שיטות לגזירה, לחלוקה ולחיתוך אובייקטים

Illustrator מעמידה לרשותך את השיטות הבאות לגזירה, לחלוקה ולחיתוך אובייקטים:

הפקודה Divide Objects Below‏

פועלת כמו תבנית לחיתוך עוגיות, ומשתמשת באובייקט שנבחר כדי לחתוך אובייקטים אחרים ולהשליך את הבחירה המקורית. כדי להשתמש בפקודה זו, בחר Object >‏ Path >‏ Divide Objects Below‏. ראה גזירת אובייקטים באמצעות הפקודה Divide Objects Below.

הלחצן Cut Path At Selected Anchor Point 

חותך נתיב בנקודת עיגון, ההופכת לשתי נקודות עיגון שאחת מהן ממוקמת ישירות על השניה. כדי לגשת ללחצן זה, בחר נקודת עיגון אחת או יותר בעזרת הכלי Direct Selection ואתר את הלחצן בחלונית Control.‏ ראה פיצול נתיב.

הכלי Knife 

גוזר אובייקטים לאורך נתיב חופשי שאתה מצייר בעזרת הכלי, ומחלק אובייקטים למשטחים המלאים שמרכיבים אותם (משטח הוא אזור שאינו מחולק על-ידי מקטע קו). לחץ והחזק את הכלי Eraser כדי לראות ולבחור את הכלי Knife. ראה גזירת אובייקטים באמצעות הכלי Knife.

הכלי Scissors 

מפצל נתיב, מסגרת גרפית או מסגרת טקסט ריקה בנקודת עיגון או לאורך מקטע. לחץ והחזק את הכלי Eraser כדי לראות ולבחור את הכלי Scissors. ראה פיצול נתיב.

הפקודה Split Into Grid

מאפשרת לחלק אובייקט אחד או יותר למספר אובייקטים מלבניים המסודרים בשורות ובעמודות. ניתן לשנות באופן מדויק את הגובה, הרוחב וגודל המרווח בין השורות והעמודות, וליצור במהירות קווי עזר לפריסת הגרפיקה. כדי להשתמש בפקודה זו, בחר Object >‏ Path >‏ Split Into Grid. ראה חלוקת אובייקט לרשת.

נתיבים מורכבים וצורות מורכבות

מאפשרת לך להשתמש באובייקט כדי לגזור חור באובייקט אחר. ראה צורות מורכבות ונתיבים מורכבים.

אפקטים של Pathfinder

מספקים דרכים שונות לחלוקה ולחיתוך של אובייקטים חופפים. ראה Pathfinder.

מסיכות חיתוך

מאפשרות להשתמש באובייקט כדי להסתיר חלקים מאובייקטים אחרים. ראה מסיכות חיתוך.

גזירת אובייקטים בעזרת הפקודה Divide Objects Below

 1. בחר באובייקט שברצונך להשתמש בו כסכין חיתוך, ומקם אותו כך שהוא יחפוף את האובייקט שייגזר.
 2. בחר Object >‏ Path >‏ Divide Objects Below‏.

גזירת אובייקטים בעזרת הכלי Knife

 1. בחר את הכלי Knife . לחץ והחזק את הכלי Eraser כדי לראות ולבחור את הכלי Knife. ראה בחירת כלי לשיטות אחרות של בחירת כלים.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לגזירת נתיב עקום, גרור את המצביע לאובייקט.

  • לגזירת נתיב ישר, הקש Alt ‏(Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על משטח היצירה בעזרת הכלי Knife, וגרור.

חלוקת אובייקט לרשת

 1. בחר באובייקט.

  אם תבחר יותר מאובייקט אחד, רשת האובייקטים שתיווצר תשתמש בתכונות המראה של האובייקט העליון.

 2. בחר Object >‏ Path >‏ Split Into Grid‏.
 3. הזן את מספר השורות והעמודות הרצוי.
 4. ‏(אופציונלי) בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקביעת גודל כל שורה ועמודה, הזן ערכים בתיבות Height ו-Width.‏

  • לקביעת הרווח שמפריד בין שורות ובין עמודות, הזן ערכים בתיבה Gutter.‏

  • לשינוי מידות כל רשת האובייקטים, הזן ערכים בתיבה Total.

  • להוספת קווי עזר לאורך קצות השורה והעמודה, בחר Add Guides.‏

 5. לחץ על OK.