תקבל שגיאת "המרת קובץ" כשתנסה להמיר קובץ PDF באמצעות השירות Export PDF.

פתרונות

בצעו אחת מהפעולות הבאות או יותר:

  • ודא שאתה משתמש בדפדפן נתמך. ראה את דרישות המערכת של Adobe Export PDF לקבלת מידע נוסף.
  • נקה את קובצי המטמון של הדפדפן ונסה להמיר פעם נוספת. השלבים לניקוי קובצי המטמון משתנים מדפדפן לדפדפן. ראה את התיעוד של הדפדפן שלך לקבלת מידע נוסף.
  • ודא שאין הגדרות של חומת אש\proxy שמונעים גישת העלאה לאינטרנט.
  • נסה להשתמש בדפדפן נוסף.
  • ודא שקובץ שאתה ממיר בגודל של 100 MB או קטן יותר. (Export PDF אינו מקבל קבצים גדולים יותר מ-100 MB.)
    הערה: אפילו כשמדובר בקובץ קטן יותר מ-100 MB, ייתכן ש-Export PDF לא יוכל להמיר את הקובץ במידה והוא מורכב מידי. לדוגמה, קובץ שיש בו כמות עמודים גבוהה או קובץ שמכיל גופנים וגרפיקות שונות עלולים להיות מורכבים מידי לעיבוד של Export PDF לפני שהשירות יספיק לעבוד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת