פונקציות עורך התגים וספריית התגים

ניתן להשתמש בעורכי התגים כדי להוסיף תגים חדשים, לערוך תגים קיימים ולגשת למידע לעיון בנושא תגים. Tag Chooser מאפשר למשתמשים לסדר את התגים באופן שיאפשר להם לבחור בקלות תגים שהם משתמשים בהם לעתים קרובות. בספריות התגים הכלולות ב- Dreamweaver נשמר מידע על תגים שבהם משתמשים בשפות סימון מבוססות תקנים ועל שפות כתיבת התסריטים הנפוצות ביותר המבוססות על תגים. תוכל להשתמש בפונקציות Tag editor‏, Tag Chooser ו- Tag library ב- JavaScript כאשר עליך לגשת לעורכי תגים וספריות תגים בתוסף שלך ולעבוד איתם.

dom.getTagSelectorTag()‎‎‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

פונקציה זו משיגה את צומת DOM של התג שנבחר בסרגל Tag Selector שנמצא בתחתית חלון המסמך.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

צומת DOM של התג שנבחר; null אם לא נבחר תג.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

פונקציה זו בודקת את קובצי VTM כדי לבחון אם הוגדר עורך תגים עבור התג. אם כן, העורך שהוגדר עבור אותו תג מוצג ומקבל את התג הפותח. אם לא, המערכת מוסיפה את התג הפותח ללא שינוי למסמך של המשתמש.

ארגומנטים

start_tag_string

מחרוזת תג פותח הכוללת אחד מסוגי הערכים ההתחלתיים הבאים:

 • תג, כגון <input‏>

 • תג עם מאפיינים, כגון <input type='text'‏>

 • הנחיה, כגון <%= %‏>

התגובה המוחזרת

ערך בוליאני: true אם מתבצעת הוספה למסמך; ואם לא, false‏ .

dreamweaver.popupEditTagDialog()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

אם סימנת בחירה בתג, פונקציה זו תפתח את עורך התגים של אותו תג, כדי שתוכל לערוך אותו.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

Enabler

dreamweaver.showTagChooser()‎‎‎

זמינות

Dreamweaver MX (שאינו נמצא בשימוש מאז שיצא CS5.5‏)

תיאור

פונקציה זו מציגה את תיבת הדו-שיח Tag Chooser, מעבירה אותה לחזית ומעבירה אליה את המיקוד של המערכת.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

פונקציה זו פותחת את העורך של Tag Library‏.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

אין.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

כאשר קיימת כתובת URL של קובץ filename.‎‎vtm, פונקציה זו מחזירה DOM עבור קובץ זה, כדי שניתן יהיה לערוך את תוכנו.יש לקרוא לפונקציה זו רק כאשר העורך של Tag Library פעיל.

ארגומנטים

fileURL

 • הארגומנט fileURL הוא כתובת URL של קובץ filename.‎vtm , ביחס לתיקייה Configuration/Tag Libraries , כפי שמוצג בדוגמה הבאה: "HTML/img.vtm‏"

התגובה המוחזרת

מצביע DOM לקובץ חדש או לקובץ קיים בתיקייה TagLibraries‏.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

אם מסומנת בחירה בקובץ ספריה בעורך של Tag Library, פונקציה זו משיגה את שם הספריה.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת: שם הספריה שנבחרה בעורך של Tag Library; אם לא נבחרה ספריה, התגובה המוחזרת היא מחרוזת ריקה.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

אם סומנה בחירה בצומת מאפיין, פונקציה זו משיגה את שם התג הכולל את המאפיין.

ארגומנטים

אין.

התגובה המוחזרת

מחרוזת: שם התג שנבחר בעורך של Tag Library; אם לא נבחר תג, התגובה המוחזרת היא מחרוזת ריקה.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()‎‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

פונקציה זו מייבאת קובץ DTD או קובץ סכימה משרת מרוחק לספריית התגים.

ארגומנטים

fileURL‏, Prefix‏

 • הארגומנט fileURL הוא הנתיב לקובץ DTD או לקובץ הסכימה, המוצג בתבנית של כתובת URL מקומית.

 • הארגומנט Prefix הוא המחרוזת התחילית שיש להוסיף לכל התגים בספריית תגים זו.

התגובה המוחזרת

השם של ספריית התגים שיובאה.

‎dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()‎

זמינות

Dreamweaver MX‏.

תיאור

פונקציה זו יוצרת רשימה של אובייקטים מסוג tagInfo מספריית תגים שיובאה.

ארגומנטים

libname

 • הארגומנט libname הוא השם של ספריית התגים שיובאה.

התגובה המוחזרת

מגוון של אובייקטים מסוג tagInfo‏.

אובייקט מסוג taginfo כולל מידע על תג יחיד הכלול בספריית התגים. באובייקט מסוג tagInfo מוגדרים המאפיינים הבאים:

 • המאפיין tagName, המורכב ממחרוזת אחת

 • המאפיין attributes, המורכב מכמה מחרוזות. כל מחרוזת היא שם של מאפיין שהוגדר עבור התג.

דוגמה:

בדוגמה הבאה ניתן לראות שבאמצעות שימוש בפונקציה dw.tagLibrary.getImportedTagList()‎ ניתן לקבל מגוון תגים מהספריה libName‏:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון