Arabian- ja hepreankielinen teksti

Ohjelmiston Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan suunnatuissa versioissa on uusia ja parannettuja toimintoja, jotka helpottavat työskentelyä arabian ja heprean kielellä.

Kaksisuuntainen tekstin juoksuttaminen

Lähi-idässä teksti kirjoitetaan yleensä oikealta vasemmalle (RTL). Yleisimmin käytetään kuitenkin kaksisuuntaista (bidi) tekstiä, jossa on sekä vasemmalta oikealle että oikealta vasemmalle kirjoitettua tekstiä. Esimerkki bidi-tekstistä on kappale, jossa on sekä arabian- että englanninkielistä tekstiä. CS6:n suunnittelu- ja koodinäkymissä voit kirjoittaa arabian- ja hepreankielistä tekstiä sekä bidi-tekstiä Dreamweaverin avulla.

Dreamweaverin Lähi-idän versiossa oikealta vasemmalle -suunnan määritettä voidaan soveltaa kahteen kuvailevaan objektiin, kappaleisiin ja merkkeihin. direction (suunta) -määritettä voidaan käyttää HTML-standardia tukevissa tunnisteissa. direction-määritteen arvona voi olla ltr (oletus), rtl tai inherit.

CSS:n suuntamäärite

Kun kirjoitat arabialaista, heprealaista tai sekalaista tekstiä, Dreamweaver tunnistaa, että kieli on kirjoitettu oikealta vasemmalle (RTL) ja näyttää tekstin sen mukaan.

Tunniste-editori

Voit määrittää suunta- ja kieliasetukset tunniste-editorin avulla.

Tunniste-editori

Tekstin suunta ja Unicode-bidi CSS:n säännöissä

Voit määrittää tekstin suunnan CSS:n sääntönä. Määritä CSS:n säännön määritys -valintaikkunassa Direction- ja Unicode-bidi-asetukset.

Kieliasetukset CSS:n säännöissä

Taulukon ominaisuudet

Oikealta vasemmalle -taulukot kohdistetaan oikealle ja sarakkeet järjestetään oikealta vasemmalle. Koon muutoskahvat ilmestyvät vasemmalle. Sarkainnäppäimellä kohdistin siirtyy RTL-suuntaan.

Määritä taulukon suunta Ominaisuudet-paneelissa.

Oikealta vasemmalle -taulukko
Oikealta vasemmalle -taulukko

Div-ominaisuudet

Määritä Div-suunta Ominaisuudet-valintaikkunassa Direction-määritteen avulla.

Div-suunta

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?