פונקציות עריכה כלליות

הטיפול בפונקציות עריכה כלליות מתבצע בחלון Document. פונקציות אלה מבצעות פעולות של הוספת טקסט, HTML ואובייקטים; החלה, שינוי והסרה של סימון גופנים ותווים; שינוי תגים ותכונות ועוד.

dom.applyCharacterMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מחיל את סוג סימון התווים שצוין על הבחירה. אם בחרת בנקודת כניסה, סוג סימון התווים שצוין יוחל על כל טקסט שיוקלד בהמשך.

ארגומנטים

tagName

 • הארגומנט tagName הוא שם התג המשויך לסימון התו. הערך בארגומנט חייב להיות אחת מהמחרוזות הבאות: "b‏"‏, "cite‏"‏, "code‏"‏, "dfn‏"‏, "em‏"‏, "i‏"‏, "kbd‏"‏, "samp‏"‏, "s‏"‏, "strong‏"‏, "tt‏"‏, "u‏" או "var‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.applyFontMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מחיל את התג FONT ואת המאפיין והערך שצוינו על הבחירה הנוכחית.

ארגומנטים

Attribute‏, Value‏

 • הערך בארגומנט Attribute חייב להיות "face‏", "size‏" או "color‏".

 • הארגומנט Value הוא ערך שאותו יש להקצות למאפיין; לדוגמה, "Arial‏‏, Helvetica‏, sans-serif‏"‏, "5" או "#FF0000‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.deleteSelection()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מוחק את הבחירה בתוך המסמך.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.editAttribute()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מציג את הממשק המתאים לעריכת מאפיין Document שצוין. במרבית המקרים, הממשק הוא תיבת דו-שיח. הפונקציה חוקית לשימוש במסמך הפעיל בלבד.

ארגומנטים

Attribute

 • Attribute הוא מחרוזת המציינת את מאפיין התג שברצונך לערוך.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.exitBlock()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

יוצא מהפסקה הנוכחית או ממקטע הכותרת הנוכחי ומותיר את נקודת הכניסה מחוץ לכל רכיבי המקטע.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.getCharSet()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מחזיר את מאפיין charset הקיים במטה-תג של המסמך.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

זיהוי הקידוד של המסמך. לדוגמה, עבור מסמך מסוג Latin1, הפונקציה תחזיר את התגובה iso-8859-1.

dom.getFontMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את ערך המאפיין המצוין של התג FONT באזור הבחירה הנוכחי.

ארגומנטים

Attribute

 • הערך בארגומנט Attribute חייב להיות "face‏", "size‏" או "color‏".

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את הערך של המאפיין שצוין או מחרוזת ריקה אם הערך לא הוגדר.

dom.getLineFromOffset()‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

מוצא את מספר השורה שבה נמצא היסט של מאפיין מסוים בטקסט (הקוד של HTML או JavaScript‏) הקיים בקובץ

ארגומנטים

Offset

 • הארגומנט Offset הוא מספר שלם המייצג את מיקום התו ביחס לתחילת הקובץ.

התגובה המוחזרת

מספר שלם המייצג את מספר השורה במסמך.

dom.getLinkHref()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את הקישור המקיף את אזור הבחירה הנוכחי. התוצאה שתתקבל משימוש בפונקציה זו זהה לזו שתתקבל ממעבר בלולאות בצמתים הנמצאים רמה אחת ושתי רמות מעל הצומת הנוכחי עד למציאת קישור, וקריאה ל- getAttribute('HREF') בקישור עצמו.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את שם הקובץ המקושר, המתואר בתבנית file:// URL‏.

dom.getLinkTarget()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את היעד של הקישור המקיף את אזור הבחירה הנוכחי. התוצאה שתתקבל משימוש בפונקציה זו זהה לזו שתתקבל ממעבר בלולאות בצמתים הנמצאים רמה אחת ושתי רמות מעל הצומת הנוכחי עד למציאת קישור, וקריאה לפונקציה getAttribute('TARGET') בקישור עצמו.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את ערך המאפיין TARGET הקיים בקישור או מחרוזת ריקה אם לא צוין יעד.

dom.getListTag()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את הסגנון של הרשימה שנבחרה.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את התג המשויך לרשימה ("ul‏"‏, "ol‏" או "dl‏") או מחרוזת ריקה אם לא קיים תג המשויך לרשימה. ערך זה תמיד יוחזר באותיות קטנות.

dom.getTextAlignment()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את היישור שהוגדר למקטע הכולל את הבחירה.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את הערך של מאפיין ALIGN של התג המשויך למקטע או מחרוזת ריקה אם לא הוגדר מאפיין ALIGN עבור התג. ערך זה תמיד יוחזר באותיות קטנות.

dom.getTextFormat()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג את עיצוב המקטע של הטקסט שנבחר.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת הכוללת את תג המקטע המשויך לטקסט (לדוגמה, "p‏"‏, "h1‏"‏, "pre‏" וכולי) או מחרוזת ריקה אם אין תג מקטע המשויך לאזור שנבחר. ערך זה תמיד יוחזר באותיות קטנות.

dom.hasCharacterMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

בודק אם האיזור שנבחר כבר כולל את סימון התו שצוין.

ארגומנטים

markupTagName

 • הארגומנט markupTagName הוא השם של התג שאותו אתה בודק. הערך בארגומנט חייב להיות אחת מהמחרוזות הבאות: "b‏"‏, "cite‏"‏, "code‏"‏, "dfn‏"‏, "em‏"‏, "i‏"‏, "kbd‏"‏, "samp‏"‏, "s‏"‏, "strong‏"‏, "tt‏"‏, "u‏" או "var‏".

התגובה המוחזרת

ערך בוליאני המציין אם סימון התו שצוין קיים בכל האזור שנבחר. הפונקציה מחזירה ערך false אם הסימון קיים רק בחלק מהאזור שנבחר.

dom.indent()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מבצע הזחה של הבחירה בעזרת תגי BLOCKQUOTE. אם הבחירה היא פריט רשימה, הפונקציה מבצעת הזחה של הבחירה על-ידי המרת הפריט שנבחר לרשימה מקוננת. סוג הרשימה המקוננת זהה לסוג של הרשימה החיצונית והיא כוללת פריט אחד, האזור המקורי שנבחר.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.insertHTML()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מוסיף תוכן HTML למסמך בנקודת הכניסה הנוכחית.

ארגומנטים

contentToInsert‏, {bReplaceCurrentSelection}‏

 • הארגומנט contentToInsert הוא התוכן שברצונך להוסיף.

 • הארגומנט bReplaceCurrentSelection, שהוא ארגומנט אופציונלי, הוא ערך בוליאני המציין אם התוכן המתווסף יחליף את התוכן הקיים באזור הבחירה הנוכחי. אם הערך הקיים בארגומנט bReplaceCurrentSelection הוא true, התוכן יחליף את התוכן הקיים באזור שנבחר. אם הערך הוא false, התוכן יתווסף למסמך אחרי התוכן הקיים באזור שנבחר.

התגובה המוחזרת

אין.

דוגמה

הקוד שלהלן מוסיף את מחרוזת ה- HTML‏ ‎<‏b>130</b> למסמך הקיים:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

התוצאה מוצגת בחלון Document‏.

dom.insertObject()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מוסיף את האובייקט שצוין, ובמידת הצורך מבקש מהמשתמש פרמטרים.

ארגומנטים

objectName

 • הארגומנט objectName הוא שם האובייקט בתיקייה Configuration/Objects‏.

התגובה המוחזרת

אין.

דוגמה

קריאה לפונקציה dom.insertObject('Button') תוסיף לחצן טופס למסמך הפעיל אחרי האזור שנבחר. אם לא סומנה בחירה, פונקציה זו תוסיף את הלחצן בנקודת הכניסה הנוכחית.

הערה:

אף שניתן לשמור קובצי אובייקטים בתיקיות נפרדות, חשוב לתת לכל קובץ אובייקט שם ייחודי. אם קובץ בשם Button.htm קיים גם בתיקייה Forms וגם בתיקייה MyObjects‏, Dreamweaver לא יוכל להבדיל בין הקבצים.

dom.insertText()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מוסיף טקסט למסמך בנקודת הכניסה הנוכחית.

ארגומנטים

contentToInsert‏, {bReplaceCurrentSelection}‏

 • הארגומנט contentToInsert הוא התוכן שברצונך להוסיף.

 • הארגומנט bReplaceCurrentSelection, שהוא ארגומנט אופציונלי, הוא ערך בוליאני המציין אם התוכן המתווסף יחליף את התוכן הקיים באזור הבחירה הנוכחי. אם הערך הקיים בארגומנט bReplaceCurrentSelection הוא true, התוכן יחליף את התוכן הקיים באזור שנבחר. אם הערך הוא false, התוכן יתווסף למסמך אחרי התוכן הקיים באזור שנבחר.

התגובה המוחזרת

אין.

דוגמה

הקוד הבא מוסיף את הטקסט: &lt;b&gt;130&lt;/b&gt;‏ למסמך הקיים‏:

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

התוצאות מוצגות בחלון Document‏.

dom.newBlock()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

יוצר מקטע חדש עם תג ומאפיינים זהים לאלה הקיימים במקטע הכולל את האזור שנבחר, לחילופין, אם הסמן נמצא מחוץ למקטע, יוצר פסקה חדשה.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

דוגמה

אם האזור שנבחר נמצא בתוך פסקה ממורכזת, קריאה לפונקציה dom.newBlock() תוסיף תג <p align="center"> אחרי הפסקה הנוכחית.

dom.notifyFlashObjectChanged()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מעדכן את Dreamweaver שנערכו שינויים בקובץ של אובייקט Flash הנוכחי. Dreamweaver מבצע עדכון של התצוגה Preview, משנה את גודל התצוגה לפי הצורך תוך שמירה על יחס רוחב-גובה שהיה קיים בגודל המקורי.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.outdent()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מבצע הזחה של הבחירה.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.removeCharacterMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מסיר את סוג סימון התו שצוין מהאזור שנבחר.

ארגומנטים

tagName

 • הארגומנט tagName הוא שם התג המשויך לסימון התו. הערך בארגומנט חייב להיות אחת מהמחרוזות הבאות: "b‏"‏, "cite‏"‏, "code‏"‏, "dfn‏"‏, "em‏"‏, "i‏"‏, "kbd‏"‏, "samp‏"‏, "s‏"‏, "strong‏"‏, "tt‏"‏, "u‏" או "var‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.removeFontMarkup()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מסיר את המאפיין שצוין ואת הערך שלו מהתג FONT‏. אם הסרת המאפיין מותירה את התג FONT ריק, גם התג FONT יוסר.

ארגומנטים

Attribute

 • הערך בארגומנט Attribute חייב להיות "face‏", "size‏" או "color‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.resizeSelection()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משנה את גודל האובייקט שנבחר בהתאם למימדים שצוינו.

ארגומנטים

newWidth‏, newHeight‏

 • הארגומנט newWidth מציין מהו הרוחב החדש שהפונקציה תגדיר עבור האובייקט שנבחר.

 • הארגומנט newHeight מציין מהו הגובה החדש שהפונקציה תגדיר עבור האובייקט שנבחר.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setAttributeWithErrorChecking()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מגדיר את הערך שצוין במאפיין עבור האזור שנבחר, ומציג למשתמש הודעה אם מדובר בערך מהסוג הלא נכון או בערך שחורג מהטווח. הפונקציה חוקית לשימוש במסמך הפעיל בלבד.

ארגומנטים

Attribute‏, Value‏

 • בארגומנט attribute מצוין המאפיין שיש להגדיר עבור האזור שנבחר.

 • בארגומנט value מצוין הערך שיש להגדיר עבור המאפיין.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setLinkHref()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

הופך את האזור שנבחר להיפר-קישור או משנה את ערך ה-URL בתג HREF הסוגר על האזור שנבחר.

ארגומנטים

linkHREF

 • הארגומנט linkHREF הוא כתובת ה- URL (נתיב ביחס למסמך, נתיב ביחס לשורש או כתובת URL מוחלטת) שממנה מורכב הקישור. אם הארגומנט הושמט, תוצג תיבת הדו-שיח Select HTML File‏.

התגובה המוחזרת

אין.

Enabler

dom.setLinkTarget()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מגדיר את היעד של הקישור המקיף את אזור הבחירה הנוכחי. התוצאה שתתקבל משימוש בפונקציה זו זהה לזו שתתקבל ממעבר בלולאות בצמתים הנמצאים רמה אחת ושתי רמות מעל הצומת הנוכחי עד למציאת קישור, וקריאה לפונקציה setAttribute('TARGET') בקישור עצמו.

ארגומנטים

{linkTarget}

 • הארגומנט linkTarget, שהוא ארגומנט אופציונלי, הוא מחרוזת המייצגת שם של מסגרת, שם של חלון או אחד מהיעדים השמורים ("_self"‏, "_parent"‏, "_top" או "_blank"). אם הארגומנט מושמט, תוצג תיבת הדו-שיח Set Target‏.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setListBoxKind()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משנה את סוג תפריט SELECT שנבחר.

ארגומנטים

Kind

 • הערך בארגומנט kind חייב להיות "menu‏" או "list box‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.showListPropertiesDialog()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

פותח את תיבת הדו-שיח Properties‏.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

Enabler

dom.setListTag()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מגדיר את הסגנון של הרשימה שנבחרה.

ארגומנטים

listTag

 • הארגומנט listTag הוא התג המשויך לרשימה. הערך בארגומנט זה חייב להיות "ol‏", "ul‏", "dl‏" או מחרוזת ריקה.

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setTextAlignment()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מגדיר את המאפיין ALIGN עבור המקטע הכולל את האזור שנבחר לערך שצוין.

ארגומנטים

alignValue

 • הערך בארגומנט alignValue חייב להיות "left‏", "center‏" או "right‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setTextFieldKind()

זמינות

Dreamweaver 3 (שאינו נמצא בשימוש מאז שיצא Dreamweaver CS5.5‏)

תיאור

מגדיר את התבנית של שדה הטקסט שנבחר.

ארגומנטים

fieldType

 • הערך בארגומנט fieldType‏ חייב להיות "input‏"‏, "textarea‏" או "password‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.setTextFormat()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מגדיר את העיצוב של מקטע הטקסט שנבחר.

ארגומנטים

blockFormat

 • הארגומנט blockFormat הוא מחרוזת שבה מצוין אחד מהעיצובים הבאים: "" (לציון 'ללא עיצוב'), "p‏"‏, "h1‏"‏, "h2‏"‏, "h3‏"‏, "h4‏"‏, "h5‏"‏, "h6‏" או "pre‏".

התגובה המוחזרת

אין.

dom.showFontColorDialog()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

פותח את תיבת הדו-שיח Color Picker‏.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dreamweaver.deleteSelection()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

מוחק את הבחירה בתוך המסמך הפעיל או בחלונית Site; ב- Macintosh הפונקציה מוחקת את תיבת הטקסט שבה מתמקדת תיבת הדו-שיח או החלונית המרחפת.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

Enabler

dreamweaver.editFontList()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

פותח את תיבת הדו-שיח Edit Font List‏.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dreamweaver.getFontList()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

משיג רשימה של כל קבוצות הגופנים המוצגות במקטע Property לבחינת מאפייני הטקסט ובתיבת הדו-שיח Style Definition‏.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מגוון מחרוזות המייצגות כל פריט ברשימת הגופנים.

דוגמה

בהתקנת Dreamweaver תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל, קריאה לפונקציה dreamweaver.getFontList() מחזירה מגוון הכולל את הפריטים הבאים:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif‏"

 • "Times New Roman, Times, serif‏"

 • "Courier New, Courier, mono‏"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif‏"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif‏"

dreamweaver.getFontStyles()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מחזיר בתגובה את שמות הסגנונות שגופן מסוג TrueType שצוין תומך בהם.

ארגומנטים

fontName

 • הארגומנט fontName הוא מחרוזת הכוללת את שם הגופן.

התגובה המוחזרת

מגוון של שלושה ערכים בוליאניים המציינים את האפשרויות שבהן תומך הגופן. הערך הראשון מציין אם הגופן תומך בהדגשה, השני מציין את הגופן תומך בכתב נטוי, והשלישי מציין אם הגופן תומך בשימוש בכתב מודגש ו נטוי בו-זמנית.

dreamweaver.getKeyState()‎

זמינות

Dreamweaver 3‏.

תיאור

קובע אם מתבצעת לחיצה על מקש הצירוף שצוין.

ארגומנטים

Key

 • הערך בארגומנט Key חייב להיות אחד מהערכים הבאים: "Cmd‏"‏, "Ctrl‏"‏, "Alt‏" או "Shift‏". ב- Windows, הערכים "Cmd‏" ו- "Ctrl‏" מתייחסים למקש Control; ב- Macintosh, הערך"Alt‏" מתייחס למקש Option‏.

התגובה המוחזרת

ערך בוליאני המציין אם מתבצעת לחיצה על הלחצן.

דוגמה

הקוד שלהלן בודק אם מתבצעת לחיצה על המקשים Shift ו- Control‏ (Windows) או על המקשים Shift ו- Command‏ (Macintosh) לפני ביצוע פעולה:

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מחזיר את הרוחב והגובה של אובייקט גרפי.

ארגומנטים

url

 • הארגומנט url מוביל לאובייקט הגרפי שעבורו יש להציג ממדים. האובייקט חייב להיות אובייקט מסוג ש- Dreamweaver תומך בו (GIF‏, JPEG‏, PNG‏, Flash ו- Shockwave). כתובת ה- URL המסופקת כארגומנט לפונקציה getNaturalSize() חייבת להיות כתובת URL מוחלטת המובילה לקובץ מקומי; היא אינה יכולה להיות כתובת URL יחסית.

התגובה המוחזרת

שני מספרים שלמים , כאשר המספר הראשון מגדיר את רוחב האובייקט והמספר השני מגדיר את הגובה.

dreamweaver.getSystemFontList()‎

זמינות

Dreamweaver 4‏.

תיאור

מחזיר רשימה של גופנים עבור המערכת. הפונקציה יכולה לקבל את כל הגופנים או גופנים מסוג TrueType בלבד.

ארגומנטים

fontTypes

 • הארגומנט fontTypes הוא מחרוזת המכילה את הערך all‏ או את הערך TrueType‏.

התגובה המוחזרת

מגוון מחרוזות המכילות את כל שמות הגופנים; הפונקציה מחזירה ערך null אם לא נמצאים גופנים.

dreamweaver.getSystemFontName()‎

זמינות

Dreamweaver CS5‏.

תיאור

מחזיר את שם הגופן הקיים במערכת.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת המכילה את שם הגופן הקיים במערכת.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?