התקנת עדכונים בתוך היישום

השתמש בנושא זה כדי ללמוד כיצד לקבל עדכונים לגרסת Bootstrap ב-Dreamweaver ולתבניות Starter ברגע שהם הופכים לזמינים.

Adobe מספקת עדכונים באופן שוטף כדי לעדכן את Dreamweaver בטכנולוגיה המתחדשת חדשות לבקרים. לדוגמה, עדכונים לספריות או תבניות Starter של Bootstrap.

ניתן להוריד ולהתקין עדכונים בתוך היישום באופן אוטומטי או ידני. תיבת הדו-שיח Preferences של Dreamweaver מאפשרת לך לציין את מצב העדכון של עדכונים בתוך היישום, להפעיל אותם או להשבית אותם.

עדכונים בתוך היישום מותקנים במיקומים הבאים:

 • Windows:‏ C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver CC 2015\he_IL\Configuration\Updates\‎
 • Mac:‏ ‎~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/he_IL/Configuration/Updates/‎

עדכון אוטומטי

בעת בחירה של עדכון אוטומטי, ההורדה וההתקנה של עדכונים בתוך היישום הן שקופות. כאשר עדכון בתוך היישום הופך להיות זמין, המערכת מורידה אותו באופן אוטומטי. תקבל הודעה אודות מצב ההתקנה במהלך ההפעלה הבאה של Dreamweaver.

העדכון בתוך היישום הותקן בהצלחה
העדכון בתוך היישום הותקן בהצלחה

הערה:

התמונה שלעיל מציגה דוגמה להתקנת עדכון בתוך היישום כאשר העדכון זמין.

הודעות ההצלחה או הכשלון נסגרות באופן אוטומטי לאחר כמה שניות. אם ברצונך לוודא אם ההתקנה התבצעה בהצלחה, בדוק את מספר הגרסה הנוכחית בהעדפות העדכון בתוך היישום (Edit ‏> Preferences (Win)‎;‏ Dreamweaver ‏> Preferences (Mac)‎).

עדכון ידני

בעת בחירה בעדכון ידני, Dreamweaver מודיע לך מתי עדכון בתוך היישום הופך להיות זמין. ניתן לבחור להוריד ולהתקין את העדכון מיד או במועד מאוחר יותר.

האפשרות Update במהלך עדכון ידני
האפשרות Update במהלך עדכון ידני

הערה:

התמונה שלעיל מציגה דוגמה לעדכון בתוך היישום כאשר העדכון זמין.

בעת לחיצה על Update, מתבצעת הורדה בלבד של העדכון בתוך היישום. העדכון מותקן והופך לזמין לשימוש רק לאחר הפעלה מחדש של Dreamweaver.

הודעות ההצלחה או הכשלון נסגרות באופן אוטומטי לאחר כמה שניות. אם ברצונך לוודא אם ההתקנה התבצעה בהצלחה, בדוק את מספר הגרסה הנוכחית בהעדפות העדכון בתוך היישום (Edit ‏> Preferences (Win)‎;‏ Dreamweaver ‏> Preferences (Mac)‎).

ציון העדפות

בהעדפות של Dreamweaver, ניתן לציין כיצד ברצונך להוריד ולהתקין עדכונים בתוך היישום: באופן ידני או אוטומטי. ניתן גם לבחור להשבית את העדכונים בתוך היישום.

 1. לחץ על Edit ‏> Preferences (Windows)‎, או עבור אל Dreamweaver ‏> Preferences (Mac)‎.

 2. לחץ על In-App updates ברשימה Category.

 3. לחץ על אפשרות שמתאימה לדרישה שלך:

  • Manual
  • Automatic
  • ביטול העדכונים בתוך היישום
  העדפות העדכון בתוך היישום
  העדפות העדכון בתוך היישום

החזרת העדכונים בתוך היישום למצבם הקודם

לא ניתן להחזיר באופן בררני עדכונים בתוך היישום למצבם הקודם. פירוש הדבר שאם הותקנו ארבעה עדכונים, ההתקנה של כל ארבעת העדכונים תוסר בעת חזרה למצב קודם.

 1. לחץ על Edit ‏> Preferences (Windows)‎, או עבור אל Dreamweaver ‏> Preferences (Mac)‎.

 2. לחץ על In-App updates ברשימה Category.

 3. לחץ על Revert.

  החזרת העדכונים בתוך היישום למצבם הקודם
  החזרת העדכונים בתוך היישום למצבם הקודם

 4. לחץ על OK כאשר תתבקש לאשר, ולאחר מכן לחץ על Apply.

 5. הפעל מחדש את Dreamweaver.

פתרון בעיות של עדכונים בתוך היישום

עיין במאמר זה לקבלת מידע אודות פתרון בעיות התקנה או חזרה למצב קודם של עדכונים בתוך היישום.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?