הוספת גופני Edge וגופני אינטרנט לרשימה Font‏ (CC)

ניתן להוסיף הן גופני Adobe Edge והן גופני אינטרנט לרשימה Font ב- Dreamweaver. ברשימה Font, מחסניות גופנים נתמכות של Dreamweaver מופיעות ראשונות ברשימה, לפני גופני אינטרנט וגופני Edge.

הוספת גופני Adobe Edge לרשימה Font

כעת באפשרותך להשתמש בגופני Adobe Edge בדפי האינטרנט שלך. כאשר גופן Edge נמצא בשימוש בדף, מתווסף תג קובץ Script נוסף להפניה אל קובץ JavaScript. קובץ זה מוריד את הגופן משרת Creative Cloud ישירות אל מטמון הדפדפן.

בעת הצגת הדף, מתבצעת הורדה של הגופנים משרת Creative Cloud גם אם הגופן זמין במחשב המשתמש.

לדוגמה, (ב- 12.2), תג קובץ Script שמשתמש רק בגופן "Abel" מופיע בתבנית:

<!--תג קובץ ה- Script הבא מוריד גופן משרת גופני האינטרנט של Adobe Edge לצורך שימוש בדף האינטרנט. מומלץ לא לשנות אותו.-->

<script src="http://webfonts.creativecloud.com/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

"abel" הוא השם הפנימי שהשרת משתמש בו כדי לזהות את הגופן. n4 מציין שמשתנה הגופן שמתבצעת הורדה שלו הוא בעל סגנון "normal" ועובי "400".

ב- Dreamweaver CC, קובץ ה- Script שנוסף הוא כדלקמן:

<!--תג קובץ ה- Script הבא מוריד גופן משרת גופני האינטרנט של Adobe Edge לצורך שימוש בדף האינטרנט. מומלץ לא לשנות אותו.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. בחר Modify‏ > Manage Fonts.

 2. הכרטיסייה Fonts של Adobe Edge מציגה את כל גופני Adobe Edge שניתן להוסיף לרשימה Font.

 3. כדי למצוא ולהוסיף גופנים מרשימה זו לרשימה Font, בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על הגופן שברצונך להוסיף לרשימה Font.
  • כדי לבטל את בחירת הגופן, לחץ שוב על הגופן.
  • השתמש במסננים כדי ליצור רשימה של גופנים מועדפים. לדוגמה, כדי ליצור רשימת גופנים מסוג Serif, לחץ על .
  • ניתן להשתמש במסננים מרובים. לדוגמה, כדי ליצור רשימת גופנים מסוג Serif שיכולים לשמש עבור פיסקאות, לחץ על ועל .
  • כדי לחפש גופן לפי שמו, הזן את שמו בתיבת החיפוש.
 4. לחץ על כדי לסנן את הגופנים שבחרת.

 5. לחץ על Done.

 6. פתח את הרשימה Font מכל מיקום שהוא. לדוגמה, באפשרותך להשתמש ברשימה Font במקטע CSS של החלונית Properties.

  ברשימה Font, מחסניות הגופנים של Dreamweaver מופיעות ברשימה לפני גופני האינטרנט. גלול למטה ברשימה כדי לאתר את הגופנים שנבחרו.

ממומחה:

Train Simple

הוספת גופני אינטרנט מקומיים לרשימה Font

באפשרותך להוסיף גופני אינטרנט מהמחשב שלך לרשימה Font ב- Dreamweaver. הגופנים שנוספו באים לידי ביטוי בכל תפריטי Font ב- Dreamweaver. אין תמיכה בגופנים מהסוג EOT‏, WOFF‏, TTF ו- SVG.

 1. בחר Modify‏ > Manage Fonts.

 2. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על הכרטיסייה Local Web Fonts.

 3. לחץ על הלחצן Browse המתאים לסוג הגופן שברצונך להוסיף. לדוגמה, אם הגופן שלך בתבנית EOT, לחץ על הלחצן Browse המתאים ל- EOT Font.

 4. נווט אל המיקום במחשב המכיל את הגופן. בחר את הקובץ ופתח אותו. אם קיימות תבניות אחרות עבור הגופן במיקום זה, הן נוספות באופן אוטומטי לתיבת הדו-שיח. גם האפשרות Font Name נבחרת באופן אוטומטי משם הגופן.

 5. בחר את האפשרות שמבקשת ממך לאשר שקיבלת רישיון עבור הגופן לצורך שימוש באתרי אינטרנט.

 6. לחץ על Done. רשימת הגופנים מוצגת ב- Current List of Local Fonts.

  הערה:

  כדי להסיר גופן אינטרנט מהרשימה Font, בחר את הגופן ב- Current List of Local Fonts ולחץ על Remove.

יצירת מחסניות גופנים מותאמות אישית

מחסנית גופנים היא רשימת גופנים בהצהרת משפחת גופנים של CSS. באמצעות הכרטיסייה Custom Font Stacks של תיבת הדו-שיח Manage Fonts, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 • הוסף מחסניות גופנים חדשות באמצעות הלחצן "+".
 • כדי לערוך מחסניות גופנים קיימות, בחר את מחסנית הגופנים מהרשימה Font. השתמש בלחצנים “>>” ו- "<<" כדי לעדכן את הרשימה של Chosen Fonts.
 • מחק מחסניות גופנים קיימות באמצעות הלחצן "-".
 • סדר מחדש מחסניות באמצעות לחצני החצים.

הצגת גופנים שנוספו בתצוגה מקדימה

אין באפשרותך להציג גופני Edge וגופני אינטרנט בתצוגה מקדימה בתצוגת Design. עבור לתצוגת Live או הצג את הדף בתצוגה מקדימה בדפדפן כדי להציג אותם בתצוגה מקדימה.

עדכון תג Script של גופני אינטרנט בכל הקבצים

כאשר אתה מעדכן את הגופן בקובץ CSS שמקושר לקבצי HTML רבים, תתבקש לעדכן את תג Script בקבצי ה- HTML הקשורים. כשתלחץ על Update, תגי Script בכל קבצי ה- HTML שהושפעו יעודכנו.

עדכון תג Script של גופן אינטרנט בעמוד

בחר Commands > Clean Up Web Fonts Script Tag ‏(Current Page) כדי לעדכן כל גופן אינטרנט שקיים בעמוד אינטרנט ולא משתקף בתג Script.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון