גלריית כלי פריסה וגזירה

Illustrator מספק את הכלים הבאים לפריסה ולגזירה של אובייקטים:

.


הכלי Slice מחלק גרפיקה לתמונות אינטרנט נפרדות.יצירת פרוסות


הכלי Slice Selection‏ (Shift-K) בוחר פרוסות של דף אינטרנט. ראה בחירת פרוסות


הכלי Eraser‏ (Shift-E) מוחק כל אזור באובייקט שמעליו אתה גורר. ראה מחיקת עצמים באמצעות הכלי Eraser


הכלי Scissors‏ (C) גוזר נתיבים בנקודות שצוינו. ראה פיצול נתיב


הכלי Knife גוזר אובייקטים ונתיבים. רעה גזירת עצמים בעזרת הכלי Knife.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון