שגיאת המרת קובץ | Adobe Acrobat Export PDF

תקבל שגיאת "המרת קובץ" כשתנסה להמיר קובץ PDF באמצעות השירות Adobe Acrobat Export PDF

פתרונות

בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:

  • ודא שאתה משתמש בדפדפן נתמך. ראה את דרישות המערכת של Adobe Acrobat Export PDF לקבלת מידע נוסף.
  • נקה את קובצי המטמון של הדפדפן ונסה להמיר פעם נוספת. השלבים לניקוי קובצי המטמון משתנים מדפדפן לדפדפן. ראה את התיעוד של הדפדפן שלך לקבלת מידע נוסף.
  • ודא שאין הגדרות של חומת אש\proxy שמונעים גישת העלאה לאינטרנט.
  • נסה להשתמש בדפדפן נוסף.
  • ודא שקובץ שאתה ממיר בגודל של 100 MB או קטן יותר. (Adobe Acrobat Export PDF אינו מקבל קבצים גדולים יותר מ-100 MB.)
    הערה: אפילו כשמדובר בקובץ קטן יותר מ-100 MB, ייתכן ש- Adobe Acrobat Export PDF לא יוכל להמיר את הקובץ במידה והוא מורכב מידי. לדוגמה, קובץ שיש בו כמות עמודים גבוהה או קובץ שמכיל גופנים וגרפיקות שונות עלולים להיות מורכבים מידי לעיבוד של Adobe Acrobat Export PDF לפני שהשירות יספיק לעבוד.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון