelista.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit.

 3. Määritä tiedoston nimi ja sijainti. Valitse lopuksi Tallenna.

Värimallien jakaminen sovellusten välillä

Voit jakaa Photoshopissa, Illustratorissa ja InDesignissa luomasi tasaisia värejä sisältävät värimallit tallentamalla värimallikirjaston vaihtoa varten. Värit näkyvät täsmälleen samanlaisina kaikissa sovelluksissa, kunhan väriasetukset on synkronoitu.

 1. Luo prosessi- ja spottivärit Värimallit-paneelissa, jonka haluat jakaa, ja poista tarpeettomat värimallit.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit ja tallenna värimallikirjastot paikkaan, josta ne ovat helposti haettavissa.

 3. Lataa värimallikirjasto Photoshopin, Illustratorin tai InDesignin Värimallit-paneeliin.

 Seuraavan tyyppisiä värimalleja ei voi käyttää useissa sovelluksissa: Illustratorin ja InDesignin kuviot, liukuvärit, sekoitevärit ja sävyt sekä rekisteröinti-värimalli sekä Photoshopin värimallikirjat ja HSB-, XYZ-, kaksiväri-, monitorRGB-, peittävyys-, musteenkäyttö- ja webRGB-värimallit. Nämä värimallit ohitetaan automaattisesti, kun värimalleja tallennetaan.

Värimallien tuonti

Voit tuoda värejä ja liukuvärejä muista julkaisuista sekä lisätä kaikki värimallit tai osan niistä Värimallit-paneeliin. Voit ladata värimalleja InDesign-tiedostoista (.indd), InDesign-malleista (.indt), Illustrator-tiedostoista (.ai tai .eps) ja Adobe Swatch Exchange -tiedostoista (.ase), jotka on luotu InDesignissa, Illustratorissa tai Photoshopissa. Adobe Swatch Exchange -tiedostojen värimallit on tallennettu Adobe Swatch Exchange -muodossa.

InDesignissa on myös värikirjastoja muista värijärjestelmistä, kuten ANPA-järjestelmästä. Voit lisätä kirjastoja myös Pantone Connectilla. Värimallit-paneeliin lisätään myös spottivärit, joita on käytetty tuoduissa EPS-, PDF-, TIFF- ja Adobe Photoshop (PSD) -tiedostoissa.

Valittujen värimallien tuominen tiedostosta

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.

 2. Valitse ensin Väritila-luettelosta Muu kirjasto ja sitten tiedosto, josta haluat tuoda värimalleja.

 3. Valitse Avaa.

 4. Valitse tuotavat värimallit ja sitten OK.

Kaikkien värimallien tuominen tiedostosta

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Lataa värimallit.

 2. Kaksoisnapsauta InDesign-julkaisua.

Värimallien kopioiminen InDesign-julkaisusta toiseen

Voit kopioida tai vetää värimallin (tai objektin, johon värimallia on käytetty) julkaisusta toiseen. Tällöin värimalli lisätään kohdejulkaisun Värimallit-paneeliin. Jos haluat kopioida myös värimallin sävyt ja liukuvärit, sinun on kopioitava alkuperäinen objekti, ei vain värimallia.

Värimallien lataaminen valmiista ja mukautetuista värikirjastoista

Valittavana on useita värikirjastoja, kuten , Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone® -värijärjestelmä, Trumatch™ -värimallijärjestelmä, DIC Process Color Note ja erityisesti verkkokäyttöä varten luodut kirjastot. Ennen kuin käytät värinsovitusjärjestelmän värimalleja, varmista tulostuspalvelusta, mitä värimalleja he tukevat.

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Uusi värimalli.
 2. Valitse kirjastotiedosto Väritila-luettelosta.

 3. Valitse kirjastosta vähintään yksi värimalli ja valitse sitten Lisää. (Jos haluat sulkea ikkunan lisäämättä värimalleja, valitse OK.)

 4. Kun olet lisännyt haluamasi värimallit, valitse Valmis.

InDesigniin asennetut värikirjastot

InDesign asentaa värikirjastot seuraaviin väriensovitusjärjestelmiin. Voit asentaa uusia värikirjastoja ja ladata niistä värimalleja InDesigniin.

ANPA-väri

Koostuu 300 ANPAn (American Newspaper Publishers Association) valitsemasta väristä. Tämän kirjaston värejä käytetään ensisijaisesti spottiväreinä sanomalehdissä.

DIC Color

Sisältää 1280 CMYK-spottiväriä DIC Process Color Note -järjestelmästä. Värit voidaan sovittaa DIC Color Guide -oppaan mukaisesti. Oppaan julkaisija on Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Lisätietoja antaa Dainippon Ink & Chemicals, Inc., Tokio, Japani.

InDesigniin asennetut värikirjastot
InDesigniin asennetut värikirjastot

FOCOLTONE

Järjestelmä sisältää 763 CMYK-väriä. Focoltone-värien käytöllä voidaan välttää esivalmistuslihotuksen ja kohdistuksen ongelmia. Focoltone-kartat näyttävät päällepainatukset, jotka muodostavat värit. Lisätietoja antaa Focoltone International, Ltd., Stafford, United Kingdom.

HKS

Käytä tätä järjestelmää, jos työ vaatii Euroopassa käytössä olevia HKS-värijärjestelmän värejä.

PANTONE®

PANTONE®-spottivärit edustavat värintoisto-ominaisuuksien tunnettua standardia.  Pantone-kirjaston värejä voidaan käyttää Adobe Exchangesta saatavana olevalla Pantone Connect ‑laajennuksella.

 

Tasaisen PANTONE-värin voi tulostaa CMYK-värinä. Kun vertaat tasaista PANTONE-väriä sitä lähinnä olevaan prosessiväriin, käytä PANTONE Solid to Process Guide -opasta. Kullekin värille tulostetaan CMYK-näytön sävyprosentit. Tämä opas painetaan nyt kirkkaammalle päällystetylle paperille, ja se sisältää 147 uuden tasavärin vertailut CMYK-väreihin.

 

PANTONE Process Guide -oppaat on painettu päällystetylle ja päällystämättömälle paperille. Oppaassa on valittavana 3000 prosessiväriyhdistelmää. Värien valinta ja CMYK-rasteriarvot on helppo määrittää, koska värit on esitetty viuhkan muodossa kromaattisessa järjestyksessä.

 

Lisätietoja antaa Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey, Yhdysvallat.

Järjestelmä (Windows)

Sisältää 256 väriä Windowsin 8-bittisestä oletuspaneelista, joka perustuu RGB-värien yhtenäiseen näytteistykseen.

Järjestelmä (Mac OS)

Sisältää 256 väriä Mac OS-järjestelmän 8-bittisestä oletuspaneelista, joka perustuu RGB-värien yhtenäiseen näytteistykseen.

TOYO COLOR FINDER

Sisältää 1050 väriä, jotka perustuvat yleisimpiin Japanissa käytettyihin painoväreihin. Voit käyttää Toyo 94 Color Finderia tai uudempaa Toyo Color Finderia. Käytä väriopasta, joka sisältää painettuja Toyo Ink -malleja. Opas on saatavana painotuotteiden julkaisijoilta ja graafisen alan tarvikeliikkeistä. Lisätietoja antaa Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokio, Japani.

TRUMATCH

Sisältää CMYK-väriensovituksen, jossa on yli 2000 käyttökelpoista tietokoneella luotua väriä. Trumatch-värit kattavat CMYK-toistoalan spektrin asteittain. Trumatch Color Finder näyttää jokaisesta eri värisävystä yli 40 sävyä ja varjostusta, jotka on luotu neliväriprosessissa ja jotka voidaan luoda nelivärisinä sähköisissä kuvankäsittelylaitteissa. Mukana on myös nelivärisiä harmaita, joissa on eri sävyjä. Lisätietoja antaa Trumatch Inc., New York, Yhdysvallat.

Verkko

Sisältää 216 RGB-väriä Web-käyttöön. Web-selaimet käyttävät näitä värejä useimmiten 8-bittisten kuvien näyttämiseen. Kirjasto auttaa Web-grafiikan ja kuvien luomisessa väreillä, jotka säilyvät samoina sekä Windows- että Macintosh-järjestelmissä.


Rinnakkaisresursseja

Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi