בחירת נתיבים, מקטעים ונקודות עיגון

לפני שתוכל לשנות צורה או לערוך נתיב כלשהו, עליך לבחור את נקודות העיגון של הנתיב, המקטעים שלו או שילוב של השניים.

בחירת נקודות עיגון

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • אם ניתן לראות את הנקודות, תוכל ללחוץ עליהן באמצעות הכלי Direct Selection  כדי לבחור אותן. הקש Shift ולחץ כדי לבחור נקודות מרובות.
 • בחר את הכלי Direct Selection וגרור גבול מסביב לנקודות העיגון. תוך כדי הקשה על Shift, גרור מסביב לנקודות עיגון נוספות כדי לבחור אותן.
 • באפשרותך לבחור נקודות עיגון מנתיבים שנבחר או שלא נבחרו. הזז את הכלי Direct Selection מעל נקודת העיגון עד שהמצביע יציג ריבוע חלול עבור ריבוע מלא שלא נבחר עבור נתיבים שנבחר במצב מוגדל, ולאחר מכן לחץ על נקודת העיגון. הקש Shift ולחץ על נקודות עיגון נוספות כדי לבחור אותן.
 • בחר את הכלי Lasso וגרור מסביב לנקודות העיגון. תוך כדי הקשה על Shift, גרור מסביב לנקודות עיגון נוספות כדי לבחור אותן.

בחירת מקטעי נתיב

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר את הכלי Direct Selection  ולחץ במרחק של עד 2 פיקסלים מהמקטע, או גרור מלבן סימון מסביב לחלק מהמקטע. הקש Shift ולחץ או גרור מסביב למקטעי נתיב נוספים כדי לבחור אותם.
 • בחר את הכלי Lasso  וגרור מסביב לחלק ממקטע הנתיב. הקש Shift וגרור מסביב למקטעי נתיב נוספים כדי לבחור אותם.

בחירת כל נקודות העיגון והמקטעים בנתיב

 1. בחר את הכלי Direct Selection  או ב-Illustrator, בחר את הכלי Lasso.
 2. גרור מסביב לנתיב כולו.

  אם הנתיב מכיל מילוי, ניתן ללחוץ גם בתוך הנתיב באמצעות הכלי Direct Selection כדי לבחור את כל נקודות העיגון.

העתקת נתיב

בחר נתיב או מקטע באמצעות הכלי Selection או הכלי Direct Selection, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • השתמש בפונקציות התפריט הרגילות כדי להעתיק ולהדביק נתיבים בתוך יישומים או ביניהם.
 • החזק את המקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) לחוץ וגרור את הנתיב למיקום הרצוי, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר ואת המקש Alt‏/Option.

הוספה ומחיקה של נקודות עיגון

הוספה של נקודות עיגון עשויה להעניק יתר שליטה על נתיבים. כמו כן, היא עשויה להאריך נתיב פתוח. עם זאת, לא מומלץ להוסיף נקודות מעל הנדרש. קל יותר לערוך, להציג ולהדפיס נתיבים עם מעט נקודות. מחיקה של נקודות שאינן נחוצות עשויה להקטין את רמת המורכבות של נתיבים. הוספה ומחיקה של נקודות עיגון פועלות באופן דומה ביישומי Adobe.

החלונית Tools כוללת שלושה כלים להוספה או למחיקה של נקודות: הכלי Pen , הכלי Add Anchor Point  והכלי Delete Anchor Point . כמו כן, באפשרותך להשתמש בלחצן Remove Selected Anchor Points שנמצא בחלונית Control.

כברירת מחדל, הכלי Pen הופך לכלי Add Anchor Point כשממקמים אותו מעל נתיב שנבחר, או לכלי Delete Anchor Point כשממקמים אותו מעל נקודת עיגון.

הערה:

אין להשתמש במקשים Delete ו-Backspace או בפקודות Edit‏ ‏> Cut ו-Edit‏ ‏> Clear כדי למחוק נקודות עיגון: מקשים ופקודות אלה מוחקים את הנקודה ואת מקטעי הקו המתחברים לנקודה זו.

הוספה או מחיקה של נקודת עיגון

 1. בחר את הנתיב שברצונך לשנות.

 2. כדי להוסיף נקודת עיגון, בחר את הכלי Pen או את הכלי Add Anchor Point, מקם את המצביע מעל מקטע הנתיב, ולחץ.

 3. כדי למחוק נקודת עיגון, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בנקודה בכלי Direct Selection, ולחץ על Remove Selected Anchor Points  בחלונית Control.

  • בחר בכלי Pen או בכלי Delete Anchor Point, מקם את המצביע מעל נקודת העיגון, ולחץ.

חיפוש ומחיקה של נקודות עיגון תועות

נקודות עיגון תועות הן נקודות בודדות שלא מחוברות לנקודות עיגון אחרות. שיטת העבודה המומלצת היא לחפש ולמחוק נקודות עיגון תועות.

 1. בטל את הבחירה בכל האובייקטים.

 2. בחר Select ‏> Object ‏> Stray Points.

 3. בחר בפקודות Edit ‏> Cut או Edit ‏> Clear, והקש Delete או Backspace.

בטל או דרוס באופן זמני את המעבר האוטומטי לכלי Pen

ניתן לדרוס באופן זמני או לבטל את המעבר האוטומטי לכלי Add Anchor Point או לכלי Delete Anchor Point.

 • כדי לדרוס את המעבר באופן זמני, הקש על Shift תוך כדי מיקום הכלי Pen מעל הנתיב או נקודת עיגון שנבחרו. רצוי לבצע זאת כשברצונך להתחיל נתיב חדש על גבי נתיב קיים. כדי למנוע מהמקש Shift להגביל את הכלי Pen, שחרר את המקש Shift לפני שחרור לחצן העכבר.

 • כדי לבטל את המעבר, בחר Edit ‏> Preferences ‏> General‏ (Windows) או Illustrator ‏> Preferences ‏> General‏ (Mac OS), ובחר Disable Auto Add/Delete.

החלקה ופישוט של נתיבים

ניתן להחליק את המראה של נתיבים או לפשט נתיבים באמצעות הסרה של נקודות עיגון מיותרות.

החלקת נתיב

 1. בחר באובייקט.

 2. בחר בכלי Smooth .

 3. גרור את הכלי לאורך מקטע הנתיב שברצונך להחליק.

 4. המשך להחליק עד שהמסגרת או הנתיב יגיעו לדרגת החלקות הרצויה.

  שימוש בכלי Smooth
  שימוש בכלי Smooth

  A. נתיב מקורי B. גרירה לאורך הנתיב בכלי Smooth‏‏ C. תוצאה 
 5. כדי לשנות את דרגת ההחלקה, לחץ פעמיים על הכלי Smooth וקבע את האפשרויות הבאות:

  Fidelity

  שולט במרחק הזזת העכבר או העט האלקטרוני, שאחריו Illustrator תוסיף נקודת עיגון חדשה לנתיב. לדוגמה, ערך Fidelity של 2.5 מציין שתנועות כלי קצרות מ-2.5 לא ייחשבו. ניתן לקבוע ערך Fidelity בטווח שבין 0.5 ל-20 פיקסלים; ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק ומורכב יותר.

  Smoothness

  שולט בכמות ההחלקה ש-Illustrator מחיל בעת שימוש בכלי. טווח הערכים האפשרי של Smoothness הוא בין 0% ל-100%; ככל שהערך גבוה יותר, הנתיב חלק יותר.

הערה:

ניתן ליצור עקומה חלקה בלי לשנות את העקומה המנוגדת. בחר את הכלי Anchor Point, הקש על Option/‏ Alt, ולאחר מכן לחץ על נקודת אחיזה כלשהי כדי לשייך נקודות אחיזה מנוגדות ולהפוך את הנקודה לחלקה.

שיוך נקודות אחיזה מנוגדות בעזרת הכלי Anchor Point

A. לנקודות פינה יש נקודות אחיזה שאינן משוייכות B. נקודות האחיזה המנוגדות משויכות, והתוצאה היא עקומה חלקה 

פישוט נתיב

פישוט נתיב מסיר נקודות עיגון מיותרות מבלי לשנות את צורת הנתיב. הסרה של נקודות עיגון מיותרות מפשטת את הגרפיקה, מקטינה את נפח הקובץ ומאפשרת הצגה והדפסה מהירות יותר.

 1. בחר באובייקט.

 2. בחר Object‏ ‏> Path‏ ‏> Simplify.

 3. קבע את דיוק העקומה כדי לשלוט על דרגת הדיוק שבה יעקוב הנתיב המפושט אחר הנתיב המקורי.

  הערה:

  בחר Preview כדי להציג תצוגה מקדימה של הנתיב המפושט ולפרט את מספר הנקודות בנתיב המקורי ובנתיב המפושט.

 4. בחר באפשרויות נוספות ולחץ על OK:

  Curve Precision

  הזן ערך בין 0% ל-100% כדי לקבוע את דרגת הדיוק שבה יעקוב הנתיב המפושט אחר הנתיב המקורי. אחוז גבוה יותר יוצר נקודות נוספות והתאמה מדויקת יותר. Illustrator יתעלם מנקודות עיגון קיימות, פרט לנקודות קצה של עקומה ונקודות פינה (אלא אם כן תזינו ערך כלשהו באפשרות Angle Threshold).

  Angle Threshold

  הזן ערך בין 0 ל-180° כדי לשלוט במידת החלקות של הפינות. אם הזווית של נקודת פינה קטנה מסף הזווית, נקודת הפינה לא תשתנה. אפשרות זו מסייעת לפינות להישאר חדות, גם אם הערך Curve Precision הוא נמוך.

  Straight Lines

  יוצר קווים ישרים בין נקודות העיגון המקוריות של האובייקט. נקודות פינה יוסרו, כשהזווית שלהן גדולה מהערך שנקבע כ-Angle Threshold.

  Show Original

  מציג את הנתיב המקורי מאחורי הנתיב המפושט.

יצירת ממוצע ממיקום של נקודות עיגון

 1. בחר בשתי נקודות עיגון או יותר (באותו הנתיב או בנתיבים שונים).

 2. בחר Object ‏> Path ‏> Average.

 3. בחר לחשב ממוצע לאורך הציר האופקי (x) בלבד, לאורך הציר האנכי (y) בלבד או לאורך שני הצירים, ולחץ על OK.

המרה בין נקודות החלקה לנקודות פינה

ניתן להמיר את הנקודות בנתיב מנקודות פינה לנקודות החלקה. האפשרויות בחלונית Control מאפשרות להמיר במהירות נקודות עיגון מרובות. הכלי Convert Anchor Point מאפשר לבחור להמיר רק צד אחד של הנקודה, ולשנות את העקומה במדויק בזמן המרת הנקודה.

המרה של נקודת עיגון אחת או יותר מהחלונית Control

כדי להשתמש באפשרויות ההמרה של נקודות עיגון בחלונית Control, בחר נקודות עיגון רלוונטיות בלבד, ולא את כל האובייקט. אם תבחר אובייקטים מרובים, יש לבחור אחד מהאובייקטים רק באופן חלקי. כשבוחרים אובייקטים שלמים, האפשרויות בחלונית Control הופכות לאפשרויות שישפיעו על כל האובייקט.

 1. כדי להמיר נקודת פינה אחת או יותר לנקודת החלקה, בחר בנקודות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Convert Selected Anchor Points To Smooth  בחלונית Control.

 2. כדי להמיר נקודת החלקה אחת או יותר לנקודת פינה, בחר בנקודות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Convert Selected Anchor Points To Corner בחלונית Control.

המרה מדויקת של נקודת עיגון בכלי המר נקודת עיגון

 1. בחר בכל הנתיב שברצונך לשנות, כך שתוכל לראות את נקודות העיגון שלו.

 2. בחר בכלי Convert Anchor Point .

 3. מקם את הכלי Convert Anchor Point מעל נקודת העיגון שברצונך להמיר, ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להמיר נקודת פינה לנקודת החלקה, גרור נקודת כיוון מחוץ לנקודת הפינה.

  הכלי Convert Anchor Point
  גרירה של נקודת כיוון מחוץ לנקודת פינה כדי ליצור נקודת החלקה

  • כדי להמיר נקודת החלקה לנקודת פינה ללא קווי כיוון, לחץ על נקודת ההחלקה.

  הכלי Convert Anchor Point
  לחיצה על נקודת החלקה כדי ליצור נקודת פינה

  • כדי להמיר נקודת החלקה לנקודת פינה עם קווי כיוון עצמאיים, גרור נקודת כיוון כלשהי.

  הכלי Convert Anchor Point
  המרת נקודת החלקה לנקודת פינה

  • כדי להמיר נקודת פינה ללא קווי כיוון לנקודת פינה עם קווי כיוון עצמאיים, גרור תחילה נקודת כיוון מחוץ לנקודת פינה (כך שהיא הופכת לנקודת החלקה עם קווי כיוון). שחרר את לחצן העכבר בלבד (אל תשחררו מקשים שייתכן כי הפעלת בעזרתם את הכלי Convert Anchor Point) וגרור נקודת כיוון כלשהי.

מחיקת גרפיקה

ניתן למחוק חלקים מהגרפיקה בכלי Path Eraser, בכלי Eraser או במחק העט האלקטרוני של Wacom. הכלי Path Eraser  מאפשר למחוק חלקים מנתיב באמצעות ציור לאורך הנתיב. כלי זה הוא שימושי כשרוצים להגביל מה שמוחקים למקטע נתיב, כגון צלע אחת של משולש. הכלי Eraser ומחק העט האלקטרוני של Wacom מאפשרים למחוק כל אזור בגרפיקה, ללא קשר למבנה שלו. ניתן להשתמש בכלי Eraser על נתיבים, נתיבים מורכבים, נתיבים בתוך קבוצות של Live Paint ונתיבי מסיכה.

מחיקת גרפיקה
שימוש בכלי Path Eraser כדי למחוק חלקים מנתיב (משמאל) ושימוש בכלי Path Eraser כדי למחוק חלק מאובייקט מקובץ (מימין)

מחיקת חלק מנתיב בכלי Path Eraser

 1. בחר באובייקט.

 2. בחר בכלי Path Eraser .

 3. גרור את הכלי לאורך מקטע הנתיב שברצונך למחוק. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, בצע תנועת גרירה אחידה וחלקה.

מחיקת אובייקטים בכלי Eraser

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק אובייקטים מסוימים, בחר באובייקטים או פתח את האובייקטים במצב בידוד.

  • כדי למחוק את כל האובייקטים ממשטח היצירה, אל תבחר שום אובייקט.

  כשלא נבחר דבר, הכלי Eraser מוחק מכל השכבות.

 2. בחר בכלי Eraser .

 3. ‏(אופציונלי) לחץ פעמיים על הכלי Eraser וקבע את האפשרויות הרצויות.

 4. גרור מעל האזור שברצונך למחוק. ניתן לשלוט בכלי בעזרת אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגביל את הכלי Eraser לקו אנכי, אופקי או אלכסוני, הקש על Shift תוך כדי גרירה.

  • כדי ליצור סימון בחירה סביב אזור מסוים ולמחוק כל מה שבאזור, הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה. כדי להגביל את סימון הבחירה לריבוע, הקש על Alt–Shift ‏(Windows) או Option–Shift‏ ‏(Mac OS) תוך כדי גרירה.

מחיקת אובייקטים באמצעות מחק העט האלקטרוני של Wacom

כשהופכים עט אלקטרוני, הכלי Eraser הופך להיות פעיל באופן אוטומטי. כשהופכים חזרה את העט האלקטרוני, הכלי האחרון שהיה פעיל הופך להיות שוב פעיל.

 • הפוך את העט האלקטרוני וגרור לאורך האזור שברצונך למחוק. לחץ חזק יותר כדי להרחיב את נתיב המחיקה. ‏(אין צורך לבחור תחילה באפשרות Pressure בתיבת הדו-שיח Eraser Tool Options).

אפשרויות הכלי Eraser

ניתן לשנות את אפשרויות הכלי Eraser בלחיצה כפולה על הכלי בחלונית Tools.

הערה:

ניתן לשנות את הקוטר בכל עת על-ידי הקשה על ] כדי להגדיל או על [ כדי להקטין.

Angle

קובע את זווית הסיבוב של הכלי. גרור את ראש החץ בתצוגה המקדימה או הזן ערך בתיבת הטקסט Angle.

Roundness

קובע את המעוגלוות של הכלי. גרור נקודה שחורה בתצוגה המקדימה כדי להרחיק אותה מהמרכז או לקרב אותה למרכז, או הזן ערך בתיבת הטקסט Roundness. ככל שהערך גבוה יותר, המעוגלות רבה יותר.

Diameter

קובע את קוטר הכלי. השתמש במחוון Diameter או הזן ערך בתיבת הטקסט Diameter.

ברשימה הנפתחת מימין לכל אפשרות, ניתן לשלוט בווריאציות של צורת הכלי. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

Fixed

שימוש בזווית, מעוגלות או קוטר קבועים.

Random

שימוש בזווית, מעוגלות או קוטר אקראיים. הזן ערך בתיבת הטקסט Variation לציון טווח השינוי האפשרי של מאפייני המברשת. לדוגמה, אם הערך Diameter מוגדר ל-15 והערך Variation מוגדר ל-5, הקוטר עשוי להיות מוגדר לערכים 10 או 20, או לערך כלשהו ביניהם.

Pressure

משנה את הזווית, המעוגלות או הקוטר לפי הלחץ המופעל על העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד בשילוב עם המאפיין Diameter. היא זמינה רק אם יש ברשותך לוח גרפי. הזן ערך בתיבת הדו-שיח Variation לציון מידת השינוי האפשרית של ערך מאפיין המברשת המקורי כלפי מטה או כלפי מעלה. לדוגמה, כשהערך Roundness מוגדר ל-75% והערך Variation מוגדר ל-25%, ערך של משיחה שנוצרה בלחץ הקל ביותר יהיה 50% וערך של משיחה שנוצרה בלחץ החזק ביותר יהיה 100%. ככל שתפעיל לחץ קל יותר, משיחת המברשת תהיה זוויתית יותר.

Stylus Wheel

משנה את קוטרו לפי התפעול של גלגל העט האלקטרוני.

Tilt

משנה את הזווית, המעוגלות או הקוטר לפי השיפוע של העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד בשילוב עם Roundness. אפשרות זו זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה את זווית העט.

Bearing

משנה את הזווית, המעוגלות או הקוטר לפי הלחץ המופעל על העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית ביותר לשליטה בזווית של מברשות קליגרפיה, במיוחד בעת השימוש במברשת כמו במכחול. אפשרות זו זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה באיזו מידה העט קרוב למצב אנכי.

Rotation

משנה את הזווית, המעוגלות או הקוטר לפי דרגת הסיבוב של העט האלקטרוני. אפשרות זו שימושית במיוחד לשליטה בזווית של מברשות קליגרפיה, במיוחד בעת שימוש במברשת כמו בעט שטוח. האפשרות זמינה רק אם יש לך מחשב לוח גרפי שמזהה סיבוב מסוג זה.

פיצול נתיב

ניתן לפצל נתיב בכל נקודת עיגון או לאורך מקטע. כשמפצלים נתיב, זכרו את הדברים הבאים:

 • אם ברצונך לפצל נתיב סגור לשני נתיבים פתוחים, עליכם לפרוס את הנתיב בשני מקומות לאורך הנתיב. אם פורסים נתיב סגור רק פעם אחת, מתקבל נתיב אחד עם רווח.

 • נתיבים הנוצרים כתוצאה מפיצול יורשים את קביעות הנתיב המקורי, כגון עובי קו וצבע מילוי. יישור קו מתאפס אוטומטית למרכז.

 1. ‏(אופציונלי) בחר בנתיב כדי לראות את נקודות העיגון הנוכחיות שלו.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בכלי Scissors ולחץ על הנתיב שברצונך לפצל. כשמפצלים את הנתיב באמצע מקטע, שתי נקודות הקצה החדשות מוצגות זו מעל זו, ונקודת קצה אחת נבחרת.
  • בחר את הכלי Knife וגרור את המצביע מעל לאובייקט. החיתוכים שנוצרים באמצעות הכלי Knife מופיעים כקווים על-גבי האובייקט.
  • בחרו בנקודת העיגון שברצונכם לפצל בה את הנתיב, ולחצו על הלחצן 'גזור נתיב בנקודות העיגון שנבחרו'  בחלונית 'בקרה'. כשמפצלים את הנתיב בנקודת עיגון, נקודת עיגון חדשה מוצגת מעל נקודת העיגון המקורית, ונקודת עיגון אחת נבחרת.

  לקבלת פרטים נוספים, ראה גזירה, חלוקה וחיתוך של אובייקטים.

 3. השתמש בכלי Direct Selection כדי להתאים את נקודת העיגון החדשה או את מקטע הנתיב החדש.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת