ציור קווים ישרים

השתמש בכלי Line Segment כשברצונך לצייר מקטע קו ישר אחד בכל פעם. כדי ללמוד כיצד להשתמש בכלי Line Segment באמצעות משחק למידה, ראה כיצד להשתמש בכלי Line.

 1. בחרו בכלי מקטע קו .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מקמו את המצביע בנקודת ההתחלה הרצויה של הקו, וגרור לנקודת הסיום הרצויה של הקו.

  • לחץ בנקודת ההתחלה הרצויה של הקו. בתיבת הדו-שיח, ציין את האורך Length והזווית Angle של הקו. אם ברצונך למלא את הקו בצבע המילוי הנוכחי, בחר Fill Line. לאחר מכן לחץ על OK.

  line segment
  אפשרויות הכלי Line Segment

ציור קשתות

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Line Segment (). בחר בכלי קשת .

  הכלי Line Segment
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מקמו את המצביע בנקודת ההתחלה הרצויה של הקשת, וגרור לנקודת הסיום הרצויה של הקשת.

  לחץ בנקודת ההתחלה הרצויה של הקשת. בתיבת הדו-שיח, לחץ על ריבוע במציין המיקום של נקודת ההתייחסות  כדי לקבוע את הנקודה שממנה תצויר הקשת. לאחר מכן, הגדר אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Length X‑Axis: אפשרות זו מציינת את רוחב הקשת.

  Length Y‑Axis: אפשרות זו מציינת את גובה הקשת.

  Type: אפשרות זו מציינת אם ברצונך להגדיר את האובייקט כנתיב פתוח או כנתיב סגור.

  Base Along: אפשרות זו מציינת את כיוון הקשת. בחר X Axis אם תרצה שבסיס הקשת יהיה לאורך הציר האופקי (x). בחר Y Axis אם תרצה שבסיס הקשת יהיה לאורך הציר האנכי (y).

  Slope: אפשרות זו מציינת את הכיוון של שיפוע הקשת. הזן ערך שלילי לקבלת שיפוע קעור (פונה פנימה). הזן ערך חיובי לקבלת שיפוע קמור (פונה החוצה). שיפוע 0 יוצר קו ישר.

  Fill Arc: האפשרות הזו ממלאת את הקשת בצבע המילוי הנוכחי.

  הערה: כדי לראות תצוגה מקדימה ודינמית של הקשת במהלך הגדרת האפשרויות, לחץ לחיצה כפולה על כלי הקשת בחלונית Tools.

  אפשרויות הכלי Arc Segment
  אפשרויות הכלי Arc Segment

לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות.

ציור ספירלות

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Line Segment (). בחר את הכלי Spiral .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור עד שהספירלה תגיע לגודל הרצוי. גרור את המצביע בקשת כדי לסובב את הספירלה.

  • לחץ בנקודת ההתחלה הרצויה של הספירלה. בתיבת הדו-שיח, הגדר אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

   Radius: האפשרות הזו מציינת את המרחק מהמרכז עד לנקודה החיצונית ביותר בספירלה.

   Decay: האפשרות הזו מציינת את מידת ההפחתה של כל פיתול בספירלה בהשוואה לפיתול הקודם.

   Segments: האפשרות הזו מציינת כמה מקטעים הספירלה כוללת. כל פיתול מלא של הספירלה כולל ארבעה מקטעים.

   Style: האפשרות הזו מציינת את כיוון הספירלה.

  אפשרויות הכלי Spiral
  אפשרויות הכלי Spiral

לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות

ציור רשתות

כלי הרשת מסייע לך לצייר במהירות רשתות מלבניות ורשתות קוטביות. השתמש בכלי Rectangular Grid כדי ליצור רשתות מלבניות בגודל מוגדר ומספר מוגדר של חוצצים. השתמש בכלי Polar Grid כדי ליצור עיגולים קונצנטריים בגודל מוגדר ומספר מוגדר של חוצצים.

ציור רשתות מלבניות

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Line Segment (). בחרו בכלי רשת מלבנית .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור עד שהרשת תגיע לגודל הרצוי.

  • לחצו כדי לקבוע את נקודת ההתייחסות של הרשת. בתיבת הדו-שיח, לחצו על ריבוע במציין המיקום של נקודת ההתייחסות   כדי לקבוע את הנקודה שממנה תצויר הרשת. לאחר מכן, הגדר אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

   Default Size: האפשרות הזו מציינת את הרוחב והגובה של הרשת כולה.

   Horizontal Dividers: האפשרות הזו מציינת את המספר הרצוי של חוצצים אופקיים בין החלק העליון לחלק התחתון של הרשת. הערך Skew קובע את מידת ההטיה של החוצצים האופקיים כלפי החלק העליון או התחתון של הרשת.

   Vertical Dividers: האפשרות הזו מציינת את המספר הרצוי של חוצצים אנכיים בין הצד השמאלי לצד הימני של הרשת. הערך Skew קובע את מידת ההטיה של החוצצים האנכיים שמאלה או ימינה.

   Use Outside Rectangle As Frame: מחליף את המקטע העליון, התחתון, השמאלי והימני באובייקט מלבני נפרד.

   Fill Grid: ממלא את הרשת בצבע המילוי הנוכחי (אחרת, המילוי נקבע כ-None).

  הכלי Rectangular Grid
  אפשרויות הכלי Rectangular Grid

ציור רשתות מעגליות (קוטביות)

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Line Segment (). בחרו בכלי רשת קוטבית .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור עד שהרשת תגיע לגודל הרצוי.

  • לחצו כדי לקבוע את נקודת ההתייחסות של הרשת. בתיבת הדו-שיח, לחצו על ריבוע במציין המיקום של נקודת ההתייחסות   כדי לקבוע את הנקודה שממנה תצויר הרשת. לאחר מכן, הגדר אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

   Default Size: האפשרות הזו מציינת את הרוחב והגובה של הרשת כולה.

   Concentric Dividers: האפשרות הזו מציינת את המספר הרצוי של חוצצים קונצנטריים שאמורים להופיע ברשת. הערך Skew קובע את מידת ההטיה של החוצצים הקונצנטריים כלפי החלק הפנימי או החיצוני של הרשת.

   Radial Dividers: מציין את המספר הרצוי של חוצצים רדיאליים בין מרכז הרשת להיקף הרשת. הערך Skew קובע את מידת ההטיה של החוצצים הרדיאליים ברשת עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

   Create Compound Path From Ellipses: ממיר את המעגלים הקונצנטריים לנתיבים מורכבים ונפרדים, וממלא את העיגולים לסירוגין.

   Fill Grid: ממלא את הרשת בצבע המילוי הנוכחי (אחרת, המילוי נקבע כ-None).

  הכלי Polar Grid
  אפשרויות הכלי Polar Grid

ציור מלבנים וריבועים

 1. בחר את הכלי Rectangle  או Rounded Rectangle .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לצייר מלבן, גרור באלכסון עד שהמלבן יגיע לגודל הרצוי.

  • כדי לצייר ריבוע, הקש על Shift כדי גרירה באלכסון, עד שהריבוע יגיע לגודל הרצוי.

  • כדי ליצור ריבוע או מלבן בעזרת ערכים, לחץ במקום הרצוי של הפינה השמאלית העליונה. ציין רוחב וגובה (וכן רדיוס פינה למלבן מעוגל) ולחץ על OK.

  אפשרויות הכלי Rectangle
  אפשרויות הכלי Rectangle

לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות.

ציון רדיוס הפינה של מלבן מעוגל

רדיוס הפינה קובע את דרגת המעוגלות של פינות המלבן. ניתן לשנות את רדיוס ברירת המחדל לכל המלבנים החדשים, וניתן לשנות את הרדיוס של מלבנים בודדים בזמן שמציירים אותם.

 • כדי לשנות את רדיוס הפינה שהוגדר כברירת מחדל, בחר Edit > ‏Preferences ‏> ‏General ‏(Windows) או Illustrator ‏> ‏Preferences ‏> ‏General ‏(macOS), והזן ערך חדש עבור Corner Radius. לחלופין, בחר את הכלי Rounded Rectangle, לחץ בחלון המסמך והזן ערך חדש עבור Corner Radius. רדיוס ברירת המחדל תקף רק כשמציירים מלבנים מעוגלים חדשים, ואינו תופס לגבי מלבנים מעוגלים קיימים.

 • כדי לשנות את רדיוס הפינה במהלך גרירה בעזרת הכלי Rounded Rectangle, הקש חץ למעלה או חץ למטה. כשהפינות הגיעו לדרגת המעוגלות הרצויה, שחררו את המקש.

 • כדי ליצור פינות מרובעות במהלך גרירה בעזרת הכלי Rounded Rectangle, הקש חץ שמאלה.

 • כדי ליצור פינות מעוגלות מרביות במהלך גרירה עם הכלי Rounded Rectangle, הקש על מקש החץ ימינה.

אפשרויות הכלי Rounded Rectangle
אפשרויות הכלי Rounded Rectangle

הערה:

לא ניתן לשנות את רדיוס הפינה לאחר הציור של מלבן מעוגל. אם נראה לך שתצטרך לשנות את רדיוס הפינה, צייר מלבן רגיל ובחר Effect > ‏Convert to Shape > ‏Rounded Rectangle וציין את הפרמטרים של המלבן המעוגל. כדי לשנות את רדיוס הפינה או פרמטרים אחרים, שנה את הפרמטרים של האפקט מהחלונית Appearance.

ציור אליפסות

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Rectangle (). בחר את הכלי Ellipse .

  למידע נוסף על בחירת כלים, ראה בחירת כלי.

  הכלי Select‏
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור באלכסון עד שהאליפסה תגיע לגודל הרצוי.

  • לחץ במקום הרצוי לפינה השמאלית העליונה של התיבה התוחמת של האליפסה. ציין רוחב וגובה לאליפסה ולחץ על הלחצן OK.

   הערה: כדי ליצור עיגול, לחץ לחיצה ארוכה על המקש Shift תוך כדי גרירה. כדי לציין את המידות, לאחר הזנת ערך הרוחב, לחץ על המילה Height כדי להעתיק את הערך אל תוך התיבה Height.

  אפשרויות הכלי Ellipse
  אפשרויות הכלי Ellipse

לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות.

ציור מצולעים

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Rectangle (). בחר את הכלי Polygon .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור עד שהמצולע יגיע לגודל הרצוי. גרור את המצביע בקשת כדי לסובב את המצולע. הקש חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להוריד צלעות מהמצולע.

  • לחץ במקום הרצוי למרכז המצולע. ציין רדיוס ומספר צלעות עבור המצולע, ולחץ על OK.

  אפשרויות הכלי Polygon
  אפשרויות הכלי Polygon

הערה:

גם משולשים הם מצולעים! ניתן לצייר משולש כפי שמציירים כל מצולע אחר.

לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות.

ציור כוכבים

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Rectangle (). בחר את הכלי Star .

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור עד שהכוכב יגיע לגודל הרצוי. גרור את המצביע בקשת כדי לסובב את הכוכב. הקש חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להוריד נקודות מהכוכב.

  • לחץ במקום הרצוי למרכז הכוכב. כרדיוס 1, ציין את המרחק ממרכז הכוכב לנקודות הפנימיות ביותר של הכוכב. כרדיוס 2, ציין את המרחק ממרכז הכוכב לנקודות החיצוניות ביותר של הכוכב. כנקודות, ציין את מספר הנקודות הרצוי לכוכב. לאחר מכן לחץ על OK. כדי להגדיל או להקטין את מספר הנקודות בכוכב, תוכל גם להשתמש במקשי החצים למעלה ולמטה בזמן ציור הכוכב.

  אפשרויות הכלי Star
  אפשרויות הכלי Star

  לסרטון בנושא שימוש בכלי הצורות, ראה כיצד לצייר צורות בסיסיות.

ציור קרני אור

הכלי קרני אור יוצר אובייקטים בצורת קרני אור עם מרכז בהיר, הילה, קרניים וטבעות. השתמש בכלי זה כדי ליצור אפקט הדומה להבזק קרני אור בצילום.

קרני אור כוללות ידית אחיזה במרכז וידית אחיזה בקצה. השתמש בידיות האחיזה כדי למקם את קרני האור ואת הטבעות של קרני האור. ידית האחיזה במרכז נמצאת במרכז הבהיר של קרני האור – נתיב קרני האור מתחיל בנקודה זו.

רכיבים של קרני אור
רכיבים של קרני אור

A. נקודת אחיזה במרכז B. נקודת אחיזה בקצה C. קרניים (מוצגות בשחור לצורך תצוגה ברורה) D. הילה E. טבעות 

יצירת קרני אור

יצירת קרני אור לפי הגדרות ברירת המחדל

 1. לחץ לחיצה ממושכת על הכלי Rectangle (). בחר את הכלי Flare .

 2. הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS) ולחץ במקום הרצוי שבו תופיע נקודת האחיזה המרכזית של קרני האור.

  טיפ: קרני אור בדרך כלל נראות במיטבן כשמציירים אותן על-גבי אובייקטים קיימים.

ציור קרני אור

 1. בחר בכלי קרני אור.

 2. החזיקו את לחצן העכבר לחוץ כדי למקם את ידית האחיזה של מרכז קרני האור. לאחר מכן גרור כדי לקבוע את גודל המרכז ואת גודל ההילה וכדי לסובב את זווית הקרניים.

  לפני השחרור של לחצן העכבר, הקש על Shift כדי להגביל את הקרניים לזווית קבועה. הקש על חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להפחית קרניים. הקש על Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(macOS) כדי לשמור על מרכז קרני האור קבוע.

 3. שחררו את לחצן העכבר כשהמרכז, ההילה והקרניים הגיעו למצב הרצוי.

 4. לחץ וגרור שנית כדי להוסיף טבעות לקרני האור ולמקם את נקודת האחיזה של הקצה.

  לפני שחרור לחצן העכבר, הקש חץ למעלה או חץ למטה כדי להוסיף או להפחית טבעות. הקש טילדה (~) כדי למקם את הטבעות באופן אקראי.

 5. שחררו את לחצן העכבר כשנקודת האחיזה של הקצה נמצאת במיקום הרצוי.

  כל רכיב של קרני האור (מרכז, הילה, טבעות וקרניים) מתמלא בצבע בדרגות אטימות שונות.

יצירת קרני אור מתיבת הדו-שיח Flare Tool Options

 1. בחר בכלי קרני אור ולחץ במיקום הרצוי לנקודת האחיזה של מרכז קרני האור.

 2. בתיבת הדו-שיח Flare Tool Options, בצע אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  • ציין את הקוטר, האטימות והבהירות הכוללים של מרכז קרני האור.
  • ציין ערך Growth של ההילה כאחוז מהגודל הכולל, וציין את מידת הערפול של ההילה (0 יהיה חד ו-100 יהיה מעורפל).
  • אם תרצה שקרני האור יכילו קרניים, בחר Rays וציין את מספר הקרניים, את הקרן הארוכה ביותר (כאחוז מהקרן הממוצעת) ואת ערפול הקרניים (0 יהיה חד ו-100 יהיה מעורפל).
  • אם תרצה שקרני האור יכילו טבעות, בחר Rings וציין את הנתיב שבין נקודת המרכז של ההילה (נקודת האחיזה במרכז) לבין נקודת המרכז של הטבעת הרחוקה ביותר (נקודת האחיזה של הקצה), את מספר הטבעות, את הטבעת הגדולה ביותר (כאחוז מהטבעת הממוצעת) ואת הכיוון או הזווית של הטבעות.
  אפשרויות הכלי Flare
  אפשרויות הכלי Flare

עריכת קרני אור

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר את קרני האור, ולאחר מכן לחץ פעמיים על הכלי Flare כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Flare Tool Options. שנה את ההגדרות בתיבת הדו-שיח.

טיפ: כדי לאפס את קרני האור לערכי ברירת המחדל, הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(macOS) תוך כדי לחיצה על Reset.

 • בחר בקרני האור ובכלי קרני אור. גרור נקודת קצה – מנקודת האחיזה במרכז או מנקודת האחיזה של הקצה – כדי לשנות את אורך קרני האור או את כיוון קרני האור.
 • בחר את קרני האור ולאחר מכן בחר Object ‏> Expand. כך ניתן לערוך את רכיבי קרני האור, כמו רכיבי מיזוגים.